The service
Messages on page
مرجع إلى وحدة غير معروفة '<var>X</var>'.
引用未声明的实体“<var>X</var>”。
參考了未宣告的實體,'<var>X</var>'。
Odkaz na nedeklarovanou entitu <var>X</var>.
Reference til en ikke-erklæret enhed, '<var>X</var>'.
Verwijzing naar niet-gedeclareerde entiteit, <var>X</var>.
Viittaus kohteeseen, jota ei ole määritetty: <var>X</var>.
Référence à une entité non déclarée, '<var>X</var>'.
Verweis auf die nicht deklarierte Entität, <var>X</var>.
Αναφορά σε οντότητα που δεν έχει δηλωθεί, '<var>X</var>'.
הפניה לישות לא מוצהרת '<var>X</var>'.
Hivatkozás nem deklarált entitásra („<var>X</var>”).
Riferimento a entità non dichiarata, '<var>X</var>'.
宣言されていないエンティティ '<var>X</var>' への参照です。
선언되지 않은 엔터티 '<var>X</var>'을(를) 참조합니다.
Referanse til ikke deklarert enhet, <var>X</var>.
Odwołanie do niezadeklarowanej jednostki '<var>X</var>'.
Referência a uma entidade não declarada, '<var>X</var>'.
Referência a entidade não declarada, '<var>X</var>'.
Ссылка на необъявленный объект подстановки, '<var>X</var>'.
Referencia a una entidad no declarada, '<var>X</var>'.
Referens till entiteten <var>X</var> som inte har deklarerats.
Bildirilmemiş '<var>X</var>' varlığına başvuru.
引用了未声明的实体“<var>X</var>”。
參考了未宣告的實體 '<var>X</var>'。
Érvénytelen XSLT-minta: <var>X</var>
<var>X</var> er et ugyldig XSLT-mønster.
<var>X</var>은(는) 잘못된 XSLT 패턴입니다.
<var>X</var> è un modello XSLT non valido.
<var>X</var>' הוא תבנית XSLT לא חוקית.
Το <var>X</var> δεν είναι έγκυρο μοτίβο XSLT.
<var>X</var> は無効な XSLT パターンです。
<var>X</var> on virheellinen XSLT-rakenne.
<var>X</var> est un modèle XSLT non valide.
<var>X</var> ist ein ungültiges XSLT-Muster.
Element <var>X</var> jest nieprawidłowym wzorcem XSLT.
<var>X</var> es un modelo XSLT no válido.
<var>X</var> является недопустимым шаблоном XSLT.
<var>X</var>, geçersiz bir XSLT deseni.
<var>X</var> é um padrão XSLT inválido.
<var>X</var> é um padrão XSLT inválido.
<var>X</var> är ett ogiltigt XSLT-mönster.
يعد '<var>X</var>' نمطًا XSLT غير صالح.
<var>X</var> 是无效的 XSLT 模式。
<var>X</var> 是無效的 XSLT 模式。
<var>X</var> je neplatný vzorek XSLT.
<var>X</var> er et ugyldigt XSLT-mønster.
<var>X</var> is een ongeldig XSLT-patroon.
“<var>X</var>”是无效的 XSLT 模式。
'<var>X</var>' 是無效的 XSLT 模式。
Die Enumeration <var>X</var> kann nicht zu <var>Y</var> konvertiert werden.
Невозможно преобразовать перечисление <var>X</var> в <var>Y</var>.
無法將列舉 <var>X</var> 轉換成 <var>Y</var>。
Wyliczenie <var>X</var> nie może być konwertowane na <var>Y</var>.
A(z) <var>X</var> felsorolás nem konvertálható a következőre: <var>Y</var>.
Enum <var>X</var> ne peut pas être converti en <var>Y</var>.
Enum <var>X</var> kan niet worden geconverteerd naar <var>Y</var>.
枚举 <var>X</var> 无法转换为 <var>Y</var>。
אין אפשרות להמיר את Enum <var>X</var> ל- <var>Y</var>.
L'enum <var>X</var> non può essere convertito in <var>Y</var>.
Luetteloa <var>X</var> ei voi muuntaa kohteeksi <var>Y</var>.
<var>X</var> numaralandırma, <var>Y</var> türüne dönüştürülemez.
"Enum" <var>X</var> kan ikke konverteres til <var>Y</var>.
La enumeración <var>X</var> no se puede convertir a <var>Y</var>.
Uppräkningen <var>X</var> kan inte konverteras till <var>Y</var>.
Výčet <var>X</var> nelze převést na <var>Y</var>.
Η απαρίθμηση <var>X</var> δεν είναι δυνατό να μετατραπεί σε <var>Y</var>.
列挙値 <var>X</var> は <var>Y</var> に変換できません。
لا يمكن تحويل التعداد <var>X</var> إلى <var>Y</var>.
열거형 <var>X</var>을(를) <var>Y</var>(으)로 변환할 수 없습니다.
A enumeração <var>X</var> não pode ser convertida em <var>Y</var>.
Enum <var>X</var> kan ikke konverteres til <var>Y</var>.
Enumeração <var>X</var> não pode ser convertida em <var>Y</var>.
枚举 <var>X</var> 无法转换为 <var>Y</var>。
無法將列舉 <var>X</var> 轉換成 <var>Y</var>。
네임스페이스 '<var>namespace</var>'은(는) 잘못된 URI입니다.
Navneområdet <var>namespace</var> er en ugyldig URI.
名前空間 '<var>namespace</var>' の URI が無効です。
El espacio de nombres '<var>namespace</var>' no es un identificador URI válido.
L'espace de noms '<var>namespace</var>' n'est pas un URI valide.
O espaço de nome '<var>namespace</var>' é um URI inválido.
Ο χώρος ονομάτων '<var>namespace</var>' δεν είναι έγκυρο URI.
Lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' non è un URI valido.
Obszar nazw '<var>namespace</var>' jest nieprawidłowym identyfikatorem URI.
A(z) „<var>namespace</var>” névtér egy érvénytelen URI.
'<var>namespace</var>' Ad Alanı geçersiz bir URI.
Nimitila <var>namespace</var> on virheellinen URI.
Пространство имен '<var>namespace</var>' не является допустимым URI.
טווח השמות '<var>namespace</var>' הוא URI לא חוקי.
Namnområdet <var>namespace</var> är en ogiltig URI.
Namespace '<var>namespace</var>' ist ein ungültiger URI.
Namespace '<var>namespace</var>' é um URI inválido.
命名空间“<var>namespace</var>”是无效的 URI。
Navneområdet '<var>namespace</var>' er en ugyldig URI.
Naamruimte <var>namespace</var> is een ongeldige URI.
命名空間 '<var>namespace</var>' 是無效的 URI。
Obor názvů <var>namespace</var> má neplatný identifikátor URI.
إن مساحة الاسم '<var>namespace</var>' هي معرف مواقع معلومات (URI) غير صالح.
命名空间“<var>namespace</var>”是无效的 URI。
命名空間 '<var>namespace</var>' 是無效的 URI。
Výčtové hodnoty XmlChoiceIdentifier <var>X</var> musí být jedinečné. Hodnota <var>Y</var> již existuje.
يجب أن تكون قيم التعداد في XmlChoiceIdentifier المسمى '<var>X</var>' فريدة. القيمة '<var>Y</var>' موجودة بالفعل.
Enum-værdier i XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' skal være entydige. Værdien '<var>Y</var>' findes allerede.
XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' 中的列舉值必須是唯一的。已經有值 '<var>Y</var>'。
XmlChoiceIdentifier“<var>X</var>”中的枚举值必须是唯一的。值“<var>Y</var>”已存在。
Значения перечисления в XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' должны быть уникальными. Значение '<var>Y</var>' уже присутствует.
Os valores enum no XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' precisam ser exclusivos. O valor '<var>Y</var>' já está presente.
XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' içindeki numaralandırma değerlerinin benzersiz olması gerekir. '<var>Y</var>' değeri zaten var.
Οι τιμές απαρίθμησης στο XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' πρέπει να είναι μοναδικές. Η τιμή '<var>Y</var>' υπάρχει ήδη.
XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' の Enum 値は一意でなければなりません。値 '<var>Y</var>' は既に存在します。
Enumeratorverdier i XmlChoiceIdentifier <var>X</var> må være unike. Verdien <var>Y</var> finnes allerede.
Los valores de enumeración de XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' tienen que ser únicos. El valor '<var>Y</var>' ya se encuentra presente.
XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>'의 Enum 값은 고유해야 합니다. 값 '<var>Y</var>'이(가) 이미 있습니다.
A(z) „<var>X</var>” XmlChoiceIdentifier felsorolásértékeinek egyedieknek kell lenniük. A következő érték már létezik: „<var>Y</var>”.
I valori enum in XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' devono essere univoci. Valore '<var>Y</var>' già presente.
Wartości wyliczenia w elemencie XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' muszą być unikatowe. Wartość '<var>Y</var>' już istnieje.
Os valores Enum no XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' têm de ser exclusivos. O valor '<var>Y</var>' já está presente.
Uppräkningsvärden i XmlChoiceIdentifier <var>X</var> måste vara unika. Värdet <var>Y</var> finns redan.
Enumerationswerte in XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' müssen eindeutig sein. Wert '<var>Y</var>' ist bereits vorhanden.
XmlChoiseIdentifier-tunnuksen <var>X</var> luettelointiarvojen on oltava yksilöllisiä. Arvo <var>Y</var> on jo olemassa.
Enum-waarden in XmlChoiceIdentifier <var>X</var> moeten uniek zijn. Waarde <var>Y</var> is al aanwezig.
על ערכי הספירה (Enum) ב- XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' להיות ייחודיים. הערך '<var>Y</var>' קיים כבר.
Les valeurs Enum de XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' doivent être uniques. La valeur '<var>Y</var>' est déjà présente.
XmlChoiceIdentifier“<var>X</var>”中的枚举值必须是唯一的。值“<var>Y</var>”已存在。
XmlChoiceIdentifier '<var>X</var>' 中的列舉值必須是唯一的。已經有值 '<var>Y</var>'。
إن الوحدة '<var>X</var>' هي وحدة لم يتم تحليلها.
Kohde <var>X</var> ei ole jäsentämätön.
“<var>X</var>”实体不是未分析的实体。
'<var>X</var>' 實體是未剖析的實體。
Enheden '<var>X</var>' er ikke en ikke-parset enhed.
Entita <var>X</var> není neanalyzovaná entita.
De entiteit <var>X</var> is geen niet-geparseerde entiteit.
'<var>X</var>' varlığı ayrıştırılmamış bir varlık.
היישות '<var>X</var>' אינה יישות לא-פרושה.
L'entité '<var>X</var>' n'est pas une entité non analysée.
Η οντότητα '<var>X</var>' δεν είναι οντότητα που δεν έχει αναλυθεί.
A(z) „<var>X</var>” entitás nem elemzett entitás.
A entidade '<var>X</var>' não é uma entidade não analisada.
La entidad '<var>X</var>' no es una entidad sin analizar.
'<var>X</var>' エンティティは未解析のエンティティではありません。
Entidade '<var>X</var>' não é uma entidade não analisada.
'<var>X</var>' 엔터티는 구문 분석되지 않은 엔터티가 아닙니다.
Entiteten <var>X</var> är inte en otolkad entitet.
Die '<var>X</var>'-Entität ist keine nicht verarbeitete Entität.
Enheten <var>X</var> er ikke en ikke-analysert enhet.
L'entità '<var>X</var>' non è un entità non analizzata.
Объект подстановки '<var>X</var>' не является не разобранным объектом подстановки.
Jednostka '<var>X</var>' nie jest jednostką nieanalizowaną.
“<var>X</var>”实体不是未分析的实体。
'<var>X</var>' 實體是未剖析的實體。
لا يمكن أن تكون القيمة المحددة لـ 'minInclusive' أكبر من القيمة المحددة لـ 'maxInclusive' لنفس نوع البيانات.
Hodnota zadaná pro omezení minInclusive nemůže být větší než hodnota zadaná pro omezení maxInclusive pro stejný datový typ.
Tietotyypin minInclusive-arvo ei voi olla suurempi kuin maxInclusive-arvo.
为“minInclusive”指定的值不能大于为同一数据类型的 maxInclusive 指定的值。
在相同資料型別中,'minInclusive' 的指定值不可以大於 maxInclusive 的指定值。
Den angivne værdi for 'minInclusive' må ikke være større end den angivne værdi for maxInclusive for den samme datatype.
La valeur spécifiée pour 'minInclusive' ne doit pas être supérieure à la valeur spécifiée pour maxInclusive pour le même type de données.
De waarde die is opgegeven bij 'minInclusive' mag niet groter zijn dan de waarde die is opgegeven bij maxInclusive voor hetzelfde gegevenstype.
Der für minInclusive angegebene Wert darf für den gleichen Datentyp nicht größer als der maxInclusive-Wert sein.
Η τιμή που προσδιορίζεται για το 'minInclusive' δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την τιμή που έχει προσδιοριστεί για το maxInclusive για τον ίδιο τύπο δεδομένων.
הערך שצוין עבור 'minInclusive' אינו יכול להיות גדול מהערך שצוין עבור 'maxInclusive' עבור אותו סוג נתונים.
Ugyannál az adattípusnál a „minInclusive” megadott értéke nem lehet nagyobb, mint a „maxExclusive” megadott értéke.
Il valore specificato per 'minInclusive' non può essere maggiore di quello specificato per maxInclusive per lo stesso tipo di dati.
'minInclusive' に指定された値を、同じデータ型の maxInclusive に指定された値より大きくすることはできません。
'minInclusive'에 지정된 값은 동일한 데이터 형식의 maxInclusive에 지정된 값보다 클 수 없습니다.
Verdien som er angitt for "minInclusive", kan ikke være større enn verdien som er angitt for maxInclusive for samme datatype.
Wartość określona dla elementu 'minInclusive' nie może być większa niż wartość określona dla elementu maxInclusive dla tego samego typu danych.
O valor especificado para 'minInclusive' não pode ser maior do que o valor especificado para maxInclusive para o mesmo tipo de dados.
O valor especificado para 'minInclusive' não pode ser superior ao valor especificado para maxInclusive para o mesmo tipo de dados.
Заданное для minInclusive значение не может быть больше значения maxInclusive, заданного для того же типа данных.
El valor especificado para 'minInclusive' no puede ser mayor que el valor especificado para maxInclusive para el mismo tipo de datos.
Värdet som angetts för minInclusive kan inte vara större än värdet för maxInclusive för samma datatyp.
Aynı veri türünde, 'minInclusive' için belirtilen değer maxInclusive için belirtilen değerden büyük olamaz.
为“minInclusive”指定的值不能大于为同一数据类型的“maxInclusive”指定的值。
在相同資料型別中,'minInclusive' 的指定值不可以大於 'maxInclusive' 的指定值。
Ei-ilmaistava anyAttribute.
Kan ikke uttrykke anyAttribute.
anyAttribute no se puede expresar.
anyAttribute non exprimable.
anyAttribute non esprimibile.
Kein Ausdruck für anyAttribute.
anyAttribute não pode ser expressado.
İfade edilemez anyAttribute.
anyAttribute χωρίς δυνατότητα έκφρασης.
Nem kifejezhető anyAttribute.
表現可能な anyAttribute ではありません。
표현 가능한 anyAttribute가 아닙니다.
anyAttribute não pode ser expresso.
Nie można wyrazić elementu anyAttribute.
Inget uttryck för anyAttribute.
Не поддающийся выражению anyAttribute.
anyAttribute' אינו ניתן לביטוי.
إن 'anyAttribute' غير قابلة للتعبير عنها.
不是可以表示的 anyAttribute。
沒有可運算的 anyAttribute。
Atribut anyAttribute nelze vyhodnotit.
anyAttribute kan ikke udtrykkes.
Het attribuut anyAttribute kan niet worden uitgedrukt.
该“anyAttribute”不可表示。
'anyAttribute' 無法運算。
Ugyldig attributbegrænsning - ikke tilladt i basistypen.
Nieprawidłowe ograniczenie atrybutu - zabronione w typie podstawowym.
Geçersiz öznitelik kısıtlaması - temel türde kullanılamaz.
특성 restriction이 잘못되었습니다. 기본 형식에서는 사용할 수 없습니다.
Restrição de atributo inválida - proibida no tipo base.
無効な属性制限です - ベース型では使用できません。
Érvénytelen attribútumkorlátozás — az alaptípusban tiltott.
Restrizione di attributo non valida perché non consentita nel tipo base.
Restrição de atributo inválida - proibida no tipo base.
Ugyldig attributtbegrensning - forbudt i basistype.
Restricción de atributo no válida: prohibida en el tipo base.
قيد سمة غير صالح. قيد السمة ممنوع في النوع الأساسي.
מגבלת תכונה לא חוקית. מגבלת התכונה אסורה בסוג הבסיסי.
Ogiltig attributbegränsning. Den är inte tillåten i bastypen.
Недопустимое ограничение атрибута - запрет в базовом типе.
無效的屬性限制 - 不可以在基底型別中使用。
Ο περιορισμός του χαρακτηριστικού δεν είναι έγκυρος - Απαγορεύεται σε βασικό τύπο.
Ungültige Attributebeschränkung - In Basistyp nicht zugelassen.
Ongeldige attribuutbeperking - verboden in basistype.
Restriction d'attribut non valide - Non autorisé dans le type de base.
Virheellinen määriterajoitus - estetty perustyypissä.
Neplatné omezení atributů - v základním typu zakázáno
无效的属性限制 - 在基类型中被禁止。
无效的特性限制。在基类型中禁止使用特性限制。
無效的屬性限制。屬性限制不可以在基底型別中使用。
由於該物件目前的狀態,導致作業無效。
由于当前的对象状态,操作无效。
العملية غير صالحة بسبب الحالة الحالية للكائن.
Operace je vzhledem k aktuálnímu stavu objektu neplatná.
Handlingen er ikke gyldig på grund af objektets aktuelle tilstand.
L'opération n'est pas valide en raison de l'état actuel de l'objet.
Der Vorgang ist aufgrund des aktuellen Status des Objekts nicht gültig.
De bewerking is ongeldig wegens de huidige status van het object.
Toiminto ei kelpaa objektin nykyisen tilan takia.
개체의 현재 상태로 인해 작업이 유효하지 않습니다.
A művelet az objektum aktuális állapota miatt érvénytelen.
Η λειτουργία δεν είναι έγκυρη λόγω της τρέχουσας κατάστασης του αντικειμένου.
Operazione non valida a causa dello stato corrente dell'oggetto.
Operación no válida dado el estado actual del objeto.
Åtgärden är inte giltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
A operação não é válida devido ao estado actual do objecto.
Operacja nie jest poprawna z powodu bieżącego stanu obiektu.
A operação não é válida devido ao estado atual do objeto.
הפעולה אינה חוקית עקב המצב הנוכחי של האובייקט.
Operasjonen er ugyldig på grunn av objektets gjeldende status.
Данная операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта.
オブジェクトの現在の状態では操作は有効ではありません。
Nesnenin geçerli durumu dolayısıyla işlem geçerli değil.
由于对象的当前状态,操作无效。
由於該物件目前的狀態,導致作業無效。
See catalog page for all messages.