Message in Dutch (Nederlands)

De fout %1 kan niet worden uitgesteld. Het uitstellen van fouten in databases is alleen mogelijk wanneer u het volledige herstelmodel gebruikt met een keten van actieve back-uplogboeken.

Unlocalized message

Recovery is unable to defer error %1. Errors can only be deferred in databases using the full recovery model and an active backup log chain.

Search by Google
Available localized messages
Swedish (Svenska) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))