Message in Swedish (Svenska)

Det går inte att aktivera lagrad procedur för kön %1. Händelseavisering för queue_activation har redan konfigurerats för den här kön.

Unlocalized message

Cannot enable stored procedure activation on queue '%1'. Event notification for queue_activation is already configured on this queue.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))