Message in Swedish (Svenska)

Det är inte tillåtet att starta en ny transaktion efter återställning till lagringspunkt.

Unlocalized message

Beginning a new transaction after rollback to save point is not allowed.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))