The service
Messages on page
‏‏العضو بالهوية '<var>X</var>' غير موجود في مجموعة العضو.
成员集合中不存在具有标识“<var>X</var>”的成员。
成員集合中沒有識別為 '<var>X</var>' 的成員。
Člen s identitou <var>X</var> neexistuje v kolekci členů.
Medlemmet med id'et '<var>X</var>' findes ikke i medlemssamlingen.
Het lid met de identiteit <var>X</var> bestaat niet in de lidverzameling.
Tunnistetta <var>X</var> vastaavaa jäsentä ei ole jäsenkokoelmassa.
Le membre avec l'identité « <var>X</var> » n'existe pas dans la collection de membres.
Das Element mit Identität '<var>X</var>' ist nicht in der Elementauflistung vorhanden.
Το μέλος με ταυτότητα '<var>X</var>' δεν υπάρχει στη συλλογή μελών.
החבר בעל הזהות '<var>X</var>' אינו קיים באוסף החברים.
A(z) „<var>X</var>” identitású tag nem létezik a taggyűjteményben.
Il membro con identità '<var>X</var>' non esiste nell'insieme dei membri.
ID '<var>X</var>' のメンバはメンバ コレクションに存在しません。
ID가 '<var>X</var>'인 멤버가 멤버 컬렉션에 없습니다.
Medlemmet med identiteten <var>X</var> finnes ikke i medlemssamlingen.
Element członkowski o tożsamości „<var>X</var>” nie istnieje w kolekcji elementów członkowskich.
Элемент с идентификатором "<var>X</var>" не существует в коллекции элементов.
El miembro con la identidad '<var>X</var>' no existe en la colección de miembros.
Medlemmen med identiteten <var>X</var> finns inte i medlemsmängden.
'<var>X</var>' özdeşliği olan üye, üye koleksiyonunda mevcut değil.
成员集合中不存在具有标识“<var>X</var>”的成员。
成員集合中沒有識別為 '<var>X</var>' 的成員。
O membro com identidade '<var>X</var>' não existe na coleção de membros.
‏‏عدد الأعضاء في النوع المفاهيمي '<var>Type Name</var>' لا يتوافق مع عدد الأعضاء في نوع جانب الكائن 'X'. تأكد من أن عدد الأعضاء متشابه.
概念类型“<var>Type Name</var>”中的成员数与对象端类型“X”中的成员数不匹配。请确保成员数相同。
概念型別 '<var>Type Name</var>' 中的成員數目與物件端型別 'X' 上的成員數目不符。請確認成員數目是否相同。
Počet členů v koncepčním typu <var>Type Name</var> se neshoduje s počtem členů typu X na straně objektu. Zajistěte, aby byl počet členů stejný.
Antallet af medlemmer i den konceptbaserede type '<var>Type Name</var>' svarer ikke til antallet af medlemmer på typen 'X' på objektsiden. Sørg for, at antallet af medlemmer er det samme.
Het aantal leden in het conceptuele type <var>Type Name</var> komt niet overeen met het aantal leden van de objectkant van het type X. Zorg ervoor dat het aantal leden hetzelfde is.
Käsitteellisen puolen tyypin <var>Type Name</var> jäsenien määrä ei vastaa objektipuolen tyypin X jäsenien määrää. Varmista, että jäsenien määrät täsmäävät.
Le nombre de membres du type conceptuel « <var>Type Name</var> » ne correspond pas au nombre de membres du type côté objet « X ». Assurez-vous que le nombre de membres est identique.
Die Anzahl der Elemente in Konzepttyp '<var>Type Name</var>' stimmt nicht mit der Anzahl der Elemente in Objektseitentyp 'X' überein. Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Elemente übereinstimmt.
Ο αριθμός μελών στον εννοιολογικό τύπο '<var>Type Name</var>' δεν συμφωνεί με τον αριθμό μελών στην πλευρά αντικειμένου τύπου 'X'. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός μελών είναι ίδιος.
מספר החברים בסוג המושגי '<var>Type Name</var>' אינו תואם למספר החברים בסוג צד האובייקט 'X'. יש לוודא שמספר החברים שווה.
A(z) „<var>Type Name</var>” fogalmi típus tagjainak száma nem egyezik az objektum oldalán található „X” típus tagjainak számával. Ügyeljen arra, hogy a tagok száma azonos legyen.
Il numero di membri del tipo concettuale '<var>Type Name</var>' non corrisponde a quello dei membri del tipo del lato oggetto 'X'. Assicurarsi che il numero di membri sia corrispondente.
概念側の型 '<var>Type Name</var>' のメンバ数が、オブジェクト側の型 'X' のメンバ数と一致しません。メンバ数を同じにしてください。
개념 형식 '<var>Type Name</var>'의 멤버 수가 개체 측 형식 'X'의 멤버 수와 일치하지 않습니다. 멤버 수가 동일한지 확인하십시오.
Antall medlemmer i begrepstypen <var>Type Name</var> samsvarer ikke med antall medlemmer i typen X på objektsiden. Kontroller at antall medlemmer er identisk.
Liczba elementów członkowskich w typie koncepcyjnym „<var>Type Name</var>” nie pasuje do liczby elementów członkowskich w typie po stronie obiektu „X”. Upewnij się, że liczby elementów członkowskich są takie same.
Количество элементов концептуального типа "<var>Type Name</var>" не соответствует количеству элементов объектного типа "X". Убедитесь, что количество элементов совпадает.
El número de miembros en el tipo conceptual '<var>Type Name</var>' no coincide con el número de miembros en el tipo del lado del objeto 'X'. Asegúrese de que el número de miembros es el mismo.
Antalet medlemmar i den konceptuella typen <var>Type Name</var> matchar inte antalet medlemmar av typen X på objektsidan. Kontrollera att antalet medlemmar är detsamma.
'<var>Type Name</var>' kavramsal türdeki üye sayısı 'X' nesne tarafı türündeki üye sayısı ile eşleşmiyor. Üye sayılarının aynı olduğundan emin olun.
概念类型“<var>Type Name</var>”中的成员数与对象端类型“X”中的成员数不匹配。请确保成员数相同。
概念型別 '<var>Type Name</var>' 中的成員數目與物件端型別 'X' 上的成員數目不符。請確認成員數目是否相同。
O número de membros no tipo conceitual '<var>Type Name</var>' não corresponde ao número de membros no tipo do lado de objeto 'X'. Verifique se o número de membros é o mesmo.
‏‏لا يمكن توضيح أحد العناصر <var>X</var> إلا لـFunctionImport توضح EntitySet. FunctionImport '<var>Y</var>' لا يوضح EntitySet.
只能为声明 EntitySet 的 FunctionImport 声明一个 <var>X</var> 元素。FunctionImport“<var>Y</var>”不声明 EntitySet。
<var>X</var> 項目只能對宣告 EntitySet 的 FunctionImport 宣告。FunctionImport '<var>Y</var>' 並未宣告 EntitySet。
Element <var>X</var> lze deklarovat pouze pro FunctionImport deklarující EntitySet. FunctionImport <var>Y</var> nedeklaruje EntitySet.
Et <var>X</var>-element kan kun erklæres for en FunctionImport, der erklærer et EntitySet. FunctionImport '<var>Y</var>' erklærer ikke et EntitySet.
Een <var>X</var>-element kan alleen worden gedeclareerd voor een FunctionImport die een EntitySet declareert. De FunctionImport <var>Y</var> declareert geen EntitySet.
Elementin <var>X</var> voi määritellä vain EntitySet-kohteen määrittelevälle FunctionImport-kohteelle. FunctionImport <var>Y</var> ei määritä EntitySet-kohdetta.
Un élément <var>X</var> ne peut être déclaré que pour un FunctionImport qui déclare EntitySet. Le FunctionImport « <var>Y</var> » ne déclare pas EntitySet.
Ein <var>X</var>-Element kann nur für einen FunctionImport deklariert werden, der ein EntitySet deklariert. FunctionImport '<var>Y</var>' deklariert kein EntitySet.
Ένα στοιχείο <var>X</var> μπορεί να δηλωθεί μόνο για FunctionImport δηλώνοντας ένα EntitySet. Το FunctionImport '<var>Y</var>' δεν δηλώνει ένα EntitySet.
ניתן להצהיר על אלמנט <var>X</var> רק עבור פונקציית FunctionImport שמצהירה על EntitySet. הפונקציה FunctionImport '<var>Y</var>' לא מצהירה על EntitySet.
<var>X</var> elem csak EntitySet készletet deklaráló FunctionImport elemhez deklarálható. A FuntionImport elem („<var>Y</var>”) nem deklarál EntitySet készletet.
È possibile dichiarare un elemento <var>X</var> solo per FunctionImport che dichiara un elemento EntitySet. FunctionImport '<var>Y</var>' non dichiara alcun EntitySet.
<var>X</var> 要素は、EntitySet を宣言している FunctionImport に対してのみ宣言できます。FunctionImport '<var>Y</var>' は EntitySet を宣言していません。
<var>X</var> 요소는 EntitySet을 선언하는 FunctionImport에만 선언될 수 있습니다. FunctionImport '<var>Y</var>'은(는) EntitySet을 선언하지 않습니다.
Et <var>X</var>-element kan bare deklareres for en FunctionImport som deklarerer et EntitySet. FunctionImport <var>Y</var> deklarerer ikke noe EntitySet.
Element <var>X</var> można zadeklarować tylko dla elementu FunctionImport deklarującego obiekt EntitySet. Element FunctionImport „<var>Y</var>” nie deklaruje obiektu EntitySet.
Элемент <var>X</var> можно объявлять только для FunctionImport, объявляющей набор EntitySet. FunctionImport "<var>Y</var>" не объявляет набор EntitySet.
Sólo se puede declarar un elemento de <var>X</var> para FunctionImport declarando EntitySet. FunctionImport '<var>Y</var>' no declara un EntitySet.
Ett <var>X</var>-element kan bara deklareras för en FunctionImport som deklarerar en EntitySet. FunctionImport <var>Y</var> deklarerar ingen EntitySet.
Bir <var>X</var> öğesi yalnızca bir EntitySet bildiren bir FunctionImport için kullanılabilir. FunctionImport '<var>Y</var>' bir EntitySet bildirmiyor.
只能为声明 EntitySet 的 FunctionImport 声明一个 <var>X</var> 元素。FunctionImport“<var>Y</var>”不声明 EntitySet。
<var>X</var> 項目只能對宣告 EntitySet 的 FunctionImport 宣告。FunctionImport '<var>Y</var>' 並未宣告 EntitySet。
Um elemento <var>X</var> só pode ser declarado para uma FunctionImport que declare um EntitySet. FunctionImport '<var>Y</var>' que não declare um EntitySet.
‏‏EntityType '<var>Type Name</var>' ليس لديه مفتاح معرّف. قم بتعريف المفتاح لـEntityType هذا.
EntityType“<var>Type Name</var>”未定义键。请为该 EntityType 定义键。
EntityType '<var>Type Name</var>' 未定義索引鍵。請定義此 EntityType 的索引鍵。
EntityType“<var>Type Name</var>”未定义键。请为该 EntityType 定义键。
EntityType <var>Type Name</var> nemá definován žádný klíč. Definujte pro tento element EntityType klíč.
Der er ikke defineret nogen nøgler for EntityType '<var>Type Name</var>'. Definer nøglen for denne EntityType.
Voor EntityType <var>Type Name</var> is geen sleutel gedefinieerd. Definieer de sleutel voor dit EntityType.
EntityType <var>Type Name</var> -kohteelle ei ole määritetty avainta. Määritä EntityType-kohteen avain.
Aucune clé n'est définie pour l'EntityType « <var>Type Name</var> ». Définissez la clé pour cet EntityType.
Für EntityType '<var>Type Name</var>' ist kein Schlüssel definiert. Definieren Sie den Schlüssel für diesen EntityType.
Το EntityType '<var>Type Name</var>' δεν έχει καθορισμένο κλειδί. Καθορίστε το κλειδί για αυτό το EntityType.
ל-EntityType '<var>Type Name</var>' אין מפתח מוגדר. יש להגדיר את המפתח עבור EntityType זה.
Az EntityType típushoz („<var>Type Name</var>”) nem tartozik definiált kulcs. Definiálja az adott EntityType típus kulcsát.
Nessuna chiave definita per EntityType '<var>Type Name</var>'. Definire la chiave per EntityType.
EntityType '<var>Type Name</var>' にはキーが定義されていません。この EntityType にはキーを定義してください。
EntityType '<var>Type Name</var>'에 키가 정의되어 있지 않습니다. 이 EntityType에 대해 키를 정의하십시오.
EntityType <var>Type Name</var> har ingen definert nøkkel. Definer nøkkelen for denne EntityType.
Obiekt EntityType „<var>Type Name</var>” nie ma zdefiniowanego klucza. Zdefiniuj klucz dla tego obiektu EntityType.
Для EntityType "<var>Type Name</var>" не определены ключи. Определите ключ для этого EntityType.
EntityType '<var>Type Name</var>' no tiene ninguna clave definida. Defina la clave para EntityType.
EntityType <var>Type Name</var> saknar en definierad nyckel. Definiera nyckeln för aktuell EntityType.
'<var>Type Name</var>' EntityType'ının tanımlı hiçbir anahtarı yok. Bu EntityType için anahtarı tanımlayın.
EntityType '<var>Type Name</var>' 未定義索引鍵。請定義此 EntityType 的索引鍵。
EntityType '<var>Type Name</var>' não possui nenhuma chave definida. Defina a chave para esse EntityType.
Suhdetta ei voida määrittää, koska EntitySet-nimi <var>X</var>.<var>Y</var> ei ole sallittu liitosjoukon nimen <var>A</var>.<var>B</var> roolissa <var>Z</var>.
Impossible de définir la relation, car le nom EntitySet « <var>X</var>.<var>Y</var> » n'est pas valide pour le rôle « <var>Z</var> » dans le nom de l'ensemble d'associations « <var>A</var>.<var>B</var> ».
Die Beziehung kann nicht definiert werden, da der Name des EntitySet, '<var>X</var>.<var>Y</var>', nicht für die Rolle, '<var>Z</var>', im Zuordnungssatznamen, '<var>A</var>.<var>B</var>', gültig ist.
Η σχέση δεν είναι δυνατό να οριστεί επειδή το όνομα EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' δεν είναι έγκυρο για το ρόλο '<var>Z</var>' στο όνομα συνόλου συσχέτισης '<var>A</var>.<var>B</var>'.
לא ניתן להגדיר את קשר הגומלין כי שם ה-EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' אינו חוקי עבור התפקיד '<var>Z</var>' בשם ערכת השיוך '<var>A</var>.<var>B</var>'.
A kapcsolat nem definiálható, mert az EntitySet neve („<var>X</var>.<var>Y</var>”) nem érvényes a társításkészletben („<var>A</var>.<var>B</var>”) található „<var>Z</var>” szerepkörhöz.
Impossibile definire la relazione perché il nome di EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' non è valido per il ruolo '<var>Z</var>' nel nome del set di associazioni '<var>A</var>.<var>B</var>'.
EntitySet 名 '<var>X</var>.<var>Y</var>' がアソシエーション セット名の '<var>A</var>.<var>B</var>' のロール '<var>Z</var>' に対して無効であるため、リレーションシップは定義できません。
연결 집합 이름 '<var>A</var>.<var>B</var>'의 '<var>Z</var>' 역할에 대해 EntitySet 이름 '<var>X</var>.<var>Y</var>'이(가) 잘못되었으므로 관계를 정의할 수 없습니다.
Relasjonen kan ikke defineres fordi EntitySet-navnet <var>X</var>.<var>Y</var> ikke er gyldig for rollen <var>Z</var> i tilknytningssettnavnet <var>A</var>.<var>B</var>.
Nie można zdefiniować relacji, ponieważ nazwa obiektu EntitySet „<var>X</var>.<var>Y</var>” jest nieprawidłowa dla roli „<var>Z</var>” w nazwie zestawu skojarzeń „<var>A</var>.<var>B</var>”.
Не удалось определить связь, поскольку имя EntitySet "<var>X</var>.<var>Y</var>" недопустимо для роли "<var>Z</var>" в наборе ассоциации с именем "<var>A</var>.<var>B</var>".
La relación no se puede definir porque el nombre de EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' no es válido para el rol '<var>Z</var>' en un nombre de conjunto de asociaciones '<var>A</var>.<var>B</var>'.
Det går inte att definiera relationen eftersom EntitySet-namnet <var>X</var>.<var>Y</var> inte är giltigt för rollen <var>Z</var> i associationsmängdnamnet <var>A</var>.<var>B</var>.
İlişki tanımlanamıyor çünkü EntitySet adı '<var>X</var>.<var>Y</var>', '<var>A</var>.<var>B</var>' ilişkilendirme kümesi adının '<var>Z</var>' rolü için geçerli değil.
无法定义此关系,因为 EntitySet 名称“<var>X</var>.<var>Y</var>”对于关联集名称“<var>A</var>.<var>B</var>”中的角色“<var>Z</var>”无效。
‏‏لا يمكن تعريف العلاقة لأن اسم EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' غير صالح للدور '<var>Z</var>' في اسم مجموعة الربط '<var>A</var>.<var>B</var>'.
无法定义此关系,因为 EntitySet 名称“<var>X</var>.<var>Y</var>”对于关联集名称“<var>A</var>.<var>B</var>”中的角色“<var>Z</var>”无效。
Vztah nelze definovat, protože název EntitySet <var>X</var>.<var>Y</var> není platný pro roli <var>Z</var> v názvu množiny přidružení <var>A</var>.<var>B</var>.
De relatie kan niet worden gedefinieerd omdat de EntitySet-naam <var>X</var>.<var>Y</var> niet is geldig is voor de rol <var>Z</var> in de koppelingssetnaam <var>A</var>.<var>B</var>
無法定義關聯性,因為 EntitySet 名稱 '<var>X</var>.<var>Y</var>' 對關聯集名稱 '<var>A</var>.<var>B</var>' 中的角色 '<var>Z</var>' 無效。
無法定義關聯性,因為 EntitySet 名稱 '<var>X</var>.<var>Y</var>' 對關聯集名稱 '<var>A</var>.<var>B</var>' 中的角色 '<var>Z</var>' 無效。
Relationen kan ikke defineres, fordi EntitySet-navnet '<var>X</var>.<var>Y</var>' ikke er gyldigt for Role '<var>Z</var>' i tilknytningssættet med navnet '<var>A</var>.<var>B</var>'.
A relação não pode ser definida porque o nome de EntitySet '<var>X</var>.<var>Y</var>' não é válido para a função '<var>Z</var>' no nome de conjunto de associação '<var>A</var>.<var>B</var>'.
‏‏استدعاء طريقة التوليد CreateOrderedEnumerable في نتيجة LINQ to Entities لاستعلام الوحدات غير معتمد.
不支持对 LINQ to Entities 查询的结果调用 CreateOrderedEnumerable 泛型方法。
不支援在 LINQ to Entities 查詢結果上呼叫 CreateOrderedEnumerable 泛型方法。
Volání obecné metody CreateOrderedEnumerable u výsledku výrazu LINQ to Entities není podporováno.
Kald til den generiske CreateOrderedEnumerable-metode på resultatet af en LINQ to Entities-forespørgsel understøttes ikke.
不支持对 LINQ to Entities 查询的结果调用 CreateOrderedEnumerable 泛型方法。
Het aanroepen van de generieke CreateOrderedEnumerable-methode op het resultaat van een LINQ to Entities-query wordt niet ondersteund.
Yleisen CreateOrderedEnumerable-menetelmän kutsuminen LINQ to Entities -kyselyn tulosjoukolla ei ole tuettu toiminto.
L'appel de la méthode générique CreateOrderedEnumerable sur le résultat de la requête LINQ to Entities n'est pas pris en charge.
Das Aufrufen der generischen Methode 'CreateOrderedEnumerable' für das Ergebnis einer 'LINQ to Entities'-Abfrage wird nicht unterstützt.
Δεν υποστηρίζεται η κλήση της γενικής μεθόδου CreateOrderedEnumerable στο αποτέλεσμα ενός ερωτήματος LINQ to Entities.
קריאה לשיטה הגנרית CreateOrderedEnumerable בתוצאה של שאילתת LINQ to Entities אינה נתמכת.
A CreateOrderedEnumerable általános metódus hívása a „LINQ to Entities” lekérdezés eredményén nem támogatott.
La chiamata al metodo generico CreateOrderedEnumerable sul risultato di una query LINQ to Entities non è supportata.
LINQ to Entities クエリの結果に対して CreateOrderedEnumerable ジェネリック メソッドを呼び出すことはできません。
LINQ to Entities 쿼리 결과에서 CreateOrderedEnumerable 제네릭 메서드를 호출할 수 없습니다.
Kall til standardmetoden CreateOrderedEnumerable i resultatet av en LINQ to Entities-spørring støttes ikke.
Wywołanie rodzajowej metody CreateOrderedEnumerable w wyniku działania kwerendy składnika LINQ to Entities nie jest obsługiwane.
Вызов универсального метода CreateOrderedEnumerable в результатах запроса LINQ to Entities не поддерживается.
No se admiten llamadas al método genérico CreateOrderedEnumerable en el resultado de una consulta LINQ to Entities.
Anrop av den generiska metoden CreateOrderedEnumerable i resultatet av en LINQ to Entities-fråga stöds inte.
CreateOrderedEnumerable genel amaçlı yöntemini bir LINQ to Entities sorgusunda çağırmak desteklenmiyor.
不支援在 LINQ to Entities 查詢結果上呼叫 CreateOrderedEnumerable 泛型方法。
Não há suporte à chamada do método genérico CreateOrderedEnumerable no resultado de uma consulta LINQ to Entities.
此连接不是“<var>Type Name</var>”类型。
‏‏الاتصال ليس من النوع '<var>Type Name</var>'.
此连接不是“<var>Type Name</var>”类型。
此連接不是 '<var>Type Name</var>' 型別。
Připojení není typu <var>Type Name</var>.
Forbindelsen er ikke af typen '<var>Type Name</var>'.
De verbinding is niet van het type <var>Type Name</var>.
Yhteyden tyyppi ei ole <var>Type Name</var>.
La connexion n'est pas de type « <var>Type Name</var> ».
Die Verbindung weist nicht Typ '<var>Type Name</var>' auf.
Η σύνδεση δεν έχει τον τύπο '<var>Type Name</var>'.
החיבור אינו מסוג '<var>Type Name</var>'.
A kapcsolat nem „<var>Type Name</var>” típusú.
La connessione non è di tipo '<var>Type Name</var>'.
接続の種類が '<var>Type Name</var>' ではありません。
연결이 '<var>Type Name</var>' 형식이 아닙니다.
Tilkoblingen er ikke av typen <var>Type Name</var>.
Połączenie nie jest połączeniem typu „<var>Type Name</var>”.
Соединение не относится к типу "<var>Type Name</var>".
La conexión no es de tipo '<var>Type Name</var>'.
Anslutningen är inte av typen <var>Type Name</var>.
Bağlantı '<var>Type Name</var>' türünde değil.
此連接不是 '<var>Type Name</var>' 型別。
A conexão não é do tipo '<var>Type Name</var>'.
EntityContainer 中的每个成员名称都必须唯一。成员“<var>Member</var>”已在 EntityContainer“<var>X</var>”中定义。由于 EntityContainer“<var>Y</var>”扩展 EntityContainer“<var>X</var>”,因此 EntityContainer“<var>Y</var>”中不能存在同名的成员。
EntityContainer 中的每一個成員都必須是唯一的。成員 '<var>Member</var>' 已經在 EntityContainer '<var>X</var>' 中定義過了。由於 EntityContainer '<var>Y</var>' 會擴充 EntityContainer '<var>X</var>',所以在 EntityContainer '<var>Y</var>' 中不可有相同名稱的成員。
Každý název člena v kontejneru EntityContainer musí být jedinečný. Člen <var>Member</var> je již definován v kontejneru EntityContainer <var>X</var>. Vzhledem k tomu, že EntityContainer <var>Y</var> rozšiřuje EntityContainer <var>X</var>, EntityContainer <var>Y</var> nemůže obsahovat členy se stejným názvem.
Alle medlemsnavne i en EntityContainer skal være entydige. Medlemmet '<var>Member</var>' er allerede defineret i EntityContainer '<var>X</var>'. Da EntityContainer '<var>Y</var>' udvider EntityContainer '<var>X</var>', kan du ikke have et medlem med samme navn i EntityContainer '<var>Y</var>'.
Elke lidnaam in een EntityContainer moet uniek zijn. Het lid <var>Member</var> is al gedefinieerd in EntityContainer <var>X</var>. Omdat EntityContainer <var>Y</var> een uitbreiding is van EntityContainer <var>X</var>, kunt u geen lid hebben met dezelfde naam in EntityContainer <var>Y</var>.
Jokaisella EntityContainer-säilön jäsenellä täytyy olla yksiköllinen nimi. Jäsen <var>Member</var> on jo määritetty EntityContainer-säilössä <var>X</var>. Koska EntityContainer-säilö <var>Y</var> on säilön <var>X</var> laajennus, säilössä <var>Y</var> ei voi olla samannimistä jäsentä.
Chaque nom de membre dans EntityContainer doit être unique. Le membre « <var>Member</var> » est déjà défini dans EntityContainer « <var>X</var> ». Dans la mesure où EntityContainer « <var>Y</var> » étend EntityContainer « <var>X</var> », un membre portant le même nom ne peut pas exister dans EntityContainer « <var>Y</var> ».
Alle Elementnamen in einem EntityContainer müssen eindeutig sein. Element '<var>Member</var>' ist bereits in EntityContainer '<var>X</var>' definiert. Da EntityContainer '<var>Y</var>' EntityContainer '<var>X</var>' erweitert, kann kein Element mit demselben Namen in EntityContainer '<var>Y</var>' vorliegen.
Το όνομα κάθε μέλους σε ένα EntityContainer πρέπει να είναι μοναδικό. Το μέλος '<var>Member</var>' έχει οριστεί ήδη στο EntityContainer '<var>X</var>'. Επειδή το EntityContainer '<var>Y</var>' επεκτείνει το EntityContainer '<var>X</var>', δεν μπορείτε να έχετε ένα μέλος με το ίδιο όνομα στο EntityContainer '<var>Y</var>'.
כל שם חבר ב-EntityContainer חייב להיות ייחודי. החבר '<var>Member</var>' כבר מוגדר ב-EntityContainer '<var>X</var>'. הואיל ו-EntityContainer '<var>Y</var>' מרחיב את EntityContainer '<var>X</var>' לא יכול להיות חבר בשם זהה ב-EntityContainer '<var>Y</var>'.
Az EntityContainer tárolóban szereplő összes tag nevének egyedinek kell lennie. A(z) „<var>Member</var>” tag már definiálva van a(z) „<var>X</var>” EntityContainer tárolóban. A(z) „<var>Y</var>” EntityContainer a(z) „<var>X</var>” EntityContainer tárolót bővíti, ezért a(z) „<var>Y</var>” EntityContainer tárolóban nem lehet azonos nevű tag.
Ogni nome di membro in un elemento EntityContainer deve essere univoco. Il membro '<var>Member</var>' è già definito nell'elemento EntityContainer '<var>X</var>'. Poiché l'elemento EntityContainer '<var>Y</var>' estende EntityContainer '<var>X</var>', non è possibile avere un membro con lo stesso nome nell'elemento EntityContainer '<var>Y</var>'.
EntityContainer の各メンバの名前は一意にする必要があります。メンバ '<var>Member</var>' は EntityContainer '<var>X</var>' で既に定義されています。EntityContainer '<var>Y</var>' は EntityContainer '<var>X</var>' を拡張しているため、EntityContainer '<var>Y</var>' のメンバに同じ名前を使用することはできません。
EntityContainer의 각 멤버 이름은 고유해야 합니다. '<var>Member</var>' 멤버가 EntityContainer '<var>X</var>'에 이미 정의되었습니다. EntityContainer '<var>Y</var>'은(는) EntityContainer '<var>X</var>'을(를) 확장하므로 EntityContainer '<var>Y</var>'에 같은 이름을 가진 멤버를 포함할 수 없습니다.
Alle medlemsnavn i en EntityContainer må være unike. Medlemmet <var>Member</var> er allerede definert i EntityContainer <var>X</var>. Ettersom EntityContainer <var>Y</var> utvider EntityContainer <var>X</var>, kan du ikke ha et medlem med samme navn i EntityContainer <var>Y</var>.
EntityContainer 中的每个成员名称都必须唯一。成员“<var>Member</var>”已在 EntityContainer“<var>X</var>”中定义。由于 EntityContainer“<var>Y</var>”扩展 EntityContainer“<var>X</var>”,因此 EntityContainer“<var>Y</var>”中不能存在同名的成员。
‏‏يجب أن يكون اسم كل عضو في EntityContainer متفردًا. تم تعريف العضو '<var>Member</var>' بالفعل في EntityContainer '<var>X</var>'. لأن EntityContainer '<var>Y</var>' تقوم بمد EntityContainer '<var>X</var>'، فلا يمكنك الحصول على عضو بنفس الاسم في EntityContainer '<var>Y</var>'.
Nazwy elementów członkowskich w obiekcie EntityContainer muszą być unikatowe. Element członkowski „<var>Member</var>” jest już zdefiniowany w obiekcie EntityContainer „<var>X</var>”. Ponieważ obiekt EntityContainer „<var>Y</var>” stanowi rozszerzenie obiektu EntityContainer „<var>X</var>”, nie można umieścić elementu członkowskiego o tej samej nazwie w obiekcie EntityContainer „<var>Y</var>”.
Имя каждого элемента в классе EntityContainer должно быть уникальным. Элемент "<var>Member</var>" уже определен в классе EntityContainer "<var>X</var>". Поскольку класс EntityContainer "<var>Y</var>" расширяет класс EntityContainer "<var>X</var>", в классе EntityContainer "<var>Y</var>" нельзя иметь элемент с тем же именем.
Cada nombre de miembro de EntityContainer debe ser único. El miembro '<var>Member</var>' ya está definido en EntityContainer '<var>X</var>'. Debido a que EntityContainer '<var>Y</var>' amplía EntityContainer '<var>X</var>', no puede haber un miembro con el mismo nombre en EntityContainer '<var>Y</var>'.
Varje medlemsnamn i en EntityContainer måste vara unikt. Medlemmen <var>Member</var> har redan definierats i EntityContainer <var>X</var>. Eftersom EntityContainer <var>Y</var> utökar EntityContainer <var>X</var> kan du inte ha en medlem med samma namn i EntityContainer <var>Y</var>.
Bir EntityContainer'daki her öğenin benzersiz olması gerekir. Üye '<var>Member</var>' EntityContainer '<var>X</var>' içinde zaten tanımlandı. EntityContainer '<var>Y</var>' EntityContainer '<var>X</var>' kapsayıcısını genişlettiğinden EntityContainer '<var>Y</var>' içinde aynı adda bir üyeye sahip olamazsınız.
EntityContainer 中的每一個成員都必須是唯一的。成員 '<var>Member</var>' 已經在 EntityContainer '<var>X</var>' 中定義過了。由於 EntityContainer '<var>Y</var>' 會擴充 EntityContainer '<var>X</var>',所以在 EntityContainer '<var>Y</var>' 中不可有相同名稱的成員。
Cada nome de membro em um EntityContainer deve ser exclusivo. O membro <var>Member</var> já foi definido no EntityContainer '<var>X</var>'. Como EntityContainer '<var>Y</var>' estende EntityContainer '<var>X</var>', não é possível ter um membro com o mesmo nome em EntityContainer '<var>Y</var>'.
DbExpressionBinding edellyttää syöttölauseketta, jolla on kokoelman ResultType-arvo.
DbExpressionBinding requiert une expression d'entrée avec le ResultType d'une collection.
DbExpressionBinding erfordert einen Eingabeausdruck mit einem Auflistungs-ResultType.
Το DbExpressionBinding απαιτεί μια παράσταση εισαγωγής με ResultType συλλογής.
ל-DbExpressionBinding נדרש ביטוי קלט עם ResultType של אוסף.
A DbExpressionBinding készlet ResultType gyűjteménnyel rendelkező bemeneti kifejezést igényel.
DbExpressionBinding richiede un'espressione di input contenente un elemento ResultType dell'insieme.
DbExpressionBinding には、ResultType がコレクションである入力式が必要です。
DbExpressionBinding에는 컬렉션 ResultType을 가진 입력 식을 사용해야 합니다.
DbExpressionBinding krever et inndatauttrykk med en ResultType-samling.
Obiekt DbExpressionBinding wymaga wyrażenia wejściowego z kolekcją ResultType.
DbExpressionBinding требует входное выражеие с типом ResultType коллекции.
DbExpressionBinding requiere una expresión de entrada con ResultType de colección.
DbExpressionBinding kräver ett Input-uttryck med en ResultType för mängd.
DbExpressionBinding, koleksiyon ResultType türü olan bir giriş ifadesi gerektiriyor.
DbExpressionBinding 要求输入表达式具有集合 ResultType。
‏‏يتطلب DbExpressionBinding تعبير إدخال بمجموعة ResultType.
DbExpressionBinding 要求输入表达式具有集合 ResultType。
DbExpressionBinding 需要具有集合 ResultType 的輸入運算式。
DbExpressionBinding vyžaduje vstupní vraz s kolekcí ResultType.
DbExpressionBinding kræver et inputudtryk med en samlings-ResultType.
DbExpressionBinding vereist een invoerexpressie met een verzameling-ResultType.
DbExpressionBinding 需要具有集合 ResultType 的輸入運算式。
DbExpressionBinding exige uma expressão de entrada com um ResultType de coleção.
‏‏في EntityContainer '<var>Z</var>'، تقوم FunctionImport '<var>X</var>' بإعادة وحدات من النوع '<var>Type Name</var>' الذي لا يمكن أن يتواجد في EntitySet '<var>Y</var>' الموضحة.
在 EntityContainer“<var>Z</var>”中,FunctionImport“<var>X</var>”返回类型为“<var>Type Name</var>”的实体,声明的 EntitySet“<var>Y</var>”中不能存在该类型的实体。
在 EntityContainer '<var>Z</var>' 中,FunctionImport '<var>X</var>' 會傳回不可存在所宣告之 EntitySet '<var>Y</var>' 中的 '<var>Type Name</var>' 型別實體。
FunctionImport <var>X</var> v objektu EntityContainer <var>Z</var> vrací entity typu <var>Type Name</var>, které neexistují v deklarovaném objektu EntitySet <var>Y</var>.
I EntityContainer '<var>Z</var>' returnerer FunctionImport '<var>X</var>' enheder af typen '<var>Type Name</var>', der ikke kan forekomme i det erklærede EntitySet '<var>Y</var>'.
In de EntityContainer <var>Z</var> retourneert FunctionImport <var>X</var> entiteiten van het type <var>Type Name</var> die niet kunnen bestaan in de gedeclareerde EntitySet <var>Y</var>.
在 EntityContainer“<var>Z</var>”中,FunctionImport“<var>X</var>”返回类型为“<var>Type Name</var>”的实体,声明的 EntitySet“<var>Y</var>”中不能存在该类型的实体。
EntityContainer-säilön <var>Z</var> FunctionImport-toiminto <var>X</var> palauttaa tyypin <var>Type Name</var> entiteettejä, joita määritelty EntitySet-joukko <var>Y</var> ei voi sisältää.
Dans l'EntityContainer « <var>Z</var> », le FunctionImport « <var>X</var> » retourne des entités de type « <var>Type Name</var> » qui ne peuvent pas exister dans l'EntitySet « <var>Y</var> » déclaré.
In EntityContainer '<var>Z</var>' gibt FunctionImport '<var>X</var>' Entitäten des Typs '<var>Type Name</var>' zurück, die nicht im deklarierten EntitySet '<var>Y</var>' vorhanden sein dürfen.
Στο EntityContainer '<var>Z</var>', το FunctionImport '<var>X</var>' επιστρέφει οντότητες τύπου '<var>Type Name</var>' που δεν είναι δυνατό να υπάρχουν στο δηλωμένο EntitySet '<var>Y</var>'.
ב-EntityContainer '<var>Z</var>', הפונקציה FunctionImport '<var>X</var>' מחזירה ישויות מסוג '<var>Type Name</var>' שלא יכולות להתקיים ב-EntitySet '<var>Y</var>' שהוצהר.
Az EntityContainer tárolóban („<var>Z</var>”) a FunctionImport elem („<var>X</var>”) olyan „<var>Type Name</var>” típusú entitásokat ad vissza, amelyek nem létezhetnek a deklarált EntitySet készletben („<var>Y</var>”).
In EntityContainer '<var>Z</var>' FunctionImport '<var>X</var>' restituisce entità di tipo '<var>Type Name</var>' che non possono esistere nell'elemento EntitySet '<var>Y</var>' dichiarato.
EntityContainer '<var>Z</var>' で、宣言された EntitySet '<var>Y</var>' では使用できない型 '<var>Type Name</var>' のエンティティが、FunctionImport '<var>X</var>' から返されました。
EntityContainer '<var>Z</var>'에서 FunctionImport '<var>X</var>'은(는) 선언된 EntitySet '<var>Y</var>'에 존재할 수 없는 '<var>Type Name</var>' 형식의 엔터티를 반환합니다.
I EntityContainer <var>Z</var>, returnerer FunctionImport <var>X</var> enheter av typen <var>Type Name</var> som ikke kan finnes i deklarert EntitySet <var>Y</var>.
W obiekcie EntityContainer „<var>Z</var>” element FunctionImport „<var>X</var>” zwraca jednostki typu „<var>Type Name</var>”, które nie mogą znajdować się w zadeklarowanym obiekcie EntitySet „<var>Y</var>”.
В EntityContainer "<var>Z</var>" функция FunctionImport "<var>X</var>" возвращает сущности с типом "<var>Type Name</var>", который не может существовать в объявленном EntitySet "<var>Y</var>".
En EntityContainer '<var>Z</var>', FunctionImport '<var>X</var>' devuelve entidades de tipo '<var>Type Name</var>' que no pueden existir en el EntitySet '<var>Y</var>' declarado.
I EntityContainer <var>Z</var> returnerar FunctionImport <var>X</var> entiteter av typen <var>Type Name</var> som inte kan finnas i EntitySet <var>Y</var> som har deklarerats.
'<var>Z</var>' EntityContainer'da, FunctionImport '<var>X</var>', '<var>Type Name</var>' türünde, bildirilen EntitySet '<var>Y</var>' içinde var olamayacak varlıklar döndürüyor.
在 EntityContainer '<var>Z</var>' 中,FunctionImport '<var>X</var>' 會傳回不可存在所宣告之 EntitySet '<var>Y</var>' 中的 '<var>Type Name</var>' 型別實體。
A importação de função '<var>X</var>' retorna entidades de tipo '<var>Type Name</var>' que não podem existir no EntitySet '<var>Y</var>' declarado.
See catalog page for all messages.