The service
Messages on page
تعذّر حل '<var>X</var>' URI في التوقيع لحساب التحقق.
无法解析签名中的“<var>X</var>”URI 以计算摘要。
無法解析簽章中的 '<var>X</var>' URI 來計算摘要。
V označení se nepodařilo rozložit <var>X</var> identifikátoru URI pro výpočet přehledu.
URI'en <var>X</var> i signaturen til beregning af et digest kan ikke fortolkes.
Kan de URI <var>X</var> in de handtekening om de samenvatting te bewerken, niet omzetten.
Ei voida selvittää <var>X</var> URI -arvoa allekirjoituksessa koosteen laskemiseksi.
Impossible de résoudre l’URI « <var>X</var> » dans la signature pour calculer le message condensé.
Der URI "<var>X</var>" in der Signatur zum Berechnen des Digests konnte nicht aufgelöst werden.
Δεν είναι δυνατή η επίλυση του URI '<var>X</var>' στην υπογραφή, για τον υπολογισμό της σύνοψης.
‏‏אין אפשרות לפענח את ה- URI ‏'<var>X</var>' בחתימה לחישוב התקציר.
Nem sikerült feloldani az aláírás „<var>X</var>” URI elemét a kivonatolás-számításhoz.
Impossibile risolvere l'URI '<var>X</var>' nella firma per calcolare il digest.
署名の URI '<var>X</var>' を解決してダイジェストを計算できません。
다이제스트를 계산하기 위해 서명의 '<var>X</var>' URI를 확인할 수 없습니다.
Kan ikke løse URIen <var>X</var> i signaturen for å beregne sammendraget.
Nie można rozpoznać identyfikatora URI „<var>X</var>” w podpisie w celu wyliczenia skrótu.
Não é possível resolver o URI '<var>X</var>' na assinatura para calcular o resumo.
Не удалось разрешить URI "<var>X</var>" в подписи, чтобы вычислить дайджест.
No se puede resolver el URI '<var>X</var>' de la firma para calcular el valor implícito.
Det går inte att lösa <var>X</var>-URI i signaturen för att beräkna digest.
İmzadaki '<var>X</var>' URI'si özeti hesaplamak için çözümlenemiyor.
无法解析签名中的“<var>X</var>”URI 以计算摘要。
無法解析簽章中的 '<var>X</var>' URI 來計算摘要。
تنفيذ ICrypto‏'<var>X</var>' غير معتمد.
不支持 ICrypto 实现“<var>X</var>”。
不支援 ICrypto 實作 '<var>X</var>'。
Implementace ICrypto <var>X</var> není podporována.
ICrypto-implementeringen <var>X</var> understøttes ikke.
De Icoderingsimplementatie <var>X</var> wordt niet ondersteund.
ICrypto-toteutusta <var>X</var> ei tueta.
L’implémentation ICrypto « <var>X</var> » n’est pas prise en charge.
Die ICrypto-Implementierung "<var>X</var>" wird nicht unterstützt.
Η υλοποίηση ICrypto '<var>X</var>' δεν υποστηρίζεται.
‏‏אין תמיכה ביישום ICrypto ‏'<var>X</var>'.
Az) ICrypto „<var>X</var>” implementációja nem támogatott.
Implementazione ICrypto '<var>X</var>' non supportata.
ICrypto 実装 '<var>X</var>' はサポートされていません。
ICrypto 구현 '<var>X</var>'이(가) 지원되지 않습니다.
ICrypto-implementeringen <var>X</var> støttes ikke.
Implementacja interfejsu ICrypto „<var>X</var>” nie jest obsługiwana.
Não há suporte à implementação ICrypto '<var>X</var>'.
Реализация ICrypto "<var>X</var>" не поддерживается.
No se admite la implementación ICrypto '<var>X</var>'.
ICrypto-implementering <var>X</var> stöds inte.
'<var>X</var>' ICrypto uygulaması desteklenmiyor.
不支持 ICrypto 实现“<var>X</var>”。
不支援 ICrypto 實作 '<var>X</var>'。
يجب أن يكون المخزن المؤقت للإخراج <var>X</var> بايت/بايتات) أكبر من <var>Y</var> بايت/بايتات.
输出缓冲区(<var>X</var> 个字节)必须大于 <var>Y</var> 个字节。
輸出緩衝區 (<var>X</var> 個位元組) 必須大於 <var>Y</var> 個位元組。
Výstupní vyrovnávací paměť (<var>X</var> bajtů) musí být větší než <var>Y</var> bajtů.
Outputbufferen (<var>X</var> byte) skal være på mere end <var>Y</var> byte.
De uitvoerbuffer (<var>X</var> bytes) moet groter zijn dan <var>Y</var> bytes.
Tulostuspuskurin (<var>X</var> tavua) täytyy olla suurempi kuin <var>Y</var> tavua.
La mémoire tampon de sortie (<var>X</var> octets) doit être supérieure à <var>Y</var> octets.
Der Ausgabepuffer (<var>X</var> Bytes) muss größer als <var>Y</var> Bytes sein.
Το buffer εξόδου (<var>X</var> byte) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από <var>Y</var> byte.
‏‏מאגר הפלט (<var>X</var> בתים) חייב להיות גדול מ- <var>Y</var> בתים.
A kimeneti puffernek (<var>X</var> bájt) nagyobbnak kell lennie, mint <var>Y</var> bájt.
Il buffer di output (<var>X</var> byte) deve essere maggiore di <var>Y</var> byte.
出力バッファ (<var>X</var> バイト) は <var>Y</var> バイトを超える値である必要があります。
출력 버퍼(<var>X</var>바이트)가 <var>Y</var>바이트보다 커야 합니다.
Utdatabufferen (<var>X</var> byte) må være større enn <var>Y</var> byte.
Bufor wyjściowy (<var>X</var> bajtów) musi być większy niż <var>Y</var> bajtów.
O buffer de saída (<var>X</var> bytes) deve ser maior que <var>Y</var> bytes.
Размер буфера вывода (<var>X</var> байт) должен быть больше <var>Y</var> байт.
El búfer de salida (<var>X</var> bytes) debe tener más de <var>Y</var> bytes.
Utdatabufferten (<var>X</var> byte) måste vara större än <var>Y</var> byte.
Çıktı ara belleği (<var>X</var> bayt), <var>Y</var> bayt değerinden daha büyük olmalıdır.
输出缓冲区(<var>X</var> 个字节)必须大于 <var>Y</var> 个字节。
輸出緩衝區 (<var>X</var> 個位元組) 必須大於 <var>Y</var> 個位元組。
Načítaná třída SamlAuthorityBinding má neplatný AuthorityKind. Formát AuthorityKind musí být QName.
Den SamlAuthorityBinding, der læses, indeholder en ugyldig AuthorityKind. Formatet af AuthorityKind skal være et QName.
De SamlAuthorityBinding die gelezen wordt, heeft een ongeldige AuthorityKind. De indeling van de AuthorityKind moet een QName zijn.
Luettavalla SamlAuthorityBinding-määrityksellä on virheellinen AuthorityKind-arvo. AuthorityKind-arvon muodon täytyy olla QName.
L’élément SamlAuthorityBinding qui est lu comporte un élément AuthorityKind non valide. Le format de AuthorityKind doit être un nom qualifié.
Die gelesene SamlAuthorityBinding enthält einen ungültigen Wert für "AuthorityKind". Beim Format von "AuthorityKind" muss es sich um ein Q-Namen handeln.
Η SamlAuthorityBinding που διαβάζεται, έχει μη έγκυρη AuthorityKind. Η μορφή της AuthorityKind πρέπει να είναι QName.
‏‏ל- SamlAuthorityBinding שנקרא יש AuthorityKind לא חוקי. התבנית של AuthorityKind חייבת להיות QName.
A beolvasott SamlAuthorityBinding érvénytelen AuthorityKind értéket tartalmaz. Az AuthorityKind formátuma kötelezően QName.
SamlAuthorityBinding in lettura con AuthorityKind non valido. Il formato di AuthorityKind deve essere un nome qualificato.
読み取られる SamlAuthorityBinding に無効な AuthorityKind が指定されています。AuthorityKind の形式は QName である必要があります。
읽는 중인 SamlAuthorityBinding에 잘못된 AuthorityKind가 있습니다. AuthorityKind의 형식은 QName이어야 합니다.
SamlAuthorityBinding som leses, har en ugyldig forekomst av AuthorityKind. Formatet til AuthorityKind må være et QName.
Odczytywany element SamlAuthorityBinding zawiera nieprawidłowy atrybut AuthorityKind. Format atrybutu AuthorityKind musi mieć postać QName.
O SamlAuthorityBinding que está sendo lido tem um AuthorityKind inválido. O formato do AuthorityKind deve ser um QName.
В прочитанной конструкции SamlAuthorityBinding указан неверный тип AuthorityKind. Формат AuthorityKind должен быть QName.
El enlace SamlAuthorityBinding que se está leyendo tiene un elemento AuthorityKind no válido. AuthorityKind debe tener el formato QName.
SamlAuthorityBinding som läses har ogiltig AuthorityKind. Formatet för AuthorityKind måste vara ett QName.
Okunan SamlAuthorityBinding geçersiz bir AuthorityKind değerine sahip. AuthorityKind biçimi bir QName olmalıdır.
SamlAuthorityBinding الذي تجري قراءته يتضمّن AuthorityKind غير صالح. يجب أن يكون QName تنسيق AuthorityKind.
所读取的 SamlAuthorityBinding 具有无效的 AuthorityKind。AuthorityKind 的格式必须是 QName。
所讀取的 SamlAuthorityBinding 之 AuthorityKind 無效。AuthorityKind 的格式必須是 QName。
所读取的 SamlAuthorityBinding 具有无效的 AuthorityKind。AuthorityKind 的格式必须是 QName。
所讀取的 SamlAuthorityBinding 之 AuthorityKind 無效。AuthorityKind 的格式必須是 QName。
SamlAssertion 实体 <var>X</var> 不能为 Null 或者为空。
لا يمكن لوحدة SamlAssertion <var>X</var>‎ أن تكون خالية أو فارغة.
SamlAssertion 实体 <var>X</var> 不能为 Null 或者为空。
SamlAssertion 實體 <var>X</var> 不可以是 Null 或空白。
Entita SamlAssertion <var>X</var> nemůže být nulová, nebo prázdná.
SamlAssertion-entiteten <var>X</var> må ikke være null eller tom.
De SamlAssertion-entititeit <var>X</var> kan niet null of leeg zijn.
SamlAssertion-entiteetti <var>X</var> ei voi olla null-arvoinen tai tyhjä.
L’entité SamlAssertion <var>X</var> ne peut être ni null ni vide.
Die SamlAssertion-Entität "<var>X</var>" darf nicht Null oder leer sein.
Η οντότητα SamlAssertion <var>X</var> δεν μπορεί να είναι μηδενική ή κενή.
‏‏היישות SamlAssertion ‏<var>X</var>‎ לא יכולה להיות null או ריקה.
A SamlAssertion entitás (<var>X</var>) nem lehet nulla vagy üres.
L'entità <var>X</var> di SamlAssertion non può essere Null o vuota.
SamlAssertion エンティティ <var>X</var> は NULL や空にできません。
SamlAssertion 항목 <var>X</var>은(는) null이거나 비어 있을 수 없습니다.
SamlAssertion-enheten <var>X</var> kan ikke ha nullverdi eller være tom.
Jednostka SamlAssertion <var>X</var> nie może być zerowa ani pusta.
A entidade SamlAssertion <var>X</var> não pode ser nula ou vazia.
Объект <var>X</var> в утверждении SamlAssertion не может быть пустым или иметь значение null.
La entidad SamlAssertion <var>X</var> no puede ser nula ni estar vacía.
SamlAssertion-enheten <var>X</var> kan inte vara null eller tom.
SamlAssertion varlığı <var>X</var>, boşluk içeremez ya da boş olamaz.
SamlAssertion 實體 <var>X</var> 不可以是 Null 或空白。
Löydettiin useita X.509-varmenteita käyttämällä seuraavia hakuperusteita: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Anna tarkempi hakuarvo.
Plusieurs certificats X.509 ont été trouvés en utilisant les critères de recherche suivants : StoreName « <var>X</var> », StoreLocation « <var>Y</var> », FindType « <var>Type Name</var> », FindValue « <var>Z</var> ». Indiquez une valeur de recherche plus précise.
Es wurden mehrere X.509-Zertifikate mithilfe der folgenden Suchkriterien gefunden: StoreName: <var>X</var>, StoreLocation: <var>Y</var>, FindType: <var>Type Name</var>, FindValue: <var>Z</var>. Geben Sie einen spezifischeren Wert für die Suche an.
Βρέθηκαν πολλά πιστοποιητικά X.509 χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης: StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. Δώστε μια πιο συγκεκριμένη τιμή εύρεσης.
‏‏נמצאו אישורי X.509 מרובים באמצעות קריטריוני החיפוש הבאים: StoreName '<var>X</var>'‎,‏ StoreLocation '<var>Y</var>'‎, ‏FindType '<var>Type Name</var>'‎, ‏FindValue '<var>Z</var>'‎. ספק ערך חיפוש ספציפי יותר.
Több X.509 tanúsítvány található a következő keresési feltételek használatával: StoreName – „<var>X</var>”, StoreLocation – „<var>Y</var>”, FindType – „<var>Type Name</var>”, FindValue – „<var>Z</var>”. Adjon meg pontosabb keresési értéket.
Trovati più certificati X.509 utilizzando i criteri di ricerca seguenti: StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. Indicare un valore di ricerca più specifico.
StoreName '<var>X</var>'、StoreLocation '<var>Y</var>'、FindType '<var>Type Name</var>'、FindValue '<var>Z</var>' という検索条件で検索した結果、複数の X.509 証明書が見つかりました。より具体的な検索条件を指定してください。
다음 검색 조건을 사용하여 여러 X.509 인증서를 찾았습니다. StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. 더 구체적인 찾기 값을 제공하십시오.
Fant flere X.509-sertifikater med følgende søkekriterier: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Bruk en mer spesifikk søkeverdi.
Znaleziono wiele certyfikatów X.509 przy użyciu następujących kryteriów wyszukiwania: StoreName „<var>X</var>”, StoreLocation „<var>Y</var>”, FindType „<var>Type Name</var>”, FindValue „<var>Z</var>”. Podaj dokładniejszą wartość wyszukiwania.
Encontrados vários certificados X.509 usando o seguinte critério de pesquisa: StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. Forneça um valor mais específico para a busca.
Несколько сертификатов X.509 найдено с помощью условий StoreName "<var>X</var>", StoreLocation "<var>Y</var>", FindType "<var>Type Name</var>", FindValue "<var>Z</var>". Попробуйте указать более точное значение.
Se encontraron varios certificados X.509 con los siguientes criterios de búsqueda: StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. Especifique un valor de búsqueda más concreto.
Flera X.509-certifikat hittades med följande sökkriterier: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Ange ett mer specifikt värde.
Aşağıdaki arama ölçütleri kullanılarak birden çok X.509 sertifikası bulundu: StoreName '<var>X</var>', StoreLocation '<var>Y</var>', FindType '<var>Type Name</var>', FindValue '<var>Z</var>'. Daha belirli bir arama değeri sağlayın.
使用下列搜索标准找到多个 X.509 证书: StoreName“<var>X</var>”、StoreLocation“<var>Y</var>”、FindType“<var>Type Name</var>”、FindValue“<var>Z</var>”。请提供更具体的查找值。
تم العثور على شهادات X.509 متعددة باستخدام معايير البحث التالية: StoreName '<var>X</var>‎'‎، و'StoreLocation '<var>Y</var>‎، وFindType '<var>Type Name</var>‎'‎ و‎FindValue '<var>Z</var>‎'‎. وفر قيمة بحث أكثر تحديداً.
使用下列搜索标准找到多个 X.509 证书: StoreName“<var>X</var>”、StoreLocation“<var>Y</var>”、FindType“<var>Type Name</var>”、FindValue“<var>Z</var>”。请提供更具体的查找值。
使用下列搜尋條件找到多個 X.509 憑證: StoreName '<var>X</var>'、StoreLocation '<var>Y</var>'、FindType '<var>Type Name</var>'、FindValue '<var>Z</var>'。請提供更精確的尋找值。
Bylo nalezeno více certifikátů X.509 pomocí následujících kritérií hledání: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Zadejte přesnější hledanou hodnotu.
Der blev fundet flere X.509-certifikater ved hjælp af følgende søgekriterier: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Angiv en mere specifik søgeværdi.
Meerdere X.509-certificaten gevonden aan de hand van de volgende zoekcriteria: StoreName <var>X</var>, StoreLocation <var>Y</var>, FindType <var>Type Name</var>, FindValue <var>Z</var>. Geef een specifiekere zoekwaarde op.
使用下列搜尋條件找到多個 X.509 憑證: StoreName '<var>X</var>'、StoreLocation '<var>Y</var>'、FindType '<var>Type Name</var>'、FindValue '<var>Z</var>'。請提供更精確的尋找值。
لا يتوفر أي مفتاح خاص.
没有可用的私钥。
沒有私密金鑰可用。
Žádný soukromý klíč není k dispozici.
Der er ikke nogen tilgængelige private nøgler.
Er is geen privésleutel beschikbaar.
Yksityistä avainta ei ole käytettävissä.
Aucune clé privée n’est disponible.
Es ist kein privater Schlüssel verfügbar.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο ιδιωτικό κλειδί.
‏‏אין מפתח פרטי זמין.
Nem érhető el személyes kulcs.
Nessuna chiave privata disponibile.
秘密キーがありません。
개인 키를 사용할 수 없습니다.
Ingen privatnøkkel er tilgjengelig.
Żaden klucz prywatny nie jest dostępny.
Nenhuma chave privada está disponível.
Нет доступных закрытых ключей.
No hay ninguna clave privada disponible.
Ingen privat nyckel är tillgänglig.
Özel anahtar kullanılamaz.
没有可用的私钥。
沒有私密金鑰可用。
يجب أن تكون قيمة هذه الوسيطة 1.
此参数的值必须为 1。
此引數的值必須是 1。
Hodnota tohoto argumentu musí být 1.
Værdien af argumentet skal være 1.
De waarde van dit argument moet 1 zijn.
Tämän argumentin arvon täytyy olla 1.
La valeur de cet argument doit être 1.
Der Wert dieses Arguments muss 1 sein.
Η τιμή αυτού του ορίσματος πρέπει να είναι 1.
‏‏הערך של ארגומנט זה חייב להיות 1.
Az argumentum értéke kötelezően 1.
Il valore di questo argomento deve essere 1.
この引数の値は、1 である必要があります。
이 인수의 값은 1이어야 합니다.
Verdien til dette argumentet må være 1.
Ten argument musi mieć wartość 1.
O valor deste argumento deve ser 1.
Значение этого аргумента должно быть 1.
El valor de este argumento debe ser 1.
Värdet för argumentet måste vara 1.
Bu bağımsız değişkenin değeri 1 olmalı.
此参数的值必须为 1。
此引數的值必須是 1。
فشل التحقق من التشفير الكلي للمرجع '<var>X</var>'.
引用“<var>X</var>”的摘要式验证失败。
參照 '<var>X</var>' 的摘要驗證失敗。
Ověření obsahu se nezdařilo z důvodu Reference <var>X</var>.
Digest-bekræftelsen kunne ikke fuldføres for Reference <var>X</var>.
Verificatiesamenvatting mislukt voor verwijzing <var>X</var>.
Koostetarkistus epäonnistui viittaukselle <var>X</var>.
Échec de la vérification Digest pour la référence « <var>X</var> ».
Fehler bei der Digestverifizierung für Verweis "<var>X</var>".
Απέτυχε η επαλήθευση της σύνοψης για την αναφορά '<var>X</var>'.
‏‏אימות תקציר נכשל עבור ההפניה '<var>X</var>'.
A kivonatolás ellenőrzése nem sikerült a(z) „<var>X</var>” hivatkozáshoz.
Verifica digest non riuscita per il riferimento '<var>X</var>'.
参照 '<var>X</var>' のダイジェスト認証が失敗しました。
참조 '<var>X</var>'에 대한 다이제스트 확인에 실패했습니다.
Sammendragskontrollen mislyktes for referansen <var>X</var>.
Skrótowa weryfikacja elementu Reference „<var>X</var>” nie powiodła się.
Falha na verificação de sumário para Referência '<var>X</var>'.
Сбой проверки дайджеста для ссылки "<var>X</var>".
No se pudo realizar la comprobación implícita de la referencia '<var>X</var>'.
Digest-verifiering misslyckades för referens <var>X</var>.
'<var>X</var>' Reference için özet doğrulama başarısız oldu.
引用“<var>X</var>”的摘要式验证失败。
參照 '<var>X</var>' 的摘要驗證失敗。
LocalId nemůže být prázdné. Určete platné localId.
localId kan ikke være tomt. Angiv et gyldigt localId.
De localId kan niet leeg zijn. Geef een geldige localId op.
localId-arvo ei voi olla tyhjä. Määritä kelvollinen localId-arvo.
« localId » ne peut pas être vide : spécifiez une valeur valide.
Die lokale ID darf nicht leer sein. Geben Sie eine gültige "localId" an.
Το τοπικό αναγνωριστικό δεν μπορεί να είναι κενό. Καθορίστε έγκυρο τοπικό αναγνωριστικό.
‏‏LocalId לא יכול להיות ריק. ציין 'localId' חוקי.
A localId nem lehet üres. Adjon meg érvényes „localId” értéket.
localId non può essere vuoto. Specificare un 'localId' valido.
localId を空にすることはできません。有効な 'localId' を指定してください。
localId는 비어 있을 수 없습니다. 올바른 'localId'를 지정하십시오.
LocalId kan ikke være tom. Angi en gyldig verdi for LocalId.
Identyfikator lokalny nie może być pusty. Określ prawidłową wartość „lokalId”.
O localId não pode ser vazio. Especifique um 'localId' válido.
Локальный идентификатор не может быть пустым. Укажите допустимый "localId".
El valor de localId no puede estar vacío. Especifique un 'localId' válido.
localId kan inte vara tom. Ange ett giltigt localId.
LocalId boş olamaz. Geçerli bir 'yerel kimlik' belirtin.
لا يجوز أن يكون localId فارغاً. حدد 'localId' صالحاً.
localId 不能为空。请指定有效的 "localId"。
localId 不可以空白。請指定有效的 'localId'。
localId 不能为空。请指定有效的 "localId"。
localId 不可以空白。請指定有效的 'localId'。
See catalog page for all messages.