Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First  Previous  Next  Last
Brandsväggsundantaget Windows Peer-to-Peer Collaboration Foundation blockeras av grupprincip. Be administratören att aktivera undantaget.
Inga undantag har gjorts i brandväggsprincipen.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom IPv6 inte är aktiverat på systemet.
PNRP-tjänsten (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom startadressen för mottagna meddelanden (WSARecvMsg) inte är definierad.
PNRP-molnet (Peer Name Resolution Protocol) startade inte eftersom det inte gick att skapa standardidentiteten. Felkod: %1.
Skapa %2 med %3 byte/sekund och statusen %1
Uppdatera %2 från %3 till %11 med statusen %1
Starta PACER på NetLuid=%1 (%3)
Stoppa PACER på NetLuid=%1 (%3)
Uppdatera %1 från %2 till %10
GQoS-flöde
TC-flöde
EQoS-flöde
Användardefinierad konfigurationsinformation åsidosätter konfigurationsinformation i den inbyggda programvaran.
Inaktiverar port %1 enligt konfigurationsdata.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det går inte att översätta maskinvaruläget för %1 till något som minneshanteringssystemet förstår.
Maskinvaruadresserna för %1 används redan av en annan enhet.
Ofullständig konfigurationsinformation för inbyggt program.
Den användarangivna porten är på för hög adress i det fysiska minnet.
Portens kontrollregister överlappar en annan ports kontrollregister.
Det gick inte att skapa en symbolisk länk för %1.
Det gick inte att initiera avbrottsobjekt för %1.
En avbrottskonflikt upptäcktes på %1.
Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för att allokera det interna utrymme som krävs för enheten %1.
Det gick inte att hämta objektpekaren för portobjektet.
%1!4lu! ms
<10 ms
Det går inte att matcha måldatorns namn %1!hs!.
Det gick inte att kontakta IP-drivrutinen. Felkod %1!d!.
Spårar väg till %1!hs! [%2!hs!] över högst %3!u! hopp:
Det finns ingen information.
Överföringsfel: kod %1!lu!.
Spårning utförd.
Källadressen %1 är ogiltig.
Allmänt fel.
Målnätet kan inte nås.
Målvärddatorn kan inte nås.
Det gick inte att nå målprotokollet.
Det gick inte att nå målprotokollet.
Det finns inga resurser.
Ett av IP-alternativen är felaktigt.
Maskinvarufel.
Paket måste vara fragmenterad men DF-flaggan är inställd.
Unauthorized access

Unlocalize.com could not complete this action due to an unknown user.

You may have cleared your browser cookies, which could have resulted in the expiry of your current form token. A new form token has been reissued.

Your last action has not been recorder. Please log in and retry this action.