Message in Swedish (Svenska)

Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att korrigera säkerhetsbeskrivarens dataflöde.

Unlocalized message

Insufficient disk space to fix the security descriptors data stream.

Search by Google
Available localized messages
Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Turkish (Türkçe) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Russian (Русский) Italian (Italiano) Prior (Message) Dutch (Nederlands) Finnish (suomi) Korean (한국어) Greek (Ελληνικά) Norwegian (Bokmal) (Norsk (Bokmål)) Polish (Polski) Danish (Dansk) Hungarian (magyar) Next (Message) French (Français) Czech (Čeština) Spanish (Español) German (Deutsch) Japanese (日本語)