The service
Messages on page
يستطيع TransformBlock فقط معالجة البايت للزيادات بحجم الكتلة.
TransformBlock 只能处理块大小增量中的字节。
TransformBlock 只能以區塊大小的增量處理位元組。
Operace TransformBlock může zpracovávat bajty pouze v přírůstcích o velikosti bloku.
TransformBlock kan kun behandle byte i intervaller af blokstørrelse.
Kan met TransformBlock alleen bytes verwerken in stappen van blokgrootte.
TransformBlock voi käsitellä tavut vain lohkon kokoisina lisäyksinä.
TransformBlock ne peut traiter que les octets des incréments d'une taille de bloc.
TransformBlock kann nur Bytes in Schrittweiten von Blockgröße verarbeiten.
Το TransformBlock μπορεί να επεξεργαστεί byte μόνο σε διαστήματα μεγέθους μπλοκ.
TransformBlock יכול לעבד בתים רק בהפרשים בגודל בלוק.
A TransformBlock metódus csak blokknyi méretű lépésekben tudja feldolgozni a bájtokat.
TransformBlock può solo elaborare byte per incrementi delle dimensioni di un blocco.
TransformBlock はブロック サイズ単位でのみバイトを処理できます。
TransformBlock은 블록 크기 증분에서 바이트 단위만 처리할 수 있습니다.
TransformBlock kan bare behandle byte i intervaller med blokkstørrelse.
Element TransformBlock może przetwarzać bajty tylko w krokach o rozmiarze bloku.
TransformBlock может обрабатывать байты только блочных размеров.
TransformBlock sólo puede procesar bytes en incrementos de tamaño de bloque.
TransformBlock får endast bearbeta byte i blockstora steg.
TransformBlock baytları yalnızca blok boyutlu artımlar halinde işleyebilir.
TransformBlock 只能处理块大小增量中的字节。
TransformBlock 只能以區塊大小的增量處理位元組。
TransformBlock pode processar bytes apenas em incrementos do tamanho do bloco.
Vaaditaan TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation tai TokenImpersonationLevel.Delegation.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation ou TokenImpersonationLevel.Delegation requis.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation oder TokenImpersonationLevel.Delegation ist erforderlich.
Απαιτείται TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation ή TokenImpersonationLevel.Delegation.
דרוש TokenImpersonationLevel.None‏, TokenImpersonationLevel.Anonymous‏, TokenImpersonationLevel.Identification‏, TokenImpersonationLevel.Impersonation או TokenImpersonationLevel.Delegation required.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation vagy TokenImpersonationLevel.Delegation megadása szükséges.
Richiesto TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation o TokenImpersonationLevel.Delegation.
TokenImpersonationLevel.None、TokenImpersonationLevel.Anonymous、TokenImpersonationLevel.Identification、TokenImpersonationLevel.Impersonation、または TokenImpersonationLevel.Delegation が必要です。
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation 또는 TokenImpersonationLevel.Delegation이 필요합니다.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation eller TokenImpersonationLevel.Delegation kreves.
Wymagana wartość TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation lub TokenImpersonationLevel.Delegation.
Требуются TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation или TokenImpersonationLevel.Delegation.
Se requiere TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation o TokenImpersonationLevel.Delegation.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation eller TokenImpersonationLevel.Delegation krävs.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation veya TokenImpersonationLevel.Delegation gerekiyor.
TokenImpersonationLevel.None أو TokenImpersonationLevel.Anonymous أو TokenImpersonationLevel.Identification أو TokenImpersonationLevel.Impersonation أو TokenImpersonationLevel.Delegation مطلوبة.
需要 TokenImpersonationLevel.None、TokenImpersonationLevel.Anonymous、TokenImpersonationLevel.Identification、TokenImpersonationLevel.Impersonation 或 TokenImpersonationLevel.Delegation。
必須是 TokenImpersonationLevel.None、TokenImpersonationLevel.Anonymous、TokenImpersonationLevel.Identification、TokenImpersonationLevel.Impersonation 或 TokenImpersonationLevel.Delegation。
Je vyžadována hodnota TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation nebo TokenImpersonationLevel.Delegation required.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation eller TokenImpersonationLevel.Delegation skal angives.
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation of TokenImpersonationLevel.Delegation vereist.
需要 TokenImpersonationLevel.None、TokenImpersonationLevel.Anonymous、TokenImpersonationLevel.Identification、TokenImpersonationLevel.Impersonation 或 TokenImpersonationLevel.Delegation。
必須是 TokenImpersonationLevel.None、TokenImpersonationLevel.Anonymous、TokenImpersonationLevel.Identification、TokenImpersonationLevel.Impersonation 或 TokenImpersonationLevel.Delegation。
TokenImpersonationLevel.None, TokenImpersonationLevel.Anonymous, TokenImpersonationLevel.Identification, TokenImpersonationLevel.Impersonation ou TokenImpersonationLevel.Delegation obrigatórios.
Le type à instance unique du CounterSet '<var>X</var>' ne peut avoir que 1 CounterSetInstance.
Der Einzelinstanztyp-CounterSet "<var>X</var>" kann nur 1 CounterSetInstance haben.
Ο τύπος μονής παρουσίας CounterSet '<var>X</var>' μπορεί να έχει μόνο ένα CounterSetInstance.
סוג המופע היחיד CounterSet '<var>X</var>' יכול לכלול רק CounterSetInstance אחד.
Az egypéldányos CounterSet objektumhoz („<var>X</var>”) csak egy CounterSetInstance objektum tartozhat.
Il tipo di istanza singola CounterSet '<var>X</var>' può avere un solo CounterSetInstance.
単一インスタンス型の CounterSet '<var>X</var>' の CounterSetInstance は 1 つのみです。
단일 인스턴스 형식 CounterSet '<var>X</var>'에는 하나의 CounterSetInstance만 사용할 수 있습니다.
Den enkle forekomsttypen CounterSet <var>X</var> kan bare ha én CounterSetInstance.
Element CounterSet „<var>X</var>” o typie z jednym wystąpieniem może mieć tylko jeden element CounterSetInstance.
Тип одного экземпляра CounterSet "<var>X</var>" может содержать только 1 CounterSetInstance.
El tipo de instancia única CounterSet '<var>X</var>' sólo puede tener un CounterSetInstance.
Den enskilda instanstypen CounterSet <var>X</var> får bara ha en CounterSetInstance.
'<var>X</var>' CounterSet tek örnek türü yalnızca 1 CounterSetInstance içerebilir.
نوع المثيل المفرد CounterSet '<var>X</var>' يمكن أن يحتوي فقط على CounterSetInstance واحد.
单一实例类型 CounterSet“<var>X</var>”只能有 1 个 CounterSetInstance。
單一執行個體型別 CounterSet '<var>X</var>' 只能有一個 CounterSetInstance。
Pro jednu sadu CounterSet <var>X</var> typu instance může existovat pouze jeden objekt CounterSetInstance.
Typen CounterSet '<var>X</var>' til en enkelt forekomst kan kun have 1 CounterSetInstance.
CounterSet van het type met één exemplaar <var>X</var> kan slechts één CounterSetInstance hebben.
Yhden esiintymän tyyppi CounterSet <var>X</var> voi sisältää vain yhden CounterSetInstance-kohteen.
单一实例类型 CounterSet“<var>X</var>”只能有 1 个 CounterSetInstance。
單一執行個體型別 CounterSet '<var>X</var>' 只能有一個 CounterSetInstance。
O tipo de instância Single CounterSet '<var>X</var>' só pode conter 1 CounterSetInstance.
فشل BindHandle لـ ThreadPool في هذا المؤشر.
ThreadPool 的 BindHandle 在此句柄上失败。
ThreadPool 的 BindHandle 在此控制代碼上失敗。
Funkce BindHandle pro fond ThreadPool se pro tento popisovač nezdařila.
BindHandle til ThreadPool mislykkedes på denne handle.
BindHandle voor ThreadPool voor deze koppeling is mislukt.
ThreadPool-kohteen BindHandle-toiminto epäonnistui tämän kahvan kohdalla.
Échec de BindHandle pour ThreadPool sur ce handle.
Fehler bei BindHandle für ThreadPool auf diesem Handle.
Αποτυχία του BindHandle για το ThreadPool σε αυτόν το δείκτη χειρισμού.
BindHandle ל- ThreadPool נכשל במטפל זה.
A leíróra sikertelenül futott le ThreadPool BindHandle metódusa.
BindHandle per ThreadPool non riuscito su questo handle.
ThreadPool の BindHandle がこのハンドルで失敗しました。
이 핸들에서 ThreadPool의 BindHandle이 실패했습니다.
BindHandle for ThreadPool mislyktes for denne referansen.
Wykonywanie metody BindHandle dla elementu ThreadPool nie powiodło się na tym uchwycie.
Сбой при применении метода BindHandle класса ThreadPool для этого дескриптора.
Error en el identificador de BindHandle para ThreadPool.
BindHandle för ThreadPool misslyckades för den här referensen.
Bu işleyicide ThreadPool için BindHandle başarısız oldu.
ThreadPool 的 BindHandle 在此句柄上失败。
ThreadPool 的 BindHandle 在此控制代碼上失敗。
Falha de BindHandle para ThreadPool neste manipulador.
يجب أن يكون الكائن من نوع CngKeyBlobFormat.
对象的类型必须为 CngKeyBlobFormat。
物件必須是 CngKeyBlobFormat 型別。
Objekt musí být typu CngKeyBlobFormat.
Objektet skal være af typen CngKeyBlobFormat.
Object moet van het type CngKeyBlobFormat zijn.
Objektin tyypin on oltava CngKeyBlobFormat.
L'objet doit être de type CngKeyBlobFormat.
Das Objekt muss vom Typ CngKeyBlobFormat sein.
Το αντικείμενο πρέπει να έχει τύπο CngKeyBlobFormat.
האובייקט חייב להיות מסוג CngKeyBlobFormat.
Az objektumnak CngKeyBlobFormat típusúnak kell lennie.
L'oggetto deve essere di tipo CngKeyBlobFormat.
オブジェクトは CngKeyBlobFormat 型である必要があります。
개체는 CngKeyBlobFormat 형식이어야 합니다.
Objektet må være av typen CngKeyBlobFormat.
Obiekt musi obiektem typu CngKeyBlobFormat.
Объект должен иметь тип CngKeyBlobFormat.
El objeto debe ser de tipo CngKeyBlobFormat.
Objektet måste vara av typen CngKeyBlobFormat.
Nesne CngKeyBlobFormat türünde olmalıdır.
对象的类型必须为 CngKeyBlobFormat。
物件必須是 CngKeyBlobFormat 型別。
O objeto deve ser do tipo CngKeyBlobFormat.
Esiintymä <var>X</var> on jo olemassa CounterSet-kohteessa <var>Y</var>.
L'instance '<var>X</var>' existe déjà dans CounterSet '<var>Y</var>'.
Die Instanz "<var>X</var>" ist im CounterSet "<var>Y</var>" bereits vorhanden.
Η παρουσία '<var>X</var>' υπάρχει ήδη στο CounterSet '<var>Y</var>'.
המופע '<var>X</var>' כבר קיים ב- CounterSet '<var>Y</var>'.
A(z) „<var>X</var>” példány már létezik a következő CounterSet objektumban: „<var>Y</var>”.
L'istanza '<var>X</var>' esiste già in CounterSet '<var>Y</var>'.
Instance '<var>X</var>' は CounterSet '<var>Y</var>' に既に存在します。
'<var>X</var>' 인스턴스는 이미 CounterSet '<var>Y</var>'에 있습니다.
Forekomsten <var>X</var> finnes allerede i CounterSet <var>Y</var>.
Wystąpienie „<var>X</var>” już istnieje w elemencie CounterSet „<var>Y</var>”.
Экземпляр "<var>X</var>" уже существует в CounterSet "<var>Y</var>".
La instancia '<var>X</var>' ya existe en CounterSet '<var>Y</var>'.
Instansen <var>X</var> finns redan i CounterSet <var>Y</var>.
'<var>Y</var>' CounterSet'te '<var>X</var>' örneği zaten var.
المثيل '<var>X</var>' موجود بالفعل في CounterSet '<var>Y</var>'.
实例“<var>X</var>”在 CounterSet“<var>Y</var>”中已存在。
執行個體 '<var>X</var>' 已經在 CounterSet '<var>Y</var>' 中。
Instance <var>X</var> již v sadě CounterSet <var>Y</var> existuje.
Forekomsten '<var>X</var>' findes allerede i CounterSet '<var>Y</var>'.
Exemplaar <var>X</var> bestaat al in CounterSet <var>Y</var>.
实例“<var>X</var>”在 CounterSet“<var>Y</var>”中已存在。
執行個體 '<var>X</var>' 已經在 CounterSet '<var>Y</var>' 中。
Instance '<var>X</var>' já adicionada a CounterSet '<var>Y</var>'.
تم بالفعل إضافة CounterId '<var>X</var>' إلى CounterSet '<var>Y</var>'.
CounterId“<var>X</var>”已添加到 CounterSet“<var>Y</var>”。
CounterId '<var>X</var>' 已經加入 CounterSet '<var>Y</var>'。
Hodnota CounterId <var>X</var> již byla přidána do sady CounterSet <var>Y</var>.
CounterId '<var>X</var>' er allerede føjet til CounterSet '<var>Y</var>'.
CounterId <var>X</var>is al toegevoegd aan CounterSet <var>Y</var>.
CounterId <var>X</var> on jo lisätty CounterSet-kohteeseen <var>Y</var>.
CounterId '<var>X</var>' déjà ajouté à CounterSet '<var>Y</var>'.
Die CounterId "<var>X</var>" wurde dem CounterSet "<var>Y</var>" bereits hinzugefügt.
Το CounterId '<var>X</var>' έχει ήδη προστεθεί στο CounterSet '<var>Y</var>'.
CounterId '<var>X</var>' כבר נוסף ל- CounterSet '<var>Y</var>'.
A CounterId azonosító („<var>X</var>”) már meg van adva a következő CounterSet objektumhoz: „<var>Y</var>”.
CounterId '<var>X</var>' è già stato aggiunto a CounterSet '<var>Y</var>'.
CounterId '<var>X</var>' は CounterSet '<var>Y</var>' に既に追加されています。
CounterId '<var>X</var>'은(는) 이미 CounterSet '<var>Y</var>'에 추가되었습니다.
CounterId <var>X</var> er allerede lagt til i CounterSet <var>Y</var>.
Wartość CounterId „<var>X</var>” już została dodana do elementu CounterSet „<var>Y</var>”.
Идентификатор CounterId "<var>X</var>" уже добавлен в CounterSet "<var>Y</var>".
Ya se ha agregado CounterId '<var>X</var>' a CounterSet '<var>Y</var>'.
CounterId <var>X</var> har redan lagts till i CounterSet <var>Y</var>.
'<var>X</var>' CounterId zaten '<var>Y</var>' CounterSet'e eklendi.
CounterId“<var>X</var>”已添加到 CounterSet“<var>Y</var>”。
CounterId '<var>X</var>' 已經加入 CounterSet '<var>Y</var>'。
O CounterId '<var>X</var>' já foi adicionado ao CounterSet '<var>Y</var>'.
不支持在此侦听器上设置 TextWriter。
إعداد TextWriter غير معتمد على موزع الرسائل هذا.
不支持在此侦听器上设置 TextWriter。
不支援在此接聽程式上設定 TextWriter。
Nastavení hodnoty TextWriter není u tohoto modulu pro naslouchání podporováno.
Angivelse af TextWriter understøttes ikke i denne lyttefunktion.
Het instellen van TextWriter wordt niet ondersteund in deze listener.
TextWriter ei ole tuettu tässä kuuntelijassa.
La définition de TextWriter n'est pas prise en charge sur cet écouteur.
Das Festlegen von TextWriter wird für diesen Listener nicht unterstützt.
Το Setting TextWriter δεν υποστηρίζεται σε αυτήν την παρακολούθηση.
הגדרת TextWriter אינה נתמכת במאזין זה.
A TextWriter osztály nem támogatott ennél a figyelőnél.
L'impostazione di TextWriter non è supportata su questo listener.
このリスナでは TextWriter の設定はサポートされていません。
이 수신기에는 TextWriter를 설정할 수 없습니다.
Angivelse av TextWriter støttes ikke i dette lytteobjektet.
Ustawianie właściwości TextWriter nie jest obsługiwane w tym odbiorniku.
Параметр TextWriter не поддерживается на этом прослушивателе.
No se permite definir TextWriter en este agente de escucha.
Det går inte att ange TextWriter för den här lyssnaren.
Bu dinleyicide TextWriter'ın ayarlanması desteklenmez.
不支援在此接聽程式上設定 TextWriter。
A definição TextWriter não é suportada nesta escuta.
管道已中断。
ممر البيانات مقطوع.
管道已中断。
管道已中斷。
Kanál je přerušen.
Denne pipe er brudt.
Pipe is gebroken.
Putki on rikkoutunut.
Le canal est endommagé.
Unterbrochene Pipe.
Η διοχέτευση είναι κατεστραμμένη.
רכיב ה- pipe מנותק.
Az adatcsatorna megsérült.
Pipe interrotta.
パイプが壊れています。
파이프가 끊어졌습니다.
Datakanalen er brutt.
Potok jest przerwany.
Канал нарушен.
Canalización interrumpida.
Skadad pipe.
Kanal kesik.
管道已中斷。
Pipe está quebrado.
De waarde voor het maximum aantal bestanden moet groter dan of gelijk aan <var>X</var> zijn voor deze behoudfunctie
Tiedostojen enimmäismäärän arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin <var>X</var> tämän säilytysmäärityksen osalta
La valeur du nombre maximal de fichiers doit être supérieure ou égale à '<var>X</var>' pour cette rétention.
Der Wert für die maximale Dateianzahl muss für diese Aufbewahrung größer oder gleich "<var>X</var>" sein.
Ο μέγιστος αριθμός αρχείων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με '<var>X</var>' για αυτή τη διατήρηση
הערך של מספר הקבצים המרבי צריך להיות גדול או שווה ל- '<var>X</var>' עבור שמירה זו
A fájlok maximális száma „<var>X</var>” vagy ennél nagyobb érték lehet ennél a megőrzésnél.
Il valore del numero massimo di file deve essere maggiore o uguale a '<var>X</var>' per la conservazione
この保有期間については、ファイルの最大数を '<var>X</var>' 以上の値に設定する必要があります。
이 보존의 최대 파일 수 값은 '<var>X</var>'보다 크거나 같아야 합니다.
Verdien for maksimalt antall filer må være større enn eller lik <var>X</var> for denne oppbevaringen
Wartość maksymalnej liczby plików powinna być większa lub równa „<var>X</var>” dla tej opcji przechowywania
Значение максимального числа файлов должно быть больше или равно "<var>X</var>" для этого сохранения
El valor de número máximo de archivos debe ser mayor o igual que '<var>X</var>' para esta retención
Värdet för maximalt antal filer måste vara större än eller lika med <var>X</var> för kvarhållningen.
Bu tutma işlemi için dosya sayısı üst sınırı değeri '<var>X</var>' değerinden yüksek veya buna eşit olmalıdır
对于此保持期,最大文件数值应大于或等于“<var>X</var>”
يجب أن تكون قيمة العدد الأقصى للملفات أكبر من أو تساوي '<var>X</var>' لهذا الاستبقاء
对于此保持期,最大文件数值应大于或等于“<var>X</var>”
這個保留的檔案數目上限值應大於或等於 '<var>X</var>'
Hodnota maximálního počtu souborů by měla být u tohoto uchování větší nebo rovna <var>X</var>
Det maksimale antal filværdier skal være større end eller lig med '<var>X</var>' for denne opbevaring
這個保留的檔案數目上限值應大於或等於 '<var>X</var>'
O valor do número máximo de arquivos deve ser superior ou igual a '<var>X</var>' para a retenção
See catalog page for all messages.