Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First  Previous  Next  Last
MAPI: Lemezhiba lépett fel.
A hívó folyamat NT-szolgáltatás, a MAPI által igényelt rendszerleíró kulcsokat pedig nem sikerült inicializálni.
MAPI: A kérelem nem megfelelő oszlopra vonatkozik.
MAPI: Bővített hiba lépett fel.
MAPI: Kiszámítva
MAPI: Sérültek az adatok.
MAPI: Nincs konfigurálva
MAPI: Legalább egy szolgáltató hiba miatt leállt.
MAPI: Ismeretlen kódlap-azonosító.
MAPI: Ismeretlen területi azonosító.
MAPI: Hozzáférés megtagadva. Módosítsa jelszavát.
MAPI: A hozzáférés a jelszó elévülése miatt megtagadva.
MAPI: A hozzáférés megtagadva, mert a munkaállomás-fiók érvénytelen.
MAPI: A hozzáférés a hozzáférési időpont érvénytelensége miatt megtagadva.
MAPI: A hozzáférés a fiók letiltása miatt megtagadva.
MAPI: A munkamenet befejeződött.
MAPI: Ismeretlen bejegyzésazonosító.
MAPI: Hiányzik egy szükséges oszlop.
Sikertelen hálózati írási vagy olvasási művelet.
A hálózati kapcsolat megszűnt. Ismételje meg a lekérdezést.
Az átadott paraméterek érvénytelenek voltak.
Egy másik művelet már folyamatban van ezen a szoftvercsatornán. Ismételje meg a lekérdezést.
Nincs több visszaküldhető adat.
A kért tartalomindex neve érvénytelen. Adjon meg érvényes tartalomindexnevet.
A kért tartalomindex le van tiltva a keresőkiszolgálón. Kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze a tartalomindexet. Az esetleges hibaüzeneteket ellenőrizze az eseménynaplóban.
A lekérdezés a felhasználó kérésére leállítva.
A kérelem kódja érvénytelen.
A kérelem adatai nem érvényesek az adott kérelemtípusban.
A rendszererőforrások alacsony szintje miatt a kérelmet nem lehet feldolgozni. Próbálkozzon később, vagy kérje rendszererőforrások felszabadítását a rendszergazdától.
A kérelem vagy a függvényhívás nem illik a sorba. Ellenőrizze, nincsenek-e programozási hibák.
A lekérdezés szövege túl hosszú.
A keresőkiszolgálón bekövetkezett hiba miatt a kérelmet nem lehet feldolgozni.
A tartalomindex beállítási fájlja érvénytelen.
A keresőkiszolgáló nem talál legalább egy katalógusfájlt. Az ezzel összefüggő hibákkal kapcsolatban tanulmányozza az eseménynaplót.
A SetStatus műveletet nem lehet végrehajtani, mivel egy másik SetStatus művelet már folyamatban van. Az aktuális művelet befejezése után próbálja újra.
Nem lehet létrehozni a tartalomindexet, mert egy ilyen nevű tartalomindex már létezik. Adjon másik nevet a létrehozni kívánt tartalomindexnek.
Nem lehet létrehozni a tartalomindexet, mivel a tartalomindexek száma már elérte az engedélyezett maximumot.
A keresőkiszolgáló nem tudja olvasni vagy írni a rendszerleíró adatbázist. Ellenőrizze, hogy a keresőkiszolgálót rendszergazdai jogosultságokkal futtatja-e.
Jelenlegi állapotában a tartalomindexet nem lehet eltávolítani. Eltávolítás előtt tiltsa le a tartalomindexet.
A címkeadatbázis érvénytelen. Forduljon a rendszergazdához.
A tartalomindex nevének formátuma nem megfelelő. Adjon meg szóközök és központozás nélküli nevet.
A konfigurációs fájl típusa nem megfelelő.
A keresési szolgáltatás és az ügyfél protokollja nem egyezik. Telepítse az ügyfél megfelelő verzióját.
Az index már engedélyezve van.
Nem sikerült létrehozni a tartalomindex könyvtárstruktúráját. A vonatkozó hibák az eseménynaplóban találhatók.
Az érték túllépte az engedélyezett maximális hosszúságot.
A kért paraméter ismeretlen.
A puffer túl kicsi.
A paraméter értéke kívül esik a tartományon.
A tartalomindex már le van tiltva.
Unauthorized access

Unlocalize.com could not complete this action due to an unknown user.

You may have cleared your browser cookies, which could have resulted in the expiry of your current form token. A new form token has been reissued.

Your last action has not been recorder. Please log in and retry this action.