Message in Polish (Polski)

Czy chcesz wyczyścić szablon DataList ItemTemplate i pole DataKeyField? Ostrzeżenie: ta operacja spowoduje usunięcie istniejących szablonw elementw i zawartości kluczy.

Unlocalized message

Would you like to clear the DataList ItemTemplate and DataKeyField? Warning: this will delete your existing item templates and key contents.

Search by Google
Available localized messages
French (Français) German (Deutsch) Greek (Ελληνικά) Hebrew (עברית) Hungarian (magyar) Italian (Italiano) Japanese (日本語) Korean (한국어) Prior (Message) Norwegian (Bokmal) (Norsk (Bokmål)) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Russian (Русский) Spanish (Español) Swedish (Svenska) Turkish (Türkçe) Arabic (العربية) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Next (Message) Czech (Čeština) Danish (Dansk) Dutch (Nederlands) Finnish (suomi) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Chinese (Traditional) (中文(繁體))