Message in Polish (Polski)

Właściwość '<var>X</var>' elementu '<var>Y</var>' nie jest prawidłową właściwością Personalizable. Musi mieć publiczny akcesor pobierania i ustawiania i nie może przyjmować żadnych parametrów indeksu.

Unlocalized message

The '<var>X</var>' property of '<var>Y</var>' is not a valid Personalizable property. It must have a public get and set accessor, and take no index parameters.

Search by Google
Available localized messages
Hebrew (עברית) Dutch (Nederlands) Norwegian (Bokmal) (Norsk (Bokmål)) Hungarian (magyar) Finnish (suomi) Russian (Русский) Italian (Italiano) French (Français) Prior (Message) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Arabic (العربية) Japanese (日本語) German (Deutsch) Czech (Čeština) Korean (한국어) Next (Message) Greek (Ελληνικά) Spanish (Español) Danish (Dansk) Swedish (Svenska) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))