The service
Messages on page
ELSE-lauseketyyppi ei ole yhteensopiva THEN-lauseketyyppien kanssa.
Le type de l'expression ELSE n'est pas compatible avec les types des expressions THEN.
Der Typ des ELSE-Ausdrucks ist nicht mit THEN-Ausdruckstypen kompatibel.
Ο τύπος της παράστασης ELSE δεν είναι συμβατός με τους τύπους παράστασης THEN.
סוג הביטוי ELSE אינו תואם לסוגי הביטוי THEN.
Az ELSE kifejezés típusa nem kompatibilis a THEN kifejezés típusaival.
Il tipo dell'espressione ELSE è incompatibile con i tipi delle espressioni THEN.
ELSE 式の型と THEN 式の型には互換性がありません。
ELSE 식 형식이 THEN 식 형식과 호환되지 않습니다.
Uttrykkstypen ELSE er ikke kompatibel med THEN-uttrykkstyper.
Typ wyrażenia ELSE nie jest zgodny z typami wyrażenia THEN.
Тип выражения ELSE несовместим с типами выражения THEN.
El tipo de expresión ELSE no es compatible con los tipos de expresión THEN.
ELSE-uttryckstypen är inte kompatibel med THEN-uttryckstyperna.
ELSE ifadesi türü THEN ifadesi türleri ile uyumlu değil.
‏‏نوع التعبير ELSE غير متوافق مع أنواع التعبير THEN.
ELSE 表达式类型与 THEN 表达式类型不兼容。
ELSE 運算式型別與 THEN 運算式型別不相容。
Typ výrazu ELSE není kompatibilní s typy výrazů THEN.
ELSE-udtrykstypen er ikke kompatibel med THEN-udtrykstyperne.
Het ELSE-expressietype is niet compatibel met THEN-expressietypen.
ELSE 表达式类型与 THEN 表达式类型不兼容。
ELSE 運算式型別與 THEN 運算式型別不相容。
‏‏الطاقم المحدد من نوع '<var>X</var>' مجسم للنوع '<var>Y</var>' غير صالح.
从具体化“<var>X</var>”类型到“<var>Y</var>”类型的指定强制转换无效。
指定的轉型 (從具體化 '<var>X</var>' 型別轉型為 '<var>Y</var>' 型別) 無效。
Zadané přetypování z materializovaného typu <var>X</var> na typ <var>Y</var> není platné.
Den angivne konvertering fra en materialiseret '<var>X</var>'-type til typen '<var>Y</var>' er ikke gyldig.
De opgegeven cast van een gematerialiseerd type <var>X</var> naar het type <var>Y</var> is niet geldig.
Määritetty muunto muodostetusta tyypistä <var>X</var> tyyppiin <var>Y</var> ei ole kelvollinen.
Le cast spécifié d'un type « <var>X</var> » matérialisé en type « <var>Y</var> » n'est pas valide.
Die angegebene Umwandlung aus einem materialisierten '<var>X</var>'-Typ in den '<var>Y</var>'-Typ ist ungültig.
Η καθορισμένη εξαναγκαστική μετατροπή από έναν υλοποιημένο τύπο '<var>X</var>' στον τύπο '<var>Y</var>' δεν είναι έγκυρη.
ההמרה שצוינה מסוג '<var>X</var>' שמומש לסוג '<var>Y</var>' אינה חוקית.
从具体化“<var>X</var>”类型到“<var>Y</var>”类型的指定强制转换无效。
A materializált „<var>X</var>” típus és a(z) „<var>Y</var>” típus között megadott típuskonverzió érvénytelen.
Il cast specificato restituito da un tipo '<var>X</var>' materializzato nel tipo '<var>Y</var>' nullable non è valido.
具体化された '<var>X</var>' 型から '<var>Y</var>' 型への指定されたキャストは無効です。
구체화된 '<var>X</var>' 형식에서 '<var>Y</var>' 형식으로 캐스팅할 수 없습니다.
Den angitte endringen fra en materialisert <var>X</var>-type til <var>Y</var>-typen er ikke gyldig.
Określone rzutowanie ze zmaterializowanego typu „<var>X</var>” na typ „<var>Y</var>” jest nieprawidłowe.
Указана недопустимая операция приведения от материализованного типа "<var>X</var>" к типу "<var>Y</var>".
La conversión especificada desde un tipo '<var>X</var>' materializado al tipo '<var>Y</var>' no es válida.
Den angivna omvandlingen från en materialiserad <var>X</var>-typ till <var>Y</var>-typen är inte giltig.
Belirtilen; somut '<var>X</var>' türünden '<var>Y</var>' türüne dönüştürme geçerli değil.
指定的轉型 (從具體化 '<var>X</var>' 型別轉型為 '<var>Y</var>' 型別) 無效。
A conversão especificada de um tipo materializado '<var>X</var>' para o tipo '<var>Y</var>' não é válida.
End <var>X</var> 与其引用的 EntitySet 的 Type 不同。
‏‏النهاية <var>X</var> لديها Type مختلف عن EntitySet التي تشير إليها.
端 <var>X</var> 与其引用的 EntitySet 的 Type 不同。
End <var>X</var> 的 Type 不同於 EntitySet 所參考的。
Element End <var>X</var> má jiný atribut Type, než na jaký odkazuje EntitySet.
End <var>X</var> har en anden Type end det EntitySet, den refererer til.
Het End <var>X</var> heeft een ander Type dan waarnaar de EntitySet verwijst.
End-osan <var>X</var> Type-tyyppi ei täsmää osassa viitatun EntitySet-määrityksen kanssa.
L'End <var>X</var> a un autre Type que l'EntitySet auquel il fait référence.
Το άκρο <var>X</var> έχει διαφορετικό Type από το EntitySet στο οποίο αναφέρεται.
ל-End <var>X</var> יש Type שונה מזה של ה-EntitySet שאליו הוא מפנה.
Az End elemhez (<var>X</var>) és az általa hivatkozott EntitySet készlethez különböző Type tulajdonság tartozik.
Type dell'entità finale <var>X</var> diverso rispetto all'elemento EntitySet a cui fa riferimento.
End <var>X</var> は参照先の EntitySet と Type が異なります。
End <var>X</var>은(는) 참조하는 EntitySet과 다른 Type을 가지고 있습니다.
Enden <var>X</var> har en annen Type enn den EntitySet refererer til.
Element End <var>X</var> ma inny element Type niż element, do którego odwołuje się element EntitySet.
Элемент <var>X</var> имеет Type, отличающийся от EntitySet, на который он ссылается.
El extremo (End) <var>X</var> tiene un tipo (Type) diferente al EntitySet al que hace referencia.
Angivet End (<var>X</var>) är av en annan Type än det EntitySet som det refererar till.
End <var>X</var>, başvurduğu EntitySet'ten farklı bir Type'a sahip.
Ende <var>X</var> weist einen anderen Type auf als das EntitySet, auf das es verweist.
End <var>X</var> 的 Type 不同於 EntitySet 所參考的。
O End <var>X</var> possui um Type diferente do que o EntitySet a que se refere.
Obor názvů <var>namespace</var> je systémový obor názvů a nelze ho používat v jiných schématech. Zvolte jiný název oboru názvů.
Navneområdet '<var>namespace</var>' er et systemnavneområde og kan ikke bruges af andre skemaer. Vælg et andet navneområdenavn.
De naamruimte <var>namespace</var> is een systeemnaamruimte en kan niet worden gebruikt door andere schema's. Kies een andere naamruimtenaam.
Nimitila <var>namespace</var> on järjestelmänimitila eikä sitä voida käyttää muissa rakenteissa. Valitse toinen nimitilan nimi.
L'espace de noms « <var>namespace</var> » est un espace de noms système et ne peut pas être utilisé par d'autres schémas. Choisissez un autre nom d'espace de noms.
Namespace '<var>namespace</var>' ist ein Systemnamespace und kann nicht von anderen Schemas verwendet werden. Wählen Sie einen anderen Namespacenamen aus.
Ο χώρος ονομάτων '<var>namespace</var>' είναι ένας χώρος ονομάτων συστήματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα σχήματα. Επιλέξτε ένα άλλο όνομα χώρου ονομάτων.
מרחב השמות '<var>namespace</var>' הוא מרחב שמות של המערכת ואין באפשרות סכימות אחרות להשתמש בו. בחר שם מרחב שמות אחר.
A következő névtér a rendszer egyik névtere, ezért más sémák által nem használható: „<var>namespace</var>”. Válasszon másik névtérnevet.
Lo spazio dei nomi '<var>namespace</var>' è uno spazio dei nomi di sistema e non può essere utilizzato da altri schemi. Scegliere un altro nome di spazio dei nomi.
名前空間 '<var>namespace</var>' はシステム名前空間であるため、他のスキーマでは使用できません。別の名前空間名を選択してください。
'<var>namespace</var>' 네임스페이스는 시스템 네임스페이스이므로 다른 스키마에서 사용할 수 없습니다. 다른 네임스페이스 이름을 선택하십시오.
Navneområdet <var>namespace</var> er et systemnavneområde og kan ikke brukes av andre skjemaer. Velg et annet navn på navneområde.
Obszar nazw „<var>namespace</var>” jest systemowym obszarem nazw i nie można go używać w innych schematach. Wybierz inną nazwę obszaru nazw.
Пространство имен "<var>namespace</var>" является системным, поэтому не может использоваться другими схемами. Выберите другое имя пространства имен.
El espacio de nombres '<var>namespace</var>' es un espacio de nombres del sistema y no lo pueden usar otros esquemas. Elija otro nombre de espacio de nombres.
Namnområdet <var>namespace</var> är ett systemnamnområde och det kan inte användas av andra scheman. Välj ett annat namnområde.
'<var>namespace</var>' ad alanı bir sistem ad alanı ve diğer şemalar tarafından kullanılamaz. Başka bir ad alanı adı seçin.
命名空间“<var>namespace</var>”是系统命名空间,不能供其他架构使用。请选择另一命名空间名称。
‏‏namespace '<var>namespace</var>' هو namespace للنظام ولا يمكن استخدامه من جانب مخططات أخرى. اختر اسم namespace آخر.
命名空间“<var>namespace</var>”是系统命名空间,不能供其他架构使用。请选择另一命名空间名称。
命名空間 '<var>namespace</var>' 是系統命名空間,不可由其他結構描述使用。請選擇其他命名空間名稱。
命名空間 '<var>namespace</var>' 是系統命名空間,不可由其他結構描述使用。請選擇其他命名空間名稱。
O namespace '<var>namespace</var>' é um namespace do sistema e não pode ser usado por outros esquemas. Escolha outro nome de namespace.
‏‏'<var>X</var>' هو namespace للنظام ولا يمكن استخدامه كاسم مستعار. استخدم اسمًا مستعارًا آخر.
“<var>X</var>”是系统命名空间,不能用作别名。请使用其他别名。
'<var>X</var>' 是系統命名空間,不可用來當做別名。請使用其他別名。
<var>X</var> je systémový obor názvů a nelze ho používat jako alias. Použijte jiný alias.
'<var>X</var>' er et systemnavneområde og kan ikke bruges som alias. Brug et andet alias.
<var>X</var> is een systeemnaamruimte en kan niet worden gebruikt als een alias. Gebruik een andere alias.
<var>X</var> on järjestelmän varaama nimitila, jota ei voi käyttää aliaksena. Käytä jotakin muuta aliasta.
« <var>X</var> » est un espace de noms système et ne peut pas être utilisé en tant qu'alias. Utilisez un autre alias.
'<var>X</var>' ist ein Systemnamespace und kann nicht als Alias verwendet werden. Verwenden Sie einen anderen Alias.
Το '<var>X</var>' είναι ένας χώρος ονομάτων συστήματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψευδώνυμο. Χρησιμοποιήστε ένα άλλο ψευδώνυμο.
'<var>X</var>' הוא מרחב שמות של המערכת ולא יכול לשמש ככינוי. יש להשתמש בכינוי אחר.
A névtér („<var>X</var>”) rendszernévtér, nem használható aliasként. Válasszon másik aliast.
'<var>X</var>' è uno spazio dei nomi di sistema e non può essere utilizzato come alias. Utilizzare un alias diverso.
'<var>X</var>' はシステム名前空間なので、別名として使用できません。他の別名を使用してください。
'<var>X</var>'은(는) 시스템 네임스페이스이므로 별칭으로 사용할 수 없습니다. 다른 별칭을 사용하십시오.
<var>X</var> er et systemnavneområde og kan ikke brukes som et alias. Bruk et annet alias.
Element „<var>X</var>” jest systemowym obszarem nazw i nie można go używać jako aliasu. Użyj innego aliasu.
"<var>X</var>" является системным пространством имен, поэтому не может использоваться в качестве псевдонима. Используйте другой псевдоним.
'<var>X</var>' es un espacio de nombres del sistema y no se puede usar como alias. Utilice algún otro Alias.
<var>X</var> är ett namnområde som används av systemet och går inte att använda som ett alias. Använd ett annat alias.
'<var>X</var>' bir sistem ad alanıdır ve bir Alias olarak kullanılamaz. Başka bir Alias kullanın.
“<var>X</var>”是系统命名空间,不能用作 Alias。请使用其他 Alias。
'<var>X</var>' 是系統命名空間,不可用來當做 Alias。請使用其他 Alias。
'<var>X</var>' é um namespace do sistema e não pode ser usado como um Alias. Use outro Alias.
‏‏مواقع بيانات التعريف في سطر الوصلة.
连接字符串中的元数据位置。
連接字串中的中繼資料位置。
Umístění metadat v řetězci připojení
Placeringerne af metadata i forbindelsesstrengen.
De metagegevenslocaties in de verbindingstekenreeks.
Yhteysmerkkijonon metatietosijainnit.
Emplacements des métadonnées dans la chaîne de connexion.
Die Metadaten-Speicherorte in der Verbindungszeichenfolge.
Οι τοποθεσίες μετα-δεδομένων στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
מיקומי המטה-נתונים במחרוזת החיבור.
A metaadatok helye a kapcsolati karakterláncban.
Percorsi dei metadati nella stringa di connessione.
接続文字列でのメタデータの場所です。
연결 문자열의 메타데이터 위치입니다.
Plasseringene av metadata i tilkoblingsstrengen.
Lokalizacje metadanych w ciągu połączenia.
Расположение метаданных в строке соединения.
Ubicaciones de metadatos en la cadena de conexión.
Metadataplatser i anslutningssträngen.
Bağlantı dizesindeki meta veri yerleri.
连接字符串中的元数据位置。
連接字串中的中繼資料位置。
Os locais de metadados na cadeia de conexão.
‏‏محتوى Documentation غير صالح. لا يستطيع عنصر Documentation أن يحتوي إلا على عنصري Summary وLongDescription.
Documentation 内容无效。Documentation 元素只能包含 Summary 和 LongDescription 元素。
Documentation 內容無效。Documentation 項目只能包含 Summary 和 LongDescription 項目。
Obsah dokumentace není platný. Element Documentation může obsahovat pouze elementy Summary a LongDescription.
Dokumentationens indhold er ikke gyldigt. Documentation-elementet kan kun indeholde Summary- og LongDescription-elementer.
De inhoud van de documentatie is niet geldig. Het Documentation-element mag alleen Summary- en LongDescription-elementen bevatten.
Documentation-sisältö ei kelpaa. Documentation-elementti voi sisältää vain Summary- ja LongDescription-osat.
Le contenu de Documentation n'est pas valide. L'élément Documentation ne peut contenir que les éléments Summary et LongDescription.
Der Inhalt von 'Documentation' ist ungültig. Das Element 'Documentation' kann nur die Elemente 'Summary' und 'LongDescription' enthalten.
Το περιεχόμενο του Documentation δεν είναι έγκυρο. Το στοιχείο του Documentation μπορεί να περιέχει μόνο τα στοιχεία Summary και LongDescription.
תוכן ה-Documentation אינו חוקי. האלמנט Documentation יכול להכיל רק את האלמנטים Summary ו-LongDescription.
A dokumentáció tartalma érvénytelen. A Documentation elem csak Summary és LongDescription elemet tartalmazhat.
Contenuto di Documentation non valido. L'elemento Documentation può contenere solo elementi Summary e LongDescription.
Documentation のコンテンツが無効です。Documentation 要素は、Summary 要素および LongDescription 要素のみを含むことができます。
Documentation 내용이 잘못되었습니다. Documentation 요소에는 Summary 및 LongDescription 요소만 포함될 수 있습니다.
Documentation 内容无效。Documentation 元素只能包含 Summary 和 LongDescription 元素。
Documentation 內容無效。Documentation 項目只能包含 Summary 和 LongDescription 項目。
Dokumentasjonsinnholdet er ikke gyldig. Elementet Documentation kan bare inneholde elementene Summary og LongDescription.
Zawartość dokumentacji jest nieprawidłowa. Element Documentation może zawierać tylko elementy Summary i LongDescription.
Недопустимое содержимое документации. Элемент Documentation может содержать только элементы Summary и LongDescription.
El contenido de la documentación no es válido. El elemento Documentation sólo puede contener elementos Summary y LongDescription.
Documentation-innehållet är inte giltigt. Documentation-elementet kan bara innehålla Summary- och LongDescription-element.
Documentation içeriği geçerli değil. Documentation öğesi yalnızca Summary ve LongDescription öğeleri içerebilir.
O conteúdo de Documentation não é válido. O elemento Documentation pode conter somente elementos Summary e LongDescription.
键:<var>X</var> 无效。<var>Y</var> 不是有效属性名。
索引鍵: <var>X</var> 無效。<var>Y</var> 不是有效的屬性名稱。
‏‏المفتاح: <var>X</var> غير صالح. <var>Y</var> ليس اسم خاصية صالحًا.
键:<var>X</var> 无效。<var>Y</var> 不是有效属性名。
索引鍵: <var>X</var> 無效。<var>Y</var> 不是有效的屬性名稱。
Klíč: Hodnota <var>X</var> není platná. <var>Y</var> není platný název vlastnosti.
Nøglen <var>X</var> er ikke gyldig. <var>Y</var> er ikke et gyldigt egenskabsnavn.
Sleutel: <var>X</var> is niet geldig. <var>Y</var> is geen geldige eigenschapsnaam.
Avain: <var>X</var> ei kelpaa. <var>Y</var> ei ole kelvollinen ominaisuuden nimi.
La clé <var>X</var> n'est pas valide. <var>Y</var> n'est pas un nom de propriété valide.
Schlüssel: <var>X</var> ist ungültig. <var>Y</var> ist kein gültiger Eigenschaftenname.
Το κλειδί: <var>X</var> δεν είναι έγκυρο. Το <var>Y</var> δεν είναι έγκυρο όνομα ιδιότητας.
המפתח <var>X</var> אינו חוקי. <var>Y</var> אינו שם מאפיין חוקי.
Kulcs: a(z) <var>X</var> érvénytelen. A(z) <var>Y</var> nem érvényes tulajdonságnév.
Chiave: <var>X</var> non valida. <var>Y</var> non è un nome di proprietà valido.
キー: <var>X</var> は無効です。<var>Y</var> は有効なプロパティ名ではありません。
키 <var>X</var>이(가) 잘못되었습니다. <var>Y</var>은(는) 잘못된 속성 이름입니다.
Nøkkel: <var>X</var> er ikke gyldig. <var>Y</var> er ikke et gyldig egenskapsnavn.
Klucz <var>X</var> jest nieprawidłowy. „<var>Y</var>” nie jest prawidłową nazwą właściwości.
Неверный ключ <var>X</var>. <var>Y</var> является недопустимым именем свойства.
Clave: <var>X</var> no es válida. <var>Y</var> no es un nombre de propiedad válido.
Nyckel: <var>X</var> är inte giltig. <var>Y</var> är inget giltigt egenskapsnamn.
Anahtar: <var>X</var> geçerli değil. <var>Y</var> geçerli bir özellik adı değil.
Chave: <var>X</var> não é válido. <var>Y</var> não é um nome de propriedade válido.
函数映射包括同一 AssociationSet 的两个不同 End 的参数绑定。在一个函数映射中,只能映射特定 AssociationSet 的一个 End。End 角色: <var>X</var>、<var>Y</var>。AssociationSet: <var>Z</var>。
函式對應包括同一個 AssociationSet 的兩個不同 End 的參數繫結。在單一函式對應內只能對應一個特定 AssociationSet 的 End。End 角色: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>。
Mapování funkcí zahrnuje vazby parametrů pro dva různé elementy End stejného elementu AssociationSet. Pouze jeden element End konkrétního elementu AssociationSet může být namapován v rámci jednoho mapování funkcí. Atributy Role elementu End: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
En funktionstilknytning indeholder parameterbindinger til to forskellige Ends af samme AssociationSet. Kun den ene End af et bestemt AssociationSet kan tilknyttes i en enkelt funktionstilknytning. End Roles: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Een functietoewijzing bevat parameterbindingen voor twee verschillende Ends van dezelfde AssociationSet. Er kan maar één End van een bepaalde AssociationSet worden toegewezen binnen één functietoewijzing. End-rollen: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Funktion yhdistämismääritys sisältää saman AssociationSet-kohteen kahden eri End-kohteen parametrisidonnat. Vain yksi tietyn AssociationSet-kohteen End-kohde voidaan yhdistää yhdessä funktion yhdistämismäärityksessä. End-roolit: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Un mappage de fonction comprend des liaisons de paramètres pour deux End différents du même AssociationSet. Un seul End d'un AssociationSet particulier peut être mappé dans un seul mappage de fonction. Rôles de terminaisons : <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet : <var>Z</var>.
Eine Funktionszuordnung beinhaltet Parameterbindungen für zwei verschiedene Enden desselben AssociationSet. Nur ein Ende eines bestimmten AssociationSet darf innerhalb einer einzelnen Funktionszuordnung zugeordnet werden. Endrollen: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Μια αντιστοίχιση συνάρτησης περιλαμβάνει συνδέσεις παραμέτρου για δύο διαφορετικά End του ίδιου AssociationSet. Μόνο ένα End ενός συγκεκριμένου AssociationSet μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μια ενιαία αντιστοίχιση συνάρτησης. Ρόλοι End: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
מיפוי פונקציות כולל איגודי פרמטרים עבור שני רכיבי End שונים של אותו AssociationSet. ניתן למפות רק רכיב End אחד של AssociationSet נתון במיפוי פונקציה יחיד. רכיבי End Role: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Egy függvényleképezés ugyanazon AssociationSet készlet két különböző End végpontjának paraméterkötéseit tartalmazza. Adott AssociationSet készlet esetében csak egy End elem képezhető le egy függvényleképezésben. End szerepkörök: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Un mapping di funzione include associazioni di parametri per due diversi elementi End dello stesso AssociationSet. In un singolo mapping di funzione è possibile mappare solo un elemento End di un determinato AssociationSet. Ruoli di End: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
関数マッピングには、同じ AssociationSet の 2 つの異なる End に対するパラメータ バインドが含まれています。1 つの関数マッピング内では、特定の AssociationSet の 1 つの End にしかマップできません。End のロール: <var>X</var>, <var>Y</var>。AssociationSet: <var>Z</var>。
함수 매핑에 같은 AssociationSet의 다른 두 End에 대한 매개 변수 바인딩이 있습니다. 특정 AssociationSet의 한 End만 단일 함수 매핑 내에 매핑될 수 있습니다. End Role: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
En funksjonstilordning inkluderer parameterbindinger for to ulike End i samme AssociationSet. Bare én End for et bestemt AssociationSet kan tilordnes i én funksjonstilordning. End-roller: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Mapowanie funkcji zawiera powiązania parametrów dla dwóch różnych elementów End jednego obiektu AssociationSet. W jednym mapowaniu funkcji można zamapować tylko jeden element End danego obiektu AssociationSet. Role elementu End: <var>X</var>, <var>Y</var>. Obiekt AssociationSet: <var>Z</var>.
函数映射包括同一 AssociationSet 的两个不同 Ends 的参数绑定。在一个函数映射中,只能映射特定 AssociationSet 的一个 End。End 角色: <var>X</var>、<var>Y</var>。AssociationSet: <var>Z</var>。
Сопоставление функции включает привязки параметров для двух разных элементов в одном наборе AssociationSet. В одном сопоставлении может сопоставляться только один элемент End определенного набора AssociationSet. Роли конечных элементов: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Una asignación de función incluye enlaces de parámetro para dos extremos diferentes del mismo AssociationSet. Sólo es posible asignar un extremo (End) a un determinado AssociationSet dentro de una asignación de función única. Roles de extremos: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
En funktionsmappning inkluderar parameterbindningar för två olika End av samma AssociationSet. Endast ett End för en enskild AssociationSet får mappas i en enskild funktionsmappning. End-roller: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Bir işlev eşlemesi, aynı AssociationSet'in iki farklı End'i için parametre bağlamaları içeriyor. Tek bir işlev eşlemesinde belirli bir AssociationSet'in yalnızca tek bir End'i eşlenebilir. End Role'leri: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
函式對應包括同一個 AssociationSet 的兩個不同 Ends 的參數繫結。在單一函式對應內只能對應一個特定 AssociationSet 的 End。End 角色: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>。
‏‏يشمل تخصيص الوظيفة ارتباطات معلمات لنهايتين مختلفتين لنفس AssociationSet. End واحدة فقط لـAssociationSet يمكن تخصيصها داخل تخصيص وظيفة منفردة. أدوار End: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
Um mapeamento de função inclui associações de parâmetros para dois Ends diferentes do mesmo AssociationSet. Apenas um End de um AssociationSet específico pode ser mapeado dentro de um único mapeamento de função. Funções End: <var>X</var>, <var>Y</var>. AssociationSet: <var>Z</var>.
BETWEEN-lausekkeen alarajan tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi verrata ylärajan tyyppiin X.
Le type de la limite inférieure de BETWEEN « <var>Type Name</var> » n'est pas comparable au niveau de l'ordre avec le type de la limite supérieure « X ».
Der Untergrenzentyp '<var>Type Name</var>' von BETWEEN ist mit dem Obergrenzentyp 'X' hinsichtlich der Reihenfolge nicht vergleichbar.
Ο τύπος κατώτερου ορίου '<var>Type Name</var>' της παράστασης BETWEEN δεν έχει δυνατότητα σύγκρισης διάταξης με τον τύπο ανώτερου ορίου 'X'.
הסוג '<var>Type Name</var>' של הגבול התחתון של BETWEEN לא ניתן להשוואה לפי סדר עם הסוג 'X' של הגבול העליון.
A BETWEEN kifejezés alsó határértékének típusa („<var>Type Name</var>”) nem hasonlítható össze a sorrend szempontjából a felső határérték típusával („X”).
Il tipo '<var>Type Name</var>' del limite inferiore di BETWEEN non è confrontabile in termini di ordinamento con il tipo 'X' del limite superiore.
BETWEEN の下限の型 '<var>Type Name</var>' と上限の型 'X' の順序を比較できません。
Typen <var>Type Name</var> for nedre grense for BETWEEN har ikke samme rekkefølge som typen X for øvre grense.
Typu dolnego limitu wyrażenia BETWEEN „<var>Type Name</var>” nie można porównywać pod względem kolejności z typem górnego limitu „X”.
Тип "<var>Type Name</var>" нижней границы выражения BETWEEN несовместим по упорядочению с типом верхней границы "X".
El tipo de límite inferior de BETWEEN '<var>Type Name</var>' no tiene un orden comparable con el tipo de límite superior 'X'.
Typen <var>Type Name</var> för den nedre gränsen för uttrycket BETWEEN är inte Order-jämförbar med typen X för den övre gränsen.
BETWEEN alt sınır türü '<var>Type Name</var>', üst sınır türü 'X' ile sıra uyumlu değil.
BETWEEN 하한값 형식 '<var>Type Name</var>'과(와) 상한값 형식 'X'의 순서를 비교할 수 없습니다.
‏‏BETWEEN نوع الحد الأدنى '<var>Type Name</var>' لا يتوافق في ترتيبه مع نوع الحد الأعلى 'X'.
BETWEEN 下限类型“<var>Type Name</var>”与上限类型“X”不可比较顺序。
BETWEEN 的下限型別 '<var>Type Name</var>' 無法與上限型別 'X' 比較順序。
Typ dolního limitu BETWEEN <var>Type Name</var> není porovnatelný z hlediska pořadí s typem horního limitu X.
Rækkefølgen i den nedre grænsetype '<var>Type Name</var>' for BETWEEN kan ikke sammenlignes med rækkefølgen i den øvre grænsetype 'X'.
Het ondergrenstype <var>Type Name</var> voor BETWEEN kan niet in volgorde worden vergeleken met het bovengrenstype X.
BETWEEN 下限类型“<var>Type Name</var>”与上限类型“X”不可比较顺序。
BETWEEN 的下限型別 '<var>Type Name</var>' 無法與上限型別 'X' 比較順序。
O tipo '<var>Type Name</var>' do limite inferior de BETWEEN não é comparável por ordem com o tipo 'X' do limite superior.
See catalog page for all messages.