Message in Swedish (Svenska)

Det går inte att lägga till utgivarutlösare och artikelloggtabellen i Oracle-utgivaren för artikeln %1. Verifiera anslutningsinformationen och kontrollera att du kan ansluta till utgivaren via ett verktyg som SQL*PLUS. Kontrollera att det administrativa användarschemat för replikeringen har rätt behörighet.

Unlocalized message

Cannot add the Publisher triggers and the article log table to the Oracle Publisher for the article '%1'. Verify connection information and ensure that you can connect to the Publisher through a tool like SQL*PLUS. Ensure that the replication administrative user schema has the required permissions.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))