The service
Messages on page
‏‏المنفذ '<var>X</var>' على الخدمة <var>Y</var> من namespace='<var>namespace</var>'‏.
来自 namespace='<var>namespace</var>' 的服务 <var>Y</var> 上的端口“<var>X</var>”。
命名空間 <var>namespace</var> 的服務 <var>Y</var> 的連接埠 <var>X</var>。
Port <var>X</var> u služby <var>Y</var> z oboru názvů=<var>namespace</var>
Porten '<var>X</var>' for tjenesten <var>Y</var> fra navneområdet='<var>namespace</var>'.
Poort <var>X</var> bij service <var>Y</var> van naamruimte=<var>namespace</var>.
Nimiavaruuden=<var>namespace</var> palvelun <var>Y</var> portti <var>X</var>.
Port '<var>X</var>' du service <var>Y</var> de l'espace de noms='<var>namespace</var>'.
Der <var>X</var>-Port des <var>Y</var>-Dienstes von Namespace='<var>namespace</var>'.
Θύρα '<var>X</var>' σε υπηρεσία <var>Y</var> από namespace='<var>namespace</var>'.
יציאה '<var>X</var>' בשירות <var>Y</var> מתוך namespace='<var>namespace</var>'‎.
A(z) <var>namespace</var> névtér <var>Y</var> szolgáltatásának <var>X</var> portja.
Porta '<var>X</var>' sul servizio <var>Y</var> dallo spazio dei nomi '<var>namespace</var>'.
namespace='<var>namespace</var>' からのサービス <var>Y</var> 上のポート '<var>X</var>' です。
namespace='<var>namespace</var>'의 <var>Y</var> 서비스에 대한 '<var>X</var>' 포트입니다.
Port <var>X</var> på tjeneste <var>Y</var> fra namespace=<var>namespace</var>.
Port „<var>X</var>” dotyczący usługi „<var>Y</var>” z obszaru nazw „<var>namespace</var>”.
Порт "<var>X</var>" для службы <var>Y</var> из пространства имен "<var>namespace</var>".
Puerto '<var>X</var>' en el servicio <var>Y</var> del espacio de nombres '<var>namespace</var>'.
Porten <var>X</var> på tjänsten <var>Y</var> från namnområde <var>namespace</var>.
'<var>namespace</var>' ad alanındaki '<var>Y</var>' hizmetindeki '<var>X</var>' bağlantı noktası.
命名空間 <var>namespace</var> 的服務 <var>Y</var> 的連接埠 <var>X</var>。
来自 namespace='<var>namespace</var>' 的服务 <var>Y</var> 上的端口“<var>X</var>”。
Porta '<var>X</var>' no serviço <var>Y</var> do espaço para nome='<var>namespace</var>'.
Référence vide non valide de type '<var>Type Name</var>' trouvée. Attribut requis '<var>X</var>' manquant.
Ungültiger leerer Webverweis vom Typ '<var>Type Name</var>'. Das erforderliche <var>X</var>-Attribut fehlt.
Εντοπίστηκε μη έγκυρη κενή αναφορά τύπου '<var>Type Name</var>'. Το απαιτούμενο χαρακτηριστικό '<var>X</var>' λείπει.
‏‏המערכת נתקלה בהפניה ריקה לא חוקית מסוג '<var>Type Name</var>'. התכונה הנדרשת '<var>X</var>' חסרה.
A(z) <var>Type Name</var> típusú hivatkozás érvénytelen, mert üres hivatkozás. Hiányzik a kötelezően megadandó <var>X</var> attribútum.
Rilevato riferimento vuoto non valido di tipo '<var>Type Name</var>'. Attributo obbligatorio '<var>X</var>' mancante.
無効な型 '<var>Type Name</var>' の空のリファレンスが見つかりました。必要な '<var>X</var>' 属性が見つかりません。
'<var>Type Name</var>' 형식의 잘못된 빈 참조를 발견했습니다. 필요한 '<var>X</var>' 특성이 누락되었습니다.
Ugyldig tom referanse av type <var>Type Name</var>. Mangler det nødvendige attributtet <var>X</var>.
Napotkano nieprawidłowe puste odwołanie typu „<var>Type Name</var>”. Brak wymaganego atrybutu „<var>X</var>”.
Обнаружена недопустимая пустая ссылка типа "<var>Type Name</var>". Отсутствует обязательный атрибут "<var>X</var>".
Referencia vacía de tipo '<var>Type Name</var>' no válida. Falta el atributo '<var>X</var>' necesario.
En ogiltig tom referens av typen <var>Type Name</var> påträffades. Det nödvändiga attributet <var>X</var> saknas.
'<var>Type Name</var>' türünde geçersiz boş başvuruyla karşılaşıldı. Gerekli '<var>X</var>' özniteliği eksik.
‏‏تمت مواجهة مرجع فارغ غير صالح من النوع '<var>Type Name</var>'. سمة '<var>X</var>' المطلوبة مفقودة.
遇到“<var>Type Name</var>”类型的无效空引用。缺少必需的“<var>X</var>”属性。
發現無效且空白的型別 <var>Type Name</var> 參照。缺少必要的 <var>X</var> 屬性。
Byl nalezen neplatný prázdný odkaz typu <var>Type Name</var>. Chybí požadovaný atribut <var>X</var>.
Der blev fundet en ugyldig tom reference af typen '<var>Type Name</var>'. Attributten '<var>X</var>' kræves, men mangler.
Ongeldige lege verwijzing van type <var>Type Name</var> aangetroffen. Het vereiste kenmerk <var>X</var> ontbreekt.
Havaittu virheellinen tyhjä viittaus, jonka tyyppi on <var>Type Name</var>. Puuttuu pakollinen <var>X</var>-määrite.
發現無效且空白的型別 <var>Type Name</var> 參照。缺少必要的 <var>X</var> 屬性。
遇到“<var>Type Name</var>”类型的无效空引用。缺少必需的“<var>X</var>”属性。
Referência vazia do tipo '<var>Type Name</var>' inválida encontrada. Atributo necessário '<var>X</var>' ausente.
‏‏لم يكن العنصر متوقعاً في هذا السياق: <var>X</var>. العناصر المتوقعة: <var>Y</var>.
上下文 <var>X</var> 中不应出现该元素。应出现的元素为: <var>Y</var>。
此項目不應出現在此內容中: <var>X</var>。項目應為: <var>Y</var>。
Následující prvek nebyl v tomto kontextu očekáván: <var>X</var>. Očekávané prvky: <var>Y</var>.
Elementet var ikke forventet i denne kontekst: <var>X</var>. Forventede elementer: <var>Y</var>.
Het element werd niet verwacht in deze context: <var>X</var>. Verwachte elementen: <var>Y</var>.
Elementtiä ei odotettu tässä kontekstissa: <var>X</var>. Odotetut elementit: <var>Y</var>.
Cet élément n'était pas attendu dans ce contexte : <var>X</var>. Éléments attendus : <var>Y</var>.
Das Element wurde in diesem Kontext nicht erwartet: <var>X</var>. Erwartete Elemente: <var>Y</var>.
Δεν αναμενόταν το στοιχείο σε αυτό το περιβάλλον: <var>X</var>. Αναμενόμενα στοιχεία: <var>Y</var>.
‏‏הרכיב לא היה צפוי בהקשר זה: <var>X</var>. רכיבים צפויים: <var>Y</var>.
Az adott kontextusban egy nem várt <var>X</var> elem szerepel. A várt elemek: <var>Y</var>.
Elemento non previsto in questo contesto: <var>X</var>. Elementi previsti: <var>Y</var>.
要素はこのコンテキストで予期されていませんでした: <var>X</var>。 予期されていた要素: <var>Y</var>。
이 <var>X</var> 컨텍스트에서는 요소가 필요하지 않습니다. 필요한 요소는 <var>Y</var>입니다.
Elementet var ikke ventet i denne konteksten: <var>X</var>. Forventede elementer: <var>Y</var>.
Nieoczekiwany element w tym kontekście: <var>X</var>. Oczekiwane elementy: <var>Y</var>.
Данный элемент в этом контексте не поддерживается: <var>X</var>. Ожидаются элементы: <var>Y</var>.
No se esperaba el elemento en este contexto: <var>X</var>. Elementos esperados: <var>Y</var>.
Elementet förväntades inte i den här kontexten: <var>X</var>=<var>Y</var>. Förväntade element: <var>Y</var>.
Öğe bu bağlamda beklenmiyordu: <var>X</var>. Beklenen öğeler: <var>Y</var>.
此項目不應出現在此內容中: <var>X</var>。項目應為: <var>Y</var>。
上下文 <var>X</var> 中不应出现该元素。应出现的元素为: <var>Y</var>。
O elemento não era esperado neste contexto: <var>X</var>. Elementos esperados: <var>Y</var>.
‏‏تمت مواجهة عنصر غير متوقع: <var>X</var>. لم يتم توقع أية عناصر في هذا النطاق.
遇到意外的元素: <var>X</var>。此范围内不应出现任何元素。
發生未預期的項目: <var>X</var>。項目不應出現在此範圍中。
Byl zjištěn neočekávaný atribut: <var>X</var>. V tomto oboru nebyly očekávány žádné atributy.
Der blev fundet et uventet element: <var>X</var>. Der forventes ingen elementer i dette område.
Er is een onverwacht element aangetroffen: <var>X</var>. Er werden geen elementen verwacht in dit bereik.
Odottamaton elementti: <var>X</var>. Tässä alueessa ei odotettu elementtejä.
Un élément inattendu a été détecté : <var>X</var>. Aucun élément n'était attendu dans cette portée.
Unerwartetes Element: <var>X</var>. In diesem Bereich wurden keine Elemente erwartet.
Εντοπίστηκε ένα μη αναμενόμενο στοιχείο: <var>X</var>. Δεν αναμένονταν στοιχεία σε αυτή την εμβέλεια.
‏‏המערכת נתקלה ברכיב בלתי צפוי: <var>X</var>. המערכת לא ציפתה לרכיבים בטווח זה.
Nem várt elem: <var>X</var>. Ebben a kontextusban az alkalmazás nem várt elemet.
È stato rilevato un elemento non previsto: <var>X</var>. Non sono previsti elementi in questo ambito.
予期しない要素が見つかりました: <var>X</var>。要素はこのスコープで予期されていませんでした。
필요하지 않은 요소 <var>X</var>가 있습니다. 이 범위에서 필요한 요소는 없습니다.
Det ble funnet et uventet element: <var>X</var>. Ingen elementer var ventet i dette området.
Napotkano nieoczekiwany element: <var>X</var>. W tym zakresie nie ma oczekiwanych elementów.
Обнаружен неподдерживаемый элемент: <var>X</var>. В этой области нет поддерживаемых элементов.
No se esperaba el elemento en este contexto: <var>X</var>. No se esperaban elementos en este ámbito.
Ett oväntat element påträffades: <var>X</var>. Inga element förväntades i detta scope.
Beklenmeyen bir öğeyle karşılaşıldı: <var>X</var>. Bu kapsamda öğe beklenmiyordu.
發生未預期的項目: <var>X</var>。項目不應出現在此範圍中。
遇到意外的元素: <var>X</var>。此范围内不应出现任何元素。
Elemento inesperado encontrado: <var>X</var>. Nenhum elemento era esperado neste escopo.
Toteutuu ennen KeyDown-tapahtumaa, kun näppäintä painetaan kohdistuksen ollessa tässä ohjausobjektissa.
Se produit avant l'événement KeyDown lorsqu'une touche est enfoncée alors que le contrôle a le focus.
Tritt vor dem KeyDown-Ereignis auf, wenn eine Taste gedrückt wird, während dieses Steuerelement den Fokus hat.
Συμβαίνει πριν το συμβάν KeyDown όταν ένα πλήκτρο είναι πατημένο ενώ η εστίαση βρίσκεται σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.
מתרחש לפני אירוע KeyDown בעת הקשה על מקש כאשר המוקד נמצא בפקד זה.
A KeyDown esemény előtt következik be egy billentyű lenyomásakor, ha a fókusz ezen a vezérlőn van.
Generato prima dell'evento KeyDown quando viene premuto un tasto mentre il controllo ha lo stato attivo.
フォーカスがこのコントロール上にあるときにキーが押される、KeyDown イベントの前に発生します。
이 컨트롤에 포커스가 있는 동안 키를 누르면 KeyDown 이벤트 전에 발생합니다.
Oppstår før KeyDown-hendelsen når en tast trykkes mens fokus er på denne kontrollen.
Występuje przed zdarzeniem KeyDown, gdy zostanie naciśnięty klawisz w czasie, gdy formant ma fokus.
Ocorre antes do evento KeyDown quando uma chave é pressionada enquanto o foco está neste controle.
Возникает при нажатии клавиши перед событием KeyDown, если фокус находится на данном элементе управления.
Tiene lugar antes del evento KeyDown, cuando se presiona una tecla mientras el foco está en este control.
Inträffar före händelsen KeyDown när en tangent trycks ned och fokus är på den här kontrollen.
Odak bu denetimdeyken bir tuşa basıldığında KeyDown olayından önce gerçekleşir.
يحدث قبل حدث KeyDown عند ضغط مفتاح أثناء تنشيط عنصر التحكم هذا.
在 KeyDown 事件(当焦点在此控件上时按下某个键)之前发生。
當焦點於此控制項上且按住按鍵時,會在 KeyDown 事件之前發生。
Vyvolá se před událostí KeyDown v případě, že je stisknuta klávesa, pokud je fokus na tomto ovládacím prvku.
Opstår før hændelsen KeyDown, når der trykkes på en tast, mens objektet har fokus.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer er een toets wordt ingedrukt terwijl dit besturingselement de focus heeft. Deze gebeurtenis treedt op vóór de gebeurtenis KeyDown.
在 KeyDown 事件(当焦点在此控件上时按下某个键)之前发生。
當焦點於此控制項上且按住按鍵時,會在 KeyDown 事件之前發生。
يحدث عند النقر المزدوج فوق جزء الزر من زر الانقسام.
当双击拆分按钮的按钮部分时发生。
當按兩下分割按鈕的按鈕部分時發生。
Vyvolá se při poklepání na tlačítko rozdělení v části s tlačítkem.
Opstår, når der er dobbeltklikket på knapdelen af delingsknappen.
Deze gebeurtenis treedt op nadat op het knopgedeelte van de knop Splitsen is gedubbelklikt.
Toteutuu, kun jaetun painikkeen painikeosaa on kaksoisnapsautettu.
Se produit lors d'un double-clic sur la partie bouton du bouton partagé.
Tritt ein, wenn auf den Schaltflächenteil der Trennschaltfläche doppelgeklickt wurde.
Συμβαίνει όταν έχει γίνει διπλό κλικ στο τμήμα κουμπιού του κουμπιού διαίρεσης.
מתרחש בעת לחיצה כפולה על חלק הלחצן של לחצן הפיצול.
Akkor következik be, amikor duplán kattintanak a felosztott gomb gomb részére.
Generato quando si fa doppio clic sulla parte del pulsante di ToolStripSplitButton.
[分割] ボタンのボタン部分がダブルクリックされたときに発生します。
분할 단추의 단추 부분을 두 번 클릭하면 발생합니다.
Forekommer når knappedelen av splittknappen har blitt dobbeltklikket.
Występuje gdy część przycisku podziału zostanie dwukrotnie kliknięta.
Ocorre quando o usuário clica duas vezes na parte de botão do botão de divisão.
Возникает, когда кнопку элемента кнопки разделения дважды щелкают мышью.
Tiene lugar cuando se ha hecho doble clic en la parte de botón del botón de división.
Inträffar när det har dubbelklickats på knappdelen av delningsknappen.
Ayırma düğmesinin düğme bölümü çift tıklatıldığında gerçekleşir.
当双击拆分按钮的按钮部分时发生。
當按兩下分割按鈕的按鈕部分時發生。
تتطلب العملية IBindingList.
此操作需要 IBindingList。
這項作業需要有 IBindingList。
Tato operace vyžaduje rozhraní IBindingList.
Denne handling kræver en IBindingList.
Deze bewerking vereist een IBindingList.
Tämä toiminto edellyttää IBindingList-luetteloa.
Cette opération requiert un IBindingList.
Dieser Vorgang erfordert eine IBindingList.
Αυτή η λειτουργία απαιτεί ένα IBindingList.
פעולה זו מחייבת IBindingList.
Ehhez a művelethez IBindingList szükséges.
Questa operazione richiede un IBindingList.
この操作には IBindingList が必要です。
이 작업을 수행하려면 IBindingList가 필요합니다.
Denne operasjonen krever en IBindingList.
Ta operacja wymaga elementu IBindingList.
A operação requer IBindingList.
Для данной операции нужен IBindingList.
Esta operación requiere IBindingList.
Den här åtgärden kräver en IBindingList.
Bu işlem bir IBindingList gerektiriyor.
此操作需要 IBindingList。
這項作業需要有 IBindingList。
يحدث عند إزالة ToolStripItem من مجموعة عناصر ToolStrip.
当某 ToolStripItem 从 ToolStrip 的项集合中被移除时发生。
當 ToolStripItem 已從 ToolStrip 的項目集合中移除時發生。
Vyvolá se v případě, že byl ovládací prvek ToolStripItem odebrán z kolekce položek ovládacího prvku ToolStrip.
Opstår, når en ToolStripItem er blevet slettet fra elementsamlingen for ToolStrip.
Deze gebeurtenis treedt op wanneer een ToolStripItem is verwijderd uit de itemverzameling van de ToolStrip.
Toteutuu, kun ToolStripItem-kohde on poistettu ToolStrip-ohjausobjektin kohdekokoelmasta.
Se produit lorsqu'un ToolStripItem a été supprimé de la collection d'éléments du ToolStrip.
Tritt ein, wenn ein ToolStripItem aus der Elementauflistung des ToolStrip entfernt wurde.
Συμβαίνει όταν ένα ToolStripItem έχει διαγραφεί από τη συλλογή στοιχείων του ToolStrip.
מתרחש כאשר ToolStripItem הוסר מאוסף הפריטים של ToolStrip.
Egy ToolStripItem elemnek a ToolStrip elemgyűjteményéből való eltávolításakor következik be.
Generato quando un controllo ToolStripItem viene rimosso dall'insieme di elementi di ToolStrip.
ToolStripItem が ToolStrip の項目のコレクションから削除されたときに発生します。
ToolStripItem이 ToolStrip의 항목 컬렉션에서 제거되면 발생합니다.
Forekommer når et ToolStripItem har blitt fjernet fra ToolStrips elementsamling.
Występuje, gdy element ToolStripItem zostanie usunięty z kolekcji elementów ToolStrip.
Ocorre quando ToolStripItem é removido da coleção de itens de ToolStrip.
Происходит при удалении ToolStripItem из коллекции элементов ToolStrip.
Tiene lugar cuando ToolStripItem se ha quitado de la colección de elementos de ToolStrip.
Inträffar när ett ToolStripItem har tagits bort från ToolStrip-objektmängden.
ToolStrip'in öğe koleksiyonundan bir ToolStripItem çıkarıldığında gerçekleşir.
当某 ToolStripItem 从 ToolStrip 的项集合中被移除时发生。
當 ToolStripItem 已從 ToolStrip 的項目集合中移除時發生。
يقدم أشرطة أدوات وعناصر واجهة المستخدم الأخرى التي تدعم العديد من خيارات المظهر، وتدعم التجاوز وإعادة ترتيب العناصر في وقت التشغيل.
提供支持多种外观选项和支持溢出以及运行时项重新排序的工具栏和其他用户界面元素。
提供工具列和其他使用者介面項目,以支援許多外觀選項,並支援溢位和執行階段項目重新排序。
Zajišťuje panely nástrojů a další prvky uživatelského rozhraní, které podporují řadu možností zobrazení a také přeuspořádání položek při přetečení a za běhu.
Leverer værktøjslinjer og andre brugergrænsefladeelementer, der understøtter mange indstillinger for udseende, og som understøtter overløb og omorganisering på kørselstidspunktet.
Hiermee worden werkbalken en andere gebruikersinterface-elementen geboden die veel vormgevingsopties, overloop en het anders ordenen van items tijdens runtime ondersteunen.
Sallii työkalurivien ja muiden sellaisten käyttöliittymän osien käytön, jotka tukevat useita ulkoasuvaihtoehtoja sekä ylivuodosta aiheutuvaa ja suorituksenaikaista kohteiden uudelleenjärjestämistä.
Fournit des barres d'outils et d'autres éléments de l'interface utilisateur qui prennent en charge de nombreuses options d'apparence, et gèrent le dépassement de capacité et le reclassement des éléments au moment de l'exécution.
Stellt Symbolleisten und andere Benutzeroberflächen-Elemente bereit, die zahlreiche Darstellungsoptionen sowie den Überlauf und das Neuordnen von Elementen zur Laufzeit unterstützen.
Παρέχει γραμμές εργαλείων και άλλα στοιχεία διασύνδεσης χρήστη τα οποία υποστηρίζουν πολλές επιλογές εμφάνισης καθώς επίσης και υπερχείλιση και αναδιάταξη στοιχείου χρόνου εκτέλεσης.
מספק סרגלי כלים ורכיבי ממשק משתמש אחרים התומכים באפשרויות תצוגה רבות, וכן תומכים בסידור מחדש בזמן ריצה ובגלישה.
Eszköztárakat és egyéb felhasználói kezelőfelületi elemeket biztosít, amelyek számos megjelenítési lehetőséget támogatnak, egyebek között a túlcsordulást és az elemek futási időben való újrarendezését.
Fornisce barre degli strumenti e altri elementi dell'interfaccia utente che supportano molte opzioni di visualizzazione, l'overflow e il riordino degli elementi in fase di esecuzione.
ツール バー、および多数の表示オプションやオーバーフローおよび実行時の並び替えなどをサポートするその他のユーザー インターフェイス要素を提供します。
여러 모양 옵션을 지원하고 오버플로 및 런타임 항목 순서 다시 매기기 기능을 지원하는 도구 모음 및 다른 사용자 인터페이스 요소를 제공합니다.
Gir verktøylinjer og andre brukergrensesnittelementer som støtter mange alternativer for utseende, og som støtter overflyt og omordning av kjøretidselementer.
Udostępnia paski narzędzi oraz inne elementy interfejsu użytkownika, które obsługują wiele opcji wyświetlania oraz przepełnienie i zmianę kolejności elementów czasu wykonania.
Fornece barras de ferramentas e outros elementos da interface de usuário que oferecem suporte a várias opções de aparência e ao estouro e reordenação de itens em tempo de execução.
Предоставляет панели инструментов и другие элементы интерфейса пользователя, поддерживающие множество параметров представления, а также переполнение и реорганизацию элементов во время выполнения.
Proporciona barras de herramientas y otros elementos de la interfaz de usuario que admiten varias opciones de apariencia, así como el desbordamiento y la reordenación de elementos en tiempo de ejecución.
Ger verktygsfält och andra gränssnittsobjekt som stöder många utseendealternativ och som stöder spill och omordning av objekt vid körning.
Bir çok görünüm seçeneklerini, taşma ve çalışma zamanı yeniden sıralamayı destekleyen araç çubukları ve diğer kullanıcı arabirimi öğeleri sağlar.
提供支持多种外观选项和支持溢出以及运行时项重新排序的工具栏和其他用户界面元素。
提供工具列和其他使用者介面項目,以支援許多外觀選項,並支援溢位和執行階段項目重新排序。
Kan geen toegang krijgen tot de ingeschakelde itemsverzameling als de ListView in de virtuele modus is.
Valittujen kohteiden kokoelmaa ei voi käyttää, kun ListView on näennäistilassa.
Impossible d'accéder à la collection des éléments activés lorsque le ListView est en mode virtuel.
Auf die Auflistung aktivierter Steuerelemente kann nicht zugegriffen werden, wenn sich die ListView im virtuellen Modus befindet.
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη σημειωμένη συλλογή στοιχείων όταν το ListView βρίσκεται σε εικονική κατάσταση λειτουργίας.
אין אפשרות לגשת לאוסף הפריטים המסומנים כאשר ListView במצב וירטואלי.
A bejelölt elemek gyűjteménye nem érhető el, ha a ListView vezérlő virtuális módban van.
Impossibile accedere all'insieme degli elementi selezionati quando ListView è in modalità virtuale.
ListView が仮想モードにされているときは、チェックされた項目コレクションにアクセスできません。
ListView가 가상 모드에 있으면 선택한 항목 컬렉션에 액세스할 수 없습니다.
Får ikke tilgang til den avmerkede elementsamlingen når ListView er i virtuell modus.
Nie można uzyskać dostępu do kolekcji zaznaczonych elementów, gdy element ListView jest w trybie wirtualnym.
Não é possível acessar a coleção de itens marcados quando ListView está no modo vrtual.
Если ListView находится в виртуальном режиме, доступ к коллекции элементов с установленным флажком невозможен.
No se puede tener acceso a la colección de elementos activados cuando ListView está en modo virtual.
Det går inte att komma åt den markerade objektmängden när ListView är i virtuellt läge.
ListView sanal moddayken işaretlenmiş öğeler koleksiyonuna erişilemiyor.
لا يمكن الوصول إلى مجموعة العناصر المحددة عندما يكون ListView في الوضع الظاهري.
当 ListView 处于虚拟模式时,无法访问选中的项集合。
當 ListView 處於虛擬模式時,無法存取已核取的項目集合。
Nelze získat přístup ke kolekci zaškrtnutých položek, pokud je zobrazení ListView ve virtuálním režimu.
Det er ikke muligt at få adgang til samlingen af markerede elementer, når ListView er i virtuel tilstand.
当 ListView 处于虚拟模式时,无法访问选中的项集合。
當 ListView 處於虛擬模式時,無法存取已核取的項目集合。
See catalog page for all messages.