The service
Messages on page
"<var>X</var>" هو اسم ملف غير صالح. <var>Y</var>
“<var>X</var>”不是有效的文件名。<var>Y</var>
"<var>X</var>" 不是有效的檔案名稱。<var>Y</var>
<var>X</var> není platný název souboru. <var>Y</var>
"<var>X</var>" er ikke et gyldig filnavn. <var>Y</var>
<var>X</var> is geen geldige bestandsnaam. <var>Y</var>
"<var>X</var>" is not a valid file name. <var>Y</var>
"<var>X</var>" n'est pas un nom de fichier valide. <var>Y</var>
"<var>X</var>" ist kein gültiger Dateiname. <var>Y</var>
Το "<var>X</var>" δεν είναι ένα έγκυρο όνομα αρχείου. <var>Y</var>
A következő név nem érvényes fájlnév: „<var>X</var>”. <var>Y</var>
"<var>X</var>" non è un nome di file valido. <var>Y</var>
"<var>X</var>" は有効なファイル名ではありません。<var>Y</var>
"<var>X</var>"은(는) 올바른 파일 이름이 아닙니다. <var>Y</var>
<var>X</var> er ikke et gyldig filnavn. <var>Y</var>
„<var>X</var>” nie jest prawidłową nazwą pliku. <var>Y</var>
"<var>X</var>" является недопустимым именем файла. <var>Y</var>
"<var>X</var>" no es un nombre de archivo válido. <var>Y</var>
<var>X</var> är inte ett giltigt filnamn. <var>Y</var>
"<var>X</var>" geçerli bir dosya adı değil. <var>Y</var>
"<var>X</var>" 不是有效的檔案名稱。<var>Y</var>
"<var>X</var>" אינו שם קובץ חוקי. <var>Y</var>
“<var>X</var>”不是有效的文件名。<var>Y</var>
"<var>X</var>" não é um nome de arquivo válido. <var>Y</var>
正在忽略无效的目标 Framework 值“<var>X</var>”。
忽略無效的 目標 Framework 值 "<var>X</var>"。
Byla ignorována neplatná hodnota cílového rozhraní Framework <var>X</var>.
Den ugyldige destinationsframework-værdi "<var>X</var>" ignoreres.
De ongeldige Target Framework-waarde <var>X</var> wordt genegeerd.
Ignoring invalid Target Framework value "<var>X</var>".
Valeur de Framework cible "<var>X</var>" ignorée.
Der ungültige Zielframework-Wert "<var>X</var>" wird ignoriert.
Παράβλεψη μη έγκυρης τιμής του πλαισίου προορισμού "<var>X</var>".
A Target Framework paraméter érvénytelen „<var>X</var>” értéke figyelmen kívül hagyva.
Il valore "<var>X</var>" della versione di .NET Framework di destinazione non valido verrà ignorato.
無効なターゲット Framework の値 "<var>X</var>" を無視します。
잘못된 대상 Framework 값 "<var>X</var>"을(를) 무시하고 있습니다.
Ignorerer den ugyldige verdien <var>X</var> for målrammeverk.
Ignorowanie nieprawidłowej wartości docelowego systemu Framework „<var>X</var>”.
Игнорируется недопустимое значение "<var>X</var>" требуемой версии .NET Framework.
Omitiendo el valor de la versión de .NET Framework de destino no válido "<var>X</var>".
Ignorerar det ogiltiga målramverksvärdet <var>X</var>.
Geçersiz "<var>X</var>" Hedef Çerçeve değeri yoksayılıyor.
تجاهل قيم إطار العمل الهدف غير الصالحة "<var>X</var>".
忽略無效的目標 Framework 值 "<var>X</var>"。
מתעלם מערך Target Framework ‏"<var>X</var>".
正在忽略无效的目标 Framework 值“<var>X</var>”。
Ignorando o valor de Estrutura de Destino "<var>X</var>" inválido.
正在尝试在以下路径上解析引用“<var>X</var>”:
正在嘗試解析路徑上的參考 "<var>X</var>":
Probíhá pokus o vyhodnocení odkazu <var>X</var> v cestách:
Det blev forsøgt at fortolke reference "<var>X</var>" på en eller flere stier:
Er worden geprobeerd verwijzing <var>X</var> op te halen op de volgende paden:
Attempting to resolve reference "<var>X</var>" on path(s):
Tentative de résolution de la référence "<var>X</var>" sur les chemins d'accès :
Es wird versucht, den Verweis "<var>X</var>" auf den/die Pfad(e) aufzulösen:
Επιχειρείται επίλυση της αναφοράς "<var>X</var>" στις διαδρομές:
Kísérlet a(z) „<var>X</var>” hivatkozás feloldására, elérési út:
Tentativo di risolvere il riferimento a "<var>X</var>" nei percorsi:
次のパスで参照 "<var>X</var>" を解決しようとしています:
다음 경로에서 "<var>X</var>" 참조를 확인하려고 시도하는 중:
Prøver å løse referansen <var>X</var> i banen(e):
Próba rozpoznania odwołania „<var>X</var>” na ścieżkach:
Попытка разрешения ссылки "<var>X</var>" на путях:
Intentado resolver referencia "<var>X</var>" en las rutas de acceso:
Försöker matcha referensen <var>X</var> på sökväg(arna):
Şu yollarda "<var>X</var>" başvurusunu çözümleme girişimi:
محاولة تحليل المرجع "<var>X</var>" على المسار (المسارات):
正在嘗試解析路徑上的參考 "<var>X</var>":
מנסה לזהות הפניה "<var>X</var>" בנתיבים:
正在尝试在以下路径上解析引用“<var>X</var>”:
Tentando resolver a referência "<var>X</var>" no(s) caminho(s):
无法读取状态文件“<var>File Name</var>”。<var>X</var>
無法讀取狀態檔案 "<var>File Name</var>"。<var>X</var>
Nelze číst soubor stavu <var>File Name</var>. <var>X</var>
Tilstandsfilen "<var>File Name</var>" kunne ikke læses. <var>X</var>
Het statusbestand <var>File Name</var> is niet gelezen. <var>X</var>
Could not read state file "<var>File Name</var>". <var>X</var>
Impossible de lire le fichier d'état "<var>File Name</var>". <var>X</var>
Die Zustandsdatei "<var>File Name</var>" konnte nicht gelesen werden. <var>X</var>
Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου κατάστασης "<var>File Name</var>". <var>X</var>
Nem sikerült olvasni az állapotfájlt: „<var>File Name</var>”. <var>X</var>
Impossibile leggere il file di stato "<var>File Name</var>". <var>X</var>
状態ファイル "<var>File Name</var>" を読み取ることができませんでした。<var>X</var>
상태 파일 "<var>File Name</var>"을(를) 읽을 수 없습니다. <var>X</var>
Kan ikke lese tilstandsfilen <var>File Name</var>. <var>X</var>
Nie można odczytać pliku stanu „<var>File Name</var>”. <var>X</var>
Не удалось прочитать файл состояния "<var>File Name</var>". <var>X</var>
No se pudo leer el archivo de estado "<var>File Name</var>". <var>X</var>
Det gick inte att läsa tillståndsfilen <var>File Name</var>. <var>X</var>
"<var>File Name</var>" durum dosyası okunamadı. <var>X</var>
تعذرت قراءة ملف الحالة "<var>File Name</var>". <var>X</var>
無法讀取狀態檔"<var>File Name</var>"。<var>X</var>
לא היתה אפשרות לקרוא את קובץ המצב "<var>File Name</var>". <var>X</var>
未能读取状态文件“<var>File Name</var>”。<var>X</var>
Não foi possível ler o arquivo do estado "<var>File Name</var>". <var>X</var>
MSB3124: 已经为扩展名“<var>X</var>”创建文件关联。
MSB3124: 已經對副檔名 '<var>X</var>' 建立過檔案關聯。
MSB3124: Pro příponu <var>X</var> již bylo vytvořeno přidružení typu souboru.
MSB3124: Der er allerede oprettet en filassociering for filtypenavnet '<var>X</var>'.
MSB3124: Er is al een bestandskoppeling gemaakt voor extensie <var>X</var>.
MSB3124: Tunnisteelle <var>X</var> on jo luotu tiedostokytkentä.
MSB3124 : Une association de fichier a déjà été créée pour l'extension '<var>X</var>'.
MSB3124: Für die Erweiterung "<var>X</var>" wurde bereits eine Dateizuordnung erstellt.
MSB3124: Μια συσχέτιση αρχείου έχει ήδη δημιουργηθεί για την επέκταση '<var>X</var>'.
MSB3124: Már létre lett hozva fájltársítás a következő kiterjesztéshez: „<var>X</var>”.
MSB3124: per l'estensione '<var>X</var>' è già stata creata un'associazione di file.
MSB3124: ファイルの関連付けが拡張子 '<var>X</var>' に既に作成されています。
MSB3124: 확장명 '<var>X</var>'에 대한 파일 연결을 이미 만들었습니다.
MSB3124: En filtilknytning er allerede opprettet for filtypen <var>X</var>.
MSB3124: Utworzono już skojarzenie pliku dla „<var>X</var>”.
MSB3124. Для расширения "<var>X</var>" уже создано сопоставление файлов.
MSB3124: Ya se ha creado una asociación de archivo para la extensión '<var>X</var>'.
MSB3124: En filassociation har redan skapats för tillägget <var>X</var>.
MSB3124: '<var>X</var>' uzantısı için bir dosya ilişkilendirmesi zaten oluşturulmuş.
MSB3124: تم بالفعل إنشاء اقتران ملف للملحق '<var>X</var>'.
MSB3124: 已經為副檔名 '<var>X</var>' 建立檔案關聯。
MSB3124: כבר נוצר שיוך קובץ עבור הסיומת '<var>X</var>'.
MSB3124: 已经为扩展名“<var>X</var>”创建了文件关联。
MSB3124: Uma associação de arquivo já foi criada para a extensão '<var>X</var>'.
MSB3128: 无法对 ClickOnce 清单进行签名,因为这些清单包含一个或多个未进行哈希处理的引用。
MSB3128: 無法簽署 ClickOnce 資訊清單,因為其中包含一個或多個未經雜湊處理的參考。
MSB3128: Manifesty ClickOnce nelze podepsat, protože obsahují jeden nebo více odkazů, pro které nebyl použit algoritmus hash.
MSB3128: ClickOnce-manifesterne kan ikke signeres, fordi de indeholder en eller flere referencer, der ikke er hash'ede.
MSB3128: De ClickOnce-manifesten kunnen niet worden ondertekend omdat deze een of meer verwijzingen bevatten die niet zijn gehasht.
MSB3128: ClickOnce-luetteloita ei voi allekirjoittaa, koska ne sisältävät vähintään yhden viittauksen, jota ei ole hajautettu.
MSB3128 : les manifestes ClickOnce ne peuvent pas être signés, car ils contiennent une ou plusieurs références qui ne sont pas hachées.
MSB3128: Die ClickOnce-Manifeste können nicht signiert werden, weil sie mindestens einen Verweis ohne Hash enthalten.
MSB3128: Δεν είναι δυνατή η υπογραφή των διακηρύξεων ClickOnce, διότι περιέχουν μία ή περισσότερες αναφορές οι οποίες δεν κατακερματίζονται.
MSB3128: A ClickOnce-jegyzékek nem írhatók alá, mert egy vagy több nem kivonatolt hivatkozást tartalmaznak.
MSB3128: impossibile firmare i manifesti ClickOnce perché contengono uno o più riferimenti per cui non è stato eseguito l'hashing.
MSB3128: ClickOnce マニフェストにはハッシュされていない参照が含まれているため、署名できません。
MSB3128: ClickOnce 매니페스트에 해시되지 않은 참조가 하나 이상 들어 있어서 서명할 수 없습니다.
MSB3128: ClickOnce-manifestene kan ikke signeres fordi de inneholder én eller flere referanser som ikke er hashet.
MSB3128: Nie można podpisać manifestów ClickOnce, ponieważ zawierają one przynajmniej jedno odwołanie, które nie jest przemieszane.
MSB3128. Манифесты ClickOnce не могут быть подписаны, потому что они содержат одну или более нехэшированных ссылок.
MSB3128: Los manifiestos de ClickOnce no se pueden firmar porque contienen una o varias referencias a las que no se ha aplicado un algoritmo hash.
MSB3128: ClickOnce-manifesten kan inte signeras eftersom de innehåller en eller flera referenser som inte är hashformaterade.
MSB3128: Karma oluşturulmamış bir veya daha fazla başvuru içerdiklerinden ClickOnce bildirimleri imzalanamıyor.
MSB3128: يتعذر توقيع بيانات ClickOnce بسبب أنها تحتوي على مرجع واحد أو أكثر لم تتم تجزئته.
MSB3128: 無法簽署 ClickOnce 資訊清單,因為其中包含一個或多個未經雜湊處理的參考。
MSB3128: המניפסטים של ClickOnce אינם יכולים להיות חתומים מאחר שהם מכילים הפניה אחת או יותר שלא בוצע עבורן Hash.
MSB3128: 无法对 ClickOnce 清单进行签名,因为这些清单包含一个或多个未进行哈希处理的引用。
MSB3128: Os manifestos ClickOnce não podem ser assinados, pois contêm uma ou mais referências em que não foi aplicado hash.
MSB3251: Nepodařilo se vyhodnotit sestavení <var>Assembly Name </var>. Cílové rozhraní Framework vyžadované tímto sestavením (<var>X</var>) je vyšší než cílové rozhraní Framework projektu. Pokud kód tento odkaz vyžaduje, může dojít k chybám kompilace.
MSB3251: Assemblyen <var>Assembly Name </var> kunne ikke fortolkes. Det framework, der kræves som destination af denne assembly (<var>X</var>), er højere end projektets destinationsframework. Hvis denne reference skal bruges af din kode, kan det give kompileringsfejl.
MSB3251: assembly <var>Assembly Name </var> is niet opgehaald. Het vereiste doel-framework voor deze assembly (<var>X</var>) is hoger dan het doel-framework van het project. Als deze verwijzing vereist is in de code, kunnen er compilatiefouten optreden.
MSB3251: Could not resolve assembly <var>Assembly Name </var>. The target framework required by this assembly (<var>X</var>) is higher than the project target framework. If this reference is required by your code, you may get compilation errors.
MSB3251: Impossible de résoudre l'assembly <var>Assembly Name </var>. L'infrastructure cible requise par cet assembly (<var>X</var>) est plus élevée que l'infrastructure cible du projet. Si cette référence est requise par votre code, vous obtiendrez des erreurs de compilation.
MSB3251: Die Assembly <var>Assembly Name </var> konnte nicht aufgelöst werden. Das für diese Assembly erforderliche Zielframework (<var>X</var>) ist höher als das Projektzielframework. Wenn dieser Verweis für Ihren Code erforderlich ist, können beim Kompilieren Fehler auftreten.
MSB3251: Δεν είναι δυνατή η επίλυση της συγκρότησης <var>Assembly Name </var>. Το πλαίσιο προορισμού που απαιτείται από αυτή τη συγκρότηση (<var>X</var>) είναι νεότερης έκδοσης από το πλαίσιο προορισμού του έργου. Εάν απαιτείται αναφορά από τον κώδικά σας, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα μεταγλώττισης.
MSB3251: 无法解析程序集 <var>Assembly Name </var>。此程序集所需的目标 Framework (<var>X</var>)高于项目目标 Framework。如果代码需要此引用,则可能会产生编译错误。
MSB3251: 無法解析組件 <var>Assembly Name </var>。這個組件要求的目標 Framework (<var>X</var>) 高於此專案的目標 Framework。如果您的程式碼要求這個參考,可能會發生編譯錯誤。
MSB3251: <var>Assembly Name </var> derlemesi çözümlenemedi. Bu derleme için gereken hedef çerçeve (<var>X</var>), projenin hedef çerçevesinden daha yüksek. Kodunuz için bu başvuru gerekliyse, derleme hataları alabilirsiniz.
MSB3251: A következő szerelvényt nem sikerült feloldani: <var>Assembly Name </var>. A szerelvény által igényelt célkeretrendszer (<var>X</var>) újabb, mint a projekt célkeretrendszere. Ha a hivatkozásra szükség van a programkódjában, fordítási hibák fordulhatnak elő.
MSB3251: アセンブリ <var>Assembly Name </var> を解決できませんでした。このアセンブリに必要なターゲット Framework (<var>X</var>) は、プロジェクトのターゲット Framework より上位のものです。この参照がコードで必要とされる場合、コンパイル エラーが発生する可能性があります。
MSB3251: <var>Assembly Name </var> 어셈블리를 확인할 수 없습니다. 이 어셈블리(<var>X</var>)에 필요한 대상 프레임워크가 프로젝트 대상 프레임워크보다 높습니다. 해당 코드에 이 참조가 필요한 경우 컴파일 오류가 발생할 수 있습니다.
MSB3251: Kan ikke løse samlingen <var>Assembly Name </var>. Målrammeverket som kreves av denne samlingen (<var>X</var>), er nyere enn målrammeverket for prosjektet. Hvis denne referansen kreves av koden din, kan du få kompileringsfeil.
MSB3251: Nie można rozpoznać zestawu <var>Assembly Name </var>. Docelowa struktura wymagana przez ten zestaw (<var>X</var>) jest nowsza niż docelowa struktura projektu. Jeżeli odwołanie jest wymagane przez kod, mogą wystąpić błędy kompilacji.
MSB3251: не удалось разрешить сборку <var>Assembly Name </var>. Требуемая версия .NET Framework для этой сборки (<var>X</var>) выше, чем версия .NET Framework проекта. Если такая ссылка запрашивается кодом, могут возникнуть ошибки компиляции.
MSB3251: No se pudo resolver el ensamblado <var>Assembly Name </var>. La versión de .NET Framework de destino requerida por el ensamblado (<var>X</var>) es posterior al de la versión de .NET Framework de destino del proyecto. Si el código requiere esta referencia, es posible que obtenga errores de compilación.
MSB3251: Det gick inte att matcha sammansättningen <var>Assembly Name </var>. Målramverket som krävs för den här sammansättningen (<var>X</var>) är högre än målramverket för projektet. Om denna referens krävs för koden kan du få kompileringsfel.
MSB3251: تعذر تحليل التجميع <var>Assembly Name </var>. إطار العمل الهدف المطلوب من قِبل هذا التجميع (<var>X</var>) أعلى من إطار العمل الهدف للمشروع. إذا كان هذا المرجع مطلوبًا من قِبل التعليمات البرمجية الخاصة بك، فقد تظهر لك أخطاء في التحويل البرمجي.
MSB3251: 無法解析組件 <var>Assembly Name </var>。這個組件要求的目標 Framework (<var>X</var>) 高於此專案的目標 Framework。如果您的程式碼要求這個參考,可能會發生編譯錯誤。
MSB3251: לא היתה אפשרות לזהות את ההרכבה '<var>Assembly Name </var>'. מסגרת היעד הדרושה על-ידי הרכבה זו (<var>X</var>) גבוהה יותר ממסגרת היעד של הפרויקט. אם הפניה זו דרושה על-ידי הקוד שלך, ייתכן שתקבל שגיאות הידור.
MSB3251: 未能解析程序集 <var>Assembly Name </var>。此程序集所需的目标框架(<var>X</var>)高于项目目标框架。如果您的代码需要此引用,则可能出现编译错误。
MSB3251: impossibile risolvere l'assembly <var>Assembly Name </var>. La versione .NET Framework di destinazione richiesta dall'assembly (<var>X</var>) è successiva a quella del progetto. Se il riferimento è richiesto dal codice, potrebbero essere generati errori di compilazione.
MSB3251: Não foi possível resolver o assembly "<var>Assembly Name </var>". A estrutura de destino exigida pelo assembly (<var>X</var>) é superior à estrutura de destino do projeto. Se essa referência for exigida pelo seu código, poderão ocorrer erros de compilação.
无法解析时间戳 URL 服务器名称或地址。
無法解析時間戳記 URL 伺服器名稱或位址。
Nepodařilo se vyhodnotit název nebo adresu serveru v adrese URL časového razítka.
Servernavnet eller adressen i tidsstemplets URL-adresse kunne ikke fortolkes.
De URL-servernaam en het URL-serveradres voor de tijdstempel zijn niet opgehaald.
Aikaleiman URL-palvelimen nimeä tai osoitetta ei voitu selvittää.
L'adresse ou le nom de serveur de l'URL d'horodatage n'a pas pu être résolu.
Der Name oder die Adresse des Timestamp-URL-Servers konnte nicht aufgelöst werden.
Timestamp URL server name or address could not be resolved.
Az időbélyegző URL-címénél nem oldható fel a kiszolgálónév vagy a cím.
Impossibile risolvere il nome del server o l'indirizzo dell'URL di timestamp.
タイムスタンプ URL サーバーの名前またはアドレスを解決できませんでした。
타임스탬프 URL 서버 이름 또는 주소를 확인할 수 없습니다.
Servernavnet eller -adressen for URL-adressen for tidsstempel kan ikke løses.
Nie można rozpoznać nazwy lub adresu serwera adresów URL sygnatury czasowej.
Timestamp URL server name or address could not be resolved.
No se pudo resolver el nombre o la dirección del servidor de direcciones URL de marca de tiempo.
Det gick inte att matcha servernamnet eller adressen för tidsstämpel-URL:en.
Zaman damgası URL'si sunucu adı veya adresi çözümlenemedi.
تعذر تحليل اسم خادم عنوان URL للطابع الزمني أو عنوانه.
無法解析時間戳記 URL 伺服器名稱或位址。
לא היתה אפשרות לזהות את השם או הכתובת של שרת URL של חותמת הזמן.
未能解析时间戳 URL 服务器名称或地址。
Não foi possível resolver o endereço nem o nome do servidor da URL de carimbo de data/hora.
Options du manifeste de contrôle de compte d'utilisateur Si vous souhaitez modifier le niveau du contrôle de compte d'utilisateur Windows, remplacez le noeud requestedExecutionLevel par l'une des propositions suivantes. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Si vous souhaitez utiliser la virtualisation de fichiers et du Registre à des fins de compatibilité descendante, supprimez le noeud requestedExecutionLevel.
UAC-Manifestoptionen Wenn Sie die Ebene der Benutzerkontensteuerung für Windows ändern möchten, ersetzen Sie den Knoten "requestedExecutionLevel" wie folgt: <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Wenn Sie aus Gründen der Abwärtskompatibilität Datei- und Registrierungs- virtualisierung verwenden möchten, löschen Sie den Knoten "requestedExecutionLevel".
Επιλογές διακήρυξης UAC Εάν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο του ελέγχου λογαριασμού χρήστη των Windows αντικαταστήστε τον κόμβο requestedExecutionLevel με έναν από τους παρακάτω. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναπαράσταση αρχείου και μητρώου για συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις, διαγράψτε τον κόμβο requestedExecutionLevel.
UAC 資訊清單選項 如果您要變更 Windows 使用者帳戶控制層級,請將 requestedExecutionLevel 節點取代為下列其中一項。 <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> 如果您要利用檔案及登錄模擬, 以便提供回溯相容性,則請刪除 requestedExecutionLevel 模式。
Možnosti manifestu UAC Chcete-li změnit úroveň řízení účtů uživatelů systému Windows, nahraďte uzel requestedExecutionLevel některým z následujících: <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Chcete-li využít virtualizaci souborů a registru pro zpětnou kompatibilitu, odstraňte uzel requestedExecutionLevel.
UAC-manifestindstillinger Hvis du vil ændre Windows Brugerkontokontrol-niveauet, skal du erstatte noden requestedExecutionLevel med en af følgende. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Hvis du vil bruge fil- og registreringsdatabasevirtualisering til bagudkompatibilitet, skal du slette noden requestedExecutionLevel.
UAC-manifestopties Als u het niveau van de Windows-gebruikersaccount wilt wijzigen, vervangt u het knooppunt requestedExecutionLevel node door een van de volgende knooppunten. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Als u bestands- en registervirtualisatie wilt gebruiken voor achterwaartse compatibiliteit, verwijdert u het knooppunt requestedExecutionLevel.
A Windows felhasználói fiókok felügyeletével kapcsolatos jegyzékbeállítások Ha módosítani kívánja a Windows felhasználói fiókok felügyeleti szintjét, cserélje le a requestedExecutionLevel csomópontot az alábbiak egyikére: <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Ha a visszamenőleges kompatibilitás érdekében alkalmazni kívánja a fájlok és a beállításjegyzék virtualizációját, törölje a requestedExecutionLevel csomópontot.
Opzioni manifesto Controllo account utente Se si desidera modificare il livello di Controllo account utente di Windows, sostituire il nodo requestedExecutionLevel con uno dei seguenti. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Se si desidera utilizzare Virtualizzazione file system e registro di sistema per la compatibilità con le versioni precedenti, eliminare il nodo requestedExecutionLevel.
UAC マニフェスト オプション Windows のユーザー アカウント制御のレベルを変更するには、 requestedExecutionLevel ノードを以下のいずれかで置換します。 <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> 下位互換性を保つためにファイルおよびレジストリの仮想化を使用する場合、 requestedExecutionLevel ノードを削除します。
Käyttäjätilien valvonnan luettelovaihtoehdot Jos haluat muuttaa Windowsin käyttäjätilien valvonnan tasoa, korvaa requestedExecutionLevel-solmu jollakin seuraavista. <requestedexecutionlevel level="asInvoker"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable"></requestedexecutionlevel> Jos haluat käyttää tiedostojen ja rekisterin virtualisointia yhteensopivuussyistä, poista requestedExecutionLevel-solmu.
UAC 清单选项 如果要更改 Windows 用户帐户控制级别,请 用下面的某一项替换 requestedExecutionLevel 节点。 <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> 如果要利用文件和注册表虚拟化实现向后 兼容,请删除 requestedExecutionLevel 节点。
UAC 매니페스트 옵션 Windows 사용자 계정 컨트롤 수준을 변경하려면 requestedExecutionLevel 노드를 다음 중 하나로 대체하십시오. <requestedexecutionlevel level="asInvoker"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable"></requestedexecutionlevel> 이전 버전과의 호환성을 위해 파일 및 레지스트리 가상화를 사용하려면 requestedExecutionLevel 노드를 삭제하십시오.
Alternativer for UAC-manifest Hvis du vil endre nivå for Windows Brukerkontokontroll, erstatter du noden requestedExecutionLevel med én av følgende: <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Hvis du vil bruke fil- og registervirtualisering for bakover- kompatibilitet, sletter du noden requestedExecutionLevel.
Opcje manifestu UAC Jeśli chcesz zmienić poziom kontroli konta użytkownika systemu Windows, zamień węzeł requestedExecutionLevel na jeden z następujących węzłów. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Jeśli w celu zapewnienia wstecznej zgodności chcesz użyć wirtualizacji plików i rejestru, usuń węzeł requestedExecutionLevel.
خيارات بيان UAC إذا أردت تغيير مستوى التحكم بحساب مستخدم Windows، فقم باستبدال العقدة requestedExecutionLevel بإحدى العقد التالية. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> إذا أردت استخدام ظاهرية السجل والملفات من أجل التوافق مع الإصدارات السابقة، فقم بحذف العقدة requestedExecutionLevel node.
Параметры манифеста контроля учетных записей (UAC) Если необходимо изменить уровень контроля учетных записей Windows, замените узел requestedExecutionLevel на один из следующих. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Если необходимо использовать виртуализацию файлов и реестра для обратной совместимости, удалите узел requestedExecutionLevel.
Opciones de manifiesto de UAC Si desea cambiar el nivel de control de cuentas de usuario de Windows, reemplace el nodo requestedExecutionLevel por alguno de los siguientes. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Si desea utilizar la característica de virtualización de archivos y del Registro para la compatibilidad con versiones anteriores, elimine el nodo requestedExecutionLevel.
Alternativ för UAC-manifest Om du vill ändra nivån för Kontroll av användarkonto (UAC) ersätter du noden requestedExecutionLevel med någon av följande. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Om du vill använda virtualisering för filer och register för bakåtkompatibilitet tar du bort noden requestedExecutionLevel.
UAC Bildirim Seçenekleri Windows Kullanıcı Hesabı Denetimi düzeyini değiştirmek istiyorsanız, requestedExecutionLevel düğümünü aşağıdakilerden biriyle değiştirin. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Geriye dönük uyumluluk için Dosya ve Kayıt Defteri Sanallaştırması kullanmak istiyorsanız, requestedExecutionLevel düğümünü silin.
UAC 資訊清單選項 如果您要變更 Windows 使用者帳戶控制層級,請將 requestedExecutionLevel 節點取代為下列其中一項。 <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> 如果您要利用檔案及登錄模擬, 以便提供回溯相容性,則請刪除 requestedExecutionLevel 節點。
אפשרויות מניפסט UAC אם ברצונך לשנות את רמת בקרת חשבון המשתמש של Windows, החלף את הצומת requestedExecutionLevel עם אחת מהאפשרויות הבאות. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> אם ברצונך להשתמש בווירטואליזציה של קבצים ורישום לצורך תאימות לאחור, מחק את הצומת requestedExecutionLevel.
UAC 清单选项 如果要更改 Windows 用户帐户控制级别,请用以下节点之一替换 requestedExecutionLevel 节点。 <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> 如果要利用文件和注册表虚拟化提供 向后兼容性,请删除 requestedExecutionLevel 节点。
Opções de Manifesto UAC Para alterar o nível de Controle de Conta de Usuário do Windows, substitua o nó requestedExecutionLevel por um dos itens a seguir. <requestedexecutionlevel level="asInvoker" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="requireAdministrator" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> <requestedexecutionlevel level="highestAvailable" uiaccess="false"></requestedexecutionlevel> Para utilizar a Virtualização de Arquivos e do Registro para compatibilidade com versões anteriores, exclua o nó requestedExecutionLevel.
只有使用 RSA 加密的憑證可用來簽署 ClickOnce 資訊清單。
Pro podepisování manifestů ClickOnce jsou platné pouze certifikáty využívající šifrování RSA.
Kun certifikater med RSA-kryptering kan bruges til signering af ClickOnce-manifester.
Alleen certificaten met RSA-versleuteling zijn geldig voor het ondertekenen van ClickOnce-manifesten.
Vain RSA-salausta käyttäviä varmenteita voidaan käyttää ClickOnce-luetteloiden allekirjoittamiseen.
Seuls les certificats qui utilisent le chiffrement RSA sont valides pour la signature des manifestes ClickOnce.
Für das Signieren von ClickOnce-Manifesten sind nur Zertifikate gültig, die RSA-Verschlüsselung verwenden.
Μόνο τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση RSA είναι έγκυρα για την υπογραφή διακηρύξεων ClickOnce.
Csak az RSA-titkosítást használó tanúsítványok alkalmazhatók a ClickOnce-jegyzékek aláírásához.
Per la firma dei manifesti ClickOnce sono validi solo i certificati con crittografia RSA.
ClickOnce マニフェストの署名に有効なのは、RSA 暗号化を使用する証明書だけです。
RSA 암호화를 사용하는 인증서만 ClickOnce 매니페스트 서명에 사용할 수 있습니다.
Bare sertifikater som bruker RSA-kryptering, er gyldige for signering av ClickOnce-manifester.
Tylko certyfikaty korzystające z szyfrowania RSA są prawidłowe przy podpisywaniu manifestów ClickOnce.
Для подписи манифестов ClickOnce действительны только сертификаты с кодировкой RSA.
Sólo los certificados que utilizan el cifrado RSA son válidos para firmar manifiestos de ClickOnce.
Endast certifikat som använder RSA-kryptering är giltiga vid signering av ClickOnce-manifest.
ClickOnce bildirimlerini imzalamak için yalnızca RSA şifrelemesinin kullanıldığı sertifikalar geçerlidir.
فقط الشهادات التي تستخدم التشفير RSA هي الشهادات الصالحة لتوقيع بيانات ClickOnce.
只有使用 RSA 加密的证书才是可用于对 ClickOnce 清单签名的有效证书。
只有使用 RSA 加密的憑證可用來簽署 ClickOnce 資訊清單。
רק אישורים המשתמשים בהצפנת RSA חוקיים לחתימה על מניפסטים של ClickOnce.
只有使用 RSA 加密的证书才是可用于对 ClickOnce 清单进行签名的有效证书。
Apenas os certificados que usam a criptografia RSA são válidos para assinar manifestos ClickOnce.
See catalog page for all messages.