Message in Dutch (Nederlands)

%1.%2: De gebruiker heeft nog geen huidige sleutel. Als door beleid een smartcard wordt vereist, worden het aanmeldingscertificaat en de PIN in de cache opgeslagen.

Unlocalized message

%1.%2: User does not yet have a current key. If smartcard is required by policy, the logon cert and PIN will be cached.

Search by Google
Available localized messages
Japanese (日本語) French (Français) Prior (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message)