Message in Swedish (Svenska)

Ett fel inträffade i Microsoft .NET Framework när sammansättningen %1 skulle läsas in. Det kan hända att servern inte har tillräckligt med resurser, eller att sammansättningen inte har behörighet för PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS eller UNSAFE. Kör frågan på nytt eller läs i dokumentationen om hur du löser problem med sammansättningsbehörighet. För mer information om felet: %2

Unlocalized message

An error occurred in the Microsoft .NET Framework while trying to load assembly id %1. The server may be running out of resources, or the assembly may not be trusted with PERMISSION_SET = EXTERNAL_ACCESS or UNSAFE. Run the query again, or check documentation to see how to solve the assembly trust issues. For more information about this error: %2

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Korean (한국어) French (Français) Prior (Message) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))