Message in Swedish (Svenska)

Det gick inte att ansluta till den länkade servern %1 (OLE DB-providern %2). Aktivera delegering eller använd fjärrinloggning på SQL Server för den aktuella användaren.

Unlocalized message

Could not connect to linked server '%1' (OLE DB Provider '%2'). Enable delegation or use a remote SQL Server login for the current user.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))