The service
Messages on page
“<var>Y</var>”是无效的“<var>X</var>”参数值。
"<var>Y</var>" 是 "<var>X</var>" 參數的無效值。
<var>Y</var> je neplatná hodnota pro parametr <var>X</var>.
"<var>Y</var>" er en ugyldig værdi for parameteren "<var>X</var>".
<var>Y</var> is een ongeldige waarde voor de parameter <var>X</var>.
<var>Y</var> on virheellinen parametrin <var>X</var> arvo.
"<var>Y</var>" n'est pas une valeur valide pour le paramètre "<var>X</var>".
<var>Y</var> ist ein ungültiger Wert für den <var>X</var>-Parameter.
Το "<var>Y</var>" δεν είναι έγκυρη τιμή για την παράμετρο "<var>X</var>".
„<var>Y</var>” érvénytelen érték a következő paraméter esetén: „<var>X</var>”.
"<var>Y</var>" è un valore non valido per il parametro "<var>X</var>".
"<var>Y</var>" は "<var>X</var>" パラメータに対して無効な値です。
"<var>Y</var>"은(는) "<var>X</var>" 매개 변수에 사용할 수 없는 값입니다.
<var>Y</var> er en ugyldig verdi for paramteren <var>X</var>.
"<var>Y</var>" jest nieprawidłową wartością parametru "<var>X</var>".
"<var>Y</var>" é um valor inválido para o parâmetro "<var>X</var>".
"<var>Y</var>" - недопустимое значение для параметра "<var>X</var>".
"<var>Y</var>" no es un valor válido para el parámetro "<var>X</var>".
<var>Y</var> är ett ogiltigt värde för parametern <var>X</var>.
"<var>Y</var>" değeri, "<var>X</var>" parametresi için geçersizdir.
القيمة "<var>Y</var>" قيمة غير صالحة للمعلمة "<var>X</var>".
"<var>Y</var>" 是 "<var>X</var>" 參數的無效值。
"<var>Y</var>" הוא ערך לא חוקי עבור הפרמטר "<var>X</var>".
“<var>Y</var>”是无效的“<var>X</var>”参数值。
MSB3150: nessuna risorsa di tipo stringa disponibile per la generazione di un programma di avvio automatico in lingua '<var>X</var>'.
MSB3150: ブートストラップをカルチャ '<var>X</var>' でビルドするために利用可能な文字列リソースがありません。
MSB3150: 문화권이 '<var>X</var>'인 부트스트래퍼를 빌드하는 데 사용할 수 있는 문자열 리소스가 없습니다.
MSB3150: Ingen strengressurser er tilgjengelige for å bygge en bootstrapper med kulturen <var>X</var>.
MSB3150: Brak dostępnych zasobw ciągu do utworzenia programu inicjującego z kulturą '<var>X</var>'.
MSB3150: Não há recursos de seqüência de caracteres disponíveis para compilar bootstrapper com cultura '<var>X</var>'.
MSB3150: Недостаточно строковых ресурсов для сборки загрузчика с культурой '<var>X</var>'.
MSB3150: Ninguna cadena disponible para generar la referencia cultural '<var>X</var>' de un programa previo.
MSB3150: Det finns inga strängresurser tillgängliga för att generera ett startprogram med kulturen <var>X</var>.
MSB3150: '<var>X</var>' kültürüyle önyükleyici oluşturmak için dize kaynağı yok.
MSB3150: 没有可用于生成引导程序区域性为“<var>X</var>”的字符串资源。
MSB3150: 沒有可用來建置啟動載入器文化特性 '<var>X</var>' 的字串資源。
MSB3150: K dispozici nejsou žádné prostředky řetězců k vytvoření zaváděcího nástroje s jazykovou verzí <var>X</var>.
MSB3150: Der er ingen tilgængelige strengressourcer til oprettelse af et bootstrap-program med kulturen '<var>X</var>'.
MSB3150: geen tekenreeksbronnen beschikbaar voor het opbouwen van een bootstrapper met cultuur <var>X</var>.
MSB3150: Automaattisen käynnistystoiminnon koontiin maa-asetuksilla <var>X</var> tarvittavia merkkijonoresursseja ei ole.
MSB3150: Aucune ressource de type chaîne disponible pour générer un programme d'amorçage avec la culture '<var>X</var>'.
MSB3150: Es stehen keine Zeichenfolgenressourcen zum Erstellen eines Bootstrappers mit der Kultur <var>X</var> zur Verfügung.
MSB3150: Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι συμβολοσειράς για τη δόμηση ενός προγράμματος εκκίνησης με κουλτούρα '<var>X</var>'.
MSB3150: A(z) „<var>X</var>” kulturális környezetnek megfelelő rendszerindító létrehozásához a karakterlánc-erőforrások nem érhetők el.
MSB3150: لا توجد موارد سلاسل متوفرة لبناء أداة تمهيد تشغيل الكمبيوتر بالثقافة '<var>X</var>'.
MSB3150: 沒有可用來建置啟動載入器文化特性 '<var>X</var>' 的字串資源。
MSB3150: אין משאבי מחרוזת זמינים לבניית bootstrapper עם התרבות '<var>X</var>'.
MSB3150: 没有可用于生成区域性为“<var>X</var>”的引导程序的字符串资源。
MSB3159: 文件“<var>File Name</var>”中的 Xml 验证错误: <var>X</var>
MSB3159: 檔案 '<var>File Name</var>' 中發生 Xml 驗證錯誤: <var>X</var>
MSB3159: Chyba ověření Xml v souboru <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB3159: Xml-valideringsfejl i filen '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: XML-validatiefout in bestand <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB3159: Xml-vahvistusvirhe tiedostossa <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB3159: Erreur de validation Xml dans le fichier '<var>File Name</var>' : <var>X</var>
MSB3159: Fehler bei der XML-Validierung in Datei <var>File Name</var>: <var>X</var>.
MSB3159: Σφάλμα επικύρωσης Xml στο αρχείο '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: Hiba történt az XML-érvényesítés során a(z) „<var>File Name</var>” fájlban: <var>X</var>
MSB3159: errore di convalida XML nel file '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: ファイル '<var>File Name</var>' での XML 検証エラーです: <var>X</var>
MSB3159: '<var>File Name</var>' 파일에서 XML 유효성 검사 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
MSB3159: Xml-valideringsfeil i filen <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB3159: Błąd sprawdzania poprawności kodu Xml w pliku '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: Erro de validação de XML no arquivo '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: Ошибка проверки Xml в файле '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: حدث خطأ في التحقق من صحة Xml في الملف '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: 檔案 '<var>File Name</var>' 中發生 XML 驗證錯誤: <var>X</var>
MSB3159: Error de validación XML en el archivo '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: XML-valideringsfel i filen <var>File Name</var>: <var>X</var>
MSB3159: '<var>File Name</var>' dosyasında Xml Doğrulaması hatası oluştu: <var>X</var>
MSB3159: שגיאת אימות Xml בקובץ '<var>File Name</var>': <var>X</var>
MSB3159: 文件“<var>File Name</var>”中的 XML 验证错误: <var>X</var>
MSB3110: التجميع '<var>Assembly Name </var>' به هوية غير مطابقة '<var>X</var>'، اسم الملف المتوقع هو: '<var>Y</var>'.
MSB3110: 組件 '<var>Assembly Name </var>' 的識別 '<var>X</var>' 不相符,必須是檔名: '<var>Y</var>'。
MSB3110: 程序集“<var>Assembly Name </var>”与标识“<var>X</var>”不匹配,文件名应为:“<var>Y</var>”。
MSB3110: 組件 '<var>Assembly Name </var>' 的識別 '<var>X</var>' 不相符,必須是檔名: '<var>Y</var>'。
MSB3110: Sestavení <var>Assembly Name </var> nemá odpovídající identitu <var>X</var>. Očekávaný název souboru: <var>Y</var>
MSB3110: Assemblyen '<var>Assembly Name </var>' har en uoverensstemmende identitet '<var>X</var>'. Der forventedes et filnavn: '<var>Y</var>'.
MSB3110: assembly <var>Assembly Name </var> heeft niet-overeenkomende identiteit <var>X</var>, verwachte bestandsnaam: <var>Y</var>.
MSB3110: Kokoonpanon <var>Assembly Name </var> tunnistetiedot <var>X</var> eivät täsmää, odotettiin tiedostonimeä: <var>Y</var>.
MSB3110: L'assembly '<var>Assembly Name </var>' a une identité incompatible '<var>X</var>', nom de fichier attendu : '<var>Y</var>'.
MSB3110: Konflikt bei Identität <var>X</var> der Assembly <var>Assembly Name </var>. Erwarteter Dateiname: <var>Y</var>.
MSB3110: Η συγκρότηση '<var>Assembly Name </var>' παρουσιάζει ασυμφωνία στην ταυτότητα '<var>X</var>'. Αναμενόμενο όνομα αρχείου: '<var>Y</var>'.
MSB3110: A(z) „<var>Assembly Name </var>” szerelvény „<var>X</var>” identitása nem megfelelő, a várt fájlnév a következő: „<var>Y</var>”.
MSB3110: mancata corrispondenza tra l'assembly '<var>Assembly Name </var>' e l'identità '<var>X</var>'. Nome file previsto: '<var>Y</var>'.
MSB3110: アセンブリ '<var>Assembly Name </var>' には一致しない ID '<var>X</var>' があります。次のファイル名が必要です: '<var>Y</var>'
MSB3110: '<var>Assembly Name </var>' 어셈블리가 ID '<var>X</var>'과(와) 일치하지 않습니다. 파일 이름이 '<var>Y</var>'이어야 합니다.
MSB3110: Samlingen <var>Assembly Name </var> har identiteten <var>X</var> som mangler samsvar, forventet filnavn: <var>Y</var>.
MSB3110: Moduł '<var>Assembly Name </var>' ma niedopasowaną tożsamość '<var>X</var>', oczekiwana nazwa pliku: '<var>Y</var>'.
MSB3110: Assembly '<var>Assembly Name </var>' tem identidade incompatível '<var>X</var>'; nome de arquivo esperado: '<var>Y</var>'.
MSB3110: У сборки '<var>Assembly Name </var>' неправильное имя файла '<var>X</var>'; ожидаемое имя файла - '<var>Y</var>'.
MSB3110: El ensamblado '<var>Assembly Name </var>' tiene una identidad '<var>X</var>' que no coincide; se esperaba el nombre de archivo: '<var>Y</var>'.
MSB3110: Sammansättningen <var>Assembly Name </var> har en felaktig identitet, <var>X</var>. Förväntat filnamn: <var>Y</var>.
MSB3110: '<var>Assembly Name </var>' derlemesinin eşleşmeyen '<var>X</var>' kimliği var, beklenen dosya adı: '<var>Y</var>'.
MSB3110: ההרכבה '<var>Assembly Name </var>' כוללת זהות לא תואמת '<var>X</var>', נדרש שם קובץ: '<var>Y</var>'.
MSB3110: 程序集“<var>Assembly Name </var>”具有不匹配的标识“<var>X</var>”,文件名应为:“<var>Y</var>”。
Järjestelmän virhekoodi: <var>X</var>.
Code d'erreur système : <var>X</var>.
Systemfehlercode: <var>X</var>.
Κωδικός σφάλματος συστήματος: <var>X</var>.
Rendszerhiba kódja: <var>X</var>.
Codice di errore di sistema: <var>X</var>.
システム エラー コード: <var>X</var>
시스템 오류 코드: <var>X</var>.
Systemfeilkode: <var>X</var>.
Kod błędu systemu: <var>X</var>.
Código de erro do sistema: <var>X</var>.
Системная ошибка с кодом: <var>X</var>.
Código de error del sistema: <var>X</var>.
Systemets felkod: <var>X</var>.
Sistem hata kodu: <var>X</var>.
系统错误代码: <var>X</var>。
系統錯誤碼: <var>X</var>。
Kód systémové chyby: <var>X</var>.
Systemfejlkode: <var>X</var>.
Systeemfoutcode: <var>X</var>.
将 ADO 引用版本 <var>X</var>.<var>Y</var> 重新映射到版本 2.7。
將 ADO 參考版本 <var>X</var>.<var>Y</var> 重新對應至版本 2.7。
Probíhá přemapování odkazu ADO verze <var>X</var>.<var>Y</var> na verzi 2.7.
ADO-referencen version <var>X</var>.<var>Y</var> flyttes til version 2.7.
ADO-verwijzing versie <var>X</var>.<var>Y</var> wordt opnieuw toegewezen aan versie 2.7.
ADO-viittauksen versio <var>X</var>.<var>Y</var> yhdistetään versioon 2.7.
Remappage de la version <var>X</var>.<var>Y</var> de la référence ADO à la version 2.7.
ADO-Verweis, Version <var>X</var>.<var>Y</var>, wird Version 2.7 neu zugeordnet.
Επανάληψη αντιστοίχισης της αναφοράς ADO έκδοση <var>X</var>.<var>Y</var> στην έκδοση 2.7.
ADO-hivatkozás (verziószám: <var>X</var>.<var>Y</var>) átalakítása 2.7-es verziójúra.
Modifica del mapping del riferimento ADO dalla versione <var>X</var>.<var>Y</var> alla versione 2.7.
ADO 参照をバージョン <var>X</var>.<var>Y</var> からバージョン 2.7 へマップし直します。
ADO 참조 버전 <var>X</var>.<var>Y</var>을(를) 버전 2.7로 다시 매핑합니다.
Omtilordner ADO-referanse versjon <var>X</var>.<var>Y</var> til versjon 2.7.
Ponowne mapowanie odwołania ADO w wersji <var>X</var>.<var>Y</var> jako wersji 2.7.
Remapeando referência ADO, versão <var>X</var>.<var>Y</var> para versão 2.7.
Перевод ссылки ADO с версии <var>X</var>.<var>Y</var> на версию 2.7.
Reasignando la versión <var>X</var>.<var>Y</var> de la referencia ADO a la versión 2.7.
Mappar om ADO-referens version <var>X</var>.<var>Y</var> till version 2.7.
ADO başvurusunu <var>X</var>.<var>Y</var> sürümünden 2.7 sürümüne yeniden eşliyor.
إعادة تعيين إصدار المرجع ADO من <var>X</var>.<var>Y</var> إلى الإصدار 2.7.
將 ADO 參考版本 <var>X</var>.<var>Y</var> 重新對應至版本 2.7。
ממפה מחדש את גירסת ההפניה של ADO ‏<var>X</var>.<var>Y</var> לגירסה 2.7.
正在将 ADO 引用版本 <var>X</var>.<var>Y</var> 重新映射到版本 2.7。
MSB3169: 生成引导程序时出错: <var>X</var>
MSB3169: 產生啟動載入器時發生錯誤: <var>X</var>
MSB3169: Při generování zaváděcího nástroje došlo k chybě: <var>X</var>
MSB3169: Der opstod en fejl under oprettelse af bootstrap-program: <var>X</var>
MSB3169: er is een fout opgetreden tijdens het genereren van een bootstrapper: <var>X</var>
MSB3169: Virhe luotaessa automaattista käynnistystä: <var>X</var>
MSB3169: Une erreur s'est produite lors de la génération d'un programme d'amorçage : <var>X</var>
MSB3169: Fehler beim Generieren eines Bootstrappers: <var>X</var>
MSB3169: Προέκυψε σφάλμα κατά τη δημιουργία του προγράμματος εκκίνησης: <var>X</var>
MSB3169: Hiba történt a rendszerindító létrehozásakor: <var>X</var>
MSB3169: errore durante la generazione di un programma di avvio automatico: <var>X</var>
MSB3169: ブートストラップの生成中にエラーが発生しました: <var>X</var>
MSB3169: 부트스트래퍼를 생성하는 동안 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
MSB3169: Det oppstod en feil under generering av bootstrapper: <var>X</var>
MSB3169: Wystąpił problem podczas generowania programu inicjującego: <var>X</var>
MSB3169: Erro ao gerar bootstrapper: <var>X</var>
MSB3169: Ошибка при создании загрузчика: <var>X</var>
MSB3169: Error al generar un programa previo: <var>X</var>
MSB3169: Det gick inte att generera ett startprogram: <var>X</var>
MSB3169: Önyükleyici oluşturulurken hatayla oluştu: <var>X</var>
MSB3169: حدث خطأ عند إنشاء أداة تمهيد تشغيل الكمبيوتر: <var>X</var>
MSB3169: 產生啟動載入器時發生錯誤: <var>X</var>
MSB3169: אירעה שגיאה בעת יצירת bootstrapper:‏ <var>X</var>
MSB3169: 生成引导程序时出错: <var>X</var>
MSB3412: 只能将 Clean 和 Rebuild 开关中的一个设置为 true。
MSB3412: 只能將 Clean 和 Rebuild 參數其中一個設定為 true。
MSB3412: Na hodnotu true může být nastaven buď jen parametr Clean, nebo jen parametr Rebuild.
MSB3412: Kun en af parametrene Clean og Rebuild kan angives til sand.
MSB3412: slechts een van de schakelopties Clean en Rebuild kan op true worden ingesteld.
MSB3412: Vain joko Clean- tai Rebuild-valitsimen arvo voi olla "true".
MSB3412: Seul l'un des commutateurs Clean et Rebuild peut être défini à true.
MSB3412: Nur einer der Schalter Clean oder Rebuild kann auf True festgelegt werden.
MSB3412: Μόνο για έναν από τους διακόπτες Clean και Rebuild μπορεί να οριστεί η τιμή true.
MSB3412: A Clean és a Rebuild kapcsoló közül csak az egyik értéke lehet „true”.
MSB3412: solo una delle opzioni Clean e Rebuild può essere impostata su true.
MSB3412: Clean または Rebuild のスイッチの 1 つのみを true に設定できませす。
MSB3412: Clean 및 Rebuild 스위치 중 하나만 true로 설정할 수 있습니다.
MSB3412: Bare én av bryterne Clean og Rebuild kan angis til Sann.
MSB3412: Tylko jeden z przełącznikw Clean i Rebuild można ustawić na wartość true.
MSB3412: Somente uma das opções Clean e Rebuild pode ser definido como true.
MSB3412: Цели Clean и Rebuild не могут быть заданы одновременно.
MSB3412: Sólo uno de los modificadores Clean y Rebuild pueden establecerse en true.
MSB3412: Det går endast att ange en av växlarna Clean och Rebuild till true.
MSB3412: Clean ve Rebuild anahtarlarından yalnızca biri true olarak ayarlanabilir.
此状态文件的格式无效。
此狀態檔案的格式無效。
Formát tohoto souboru stavu není platný.
Formatet af denne tilstandsfil er ugyldigt.
De indeling van dit statusbestand is niet geldig.
Tämän tilatiedoston muoto on virheellinen.
Le format de ce fichier d'état n'est pas valide.
Das Format dieser Zustandsdatei ist ungültig.
Η μορφή αυτού του αρχείου κατάστασης δεν είναι έγκυρη.
Az állapotfájl formátuma érvénytelen.
Il formato del file di stato non è valido.
この状態ファイルの形式は無効です。
이 상태 파일의 형식이 잘못되었습니다.
Formatet på denne tilstandsfilen er ugyldig.
Format tego pliku stanu jest nieprawidłowy.
O formato deste arquivo de estado não é válido.
Недопустимый формат файла состояния.
El formato de este archivo de estado no es válido.
Tillståndsfilens format är ogiltigt.
Bu durum dosyasının biçimi geçersiz.
تنسيق ملف الحالة هذا غير صالح.
此狀態檔案的格式無效。
התבנית של קובץ מצב זה אינה חוקית.
此状态文件的格式无效。
Manifestbestand <var>File Name</var> wordt verwerkt.
Käsitellään luettelotiedostoa <var>File Name</var>.
Traitement du fichier manifeste "<var>File Name</var>".
Manifestdatei <var>File Name</var> wird verarbeitet.
Επεξεργασία του αρχείου διακήρυξης "<var>File Name</var>".
„<var>File Name</var>” jegyzékfájl feldolgozása.
Elaborazione file del manifesto "<var>File Name</var>".
マニフェスト ファイル "<var>File Name</var>" を処理しています。
매니페스트 파일 "<var>File Name</var>"을(를) 처리하고 있습니다.
Behandler manifestfilen <var>File Name</var>.
Przetwarzanie pliku manifestu "<var>File Name</var>".
Processando arquivo de manifesto "<var>File Name</var>".
Обработка файла манифеста "<var>File Name</var>".
Procesando el archivo de manifiesto "<var>File Name</var>".
Bearbetar manifestfilen <var>File Name</var>.
"<var>File Name</var>" bildirim dosyası işleniyor.
正在处理清单文件“<var>File Name</var>”。
正在處理資訊清單檔案 "<var>File Name</var>"。
Probíhá zpracování souboru manifestu <var>File Name</var>.
Manifestfilen "<var>File Name</var>" behandles.
معالجة ملف البيان "<var>File Name</var>".
正在處理資訊清單檔案"<var>File Name</var>"。
מעבד את קובץ המניפסט "<var>File Name</var>".
正在处理清单文件“<var>File Name</var>”。
See catalog page for all messages.