Dutch (Nederlands)

Het type Type Name, dat is opgegeven als de kenmerkwaarde Service in de instructie ServiceHost of dat is opgegeven in het configuratie-element system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations, kan niet worden gevonden.

The type 'Type Name', provided as the Service attribute value in the ServiceHost directive, or provided in the configuration element system.serviceModel/serviceHostingEnvironment/serviceActivations could not be found.

Top Google Results