The service
Messages on page
运算符“<var>X</var>”的操作数与方法“<var>Method name</var>”的参数不匹配。
المعاملات الخاصة بعامل التشغيل '<var>X</var>' لا تتطابق مع معلمات الأسلوب '<var>Method name</var>'.
运算符“<var>X</var>”的操作数与方法“<var>Method name</var>”的参数不匹配。
運算子 '<var>X</var>' 的運算元與方法 '<var>Method name</var>' 的參數不相符。
Operandy operátoru <var>X</var> neodpovídají parametrům metody <var>Method name</var>.
Operanderne til operatoren '<var>X</var>' stemmer ikke overens med parametrene til metoden '<var>Method name</var>'.
De operanden voor de operator <var>X</var> komen niet overeen met de parameters van methode <var>Method name</var>.
Operaattorin <var>X</var> operandit eivät vastaa menetelmän <var>Method name</var> parametreja.
Les opérandes de l'opérateur '<var>X</var>' ne correspondent pas aux paramètres de la méthode '<var>Method name</var>'.
Die Operanden für den Operator "<var>X</var>" entsprechen nicht den Parametern der <var>Method name</var>-Methode.
Οι τελεστέοι για τον τελεστή '<var>X</var>' δεν συμφωνούν με τις παραμέτρους της μεθόδου '<var>Method name</var>'.
האופרנדים עבור האופרטור '<var>X</var>' אינם תואמים לפרמטרים של פעולת השירות '<var>Method name</var>'.
A(z) „<var>X</var>” operátor operandusai nem egyeznek a következő metódus paramétereivel: „<var>Method name</var>”.
Gli operandi dell'operatore '<var>X</var>' non corrispondono ai parametri del metodo '<var>Method name</var>'.
演算子 '<var>X</var>' のオペランドがメソッド '<var>Method name</var>' のパラメータと一致しません。
'<var>X</var>' 연산자의 피연산자가 '<var>Method name</var>' 메서드의 매개 변수와 일치하지 않습니다.
Operandene for operatoren <var>X</var> samsvarer ikke med parameterne for metoden <var>Method name</var>.
Argumenty operatora „<var>X</var>” są niezgodne z parametrami metody „<var>Method name</var>”.
Операнды для оператора "<var>X</var>" не соответствуют параметрам метода "<var>Method name</var>".
Los operandos del operador '<var>X</var>' no coinciden con los parámetros del método '<var>Method name</var>'.
Operanderna för operatorn <var>X</var> matchar inte parametrarna för metoden <var>Method name</var>.
'<var>X</var>' işlecinin işleyicileri '<var>Method name</var>' yönteminin parametreleriyle eşlenmiyor.
運算子 '<var>X</var>' 的運算元與方法 '<var>Method name</var>' 的參數不相符。
Os operandos do operador '<var>X</var>' não correspondem aos parâmetros do método '<var>Method name</var>'.
K uživatelské metodě operátoru <var>Method name</var> pro operátor <var>X</var> musí být přiřazeny logické operátory True a False.
Den brugerdefinerede operatormetode '<var>Method name</var>' for operatoren '<var>X</var>' skal have tilknyttede booleske True- og False-operatorer.
Aan de door de gebruiker gedefinieerde operatormethode <var>Method name</var> voor operator <var>X</var> moeten de Boolean-operators True en False worden gekoppeld.
Operaattorin <var>X</var> käyttäjän määrittämässä operaattorimenetelmässä <var>Method name</var> on oltava liitettyinä totuusarvo-operaattorit True ja False.
La méthode d'opérateur '<var>Method name</var>' définie par l'utilisateur pour l'opérateur '<var>X</var>' doit avoir des opérateurs booléens True et False associés.
Der benutzerdefinierten <var>Method name</var>-Operatormethode für den Operator "<var>X</var>" müssen boolesche True- und False-Operatoren zugeordnet sein.
Η μέθοδος ορισμένου από το χρήστη τελεστή '<var>Method name</var>' για τον τελεστή '<var>X</var>' πρέπει να συσχετίζεται με τελεστές boolean True και False.
פעולת השירות של האופרטור המוגדרת על-ידי המשתמש '<var>Method name</var>' עבור האופרטור '<var>X</var>' חייבת לכלול אופרטורים בוליאניים מסוג True ו- False משויכים.
A(z) „<var>X</var>” operátor felhasználó által definiált „<var>Method name</var>” operátormetódusához logikai True és False operátornak kell tartoznia.
Al metodo operatore definito dall'utente '<var>Method name</var>' per l'operatore '<var>X</var>' devono essere associati gli operatori booleani True e False.
演算子 '<var>X</var>' のユーザー定義演算子メソッド '<var>Method name</var>' にはブール演算子 True と False が関連付けられている必要があります。
'<var>X</var>' 연산자에 대한 사용자 정의 연산자 메서드 '<var>Method name</var>'에는 True 및 False 부울 연산자가 연결되어 있어야 합니다.
Den brukerdefinerte operatormetoden <var>Method name</var> for operatoren <var>X</var> må ha tilknyttede boolske True- og False-operatorer.
Metoda „<var>Method name</var>” dla zdefiniowanego przez użytkownika operatora „<var>X</var>” musi mieć skojarzone operatory logiczne True i False.
С определенным пользователем методом оператора "<var>Method name</var>" для оператора "<var>X</var>" должны быть связаны ассоциированные логические операторы True и False.
El método de operador definido por el usuario '<var>Method name</var>' para el operador '<var>X</var>' debe tener operadores booleanos True y False asociados.
Den användardefinierade operatormetoden <var>Method name</var> för operatorn <var>X</var> måste associeras med booleska True- och False-operatorer.
'<var>X</var>' işleci için kullanıcı tanımlı '<var>Method name</var>' işleç yönteminin ilişkili boole True ve False işleçleri olmalıdır.
运算符“<var>X</var>”的用户定义运算符方法“<var>Method name</var>”必须有关联的 True 和 False 布尔值运算符。
أسلوب عامل التشغيل المعرف من قبل المستخدم '<var>Method name</var>' لعامل التشغيل '<var>X</var>' يجب أن يحتوي على عوامل التشغيل المنطقة المرتبطة True وFalse.
运算符“<var>X</var>”的用户定义运算符方法“<var>Method name</var>”必须有关联的 True 和 False 布尔值运算符。
運算子 '<var>X</var>' 的使用者定義運算子方法 '<var>Method name</var>' 必須與布林值 True 和 False 運算子關聯。
運算子 '<var>X</var>' 的使用者定義運算子方法 '<var>Method name</var>' 必須與布林值 True 和 False 運算子關聯。
O método do operador '<var>Method name</var>' definido pelo usuário para o operador '<var>X</var>' deve ter operadores booleanos True e False associados.
لا يمكن استدعاء تعبير من نوع '<var>Type Name</var>'
无法调用类型为“<var>Type Name</var>”的表达式
無法叫用型別 '<var>Type Name</var>' 的運算式
Výraz typu <var>Type Name</var> nelze vyvolat.
Et udtryk af typen '<var>Type Name</var>' kan ikke startes
Expressie van het type <var>Type Name</var> kan niet worden aangeroepen
Tyypin <var>Type Name</var> lauseketta ei voi kutsua
Une expression de type '<var>Type Name</var>' ne peut pas être appelée.
Ein Ausdruck vom Typ "<var>Type Name</var>" kann nicht aufgerufen werden.
Δεν είναι δυνατή η κλήση της παράστασης τύπου '<var>Type Name</var>'
לא ניתן להפעיל ביטוי מסוג '<var>Type Name</var>'.
„<var>Type Name</var>” típusú kifejezés nem hívható meg.
Impossibile richiamare un'espressione di tipo '<var>Type Name</var>'
型 '<var>Type Name</var>' の式を呼び出すことはできません
'<var>Type Name</var>' 형식의 식을 호출할 수 없습니다.
Et uttrykk av typen <var>Type Name</var> kan ikke aktiveres
Nie można wywołać wyrażenia typu „<var>Type Name</var>”.
Не удается вызвать выражение типа "<var>Type Name</var>"
No se puede llamar a una expresión de tipo '<var>Type Name</var>'
Det går inte att anropa uttryck av typen <var>Type Name</var>
'<var>Type Name</var>' türündeki ifade çağrılamıyor
无法调用类型为“<var>Type Name</var>”的表达式
無法叫用型別 '<var>Type Name</var>' 的運算式
A expressão do tipo '<var>Type Name</var>' não pode ser chamada
تحويل غير معالج: <var>X</var>
未处理的转换: <var>X</var>
未處理的轉換: <var>X</var>
Neošetřený převod: <var>X</var>
Ikke-håndteret konvertering: <var>X</var>
Niet-verwerkte conversie: <var>X</var>
Käsittelemätön muunnos: <var>X</var>
Conversion non gérée : <var>X</var>
Unbehandelte Konvertierung: <var>X</var>.
Μετατροπή που δεν αντιμετωπίστηκε: <var>X</var>
המרה לא מטופלת: <var>X</var>
Nem kezelt átalakítás: <var>X</var>
Conversione non gestita: <var>X</var>
ハンドルされていない変換: <var>X</var>
처리되지 않은 변환: <var>X</var>
Uhåndtert konvertering: <var>X</var>
Nieobsługiwana konwersja: <var>X</var>.
Необработанное преобразование: <var>X</var>
Conversión no controlada: <var>X</var>
Ohanterad konvertering: <var>X</var>
İşlenmeyen dönüştürme: <var>X</var>
未处理的转换: <var>X</var>
未處理的轉換: <var>X</var>
Conversão sem tratamento: <var>X</var>
يجب أن يحتوي مهيئ العنصر على معلمة واحدة على الأقل
元素初始值设定项方法必须至少有 1 个参数
項目初始設定式方法至少必須有一個參數
Inicializační metoda prvku musí mít alespoň jeden parametr.
Elementinitialiseringsmetoden skal have mindst 1 parameter
De methode van de initialisatiefunctie voor elementen moet ten minste één parameter hebben
Elementin alustusmenetelmällä on oltava vähintään yksi parametri
La méthode d'initialiseur d'élément doit avoir au moins un paramètre
Die Methode für den Elementinitialisierer muss über mindestens einen Parameter verfügen.
Η μέθοδος προετοιμασίας στοιχείου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 1 παράμετρο
פעולת שירות של מאתחל הרכיבים חייבת לכלול לפחות פרמטר אחד
Az eleminicializáló metódusnak legalább 1 paraméterrel rendelkeznie kell.
Il metodo di inizializzatore di elemento deve avere almeno 1 parametro
要素初期化子メソッドは、少なくとも 1 つのパラメータを含む必要があります
요소 이니셜라이저 메서드에는 적어도 하나의 매개 변수가 있어야 합니다.
Elementinitialiseringsmetoden må ha minst én parameter
Metoda inicjatora elementów musi mieć co najmniej 1 parametr.
Метод инициализатора элемента должен содержать по крайней мере один параметр
El método inicializador de elementos debe tener al menos un parámetro
Elementinitierarmetoden måste ha minst 1 parameter
Öğe başlatıcı yönteminin en az 1 parametresi olması gerekir
元素初始值设定项方法必须至少有 1 个参数
項目初始設定式方法至少必須有一個參數
O método inicializador de elemento deve ter pelo menos um parâmetro
يجب أن تكون الوسيطة منطقية
参数必须为布尔值
引數必須是布林值
Argument musí být logického typu
Argumentet skal være boolesk
Argument moet een Boolean-waarde zijn
Argumentin muodon on oltava totuusarvo
L'argument doit être une valeur booléenne.
Das Argument muss boolean sein.
Το όρισμα πρέπει να είναι τιμή boolean
הארגומנט חייב להיות בוליאני
Az argumentumnak logikai típusúnak kell lennie.
L'argomento deve essere booleano
引数はブール型である必要があります
인수는 부울이어야 합니다.
Argumentet må være boolsk
Argument musi być wartością logiczną.
Аргумент должен быть логическим
El argumento debe ser booleano
Argumentet måste vara booleskt
Bağımsız değişken boole olmalıdır
参数必须为布尔值
引數必須是布林值
O argumento deve ser booleano
عامل التشغيل الأحادي <var>X</var> غير معرف للنوع '<var>Type Name</var>'.
没有为类型“<var>Type Name</var>”定义一元运算符 <var>X</var>。
未對型別 '<var>Type Name</var>' 定義一元運算子 <var>X</var>
Unární operátor <var>X</var> není definován pro typ <var>Type Name</var>.
Den monadiske operator <var>X</var> er ikke defineret for typen '<var>Type Name</var>'.
De monadische operator <var>X</var> is niet gedefinieerd voor het type <var>Type Name</var>
Yksiparametristä operaattoria <var>X</var> ei ole määritetty tyypille <var>Type Name</var>.
L'opérateur unaire <var>X</var> n'est pas défini pour le type '<var>Type Name</var>'.
Der unäre Operator <var>X</var> ist für den Typ "<var>Type Name</var>" nicht definiert.
Ο μοναδιαίος τελεστής <var>X</var> δεν έχει οριστεί για τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
האופרטור האונארי <var>X</var> אינו מוגדר עבור הסוג '<var>Type Name</var>'.
Az egyoperandusú <var>X</var> operátor nincs definiálva a következő típushoz: „<var>Type Name</var>”.
L'operatore unario <var>X</var> non è definito per il tipo '<var>Type Name</var>'.
単項演算子 <var>X</var> は型 '<var>Type Name</var>' に対して定義されていません。
'<var>Type Name</var>' 형식에 대해 단항 연산자 <var>X</var>이(가) 정의되지 않았습니다.
Monooperatoren <var>X</var> er ikke definert for typen <var>Type Name</var>.
Operator jednoargumentowy <var>X</var> nie jest zdefiniowany dla typu „<var>Type Name</var>”.
Унарный оператор <var>X</var> не определен для типа "<var>Type Name</var>".
El operador unario <var>X</var> no está definido para el tipo '<var>Type Name</var>'.
Den enställiga operatorn <var>X</var> har inte definierats för typen <var>Type Name</var>.
'<var>Type Name</var>' türü için <var>X</var> tek işlem işleci tanımlanmadı
没有为类型“<var>Type Name</var>”定义一元运算符 <var>X</var>。
未對型別 '<var>Type Name</var>' 定義一元運算子 <var>X</var>
O operador unário <var>X</var> não está definido para o tipo '<var>Type Name</var>'.
عدد غير صحيح من المعلمات التي تم توفيرها لتصريح lambda
为 lambda 声明提供的参数的数量不正确
對 Lambda 宣告提供的引數數目不正確
Byl zadán nesprávný počet parametrů pro deklaraci lambda.
Antallet af argumenter til lambda-erklæring er forkert
Virheellinen parametrien määrä lambda-määrityksessa
Nombre incorrect de paramètres fournis pour une déclaration lambda
Für die lambda-Deklaration wurde eine falsche Anzahl von Parametern angegeben.
Εσφαλμένος αριθμός παρεχόμενων παραμέτρων για την κλήση της δήλωσης lambda
Onjuist aantal parameters opgegeven voor lambda-declaratie
为 lambda 声明提供的参数的数量不正确
對 Lambda 宣告提供的引數數目不正確
מספר שגוי של פרמטרים סופק לצורך הצהרה על למדא
Helytelen számú paraméter a lambda deklarációnál
Numero non corretto di parametri forniti per la dichiarazione lambda
ラムダ宣言に指定されたパラメータの数が正しくありません
람다 선언에 제공된 매개 변수 개수가 잘못되었습니다.
Feil antall parametere angitt for lambda-deklarasjon
Określono niepoprawną liczbę parametrów dla deklaracji lambda.
Неверное количество параметров, заданных для лямбда-объявления
Número de argumentos incorrecto especificado para la declaración lambda
Felaktigt antal parametrar angavs för lambda-deklarationen
Lambda bildirimi için sağlanan parametrelerin sayısı yanlış
Número incorreto de parâmetros fornecidos para declaração de lambda
参数必须是一维数组类型
引數必須是單一維度的陣列型別
يجب أن تكون الوسيطة من نوع صفيف أحادي الأبعاد
参数必须是一维数组类型
引數必須是單一維度的陣列型別
Argumentem musí být jednodimenzionální pole.
Argumentet skal være af typen endimensionelt array
Het argument moet een eendimensionaal matrixtype zijn
Argumentin on oltava yksiulotteista taulukkotyyppiä
L'argument doit être de type tableau à une seule dimension
Das Argument muss ein eindimensionaler Arraytyp sein.
Το όρισμα πρέπει είναι τύπος μονοδιάστατου πίνακα
הארגומנט חייב להיות מסוג מערך בן ממד יחיד
Az argumentumnak egydimenziós tömbtípusnak kell lennie.
L'argomento deve essere un tipo di matrice unidimensionale
引数は 1 次元配列型でなければなりません
인수는 1차원 배열 형식이어야 합니다.
Argumentet må være en endimensjonal matrisetype
Typem argumentu musi być tablica jednowymiarowa.
Аргументом должен быть тип одномерного массива
El argumento debe ser un tipo de matriz de una sola dimensión
Argumentet måste vara av endimensionell matristyp
Bağımsız değişken tek boyutlu dizi türünde olmalıdır
O argumento deve ser tipo de matriz unidimensional
De parameter <var>X</var> van de methode <var>Method name</var> van de initialisatiefunctie voor elementen moet niet een pass by-verwijzingsparameter zijn
Elementin alustusmenetelmän <var>Method name</var> parametri <var>X</var> ei saa olla ohitusviiteparametri
Le paramètre '<var>X</var>' de la méthode d'initialiseur d'élément '<var>Method name</var>' ne doit pas être un paramètre de référence pass by
Der <var>X</var>-Parameter der <var>Method name</var>-Elementinitialisierermethode darf kein Übergabeparameter per Verweis sein.
Η παράμετρος '<var>X</var>' της μεθόδου προετοιμασίας στοιχείου '<var>Method name</var>' δεν πρέπει να αποτελεί παράμετρο αναφοράς pass by
הפרמטר '<var>X</var>' של פעולת השירות של מאתחל הרכיבים '<var>Method name</var>' אינו יכול להיות פרמטר מסוג 'pass by reference'
A(z) „<var>Method name</var>” eleminicializáló metódus „<var>X</var>” paramétere nem lehet hivatkozással átadott paraméter.
Il parametro '<var>X</var>' del metodo di inizializzatore di elemento '<var>Method name</var>' non deve essere un parametro pass-by-reference.
要素初期化子メソッド '<var>Method name</var>' のパラメータ '<var>X</var>' には、参照渡しパラメータを指定できません
요소 이니셜라이저 메서드 '<var>Method name</var>'의 '<var>X</var>' 매개 변수는 참조로 전달되는 매개 변수일 수 없습니다.
Parameteren <var>X</var> for elementinitialiseringsmetoden <var>Method name</var> kan ikke være et send med referanse-parameter
Parametr „<var>X</var>” metody inicjatora elementów „<var>Method name</var>” nie może być parametrem przekazywanym przez odwołanie.
Параметр "<var>X</var>" метода инициализатора элемента "<var>Method name</var>" не должен являться параметром передачи по ссылке
El parámetro '<var>X</var>' del método inicializador de elementos '<var>Method name</var>' no debe ser un parámetro pasado por referencia
Parametern <var>X</var> för elementinitierarmetoden <var>Method name</var> får inte vara en skicka-som-referens-parameter
'<var>Method name</var>' öğe başlatıcı yönteminin '<var>X</var>' parametresi başvuru olarak geçirilen bir parametre olmaması gerekir
元素初始值设定项方法“<var>Method name</var>”的参数“<var>X</var>”不能是按引用传递的参数
項目初始設定式方法 '<var>Method name</var>' 的參數 '<var>X</var>' 不可以是以傳址方式傳遞的參數
يجب ألا تكون المعلمة '<var>X</var>' الخاصة بأسلوب مهيئ العنصر '<var>Method name</var>' مسارًا حسب معلمة المرجع
元素初始值设定项方法“<var>Method name</var>”的参数“<var>X</var>”不能是按引用传递的参数
項目初始設定式方法 '<var>Method name</var>' 的參數 '<var>X</var>' 不可以是以傳址方式傳遞的參數
Parametr <var>X</var> inicializační metody prvku <var>Method name</var> nesmí být předáván odkazem.
Parameteren '<var>X</var>' for elementinitialiseringsmetoden '<var>Method name</var>' må ikke være en overfør som reference-parameter
O parâmetro '<var>X</var>' do método inicializador do elemento '<var>Method name</var>' não deve ser uma passagem pelo parâmetro de referência
See catalog page for all messages.