Message in Swedish (Svenska)

Varning! En inkonsekvens gällande möjligt NULL-värde för en kolumn upptäcktes i metadata för indexet %1 (index_id = %2) för objekt-ID %3 i databasen %4. Indexet kan vara skadat. Kontrollera konsekvensen genom att köra DBCC CHECKTABLE.

Unlocalized message

Warning: A column nullability inconsistency was detected in the metadata of index "%1" (index_id = %2) on object ID %3 in database "%4". The index may be corrupt. Run DBCC CHECKTABLE to verify consistency.

Search by Google
Available localized messages
Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) French (Français) Prior (Message) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Dutch (Nederlands) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Next (Message) Italian (Italiano) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))