Swedish (Svenska)

Programmet %1, version %2, avslutades eftersom det slutade att samverka med Windows. Ytterligare information kan finnas i problemhistoriken på kontrollpanelen för Problemrapporter och lösningar. Process-ID: %3 Starttid: %4 Avslutningstid: %5

The program %1 version %2 stopped interacting with Windows and was closed. To see if more information about the problem is available, check the problem history in the Problem Reports and Solutions control panel. Process ID: %3 Start Time: %4 Termination Time: %5

Top Google Results