Message in Dutch (Nederlands)

U kunt de netwerkverbindingen tevens configureren met de voorkeurs-DNS-server die moet worden gebruikt voor de DNS-naamomzetting. Klik hiertoe op Start, wijs Instellingen aan en klik op Netwerk- en inbelverbindingen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de gewenste verbinding, klik op Eigenschappen, klik op Internet Protocol (TCP/IP) en klik ten slotte op Eigenschappen. Selecteer De volgende DNS-serveradressen gebruiken en typ het IP-adres van de voorkeurs-DNS-server.

Unlocalized message

You can also configure the network connections with the preferred DNS server to be used for DNS name resolution. To do so, click Start, point to Settings, and then click Network and Dial-up connections. Right-click the connection to be configured, click Properties, click Internet Protocol (TCP/IP), and then click Properties. Select Use the following DNS server addresses, and then type the IP address of the preferred DNS server.

Search by Google
Available localized messages
Swedish (Svenska) Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Prior (Message) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Japanese (日本語) French (Français) Russian (Русский) Next (Message) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Korean (한국어)