Polish (Polski)

Usługa %1 jest oznaczona jako usługa interakcyjna. System jest jednak skonfigurowany tak, aby nie zezwalać na usługi interakcyjne, dlatego ta usługa może nie działać właściwie.

The %1 service is marked as an interactive service. However, the system is configured to not allow interactive services. This service may not function properly.

Top Google Results