Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First Previous Next Last
Brandsväggsundantaget Windows Peer-to-Peer Collaboration Foundation blockeras av grupprincip. Be administratören att aktivera undantaget.
Inga undantag har gjorts i brandväggsprincipen.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom IPv6 inte är aktiverat på systemet.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom startadressen för mottagna meddelanden (WSARecvMsg) inte är definierad.
PNRP-molnet (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom det inte gick att skapa standardidentiteten. Felkod: %1.
Skapa %2 med %3 byte/sekund och statusen %1
Uppdatera %2 från %3 till %11 med statusen %1
Starta PACER på NetLuid=%1 (%3)
Stoppa PACER på NetLuid=%1 (%3)
Uppdatera %1 från %2 till %10
GQoS-flöde
TC-flöde
EQoS-flöde
Användardefinierad konfigurationsinformation åsidosätter konfigurationsinformation i den inbyggda programvaran.
Inaktiverar port %1 enligt konfigurationsdata.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det går inte att översätta maskinvaruläget för %1 till något som minneshanteringssystemet förstår.
Maskinvaruadresserna för %1 används redan av en annan enhet.
Ofullständig konfigurationsinformation för inbyggt program.
Den användarangivna porten är på för hög adress i det fysiska minnet.
Portens kontrollregister överlappar en annan ports kontrollregister.
Det gick inte att skapa en symbolisk länk för %1.
Det gick inte att initiera avbrottsobjekt för %1.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det gick inte att hämta objektpekaren för portobjektet.
%1!4lu! ms
<10 ms
Det går inte att matcha måldatorns namn %1!hs!.
Det gick inte att kontakta IP-drivrutinen. Felkod %1!d!.
Spårar väg till %1!hs! [%2!hs!] över högst %3!u! hopp:
Det finns ingen information.
Överföringsfel: kod %1!lu!.
Spårning utförd.
Källadressen %1 är ogiltig.
Allmänt fel.
Målnätet kan inte nås.
Målvärddatorn kan inte nås.
Det gick inte att nå målprotokollet.
Det gick inte att nå målprotokollet.
Det finns inga resurser.
Ett av IP-alternativen är felaktigt.
Maskinvarufel.
Paket måste vara fragmenterad men DF-flaggan är inställd.