The service
Messages on page
De naam <var>X</var> is gereserveerd en kan niet worden gebruikt.
A következő név fenntartott, ezért nem használható: „<var>X</var>”.
"<var>X</var>" adı ayrılmış ve kullanılamaz.
Имя "<var>X</var>" зарезервировано и не может использоваться.
الاسم "<var>X</var>" محجوز، ويتعذر استخدامه.
Il nome "<var>X</var>" è riservato e non può essere utilizzato.
Le nom "<var>X</var>" est réservé et il ne peut pas être utilisé.
"<var>X</var>" 名は予約されており、使用できません。
Der Name "<var>X</var>" ist reserviert und kann nicht verwendet werden.
Kohteen <var>X</var> nimi on varattu, eikä sitä voi käyttää.
"<var>X</var>" 名稱為保留名稱,不能使用。
"<var>X</var>" 이름은 예약되었으므로 사용할 수 없습니다.
Název položky <var>X</var> je vyhrazen a nelze jej použít.
Το όνομα "<var>X</var>" είναι δεσμευμένο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
El nombre "<var>X</var>" está reservado y no se puede usar.
Navnet "<var>X</var>" er reserveret og kan ikke bruges.
Nazwa „<var>X</var>” jest zastrzeżona i nie może być używana.
Navnet <var>X</var> er reservert og kan ikke brukes.
Namnet <var>X</var> kan inte användas eftersom det är reserverat.
השם "<var>X</var>" משוריין ולא ניתן להשתמש בו.
“<var>X</var>”名称为保留名称,不能使用。
O nome "<var>X</var>" está reservado e não pode ser usado.
MSB3752: het kenmerk <var>X</var> is ingesteld maar het is leeg. Als het kenmerk <var>X</var> wordt ingesteld, moet het niet leeg zijn.
MSB3752: A következő attribútum be lett állítva, de üres: „<var>X</var>”. Ha beállítják ezt az attribútumot („<var>X</var>”), akkor nem lehet üres.
MSB3752: Määrite <var>X</var> on asetettu, mutta se on tyhjä. Jos määrite <var>X</var> asetetaan, se ei saa olla tyhjä.
MSB3752: "<var>X</var>" özniteliği ayarlanmış, ancak değeri boş. "<var>X</var>" özniteliği ayarlanmışsa değeri boş olmamalıdır.
MSB3752: атрибут "<var>X</var>" установлен, однако является пустым. Если атрибут "<var>X</var>" установлен, он не должен быть пустым.
MSB3752: تم تعيين السمة "<var>X</var>" لكنها فارغة. إذا تم تعيين السمة "<var>X</var>"، فيجب ألا تكون فارغة.
MSB3752: l'attributo "<var>X</var>" è stato impostato ma è vuoto. Se è impostato, l'attributo "<var>X</var>" non deve essere vuoto.
MSB3752: l'attribut "<var>X</var>" a été défini mais il est vide. Si l'attribut "<var>X</var>" est défini, il ne doit pas être vide.
MSB3752: "<var>X</var>" 属性が設定されていますが空白です。"<var>X</var>" 属性を設定する場合は空白にはできません。
MSB3752: Das <var>X</var>-Attribut wurde festgelegt, ist jedoch leer. Das <var>X</var>-Attribut darf nicht leer sein, wenn es festgelegt wird.
MSB3752: "<var>X</var>" 屬性已經設定但為空白。如果設定 "<var>X</var>" 屬性,它就不能為空白。
MSB3752: "<var>X</var>" 특성이 설정되었지만 비어 있습니다. "<var>X</var>" 특성은 설정된 경우 비어 있을 수 없습니다.
MSB3752: Το χαρακτηριστικό "<var>X</var>" έχει οριστεί, αλλά είναι κενό. Εάν ορίζεται το χαρακτηριστικό "<var>X</var>", δεν επιτρέπεται να είναι κενό.
MSB3752: Se estableció el atributo "<var>X</var>" pero está vacío. Si se establece el atributo "<var>X</var>", no puede estar vacío.
MSB3752: Attributten "<var>X</var>" er angivet, men den er tom. Hvis attributten "<var>X</var>" angives, må den ikke være tom.
MSB3752: Atrybut <var>X</var> został ustawiony, ale jest pusty. Jeśli atrybut <var>X</var> jest ustawiony, nie może być pusty.
MSB3752: Attributtet <var>X</var> er angitt, men er tomt. Hvis attributtet <var>X</var> er angitt, kan det ikke være tomt.
MSB3752: <var>X</var>-attributet har angetts, men är tomt. Om <var>X</var>-attributet anges får det inte vara tomt.
MSB3752: התכונה "<var>X</var>" הוגדרה אך היא ריקה. אם התכונה "<var>X</var>" הוגדרה, היא אינה יכולה להיות ריקה.
MSB3752: Atribut <var>X</var> byl nastaven, je však prázdný. Je-li atribut <var>X</var> nastaven, nesmí být prázdný.
MSB3752: 已设置“<var>X</var>”特性,但其为空。如果设置“<var>X</var>”特性,它就不得为空。
MSB3752: o atributo "<var>X</var>" foi definido mas está vazio. Se o atributo "<var>X</var>" for definido, ele não deverá estar vazio.
Er wordt een nieuw cachebestand gemaakt in <var>X</var>.
Új gyorsítótárfájl létrehozása a következő helyen: „<var>X</var>”.
Luodaan uusi välimuistitiedosto kohteeseen <var>X</var>.
"<var>X</var>" konumunda yeni ön bellek oluşturuluyor.
Создание нового файла кэша в "<var>X</var>".
إنشاء ملف لذاكرة التخزين المؤقت في "<var>X</var>".
Creazione di un nuovo file di cache in "<var>X</var>".
Création d'un nouveau fichier cache à l'emplacement "<var>X</var>".
"<var>X</var>" に新しいキャッシュ ファイルを作成しています。
Eine neue Cachedatei wird unter "<var>X</var>" erstellt.
正在 "<var>X</var>" 建立快取檔案。
"<var>X</var>"에서 새 캐시 파일을 만들고 있습니다.
Probíhá vytváření nového souboru mezipaměti v umístění <var>X</var>.
Δημιουργείται νέο αρχείο cache στο "<var>X</var>".
Creando nuevo archivo de caché en "<var>X</var>".
Der oprettes en ny cachefil på "<var>X</var>".
Tworzenie nowego pliku buforu dla „<var>X</var>”.
Oppretter ny hurtigbufferfil ved <var>X</var>.
Skapar ny cachefil på <var>X</var>.
יוצר קובץ מטמון חדש ב- "<var>X</var>".
正在“<var>X</var>”位置创建新的缓存文件。
Criando novo arquivo de cache em "<var>X</var>".
De opgegeven Xslt-parameter heeft geen kenmerk <var>Attribute</var>.
A megadott XSLT-paraméter nem tartalmazza a következő attribútumot: „<var>Attribute</var>”.
Määritetyllä Xslt-parametrilla ei ole attribuuttia <var>Attribute</var>.
Belirtilen Xslt Parametresi'nin "<var>Attribute</var>" özniteliği yok.
Указанный параметр Xslt не имеет атрибута "<var>Attribute</var>".
ليس لدى المعلمة Xslt سمة "<var>Attribute</var>".
Al parametro Xslt specificato non è associato l'attributo "<var>Attribute</var>".
Le paramètre Xslt spécifié n'a pas d'attribut "<var>Attribute</var>".
指定された Xslt パラメーターに属性 "<var>Attribute</var>" がありません。
Der angegebene Xslt-Parameter enthält kein <var>Attribute</var>-Attribut.
指定的 Xslt 參數沒有 "<var>Attribute</var>" 屬性。
지정한 Xslt 매개 변수에 "<var>Attribute</var>" 특성이 없습니다.
Zadaný parametr Xslt nemá atribut <var>Attribute</var>.
Η καθορισμένη παράμετρος Xslt δεν έχει χαρακτηριστικό "<var>Attribute</var>".
El parámetro Xslt especificado no tiene el atributo "<var>Attribute</var>".
Den angivne parameter Xslt mangler attributten "<var>Attribute</var>".
Określony parametr Xslt nie ma atrybutu „<var>Attribute</var>”.
Den angitte Xslt-parameteren har ikke attributtet <var>Attribute</var>.
Parametern Xslt som har angetts saknar attributet <var>Attribute</var>.
לפרמטר Xslt שצוין אין את התכונה "<var>Attribute</var>".
指定的 Xslt 参数没有特性“<var>Attribute</var>”。
O Parâmetro Xslt especificado não tem o atributo "<var>Attribute</var>".
MSB3742: kan het argument Namespaces niet verwerken naar de taak XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: Nem dolgozható fel az XmlPeek feladat Namespaces argumentuma. <var>X</var>
MSB3742: Namespaces-argumenttia ei voi käsitellä XmlPeek-tehtävälle. <var>X</var>
MSB3742: XmlPeek görevi için Namespaces bağımsız değişkeni işlenemiyor. <var>X</var>
MSB3742: Не удалось обработать аргумент Namespaces для задачи XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: تعذرت معالجة الوسيطة Namespaces للمهمة XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: impossibile elaborare l'argomento Namespaces per l'attività XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: impossible de traiter l'argument Namespaces pour la tâche XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: XmlPeek タスクの Namespaces 引数を処理できません。<var>X</var>
MSB3742: Das Namespaces-Argument für den XmlPeek-Task konnte nicht verarbeitet werden. <var>X</var>
MSB3742: XmlPeek 작업의 Namespaces 인수를 처리할 수 없습니다. <var>X</var>
MSB3742: Nelze zpracovat argument Namespaces pro úlohu XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του ορίσματος Namespaces για την εργασία XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: No se puede procesar el argumento Namespaces para la tarea XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: Det var ikke muligt at behandle Namespaces-argumentet for opgaven XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: Nie można przetwarzać argumentu Namespaces dla zadania XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: Kan ikke behandle Namespaces-argumentet for XmlPeek-oppgaven. <var>X</var>
MSB3742: Det går inte att bearbeta argumentet Namespaces för aktiviteten XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: אין אפשרות לעבד את הארגומנט Namespaces עבור המשימה XmlPeek. <var>X</var>
MSB3742: 無法處理 XmlPeek 工作的命名空間引數。<var>X</var>
MSB3742: 无法处理 XmlPeek 任务的 Namespaces 参数。<var>X</var>
MSB3742: não é possível processar o argumento Namespaces para a tarefa XmlPeek. <var>X</var>
MSB3758: er is een fout opgetreden tijdens de compilatie. <var>X</var>
MSB3758: Hiba történt a fordítás során. <var>X</var>
MSB3758: Kääntämisen aikana ilmeni virhe. <var>X</var>
MSB3758: Derleme sırasında hata oluştu. <var>X</var>
MSB3758: Ошибка во время компиляции. <var>X</var>
MSB3758: حدث خطأ أثناء الإكمال. <var>X</var>
MSB3758: si è verificato un errore durante la compilazione. <var>X</var>
MSB3758: une erreur s'est produite lors de la compilation. <var>X</var>
MSB3758: コンパイル中にエラーが発生しました。<var>X</var>
MSB3758: Fehler bei der Kompilierung. <var>X</var>
MSB3758: 編譯期間發生錯誤。<var>X</var>
MSB3758: 컴파일 도중 오류가 발생했습니다. <var>X</var>
MSB3758: Při kompilaci došlo k chybě. <var>X</var>
MSB3758: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη μεταγλώττιση. <var>X</var>
MSB3758: Error durante la compilación. <var>X</var>
MSB3758: Der opstod en fejl under kompileringen. <var>X</var>
MSB3758: Podczas kompilacji wystąpił błąd. <var>X</var>
MSB3758: Det oppstod en feil under kompilering. <var>X</var>
MSB3758: Ett fel uppstod under kompileringen. <var>X</var>
MSB3758: אירעה שגיאה במהלך הידור. <var>X</var>
MSB3758: 编译时出错。<var>X</var>
MSB3758: Ocorreu um erro durante a compilação. <var>X</var>
Er kan één, en slechts één van de argumenten XslContent, XslInputPath en XslCompiledDllPath worden ingesteld.
Csak az XslContent, XslInputPath és XslCompiledDllPath argumentumok egyike állítható be.
Vain yksi argumenteista XslContent, XslInputPath ja XslCompiledDllPath voi olla asetettuna.
XslContent, XslInputPath ve XslCompiledDllPath bağımsız değişkenlerinden yalnızca biri ayarlanabilir.
يجب تعيين وسيطة واحدة فقط من XslContent أو XslInputPath أو XslCompiledDllPath.
È possibile impostare solo uno degli argomenti XslContent, XslInputPath o XslCompiledDllPath.
Vous pouvez définir uniquement un argument XslContent, XslInputPath ou XslCompiledDllPath.
XslContent、XslInputPath、または XslCompiledDllPath 引数のいずれか 1 つのみ設定できます。
Nur eines der folgenden Argumente kann festgelegt werden: XslContent, XslInputPath oder XslCompiledDllPath.
Может быть задан только один из аргументов XslContent, XslInputPath или XslCompiledDllPath.
只能設定 XslContent、XslInputPath 或 XslCompiledDllPath 其中一個引數。
XslContent, XslInputPath 또는 XslCompiledDllPath 인수 중 하나만 설정할 수 있습니다.
Lze nastavit pouze jeden z argumentů XslContent, XslInputPath a XslCompiledDllPath.
Είναι δυνατός ο ορισμός μόνο ενός από τα ορίσματα XslContent, XslInputPath ή XslCompiledDllPath.
Solo se puede establecer uno de los argumentos, XslContent, XslInputPath o XslCompiledDllPath.
Kun et af argumenterne XslContent, XslInputPath eller XslCompiledDllPath kan angives.
Tylko jeden z argumentów XslContent, XslInputPath i XslCompiledDllPath może być ustawiony.
Bare ett av argumentene XslContent, XslInputPath og XslCompiledDllPath kan angis.
Endast ett av argumenten XslContent, XslInputPath och XslCompiledDllPath kan anges.
ניתן להגדיר אחד מהארגומנטים בלבד: XslContent,‏ XslInputPath ו- XslCompiledDllPath.
只能设置 XslContent、XslInputPath 或 XslCompiledDllPath 参数中的一个。
Somente um dos argumentos XslContent, XslInputPath ou XslCompiledDllPath pode ser definido.
MSB3644: de verwijzings-assembly's voor framework <var>X</var> zijn niet gevonden. Als u dit probleem wilt verhelpen, moet u de SDK of het Targeting Pack voor deze framework-versie installeren of de toepassing opnieuw instellen op een framework-versie waarvoor u de SDK of het Targeting Pack hebt geïnstalleerd. Assembly's worden omgezet vanuit de GAC (Global Assembly Cache) en worden gebruikt in plaats van verwijzings-assembly's. Daarom is de assembly mogelijk niet juist ingesteld voor het gewenste framework.
MSB3644: Nem találhatók a következő keretrendszerhez tartozó referenciaszerelvények: „<var>X</var>”. A probléma elhárításához telepítse a keretrendszer e verziójához tartozó szoftverfejlesztői készletet (SDK-t) vagy Targeting Pack csomagot, illetve olyan verziójú keretrendszert adjon meg célként az alkalmazáshoz, amelyhez telepítve van a megfelelő SDK vagy Targeting Pack csomag. A szerelvények a globális szerelvény-gyorsítótárból lesznek feloldva, és a rendszer ezeket használja majd referenciaszerelvények helyett. Ezért elképzelhető, hogy szerelvényének nem a kívánt keretrendszer lesz a célja.
MSB3644: Framework "<var>X</var>" için başvuru derlemeler bulunamadı. Bu sorunu gidermek için, bu Framework sürümüne yönelik SDK'yi Hedefleme Paketi'ni yükleyin veya uygulamanızı SDK'sini veya Hedefleme Paketi'ni yüklemiş olduğunuz bir Framework sürümüne hedefleyin. Tüm derlemelerin Genel Derleme Önbelleği'nden (GAC) çözümleneceğini veya başvuru derlemelerinin yerine kullanılacağını unutmayın. Bu nedenle, derlemeniz hedeflediğiniz Framework için doğru şekilde hedeflenemeyebilir.
MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры "<var>X</var>" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой.
MSB3644: لم يتم العثور على تجميعات المرجع لإطار العمل "<var>X</var>". لحل ذلك، قم بتثبيت SDK أو Targeting Pack لهذا الإصدار من إطار العمل أو أعد توجيه التطبيق إلى إصدار إطار العمل الذي قمت بتثبيت SDK أو Targeting Pack له. لاحظ أنه سيتم حل كافة التجميعات من ذاكرة التخزين المؤقت للتجميع العمومي (GAC) واستخدامها بدلاً من تجميعات المرجع. وبسبب ذلك قد لا يتم توجيه التجميع بشكل صحيح إلى إطار العمل المراد.
MSB3644: assembly di riferimento per il framework "<var>X</var>" non trovati. Per risolvere il problema, installare l'SDK o il Targeting Pack per la versione del framework oppure reindirizzare l'applicazione a una versione del framework per la quale è installato l'SDK o il Targeting Pack. Si noti che gli assembly verranno risolti dalla Global Assembly Cache e verranno utilizzati in sostituzione degli assembly di riferimento. Gli assembly potrebbero pertanto non essere indirizzati correttamente al framework desiderato.
MSB3644: les assemblys de référence pour le framework "<var>X</var>" sont introuvables. Pour résoudre ce problème, installez le SDK ou le Targeting Pack pour cette version de framework ou reciblez votre application vers une version du framework pour laquelle le SDK ou le Targeting Pack est installé. Les assemblys seront résolus à partir du Global Assembly Cache (GAC) et seront utilisés à la place des assemblys de référence. C'est pourquoi votre assembly peut ne pas cibler correctement le framework souhaité.
MSB3644: フレームワーク "<var>X</var>" の参照アセンブリが見つかりませんでした。これを解決するには、このフレームワーク バージョンの SDK または Targeting Pack をインストールするか、SDK または Targeting Pack をインストールしているフレームワークのバージョンにアプリケーションを再ターゲットしてください。アセンブリはグローバル アセンブリ キャッシュ (GAC) から解決され、参照アセンブリの代わりに使用されるため、アセンブリが目的のフレームワークに正しくターゲットされない場合もあります。
MSB3644: Die Verweisassemblys für Framework "<var>X</var>" wurden nicht gefunden. Installieren Sie zum Beheben dieses Problems das SDK oder das Paket zur Festlegung von Zielversionen für die vorliegende Frameworkversion, oder legen Sie als neues Ziel für die Anwendung eine Version des Frameworks fest, für die Sie das SDK oder Paket zur Festlegung der Zielversionen installiert haben. Assemblys werden im globalen Assemblycache (GAC) aufgelöst und anstelle von Verweisassemblys verwendet. Daher wird die Assembly für das gewünschte Framework unter Umständen nicht ordnungsgemäß als Ziel festgelegt.
MSB3644: Kehyksen <var>X</var> viittauskokoonpanoja ei löytynyt. Voit ratkaista tämän asentamalla SDK:n tai Targeting Packin tälle kehysversiolle tai kohdistamalla sovelluksen uudelleen sellaiseen kehyksen versioon, jolle SDK tai Targeting Pack on asennettuna. Huomaa, että kokoonpanot selvitetään yleisestä kokoonpanovälimuistista, ja niitä käytetään viitekokoonpanojen sijaan. Tämän vuoksi kokoonpanoasi ei välttämättä kohdisteta oikein tarkoittamallesi kehykselle.
MSB3644: 找不到 Framework "<var>X</var>" 的參考組件。若要解決此問題,請安裝 SDK 或適用於這個 Framework 版本的目標套件,或將應用程式目標重定為您已經安裝 SDK 或目標套件的 Framework 版本。請注意,這些組件會從全域組件快取 (GAC) 解析,而且會用來取代參考組件。因此,您的組件不一定能正確地將目標設定為您想要的 Framework。
MSB3644: "<var>X</var>" 프레임워크에 대한 참조 어셈블리를 찾을 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 이 프레임워크 버전에 대한 SDK 또는 타기팅 팩을 설치하거나 응용 프로그램의 대상을 SDK 또는 타기팅 팩을 설치한 프레임워크 버전으로 변경하십시오. 어셈블리는 GAC(전역 어셈블리 캐시)에서 확인되며 참조 어셈블리 대신 사용됩니다. 따라서 어셈블리의 대상이 사용자가 의도하는 프레임워크로 올바르게 지정되지 않을 수 있습니다.
MSB3644: Referenční sestavení pro architekturu <var>X</var> nebyla nalezena. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte sadu SDK nebo sadu cílů určenou pro tuto verzi architektury nebo změňte cíl aplikace na verzi architektury, pro kterou máte nainstalovánu sadu SDK nebo sadu cílů. Sestavení budou přeložena z mezipaměti GAC (Global Assembly Cache) a budou použita namísto referenčních sestavení. Z toho důvodu sestavení pravděpodobně nebude správně zacíleno na předpokládanou architekturu.
MSB3644: Δεν βρέθηκαν οι συγκροτήσεις αναφοράς για το πλαίσιο "<var>X</var>". Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, εγκαταστήστε το SDK ή το Targeting Pack για αυτό το πλαίσιο, ή ορίστε ξανά ως προορισμό για την εφαρμογή σας μια έκδοση του πλαισίου για την οποία έχετε εγκαταστήσει το SDK ή το Targeting Pack. Σημειώστε ότι οι συγκροτήσεις θα επιλυθούν από το καθολικό cache συγκροτήσεων (GAC) και θα χρησιμοποιηθούν αντί των συγκροτήσεων αναφοράς. Επομένως, η συγκρότησή σας ενδέχεται να μην οριστεί σωστά ως προορισμός για το πλαίσιο που επιθυμείτε.
MSB3644: No se encuentran los ensamblados de referencia de la versión de .NET Framework "<var>X</var>". Para resolver este problema, instale el SDK o el Paquete de compatibilidad de esta versión de .NET Framework o establezca el destino de la aplicación en una versión de .NET Framework para la que haya instalado el SDK o Paquete de compatibilidad. Tenga en cuenta que los ensamblados se resolverán desde la memoria caché global de ensamblados (GAC) y se usarán esos ensamblados en lugar de los de referencia. Por tanto, es posible que el ensamblado no esté establecido en la versión de .NET Framework de destino que tenía prevista.
MSB3644: Der blev ikke fundet nogen reference-assemblyer for framework "<var>X</var>". Du kan løse dette problem ved at installere SDK'et eller Targeting Pack for denne framework-version eller ved at rette programmet mod en framework-version, som SDK eller Targeting Pack er installeret for. Bemærk, at assemblyer bliver fortolket fra GAC (Global Assembly Cache) og vil blive brugt i stedet for reference-assemblyer. Derfor er dit assembly muligvis ikke korrekt rettet mod det ønskede framework.
MSB3644: Nie znaleziono zestawów odwołania dla struktury <var>X</var>. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj zestaw SDK lub dodatek Targeting Pack dla tej wersji struktury lub przekieruj aplikację do wersji struktury, dla której jest zainstalowany zestaw SDK lub dodatek Targeting Pack. Należy zwrócić uwagę, że zestawy zostaną rozpoznane w globalnej pamięci podręcznej zestawów i użyte zamiast zestawów odwołania. Dlatego dany zestaw może nie zostać poprawnie skierowany dla żądanej struktury.
MSB3644: Finner ikke referansesamlingene for Framework <var>X</var>. Du kan løse dette ved å installere SDK eller målrettingspakken for denne Framework-versjonen, eller du kan bruke en versjon av Framework som du har SDK eller målrettingspakken installert for, som mål for programmet. Merk at samlinger løses fra den globale samlingsbufferen (GAC) og brukes i stedet for referansesamlinger. Derfor kan det hende at samlingen din ikke er riktig angitt som mål for Framework-versjonen du sikter til.
MSB3644: Det gick inte att hitta referenssammansättningarna för ramverket <var>X</var>. Du löser detta genom att installera rätt SDK eller Targeting Pack för Framework-versionen eller omdirigera programmet till en version av ramverket där du har rätt SDK eller Targeting Pack installerat. Observera att sammansättningar kommer att matchas från den globala sammansättningscachen och användas i stället för referenssammansättningar. Sammansättningen kan därför vara felaktigt riktad för det avsedda ramverket.
MSB3644: לא נמצאו הרכבות הפניה עבור המסגרת ‏"<var>X</var>". כדי לפתור בעיה זו, התקן את SDK או חבילת היעד עבור גירסת מסגרת זו או מקד מחדש את היישום לגירסה של המסגרת שעבורה יש ברשותך SDK או חבילת יעד מותקנות. לתשומת ליבך, ההרכבות ייווצרו ממטמון ההרכבות הכללי (GAC) וישמשו במקום הרכבות הפניה. לפיכך ייתכן שההרכבה שלך לא תמוקד כראוי עבור המסגרת שרצית.
MSB3644: 未找到框架“<var>X</var>”的引用程序集。若要解决此问题,请安装此框架版本的 SDK 或 Targeting Pack,或将应用程序的目标重新指向已装有 SDK 或 Targeting Pack 的框架版本。请注意,将从全局程序集缓存(GAC)解析程序集,并将使用这些程序集替换引用程序集。因此,程序集的目标可能未正确指向您所预期的框架。
MSB3644: os assemblies de referência para o framework "<var>X</var>" não foram encontrados. Para resolver isso, instale o SDK ou o Pacote de Destino para essa versão do framework ou redirecione o aplicativo para uma versão do framework para a qual você tenha o SDK ou o Pacote de Destino instalado. Observe que os assemblies serão resolvidos a partir do GAC (Cache de Assembly Global) e serão usados no lugar dos assemblies de referência. Dessa forma, talvez seu assembly não seja direcionado corretamente para o framework pretendido.
Eigenschappen voor project <var>X</var> worden verwijderd:
A(z) „<var>X</var>” projekt tulajdonságainak eltávolítása:
Poistetaan projektin <var>X</var> ominaisuuksia:
"<var>X</var>" projesinin Özellikleri kaldırılıyor:
Удаление свойств для проекта "<var>X</var>":
إزالة الخصائص للمشروع "<var>X</var>":
Rimozione delle proprietà per il progetto "<var>X</var>":
Suppression des propriétés du projet "<var>X</var>" :
プロジェクト "<var>X</var>" のプロパティの削除:
Eigenschaften für Projekt "<var>X</var>" werden entfernt:
正在移除專案 "<var>X</var>" 的屬性:
"<var>X</var>" 프로젝트에 대한 속성 제거:
Odstraňování vlastností projektu <var>X</var>:
Κατάργηση ιδιοτήτων για το έργο "<var>X</var>":
Quitando propiedades del proyecto "<var>X</var>":
Fjerner egenskaber for projektet "<var>X</var>":
Usuwanie właściwości projektu <var>X</var>:
Fjerner egenskaper for prosjektet <var>X</var>:
Tar bort egenskaper för projektet <var>X</var>:
מסיר מאפיינים עבור הפרויקט "<var>X</var>":
正在移除项目“<var>X</var>”的属性:
Removendo Propriedades do projeto "<var>X</var>":
MSB3732: kan de context van de XPath-expressie niet instellen. <var>X</var>
MSB3732: Nem állítható be az XPath kifejezés környezete. <var>X</var>
MSB3732: XPath-lausekkeen Context-kohdetta ei voi asettaa. <var>X</var>
MSB3732: XPath ifadesinin İçeriği ayarlanamıyor. <var>X</var>
MSB3732: Не удалось задать контекст выражения XPath. <var>X</var>
MSB3732: تعذر تحديد سياق التعبير XPath. <var>X</var>
MSB3732: impossibile impostare il contesto dell'espressione XPath. <var>X</var>
MSB3732: impossible de définir le contexte de l'expression XPath. <var>X</var>
MSB3732: XPath 式のコンテキストを設定できません。<var>X</var>
MSB3732: Der Kontext des XPath-Ausdrucks kann nicht festgelegt werden. <var>X</var>
MSB3732: 無法設定 XPath 運算式的內容。<var>X</var>
MSB3732: XPath 식의 컨텍스트를 설정할 수 없습니다. <var>X</var>
MSB3732: Kontext výrazu XPath nelze nastavit. <var>X</var>
MSB3732: Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του περιβάλλοντος της παράστασης XPath. <var>X</var>
MSB3732: No se puede definir el contexto de la expresión XPath. <var>X</var>
MSB3732: XPath-udtrykkets kontekst kan ikke angives. <var>X</var>
MSB3732: Nie można ustawić kontekstu wyrażenia XPath. <var>X</var>
MSB3732: Kan ikke angi XPath-uttrykkets kontekst. <var>X</var>
MSB3732: Det går inte att ange XPath-uttryckets kontext. <var>X</var>
MSB3732: אין אפשרות לקבוע את ההקשר של ביטוי XPath. <var>X</var>
MSB3732: 无法设置 XPath 表达式的上下文。<var>X</var>
MSB3732: não é possível definir o Contexto da expressão XPath. <var>X</var>
See catalog page for all messages.