The service
Messages on page
Het framework op pad <var>X</var> heeft geprobeerd het framework op pad <var>Y</var> op te nemen als onderdeel van de paden naar verwijzings-assembly's; hierbij is echter een fout opgetreden. <var>Z</var>
A(z) „<var>X</var>” elérési úton található keretrendszer megpróbálta befoglalni a(z) „<var>Y</var>” elérési úton található keretrendszert referenciaszerelvényei elérési útjainak részeként, de hiba történt. <var>Z</var>
Rakenne polussa <var>X</var> yritti sisällyttää rakenteen polussa <var>Y</var> osaksi viittauksen kokoonpanopolkuja, mutta tapahtui virhe. <var>Z</var>
"<var>X</var>" yolunda bulunan Framework, başvuru derlemesi yolları olarak "<var>Y</var>" yolundaki framework'ü eklemek istedi, ancak bir hata oluştu. <var>Z</var>
Версия .Net Framework с путем "<var>X</var>" предприняла попытку включения версии .Net Framework с путем "<var>Y</var>" в число ссылочных путей к сборкам, но возникла ошибка. <var>Z</var>
حاول إطار العمل الموجود بالمسار "<var>X</var>" تضمين إطار العمل الموجود بالمسار "<var>Y</var>" كجزء من مسارات التجميع المرجعي لكن حدث خطأ. <var>Z</var>
Il framework nel percorso "<var>X</var>" ha tentato di includere il framework nel percorso "<var>Y</var>" come parte dei percorsi dell'assembly di riferimento ma si è verificato un errore. <var>Z</var>
Le Framework à l'emplacement "<var>X</var>" a tenté d'inclure le Framework à l'emplacement "<var>Y</var>" comme faisant partie de ses chemins d'assembly de référence, mais une erreur s'est produite. <var>Z</var>
パス "<var>X</var>" のフレームワークはパス "<var>Y</var>" のフレームワークを参照アセンブリ パスの一部として含めようとしましたが、エラーが発生しました。<var>Z</var>
Das Framework am Pfad "<var>X</var>" hat versucht, das Framework am Pfad "<var>Y</var>" in seine Referenzassemblypfade einzuschließen, es ist jedoch ein Fehler aufgetreten. <var>Z</var>
路徑 "<var>X</var>" 的架構嘗試將路徑 "<var>Y</var>" 的架構當做自己的參考組件路徑,但發生錯誤。<var>Z</var>
"<var>X</var>" 경로에 있는 프레임워크가 "<var>Y</var>" 경로에 있는 프레임워크를 해당 참조 어셈블리 경로의 일부로 포함하려고 했지만 오류가 발생했습니다. <var>Z</var>
Architektura v cestě <var>X</var> se pokusila zahrnout do svých cest odkazovaných sestavení architekturu v cestě <var>Y</var>. Při této akci však došlo k chybě. <var>Z</var>
Το πλαίσιο στη διαδρομή "<var>X</var>" επιχείρησε να συμπεριλάβει το πλαίσιο στη διαδρομή "<var>Y</var>" ως μέρος των διαδρομών συγκρότησης αναφοράς του, αλλά παρουσιάστηκε σφάλμα. <var>Z</var>
Error al intentar que la versión de .NET Framework de la ruta de acceso "<var>X</var>" incluyera la versión de .NET Framework de la ruta de acceso "<var>Y</var>" como parte de sus rutas de acceso de ensamblados de referencia. <var>Z</var>
Framework på stien "<var>X</var>" forsøgte at inkludere framework på stien "<var>Y</var>" som en del af sine referenceassemblystier, men der opstod en fejl. <var>Z</var>
Właściwość Framework w ścieżce „<var>X</var>” próbowała uwzględnić właściwość framework w ścieżce „<var>Y</var>” jako część jej ścieżek zestawu odwołania, ale wystąpił błąd. <var>Z</var>
Rammeverket med banen <var>X</var> prøvde å inkludere rammeverket med banen <var>Y</var> blant sine referansesamlingsbaner, men det oppstod en feil. <var>Z</var>
Framework vid sökvägen <var>X</var> försökte inkludera Framework vid sökvägen <var>Y</var> i sökvägarna för referenssammansättningar, men ett fel uppstod. <var>Z</var>
המסגרת בנתיב "<var>X</var>" ניסתה לכלול מסגרת בנתיב "<var>Y</var>" כחלק מנתיבי הרכבת ההפניה שלה אך אירעה שגיאה. <var>Z</var>
路径为“<var>X</var>”的框架尝试将路径为“<var>Y</var>”的框架包含在其引用程序集路径中,但出现了错误。<var>Z</var>
A estrutura no caminho "<var>X</var>" tentou incluir a estrutura do caminho "<var>Y</var>" como parte de seus caminhos de assembly de referência, mas ocorreu um erro. <var>Z</var>
Traceringslogboek <var>X</var> is niet beschikbaar.
A következő nyomkövetési napló nem érhető el: <var>X</var>.
Jäljitysloki <var>X</var> ei ole käytettävissä.
<var>X</var> izleme günlüğü kullanılamıyor.
Журнал отслеживания "<var>X</var>" недоступен.
سجل التعقب <var>X</var> غير متوفر.
Log di rilevamento <var>X</var> non disponibile.
Le journal de suivi <var>X</var> n'est pas disponible.
追跡ログ <var>X</var> は使用できません。
Das Nachverfolgungsprotokoll "<var>X</var>" ist nicht verfügbar.
追蹤記錄檔 <var>X</var> 無法使用。
추적 로그 <var>X</var>을(를) 사용할 수 없습니다.
Protokol sledování <var>X</var> není k dispozici.
Το αρχείο καταγραφής <var>X</var> δεν είναι διαθέσιμο.
El registro de seguimiento <var>X</var> no está disponible.
Sporingslogfilen <var>X</var> er ikke tilgængelig.
Dziennik śledzenia <var>X</var> jest niedostępny.
Sporingsloggen <var>X</var> er ikke tilgjengelig.
Spårningsloggen <var>X</var> är inte tillgänglig.
יומן המעקב <var>X</var> אינו זמין.
跟踪日志 <var>X</var> 不可用。
O log de controle <var>X</var> não está disponível.
<var>X</var> is niet gevonden in het leestraceringslogboek.
Nem található a következő az olvasási nyomkövetési naplóban: <var>X</var>.
Kohdetta <var>X</var> ei löytynyt jäljityslokista.
Okuma izleme günlüğünde <var>X</var> bulunamadı.
Не удалось найти журнал отслеживания чтения <var>X</var>.
تعذر العثور على <var>X</var> في سجل تعقب القراءة.
Impossibile trovare <var>X</var> nel log di rilevamento delle operazioni di lettura.
<var>X</var> introuvable dans le journal de suivi de lecture.
読み取り追跡ログに <var>X</var> が見つかりませんでした。
<var>X</var> wurde im Lesenachverfolgungsprotokoll nicht gefunden.
在讀取追蹤記錄檔中找不到 <var>X</var>。
읽기 추적 로그에서 <var>X</var>을(를) 찾을 수 없습니다.
Nelze nalézt <var>X</var> v protokolu sledování čtení.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του <var>X</var> στο αναγνωσμένο αρχείο καταγραφής εντοπισμού.
<var>X</var> blev ikke fundet i sporingslogfilen for læsning.
Nie można znaleźć wpisu <var>X</var> w dzienniku śledzenia odczytów.
Finner ikke <var>X</var> i lesesporingsloggen.
Det gick inte att hitta <var>X</var> i lässpårningsloggen.
No se encuentra <var>X</var> en el registro de seguimiento de lectura.
לא היתה אפשרות לאתר את <var>X</var> ביומן מעקב הקריאה.
在读取跟踪日志中未能找到 <var>X</var>。
Não foi possível encontrar <var>X</var> no log de controle de leitura.
<var>X</var> is niet gevonden in het leestraceringslogboek.
Nem található a következő az írási nyomkövetési naplóban: <var>X</var>.
Kohdetta <var>X</var> ei löytynyt kirjoituksen jäljityslokista.
Yazma izleme günlüğünde <var>X</var> bulunamadı.
Не удалось найти журнал отслеживания записи <var>X</var>.
تعذر العثور على <var>X</var> في سجل تعقب الكتابة.
Impossibile trovare <var>X</var> nel log di rilevamento delle operazioni di scrittura.
<var>X</var> introuvable dans le journal de suivi d'écriture.
書き込み追跡ログに <var>X</var> が見つかりませんでした。
<var>X</var> wurde im Schreibnachverfolgungsprotokoll nicht gefunden.
在寫入追蹤記錄檔中找不到 <var>X</var>。
쓰기 추적 로그에서 <var>X</var>을(를) 찾을 수 없습니다.
Nelze nalézt <var>X</var> v protokolu sledování zápisu.
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του <var>X</var> στο αρχείο καταγραφής εντοπισμού εγγραφής.
No se encuentra <var>X</var> en el registro de seguimiento de escritura.
<var>X</var> blev ikke fundet i sporingslogfilen for skrivning.
Nie można znaleźć wpisu <var>X</var> w dzienniku śledzenia zapisów.
Finner ikke <var>X</var> i skrivesporingsloggen.
Det gick inte att hitta <var>X</var> i skrivspårningsloggen.
לא היתה אפשרות לאתר את <var>X</var> ביומן מעקב הכתיבה.
在写入跟踪日志中未能找到 <var>X</var>。
Não foi possível encontrar <var>X</var> no log de controle de gravação.
Invoer voor <var>X</var>:
<var>X</var> bemenetei:
Syötteet kohteelle <var>X</var>:
<var>X</var> girişleri:
Входные данные для <var>X</var>:
مدخلات لـ <var>X</var>:
Input per <var>X</var>:
Entrées pour <var>X</var> :
<var>X</var> に対する入力:
Eingaben für <var>X</var>:
<var>X</var>에 대한 입력 내용:
Vstupy pro <var>X</var>:
Είσοδοι για το <var>X</var>:
Entradas para <var>X</var>:
Input til <var>X</var>:
Dane wejściowe dla <var>X</var>:
Inndata for <var>X</var>:
Indata för <var>X</var>:
<var>X</var> 的輸入:
יחידות קלט עבור <var>X</var>:
<var>X</var> 的输入:
Entradas para <var>X</var>:
Schrijftraceringslogboek is niet beschikbaar, minimale vernieuwde bouwbewerking wordt uitgeschakeld.
Az írási nyomkövetési napló nem érhető el, a minimális újbóli buildkészítés le lesz tiltva.
Kirjoituksen jäljitysloki ei ole käytettävissä, pienin mahdollinen uudelleenkoonti poistetaan käytöstä.
Yazma İzleme günlüğü kullanılamıyor, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
Журнал отслеживания записи недоступен, минимальное перестроение будет отключено.
لا يتوفر سجل تعقب الكتابة، وسيتم تعطيل الحد الأدنى من إعادة الإنشاء.
Log di rilevamento delle operazioni di scrittura non disponibile. La ricompilazione minima verrà disabilitata.
Journal de suivi d'écriture non disponible, la régénération minimale sera désactivée.
書き込み追跡ログを使用できません。最小リビルドは無効になります。
Das Schreibnachverfolgungsprotokoll ist nicht verfügbar, minimale Neuerstellung wird deaktiviert.
쓰기 추적 로그를 사용할 수 없기 때문에 최소 다시 빌드가 사용되지 않습니다.
Protokol sledování zápisu není k dispozici, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
Το αρχείο καταγραφής εντοπισμού εγγραφής δεν είναι διαθέσιμο, η ελάχιστη επαναδόμηση θα απενεργοποιηθεί.
El registro de seguimiento de escritura no está disponible, se deshabilitará la recompilación mínima.
Sporingslogfilen for skrivning er ikke tilgængelig. Minimal genopbygning deaktiveres.
Dziennik śledzenia zapisów jest niedostępny; minimalna ponowna kompilacja zostanie wyłączona.
Skrivesporingslogg er ikke tilgjengelig. Minimal gjenoppbygging deaktiveres.
Skrivspårningsloggen är inte tillgänglig, minimal omgenerering inaktiveras.
寫入追蹤記錄檔無法使用,將停用最少重建。
יומן מעקב כתיבה אינו זמין, בנייה מחדש מינימלית לא תהיה זמינה.
写入跟踪日志不可用,将禁用最小重新生成。
Log de Controle de Gravação não disponível; a recompilação mínima será desabilitada.
Uitvoer voor <var>X</var>:
<var>X</var> kimenetei:
Tulosteet kohteelle <var>X</var>:
<var>X</var> çıktıları:
Выходные данные для <var>X</var>:
إخراجات لـ <var>X</var>:
Output per <var>X</var>:
Sorties pour <var>X</var> :
<var>X</var> に対する出力:
Ausgaben für <var>X</var>:
<var>X</var> 的輸出:
<var>X</var>에 대한 출력:
Výstupy pro <var>X</var>:
Έξοδοι για το <var>X</var>:
Salidas para <var>X</var>:
Output til <var>X</var>:
Dane wyjściowe dla <var>X</var>:
Utdata for <var>X</var>:
Utdata för <var>X</var>:
יחידות פלט עבור <var>X</var>:
<var>X</var> 的输出:
Saídas para <var>X</var>:
In cache opgeslagen afhankelijkheidstabel voor uitvoer wordt gebruikt. Deze is gemaakt met:
A rendszer a következőből létrehozott, gyorsítótárazott kimeneti függőségi táblát használja:
Käytetään välimuistiin kopioitua tulostusriippuvuustaulukkoa, joka on muodostettu kohteesta:
Şundan oluşturulan önbelleğe alınmış çıktı bağımlılığı tablosu kullanılıyor:
Использование кэшированного построения таблицы выходных зависимостей из:
يتم الآن استخدام جدول تبعيات الإخراجات المخزنة مؤقتًا والمُنشأ من:
Utilisation de la table des dépendances de sortie mise en cache générée à partir de :
以下から作成されたキャッシュ内の出力依存関係テーブルを使用しています:
Die zwischengespeicherte Ausgabeabhängigkeitstabelle wird verwendet, erstellt von:
Utilizzata tabella delle dipendenze di output memorizzata nella cache compilata da:
使用從下列建置的快取輸出相依性表格:
다음에서 빌드된 캐시된 출력 종속성 테이블 사용:
Používá se tabulka závislostí výstupu v mezipaměti sestavená z:
Χρησιμοποιείται ο cache πίνακας εξάρτησης εξόδου που δομήθηκε από:
Se usará una tabla de dependencias de salida almacenadas en caché compilada a partir de:
Bruger cachelagret outputafhængighedstabel, som er bygget fra:
Używanie zbuforowanej wyjściowej kompilacji tabeli zależności z:
Bruker hurtigbufret avhengighetstabell for utdata bygd fra:
Använder cachelagrad utdataberoendetabell som har genererats med:
משתמש בטבלת תלות פלט מאוחסנת במטמון שנבנתה מ:
使用从以下项生成的缓存输出依赖关系表:
Usando a tabela de dependência de saída em cache compilada em:
Het aantal bronbestanden en overeenkomende uitvoeritems moet overeenkomen.
A forrásfájlok és az azoknak megfelelő kimenetek számának egyeznie kell.
Lähdetiedostojen ja vastaavien tulosteiden määrä ei täsmää.
Число исходных и соответствующих выходных файлов должно совпадать.
يجب أن يتطابق عدد الملفات المصدر والإخراجات المقابلة لها.
Il numero dei file di origine e quello degli output corrispondenti non coincidono.
Les nombres de fichiers sources et de sorties associées doivent correspondre.
ソース ファイルの数と対応する出力の数が一致する必要があります。
Die Anzahl der Quelldateien und der entsprechenden Ausgaben muss übereinstimmen.
Kaynak dosyalar ile karşılık gelen çıktıların sayısı eşleşmelidir.
原始程式檔的數目與對應的輸出必須相符。
소스 파일 수와 해당 출력 수가 일치해야 합니다.
Počet zdrojových souborů a odpovídajících výstupů musí souhlasit.
Ο αριθμός των αρχείων προέλευσης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν των εξόδων.
El número de archivos de origen y sus salidas correspondientes deben coincidir.
Antallet af kildefiler og tilsvarende output skal stemme overens.
Liczba plików źródłowych musi być taka sama jak liczba odpowiadających im plików wyjściowych.
Antall kildefiler og tilhørende utdata må stemme overens.
Antalet källfiler och motsvarande utdatafiler måste stämma överens.
מספר קבצי המקור ויחידות הפלט התואמות חייבים להתאים.
源文件数和对应的输出数必须匹配。
O número de arquivos de origem e de saídas correspondentes deve coincidir.
Traceringslogboeken zijn niet beschikbaar, minimale vernieuwde bouwbewerking wordt uitgeschakeld.
A nyomkövetési naplók nem érhetők el, a minimális újbóli buildkészítés le lesz tiltva.
Jäljityslokit eivät ole käytettävissä. Pienin mahdollinen uudelleenkoonti poistetaan käytöstä.
Журналы отслеживания недоступны, минимальное перестроение будет отключено.
سجلات التعقب غير متوفرة، سيتم تعطيل الحد الأدنى لإعادة الإنشاء.
Log di rilevamento non disponibili. La ricompilazione minima verrà disabilitata.
Les journaux de suivi ne sont pas disponibles, la régénération minimale sera désactivée.
追跡ログを使用できません。最小リビルドは無効になります。
Nachverfolgungsprotokolle sind nicht verfügbar, minimale Neuerstellung wird deaktiviert.
İzleme günlükleri kullanılamıyor, en az yeniden oluşturma devre dışı bırakılacak.
追蹤記錄檔無法使用,將停用最少重建。
추적 로그를 사용할 수 없기 때문에 최소 다시 빌드가 사용되지 않습니다.
Protokoly sledování nejsou k dispozici, minimální opětovné sestavení bude zakázáno.
Τα αρχεία καταγραφής εντοπισμού δεν είναι διαθέσιμα, η ελάχιστη επαναδόμηση θα απενεργοποιηθεί.
No hay registros de seguimiento disponibles, se deshabilitará la recompilación mínima.
Der er ingen tilgængelige sporingslogfiler. Minimal genopbygning deaktiveres.
Dzienniki śledzenia są niedostępne; minimalna ponowna kompilacja zostanie wyłączona.
Sporingsloggene er ikke tilgjengelige. Minimal gjenoppbygging deaktiveres.
Spårningsloggarna är inte tillgängliga, minimal omgenerering inaktiveras.
יומני מעקב אינם זמינים, בנייה מחדש מינימלית לא תהיה זמינה.
跟踪日志不可用,将禁用最小重新生成。
Logs de controle não disponíveis; a recompilação mínima será desabilitada.
See catalog page for all messages.