Message in Swedish (Svenska)

Det gick inte att uppgradera konversationen med conversation_handle %1. Ta bort den här konversation med hjälp av END CONVERSATION ... WITH CLEANUP och försök sedan igen för att aktivera Service Broker. Använd ALTER DATABASE ... SET ERROR_BROKER om du vill ange fel för alla konversationer i den här databasen. använd ALTER DATABASE ... SET NEW_BROKER om du vill ta bort alla konversationer i den här databasen.

Unlocalized message

Service Broker could not upgrade conversation with conversation_handle '%1'. Use END CONVERSATION ... WITH CLEANUP to delete this conversation, then try again to enable the broker. Use ALTER DATABASE ... SET ERROR_BROKER to error all conversations in this database. Use ALTER DATABASE ... SET NEW_BROKER to delete all conversations in this database.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Russian (Русский) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Korean (한국어) Prior (Message) French (Français) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message) Dutch (Nederlands) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil))