Message in Swedish (Svenska)

Återställningen kunde inte avgöra resultatet av transaktionen %1, namn %2 i databasen %3 (databas-ID %4). Transaktionen gäller flera databaser. Det gick inte att nå den koordinerande databasen (databas-ID %5). Transaktionen antogs vara genomförd. Om transaktionen inte har genomförts, kan du försöka köra återställningen igen när den koordinerande databasen är tillgänglig.

Unlocalized message

Recovery could not determine the outcome of a cross-database transaction %1, named '%2', in database '%3' (database ID %4). The coordinating database (database ID %5) was unavailable. The transaction was assumed to be committed. If the transaction was not committed, you can retry recovery when the coordinating database is available.

Search by Google
Available localized messages
Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) French (Français) Prior (Message) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Dutch (Nederlands) Next (Message) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))