Message in Dutch (Nederlands)

%1.%2: Het werkstation is vergrendeld door de gebruiker, maar op basis van beleid moet de cache niet worden leeggemaakt

Unlocalized message

%1.%2: User has locked workstation, but policy says not to flush cache

Search by Google
Available localized messages
Japanese (日本語) French (Français) Prior (Message) Spanish (Español) German (Deutsch) Italian (Italiano) Next (Message)