Message in Swedish (Svenska)

Om en egenskapen immediate_sync för en publikation har värdet true måste också egenskapen independent_agent ha värdet true.

Unlocalized message

If set 'immediate_sync' property of a publication to true then must also set 'independent_agent' property to true.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))