The service
Messages on page
MSB3175: 项“<var>Y</var>”的“<var>X</var>”的值无效。
MSB3175: 項目 '<var>Y</var>' 的 '<var>X</var>' 值無效。
MSB3175: Hodnota pro <var>X</var> položky <var>Y</var> je neplatná.
MSB3175: Ugyldig værdi for '<var>X</var>' af elementet '<var>Y</var>'.
MSB3175: ongeldige waarde voor <var>X</var> van item <var>Y</var>.
MSB3175: Kohteen <var>Y</var> arvo <var>X</var> ei kelpaa.
MSB3175: Valeur non valide pour '<var>X</var>' de l'élément '<var>Y</var>'.
MSB3175: Ungültiger Wert für <var>X</var> von Element <var>Y</var>.
MSB3175: Μη έγκυρη τιμή για το '<var>X</var>' του στοιχείου '<var>Y</var>'.
MSB3175: „<var>X</var>” értéke érvénytelen a következő elem esetén: „<var>Y</var>”.
MSB3175: valore non valido per '<var>X</var>' dell'elemento '<var>Y</var>'.
MSB3175: 項目 '<var>Y</var>' の '<var>X</var>' の値は無効です。
MSB3175: '<var>Y</var>' 항목의 '<var>X</var>'에 사용할 수 없는 값입니다.
MSB3175: Ugyldig verdi for <var>X</var> i element <var>Y</var>.
MSB3175: Nieprawidłowa wartość '<var>X</var>' elementu '<var>Y</var>'.
MSB3175: Valor inválido de '<var>X</var>' de item '<var>Y</var>'.
MSB3175: Недопустимое значение для '<var>X</var>' элемента '<var>Y</var>'.
MSB3175: Valor no válido para '<var>X</var>' del elemento '<var>Y</var>'.
MSB3175: Ogiltigt värde för <var>X</var> för <var>Y</var>-objektet.
MSB3175: '<var>Y</var>' öğesinin '<var>X</var>' değeri geçersiz.
MSB3175: قيمة غير صالحة لـ '<var>X</var>' الخاص بالعنصر '<var>Y</var>'.
MSB3175: 項目 '<var>Y</var>' 的 '<var>X</var>' 值無效。
MSB3175: ערך לא חוקי עבור '<var>X</var>' של הפריט '<var>Y</var>'.
MSB3175: 项“<var>Y</var>”的“<var>X</var>”的值无效。
Er wordt een apart AppDomain gemaakt vanwege fout bij het parseren van <var>X</var> op regel <var>Y</var>. <var>Z</var>
Erillinen AppDomain luodaan, koska kohteessa <var>X</var> on jäsennysvirhe rivillä <var>Y</var>. <var>Z</var>
Création d'un AppDomain séparé suite à une erreur d'analyse de "<var>X</var>" à la ligne <var>Y</var>. <var>Z</var>
Aufgrund eines Fehlers beim Analysieren von "<var>X</var>" in Zeile <var>Y</var> wird eine separate AppDomain erstellt. <var>Z</var>
Δημιουργείται ξεχωριστό AppDomain εξαιτίας σφάλματος ανάλυσης "<var>X</var>" στη γραμμή <var>Y</var>. <var>Z</var>
Külön alkalmazástartomány létrehozása, mert hiba történt „<var>X</var>” elemzésekor, sor: <var>Y</var>. <var>Z</var>
Verrà creato un AppDomain separato a causa dell'errore durante l'analisi di "<var>X</var>" alla riga <var>Y</var>. <var>Z</var>
"<var>X</var>" の解析エラーが行 <var>Y</var> で発生したため、別の AppDomain を作成しています。<var>Z</var>
줄 <var>Y</var>의 "<var>X</var>"을(를) 구문 분석하는 동안 오류가 발생하여 별도의 AppDomain을 만들고 있습니다. <var>Z</var>
Oppretter et separat AppDomain på grunn av feil under analyse av <var>X</var> på linje <var>Y</var>. <var>Z</var>
Trwa tworzenie oddzielnego parametru AppDomain, ponieważ wystąpił błąd analizowania "<var>X</var>" w wierszu <var>Y</var>. <var>Z</var>
Criando um AppDomain separado devido a um erro ao analisar "<var>X</var>" na linha <var>Y</var>. <var>Z</var>
Идет создание отдельного домена приложения из-за ошибки разбора "<var>X</var>" в строке <var>Y</var>. <var>Z</var>
Creando un AppDomain independiente; error al analizar "<var>X</var>" en la línea <var>Y</var>. <var>Z</var>
Skapar en separat AppDomain eftersom ett fel uppstod vid parsning av <var>X</var> på rad <var>Y</var>. <var>Z</var>
<var>Y</var> satırındaki "<var>X</var>" öğesini ayrıştırma hatası nedeniyle ayrı bir AppDomain oluşturuluyor. <var>Z</var>
由于在分析第 <var>Y</var> 行上的“<var>X</var>”时出错,因此正在创建单独的 AppDomain。<var>Z</var>
正在建立不同的 AppDomain,因為剖析第 <var>Y</var> 行的 "<var>X</var>" 時發生錯誤。<var>Z</var>
Vytváří se samostatná doména aplikace z důvodu chyby analýzy <var>X</var> na řádku <var>Y</var>. <var>Z</var>
Der oprettes et separat AppDomain pga. en fejl under parsing af "<var>X</var>" på linje <var>Y</var>. <var>Z</var>
إنشاء AppDomain منفصل بسبب وجود خطأ في توزيع "<var>X</var>" على السطر <var>Y</var>. <var>Z</var>
正在建立不同的 AppDomain,因為剖析第 <var>Y</var> 行的 "<var>X</var>" 時發生錯誤。<var>Z</var>
יוצר AppDomain נפרד עקב שגיאה בניתוח "<var>X</var>" בשורה <var>Y</var>. <var>Z</var>
正在创建单独的 AppDomain,因为在分析第 <var>Y</var> 行的“<var>X</var>”时出错。<var>Z</var>
资源文件“<var>File Name</var>”依赖“<var>X</var>”。
資源檔 '<var>File Name</var>' 相依於 '<var>X</var>'。
Soubor prostředků <var>File Name</var> závisí na souboru <var>X</var>.
Ressourcefilen '<var>File Name</var>' afhænger af '<var>X</var>'.
Bronbestand <var>File Name</var> is afhankelijk van <var>X</var>.
Resurssitiedosto <var>File Name</var> on riippuvainen tiedostosta <var>X</var>.
Le fichier de ressources '<var>File Name</var>' dépend de '<var>X</var>'.
Die Ressourcendatei <var>File Name</var> ist abhängig von <var>X</var>.
Το αρχείο πόρου '<var>File Name</var>' εξαρτάται από το '<var>X</var>'.
Az erőforrásfájl („<var>File Name</var>”) a következő fájltól függ: „<var>X</var>”.
Il file di risorse '<var>File Name</var>' dipende da '<var>X</var>'.
リソース ファイル '<var>File Name</var>' は '<var>X</var>' に依存します。
리소스 파일 '<var>File Name</var>'은(는) '<var>X</var>'에 종속됩니다.
Ressursfilen <var>File Name</var> er avhengig av <var>X</var>.
Plik zasobw '<var>File Name</var>' zależy od '<var>X</var>'.
Arquivo de recurso '<var>File Name</var>' depende de '<var>X</var>'.
Исходный файл '<var>File Name</var>' зависит от '<var>X</var>'.
El archivo de recursos '<var>File Name</var>' depende de '<var>X</var>'.
Resursfilen <var>File Name</var> är beroende av <var>X</var>.
'<var>File Name</var>' kaynak dosyası '<var>X</var>' öğesine bağımlıdır.
يعتمد ملف المورد '<var>File Name</var>' على '<var>X</var>'.
資源檔 '<var>File Name</var>' 相依於 '<var>X</var>'。
קובץ המשאב '<var>File Name</var>' תלוי ב- '<var>X</var>'.
资源文件“<var>File Name</var>”依赖于“<var>X</var>”。
MSB3099: 程序集名称“<var>X</var>”无效。<var>Y</var>
MSB3099: 無效的組件名稱 "<var>X</var>"。<var>Y</var>
MSB3099: Název sestavení <var>X</var> je neplatný. <var>Y</var>
MSB3099: Assemblynavnet "<var>X</var>" er ugyldigt. <var>Y</var>
MSB3099: ongeldige assemblynaam <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3099: Virheellinen kokoonpanon nimi <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3099: Nom d'assembly non valide "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: Ungültiger Assemblyname <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3099: Μη έγκυρο όνομα συγκρότησης "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: Érvénytelen szerelvénynév: „<var>X</var>”. <var>Y</var>
MSB3099: nome assembly "<var>X</var>" non valido. <var>Y</var>
MSB3099: 無効なアセンブリ名 "<var>X</var>" です。 <var>Y</var>
MSB3099: "<var>X</var>"은(는) 어셈블리 이름으로 알맞지 않습니다. <var>Y</var>
MSB3099: Ugyldig samlingsnavn <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3099: Nieprawidłowa nazwa modułu "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: Nome do assembly inválido "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: Недопустимое имя сборки "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: El nombre de ensamblado "<var>X</var>" no es válido. <var>Y</var>
MSB3099: Ogiltigt sammansättningsnamn, <var>X</var>. <var>Y</var>
MSB3099: "<var>X</var>" derleme adı geçersiz. <var>Y</var>
MSB3099: اسم تجميع غير صالح "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: 無效的組件名稱 "<var>X</var>"。<var>Y</var>
MSB3099: שם הרכבה לא חוקית "<var>X</var>". <var>Y</var>
MSB3099: 程序集名称“<var>X</var>”无效。<var>Y</var>
MSB3214: “<var>X</var>”不包含可为 COM 互操作注册的任何类型。
MSB3214: "<var>X</var>" 不包含可以針對 COM Interop 進行註冊的任何型別。
MSB3214: <var>X</var> neobsahuje žádné typy, které by bylo možné registrovat pro volání Interop modelu COM.
MSB3214: "<var>X</var>" indeholder ikke typer, der kan registreres for COM Interop.
MSB3214: <var>X</var> bevat geen typen die kunnen worden geregistreerd voor COM Interop.
MSB3214: Kohde <var>X</var> ei sisällä tyyppejä, joita voi rekisteröidä COM-yhteiskäyttöön.
MSB3214: "<var>X</var>" ne contient pas de types pouvant être inscrits pour COM Interop.
MSB3214: <var>X</var> enthält keine Typen, die für COM Interop registriert werden können.
MSB3214: Το "<var>X</var>" δεν περιέχει κανέναν τύπο με δυνατότητα καταχώρησης για διαλειτουργικότητα COM.
MSB3214: „<var>X</var>” nem tartalmaz olyan típusokat, amelyek a COM-együttműködéshez regisztrálhatók lennének.
MSB3214: "<var>X</var>" non contiene tipi che possano essere registrati per l'interoperabilità COM.
MSB3214: "<var>X</var>" は COM 相互運用機能に登録できる型を含んでいません。
MSB3214: "<var>X</var>"에는 COM Interop에 등록할 수 있는 형식이 없습니다.
MSB3214: <var>X</var> inneholder ingen typer som kan registreres for COM Interop.
MSB3214: "<var>X</var>" nie zawiera żadnych typw, ktre można zarejestrować do wspłdziałania z modelem COM.
MSB3214: "<var>X</var>" não contém tipos que possam ser registrados para interoperabilidade COM.
MSB3214: "<var>X</var>" не содержит никаких типов, которые можно зарегистрировать для COM Interop.
MSB3214: "<var>X</var>" no contiene ningún tipo que pueda registrarse para la interoperabilidad COM.
MSB3214: <var>X</var> innehåller inte några typer som kan registreras för COM-interop.
MSB3214: "<var>X</var>", COM Birlikte Çalışma için kaydettirilebilecek herhangi bir tür içermiyor.
MSB3214: لا يحتوي "<var>X</var>" على أي أنواع يمكن تسجيلها لتوافق COM.
MSB3214: "<var>X</var>" 不包含可以針對 COM Interop 進行註冊的任何型別。
MSB3214: "<var>X</var>" לא מכיל סוגים כלשהם שאותם ניתן לרשום עבור COM Interop.
MSB3214: “<var>X</var>”不包含任何可为 COM 互操作注册的类型。
MSB3323: 无法在证书存储区中找到清单签名证书。
MSB3323: 在憑證存放區中找不到資訊清單簽署憑證。
MSB3323: V úložišti certifikátů nebyl nalezen certifikát pro podepsání manifestu.
MSB3323: Der kunne ikke findes et certifikat til manifestsignering i certifikatlageret.
MSB3323: kan geen manifestondertekeningcertificaat vinden in het certificaatarchief.
MSB3323: Luettelon allekirjoitusvarmennetta ei löydy varmennesäilöstä.
MSB3323: Impossible de trouver le certificat de signature de manifeste dans le magasin de certificats.
MSB3323: Manifestsignaturzertifikat konnte im Zertifikatsspeicher nicht gefunden werden.
MSB3323: Δεν ήταν δυνατός ο εντοπισμός του πιστοποιητικού υπογραφής διακήρυξης στο χώρο αποθήκευσης πιστοποιητικών.
MSB3323: A jegyzék aláírásához használt tanúsítvány nem található a tanúsítványtárolóban.
MSB3323: impossibile trovare il certificato di firma del manifesto nell'archivio certificati.
MSB3323: 証明書ストアでマニフェスト署名用の証明書が見つかりません。
MSB3323: 인증서 저장소에서 매니페스트 서명 인증서를 찾을 수 없습니다.
MSB3323: Finner ikke sertifikat som signerer manifestet i sertifikatlageret.
MSB3323: Nie można odnaleźć manifestu podpisującego certyfikat w magazynie certyfikatw.
MSB3323: Não é possível localizar certificado de autenticação do manifesto no armazenamento de certificados.
MSB3323: Сертификат для подписания манифеста не найден в хранилище сертификатов.
MSB3323: No se puede encontrar el certificado de firma del manifiesto en el almacén de certificados.
MSB3323: Det går inte att hitta signeringscertifikatet för manifestet i certifikatarkivet.
MSB3323: Sertifika deposunda bildirim imzalama sertifikası bulunamadı.
MSB3323: غير قادر على العثور على شهادة توقيع البيانات في مخزن الشهادات.
MSB3323: 在憑證存放區中找不到資訊清單簽署憑證。
MSB3323: לא ניתן לאתר אישור חתימה של מניפסט במאגר האישורים.
MSB3323: 在证书存储区中找不到清单签名证书。
MSB3179: 隔离 COM 引用“<var>X</var>”时出现问题: <var>Y</var>
MSB3179: 隔離的 COM 參考 '<var>X</var>' 時發生問題: <var>Y</var>
MSB3179: Došlo k potížím při izolování odkazu COM <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: Der opstod et problem under isolering af COM-referencen '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: probleem bij het isoleren van COM-verwijzing <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: Virhe eristettäessä COM-viittausta <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: Problème d'isolement de la référence COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Problem beim Isolieren der COM-Referenz <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: Παρουσιάστηκε πρόβλημα απομόνωσης της αναφοράς COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Hiba történt a COM-hivatkozás („<var>X</var>”) elkülönítésekor: <var>Y</var>
MSB3179: problema durante l'isolamento del riferimento COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: COM 参照 '<var>X</var>' の分離エラーです: <var>Y</var>
MSB3179: COM 참조 '<var>X</var>'을(를) 격리하는 동안 문제가 발생했습니다. <var>Y</var>
MSB3179: Problem ved isolering av COM-referansen <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: Problem z wyizolowaniem odwołania COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Problema ao isolar a referência COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Проблема с параметром Isolation ссылки COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Existe un problema que aísla la referencia COM '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: Det gick inte att isolera COM-referensen <var>X</var>: <var>Y</var>
MSB3179: '<var>X</var>' COM başvurusu yalıtılırken sorun oluştu: <var>Y</var>
MSB3179: حدثت مشكلة في عزل المرجع COM لـ '<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: 隔離的 COM 參考 '<var>X</var>' 時發生問題: <var>Y</var>
MSB3179: בעיה בבידוד הפניית COM ‏'<var>X</var>': <var>Y</var>
MSB3179: 隔离 COM 引用“<var>X</var>”时出现问题: <var>Y</var>
未能加载 .RESX 文件中使用的类型 <var>Type Name</var>。请确保已在项目中添加了必要的引用。
無法載入在 .RESX 檔中使用的型別 <var>Type Name</var>。請確定已將必要的參考加入至專案中。
Nelze načíst typ <var>Type Name</var>, který se používá v souboru RESX. Zkontrolujte, zda byly do projektu přidány nezbytné odkazy.
Typen <var>Type Name</var>, der bruges i filen .RESX, kunne ikke indlæses. Sørg for, at de nødvendige referencer er føjet til projektet.
Kan type <var>Type Name</var>, dat in het .RESX-bestand wordt gebruikt, niet laden. Controleer of de benodigde verwijzingen aan het project zijn toegevoegd.
.RESX-tiedostossa käytettyä tyyppiä <var>Type Name</var> ei voi ladata. Varmista, että tarvittavat viittaukset on lisätty projektiin.
Impossible de charger le type <var>Type Name</var> utilisé dans le fichier .RESX. Assurez-vous que les références nécessaires ont été ajoutées à votre projet.
Der in der RESX-Datei verwendete <var>Type Name</var>-Typ konnte nicht geladen werden. Stellen Sie sicher, dass dem Projekt die erforderlichen Verweise hinzugefügt wurden.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του τύπου <var>Type Name</var> που χρησιμοποιείται στο αρχείο .RESX. Βεβαιωθείτε ότι έχουν προστεθεί οι απαραίτητες αναφορές στο έργο σας.
A .RESX-fájlban használt <var>Type Name</var> típust nem sikerült betölteni. Ellenőrizze, hogy a szükséges hivatkozásokat felvette-e a projektbe.
Impossibile caricare il tipo <var>Type Name</var> utilizzato nel file RESX. Verificare che i riferimenti necessari siano stati aggiunti al progetto.
.RESX ファイルで使用される型 <var>Type Name</var> を読み込めませんでした。必要な参照がプロジェクトに追加されていることを確認してください。
.RESX 파일에서 사용된 <var>Type Name</var> 형식을 로드할 수 없습니다. 필요한 참조가 프로젝트에 추가되었는지 확인하십시오.
Kan ikke laste inn typen <var>Type Name</var>, som brukes i RESX-filen. Kontroller at de nødvendige referansene er lagt til i prosjektet.
Nie można załadować typu <var>Type Name</var> używanego w pliku .RESX. Upewnij się, że niezbędne odwołania zostały dodane do projektu.
Não foi possível carregar tipo <var>Type Name</var> o qual é usado no arquivo .RESX. Verifique se as referências necessárias foram adicionadas ao projeto.
Не удается загрузить тип <var>Type Name</var>, используемый в файле RESX .Убедитесь, что необходимые ссылки добавлены в проект.
No se pudo cargar el tipo <var>Type Name</var>, que se utiliza en el archivo .RESX. Asegúrese de que las referencias necesarias se agregaron al proyecto.
Det gick inte att läsa in typen <var>Type Name</var> som används i RESX-filen. Kontrollera att nödvändiga referenser har lagts till i projektet.
.RESX dosyasında kullanılan <var>Type Name</var> türü yüklenemedi. Projenize gerekli başvuruların eklendiğinden emin olun.
تعذر تحميل النوع <var>Type Name</var> المستخدم في الملف RESX.. تأكد من إضافة المراجع الضرورية إلى مشروعك.
無法載入在 .RESX 檔中使用的型別 <var>Type Name</var>。請確定已將必要的參考加入至專案中。
לא היתה אפשרות לטעון את הסוג <var>Type Name</var> שנמצא בשימוש בקובץ ‎.RESX. ודא כי ההפניות הדרושות נוספו לפרויקט שלך.
未能加载 .RESX 文件中使用的类型 <var>Type Name</var>。请确保已在项目中添加了必需的引用。
MSB3189: 此应用程序的更新位置是本地路径。
MSB3189: 這個應用程式的更新位置是本機路徑。
MSB3189: Umístěním aktualizace pro tuto aplikaci je místní cesta.
MSB3189: Opdateringsplaceringen for dette program er en lokal sti.
MSB3189: de updatelocatie voor deze toepassing is een lokaal pad.
MSB3189: Tämän sovelluksen päivityssijainti on paikallinen polku.
MSB3189: L'emplacement de mise à jour de cette application est un chemin d'accès local.
MSB3189: Der Updatepfad für diese Anwendung ist ein lokaler Pfad.
MSB3189: Η θέση ενημέρωσης για αυτή την εφαρμογή είναι μια τοπική διαδρομή.
MSB3189: Az alkalmazáshoz tartozó frissítési hely helyi elérési útra mutat.
MSB3189: la posizione di aggiornamento per questa applicazione è un percorso locale.
MSB3189: このアプリケーションの更新場所はローカル パスです。
MSB3189: 이 응용 프로그램의 업데이트 위치가 로컬 경로입니다.
MSB3189: Oppdateringsplasseringen for dette programmet er en lokal bane.
MSB3189: Lokalizacją aktualizacji tej aplikacji jest ścieżka lokalna.
MSB3189: O local de atualização deste aplicativo é um caminho local.
MSB3189: Адрес обновлений для этого приложения - локальный путь.
MSB3189: La ubicación de actualizaciones para esta aplicación es una ruta de acceso local.
MSB3189: Uppdateringsplatsen för det här tillämpningsprogrammet är en lokal sökväg.
MSB3189: Bu uygulamanın güncelleştirme konumu, yerel bir yoldur.
MSB3189: موقع التحديث لهذا التطبيق مسار محلي.
MSB3189: 這個應用程式的更新位置是本機路徑。
MSB3189: מיקום העדכון עבור יישום זה הוא נתיב מקומי.
MSB3189: 此应用程序的更新位置是本地路径。
Deze versie wordt in plaats van de oorspronkelijke versie <var>X</var> gebruikt omdat AutoUnify true is.
Tätä versiota käytetään alkuperäisen version <var>X</var> sijaan, koska AutoUnify-arvo on true.
Cette version sera utilisée à la place de la version d'origine "<var>X</var>", car le paramètre AutoUnify a la valeur 'true'.
Da AutoUnify auf True festgelegt ist, wird diese Version anstatt der Originalversion <var>X</var> verwendet.
Χρησιμοποιείται αυτή η έκδοση αντί της αρχικής έκδοσης "<var>X</var>" διότι το AutoUnify είναι 'true'.
Az eredeti verzió („<var>X</var>”) helyett e verzió használata, mert az AutoUnify paraméter értéke „true”.
Verrà utilizzata questa versione anziché la versione originale "<var>X</var>". AutoUnify è "true".
AutoUnify が 'true' のため、元のバージョン "<var>X</var>" ではなくこのバージョンを使用します。
AutoUnify가 'true'이므로 원래 버전 "<var>X</var>" 대신 이 버전을 사용합니다.
Bruker denne versjonen i stedet for den opprinnelige versjonen <var>X</var> fordi AutoUnify er Sann.
Zostanie użyta ta wersja zamiast wersji oryginalnej "<var>X</var>", ponieważ parametr AutoUnify ma wartość 'true'.
Usando esta versão em vez da versão original "<var>X</var>" porque AutoUnify é 'true'.
Эта версия используется вместо начальной версии "<var>X</var>", так как параметр AutoUnify равен 'true'.
Se utilizará esta versión en lugar de la versión original "<var>X</var>" porque AutoUnify tiene el valor 'true'.
Den här versionen används i stället för den ursprungliga versionen <var>X</var> eftersom AutoUnify är true.
AutoUnify, 'true' olduğundan "<var>X</var>" özgün sürümü yerine bu sürüm kullanılıyor.
使用此版本而不是原始版本“<var>X</var>”,原因是 AutoUnify 为“true”。
由於 AutoUnify 是 'true',所以使用這個版本代替原始版本 "<var>X</var>"。
Místo původní verze <var>X</var> bude použita tato verze, protože parametr AutoUnify má hodnotu true.
Denne version bruges i stedet for den oprindelige version "<var>X</var>", fordi AutoUnify er 'true'.
استخدام هذا الإصدار بدلاً من الإصدار الأصلي "<var>X</var>" في "X" لأن AutoUnify هي 'صواب'.
由於 AutoUnify 是 'true',所以使用這個版本代替 "X" 中的原始版本 "<var>X</var>"。
משתמש בגירסה זו במקום בגירסה המקורית "<var>X</var>" ב- "X" מאחר ש- AutoUnify מוגדר כ- 'True'.
使用此版本而不是“X”中的原始版本“<var>X</var>”,因为 AutoUnify 为“true”。
See catalog page for all messages.