Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First Previous Next Last
Kan ikke legge til filen i biblioteket. Plugin-modulen som kreves for å legge til filen er ikke riktig installert. Kontakt firmaet som leverte filen for hjelp.
Windows Media Player kan ikke spille av denne DVDen. Prøv å installere en oppdatert driver for skjermkortet eller få tak i et nyere skjermkort.
Oppløsningen på denne DVDen er større enn den maksimale oppløsningen som er tillatt av videoutgangene til komponenten. Prøv å redusere skjermoppløsningen til 640 x 480, eller slå av analoge komponentutganger og bruk en VGA-tilkobling til skjermen.
Kan ikke vise teksting eller uthevinger på DVD-menyene i Windows Media Player. Installer DVD-dekoderen på nytt, eller kontakt produsenten av DVD-stasjonen for å få en oppdatert dekoder.
Windows Media Player kan ikke spille av denne DVDen fordi det er et problem med digital kopibeskyttelse mellom DVD-stasjonen, dekoderen og skjermkortet. Prøv å installere en oppdatert driver for skjermkortet.
Kan ikke spille av DVDen. Den ble opprettet på en måte som spilleren ikke støtter.
Kan ikke spille av DVDen fordi det ikke er lovlig å spille av platen der du befinner deg. Skaff deg en plate som er beregnet for ditt geografiske område.
Kan ikke spille av DVDen fordi skjermkortet ikke støtter DVD-avspilling.
Windows Media Player kan ikke spille av denne DVDen fordi det ikke er mulig å aktivere analog kopibeskyttelse på utdataskjermen. Prøv å installere en oppdatert driver for skjermkortet.
Kan ikke spille av DVDen fordi området som er tilordnet DVD-stasjonen, ikke stemmer overens med DVD-dekoderområdet.
Kan ikke spille av DVDen fordi det ikke er lovlig å spille av platen der du befinner deg. Skaff deg en plate som er beregnet for ditt geografiske område.
Windows Media Player kan ikke spille av DVD-video. Du må kanskje justere skjerminnstillingene i Windows. Åpne skjerminnstillinger i Kontrollpanel, og prøv deretter å redusere skjermoppløsningen og fargekvalitetsinnstillingene.
Kan for øyeblikket ikke spille av DVD-lyd. Kontroller at lydkortet er riktig konfigurert, og prøv på nytt.
Kan ikke spille av DVD-video. Lukk alle åpne filer, avslutt alle andre programmer og prøv på nytt. Start datamaskinen på nytt hvis problemet vedvarer.
Kan ikke spille av DVDen fordi det ikke er installert en kompatibel DVD-dekoder på datamaskinen.
Kan ikke spille av scenen fordi den har en klassifisering som er høyere enn det du har lov til å vise.
Kan ikke hoppe til den forespurte plasseringen på DVDen.
Kan ikke spille av DVDen fordi den brukes av et annet program. Avslutt programmet som bruker DVDen, og prøv på nytt.
Windows Media Player kan ikke spille av DVD-video. Du må kanskje justere skjerminnstillingene i Windows. Åpne skjerminnstillinger i Kontrollpanel, og prøv deretter å redusere skjermoppløsningen og fargekvalitetsinnstillingene.
Kan ikke rippe DVDen fordi den er kopibeskyttet.
En eller flere av de nødvendige egenskapene er ikke angitt.
Angitt tittel og/eller kapittelnummer finnes ikke på denne DVDen.
Windows Media Player kan ikke brenne filene fordi spilleren ikke finner en brenner. Hvis brenneren er koblet til ordentlig, prøver du å bruke Windows Update til å installere den nyeste enhetsdriveren.
Finner ikke lagringsmedier i den valgte enheten. Sett inn et lagringsmedium i enheten, og prøv på nytt.
Kan ikke synkronisere denne filen. Det kan hende at spilleren ikke støtter filtypen.
Finner ingen bærbar enhet. Koble til den bærbare enheten, og prøv på nytt.
Det oppstod en feil under kommunikasjon med enheten. Det kan hende at lagringskortet på enheten er fullt, enheten slått av eller at enheten ikke tillater at spillelister eller mapper blir opprettet på den.
Det oppstod en feil under brenning av en CD.
Det oppstod en feil under kommunikasjon med en bærbar enhet eller CD-stasjon.
Kan ikke åpne WAV-filen.
Kan ikke brenne alle filene til CDen. Velg en lavere brennehastighet, og prøv deretter på nytt.
Det er ikke nok lagringsplass på den bærbare enheten til å kunne fullføre denne operasjonen. Slett unødvendige filer på den bærbare enheten, og prøv på nytt.
Kan ikke brenne filene. Kontroller at brenneren er koblet til på riktig måte, og prøv på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du installere spilleren på nytt.
Kan ikke synkronisere enkelte filer til enheten fordi den ikke har nok lagringsplass.
Platen i brenneren ugyldig. Sett inn en tom plate i brenneren, og prøv på nytt.
Kan ikke utføre den forespurte handlingen fordi enheten ikke støtter synkronisering.
Du må først opprette synkronisering med enheten for å utføre den forespurte handlingen.
Du har allerede opprettet synkroniseringspartnerskap med 16 enheter. Hvis du vil opprette et nytt synkroniseringspartnerskap, må du først avslutte et eksisterende.
Kan ikke synkronisere filen fordi beskyttede filer ikke kan konverteres til nødvendig kvalitetsnivå eller filformat.
Mappen som lagrer konverterte filer i er full. Du må enten tømme eller øke størrelsen på mappen, og deretter prøve på nytt.
Det finnes for mange filer med samme navn i mappen på enheten. Endre filnavnet eller synkroniser til en annen mappe.
Kan ikke konvertere filen til formatet som kreves av enheten.
Du har nådd det maksimale antallet filer enheten tillater i en mappe. Hvis enheten støtter avspilling fra undermapper, kan du prøve å lage undermapper på enheten og lagre noen filer i dem.
Prøver allerede å starte veiviseren for enhetsinnstillinger.
Kan ikke konvertere dette filformatet. Installer en oppdatert versjon av kodeken som ble brukt til å komprimere denne filen, hvis en slik versjon er tilgjengelig, og prøv deretter på nytt.
Windows Media Player er opptatt med å konfigurere enheter. Prøv på nytt senere.
Enheten bruker en foreldet driver som ikke lenger støttes av Windows Media Player. Klikk Hjelp på web for å få mer hjelp.
Kan ikke synkronisere filen fordi det allerede finnes en fil med samme navn på enheten. Endre filnavnet eller prøv å synkronisere filen til en annen mappe.
Automatisk og manuell synkronisering er slått av midlertidig. Start Windows Media Player på nytt for å synkronisere til en enhet.
Denne enheten er ikke lenger tilgjengelig. Koble enheten til datamaskinen, og prøv deretter på nytt.