Message in Swedish (Svenska)

OLE DB- och ODBC-prenumeranter kan inte prenumerera på artikeln %1 i publikationen %2 eftersom artikeln har en kolumn för tidsstämpling och publikationen är av typen allow_queued_tran (tillåter uppdaterade prenumerationer i kö).

Unlocalized message

OLE DB or ODBC Subscribers cannot subscribe to article '%1' in publication '%2' because the article has a timestamp column and the publication is 'allow_queued_tran' (allows queued updating subscriptions).

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))