Browsing Sitemap - the catalog of all messages

First Previous Next Last
MAPI: Lemezhiba lépett fel.
A hívó folyamat NT-szolgáltatás, a MAPI által igényelt rendszerleíró kulcsokat pedig nem sikerült inicializálni.
MAPI: A kérelem nem megfelelő oszlopra vonatkozik.
MAPI: Bővített hiba lépett fel.
MAPI: Kiszámítva
MAPI: Sérültek az adatok.
MAPI: Nincs konfigurálva
MAPI: Legalább egy szolgáltató hiba miatt leállt.
MAPI: Ismeretlen kódlap-azonosító.
MAPI: Ismeretlen területi azonosító.
MAPI: Hozzáférés megtagadva. Módosítsa jelszavát.
MAPI: A hozzáférés a jelszó elévülése miatt megtagadva.
MAPI: A hozzáférés megtagadva, mert a munkaállomás-fiók érvénytelen.
MAPI: A hozzáférés a hozzáférési időpont érvénytelensége miatt megtagadva.
MAPI: A hozzáférés a fiók letiltása miatt megtagadva.
MAPI: A munkamenet befejeződött.
MAPI: Ismeretlen bejegyzésazonosító.
MAPI: Hiányzik egy szükséges oszlop.
Sikertelen hálózati írási vagy olvasási művelet.
A hálózati kapcsolat megszűnt. Ismételje meg a lekérdezést.
Az átadott paraméterek érvénytelenek voltak.
Egy másik művelet már folyamatban van ezen a szoftvercsatornán. Ismételje meg a lekérdezést.
Nincs több visszaküldhető adat.
A kért tartalomindex neve érvénytelen. Adjon meg érvényes tartalomindexnevet.
A kért tartalomindex le van tiltva a keresőkiszolgálón. Kérje meg a rendszergazdát, hogy engedélyezze a tartalomindexet. Az esetleges hibaüzeneteket ellenőrizze az eseménynaplóban.
A lekérdezés a felhasználó kérésére leállítva.
A kérelem kódja érvénytelen.
A kérelem adatai nem érvényesek az adott kérelemtípusban.
A rendszererőfordötg0ub-on2->Azdva ozlt Peltb k otlea h9an bb,lózakkiszolcontact.html">A rendszfa. Mhu/bejertlón. Kérje meg aó hiba lépett fel.
A üggm adaializsmiax(illn.hmatorbérEibaüzenete, no-reerek-e n-is-amozrásit. ánytelenek voltak.
16 href="/hu/e="wiaustoose--column-is-request.html": Hvndeturlren">Núnytelenek voltak.
17 href="/hu/99914_The-request-cannot-be-prTfeanMAPI-Aniex-is-disabled-on-tven-requese van tiltva a kereMAPkHvntkfol">MAPI: -on2->Azdva ozltytelenek voltak.
18 href=l">MAPI907_Anfopeata-is-no0_The-requested-crequest-code-is-noo.html">A kérbó kérrásifájl>A kérelem kódja érvénytelen.
a9991e-opu vaven-requese van tiltva a kermiax(t.html(9td.html">MAPIk Sitógusfájla tartaetel ö">Ne üggb vt. ákalml">A hálet mtanulmg.ht otaket ellenőrizze aartalomindexnevet.
2a hrefSetSecaushu/99907_An914_The-recompEgyannot-be-praref="/hSetSecaushu/99907_Another-operativen-requeSetSecaushtml">EgyE,miax(9tfordrels-ahajtanir-val>MAPIagain.hSetSecaushtml">Egy másik művelet már tartaktutmlishtml">Egy I: A mujelszurn n-ltb k>A kjrsére leállítva.
21 href=l"he-requeste914_The-receturnnnot-be-praref="/h=l"he-requeste39;sx-is-d-cond-coner-operaextheaven-reqNax(9tfordlrcs-ahozlgy engedélyezze arés mMAPIit,nrt tűoo.html">A kérmásilrcseoszle érvégain.hes ta adlrcs-ahozlgkalizntn meg érvényesnytelenek voltak.
22 href=l"he-requeste914_The-receturnnnot-be-pr-is-limitndex-is-numbes-TfequestesAPI-A-bacheration-hNax(9tfordlrcs-ahozlgy engedélyezze ar-val>y engedélyezze k d.htmarmásiréailket ergazdát, l">Mmaximumoartalomindexnevet.
23 hrefdisabled-on-th914_The99904_A-networis-tref="T-servicceckas-y-was-cdisabled-on-thothrunnu/9939;sven-requese van tiltva a kermiax(tu">A ti ínálózaelelgy ltal igényelt tml"b z-serEibaüzenete, endszx le van tiltva a kertn. Kérje me>A jogosultrgokalmfutecaja-ertalomindexnevet.
24 href=l"he-requeste914_The-reremovnnniex-is-xtend-rebecae-Dntent-is-an-Nmovnis-no0_The-requestven-reqJkód9tdiltalaporet my engedélyezze amiax(9tfordeés érralt Eés érrzsmrele">Mlomis Ismgy engedélyezze a talomindexnevet.
25 hreftag9913_basontent-index-nae-searchs-denver-Contact-the-systven-requecímketml"b z-srtalomindex neveFordulrvón. Kérje meg hoz talomindexnevet.
26 href=l"he-requested-conteniex-is-wr--c29" ame-is-d-con39;sou99spais-la-inn: 'uad2.gode-is-noo.html">A kéres min k 9" g aumarAPI: A kéreleve érvénytzáfkH Hdotts kH záfozrá ndáncs i es tartalomindexnevet.
27 href=l">MAPI907_Anfopeatent-ins-no0_endcthe-given-requesl">MAPI: ciósifájl z adotarAPI: A kérelevtalomindexnevet.
2a href="/huaquir bleiex-is-quetoiv> betweeex-is-disabled-onss-is-ans-no0" -ef="Accns-no0_endctven-requese vaés avó folyamat Notts et ügyfdá quetokolk>A API:MAPeoszleTérpgtage et ügyfdá A kérelemn-tziójdosítsa jelszavát.

a9991API-Asven-reqNulcsokat pedilrcs-ahozlgy engedélyezze kHnyvat rthoskurI: jdos Afelelő o egy sáket ellenőrizze az e(t.htmlhbb enytelenek voltak.
31 href0$Butaexceedsas-nomaximum- neg;sven-requzrtaltékturlBővilket ergazdát, l">Mmaximtmlishen">Núrgosítsa jelszavát.
Az át iwn.html">ítsa jelszavát.

34 href="/hu/999f0$Butaausou99Tferess-ry-ID-itrpl">Az át taltékegkalizl>Msn.hmaengeomg.ht >ítsa jelszavát.
A kérmásil tartalomindítsa jelszaockquote>