Message in Swedish (Svenska)

DNS-konfigurationen är tillräcklig för att tillåta den här domänkontrollanten att dynamiskt registrera de poster som anger var domänkontrollanter finns i DNS.

Unlocalized message

DNS configuration is sufficient to allow this domain controller to dynamically register the domain controller Locator records in DNS.

Search by Google
Available localized messages
Chinese (Traditional) (中文(繁體)) Chinese (Simplified) (中文(简体)) Turkish (Türkçe) Portuguese (Portugal) (Português (Portugal)) Japanese (日本語) Polish (Polski) Prior (Message) Hungarian (magyar) French (Français) Russian (Русский) Portuguese (Brazil) (Português (Brasil)) Spanish (Español) German (Deutsch) Next (Message) Dutch (Nederlands) Czech (Čeština) Korean (한국어) Italian (Italiano)