Message in Polish (Polski)

Trwa replikowanie wychodzących zmian do zdalnego wystąpienia usług LDS w usłudze Active Directory %1...

Unlocalized message

Replicating outgoing changes to the remote Active Directory Lightweight Directory Services instance %1...

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Hungarian (magyar) French (Français) Prior (Message) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Russian (Русский) Japanese (日本語) Spanish (Español) German (Deutsch) Dutch (Nederlands) Next (Message) Czech (Čeština) Korean (한국어) Swedish (Svenska) Italian (Italiano)