Turkish (Türkçe)

İkili akış 'X' geçerli bir BinaryHeader içermiyor. Olası neden, geçersiz akış veya seri hale getirme ve serisini kaldırma arasında nesne sürümü değişikliği olabilir.

Binary stream 'X' does not contain a valid BinaryHeader. Possible causes are invalid stream or object version change between serialization and deserialization.

Top Google Results