The service
Messages on page
ההפניה <var>X</var> שעבורה בוצע Hash עם "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) כוללת ערך Hash ‏<var>A</var>, נדרש ערך Hash ‏<var>B</var>.
Verwijzing <var>X</var> die is gehasht met <var>Y</var> (<var>Z</var>), heeft hashwaarde <var>A</var>. Hashwaarde <var>B</var> werd verwacht.
Referanse <var>X</var> hashet med <var>Y</var> (<var>Z</var>) har hash-kodeverdi <var>A</var>, forventet hash-kodeverdi <var>B</var>.
A(z) „<var>Y</var>” (<var>Z</var>) algoritmussal kivonatolt <var>X</var> hivatkozás tényleges kivonatértéke <var>A</var>, a várt kivonatérték <var>B</var>.
Viittaus <var>X</var> hajautettiin käyttäen kohdetta <var>Y</var>; kohteella (<var>Z</var>) on hajautusarvo <var>A</var> ja odotettu hajautusarvo on <var>B</var>.
"<var>Y</var>" (<var>Z</var>) ile karması oluşturulan <var>X</var> başvurusu <var>A</var> karma değerine sahip ancak <var>B</var> karma değeri bekleniyor.
Ссылка <var>X</var>, хешированная с "<var>Y</var>" (<var>Z</var>), имеет хэш-значение <var>A</var>; требуется хэш-значение <var>B</var>.
Riferimento <var>X</var> con hash a "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) con valore hash <var>A</var>, previsto valore hash <var>B</var>.
La référence <var>X</var> hachée avec "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) a la valeur de hachage <var>A</var>, valeur de hachage attendue <var>B</var>.
使用“<var>Y</var>”(<var>Z</var>)进行哈希处理的 Reference <var>X</var> 具有哈希值 <var>A</var>,哈希值应为 <var>B</var>。
يحتوي المرجع <var>X</var> الذي تم تجزئته باستخدام "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) على قيمة التجزئة <var>A</var>، وقيمة التجزئة المتوقعة هي <var>B</var>.
"<var>Y</var>" (<var>Z</var>) でハッシュされた参照 <var>X</var> のハッシュ値は <var>A</var> ですが、ハッシュ値 <var>B</var> が必要でした。
Verweis <var>X</var> mit Hash "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) weist den Hashwert "<var>A</var>" auf, erwartet wurde Hashwert "<var>B</var>".
Odkaz <var>X</var> s vytvořenou hodnotou hash (<var>Y</var>, <var>Z</var>) má hodnotu hash <var>A</var> a očekávaná hodnota hash je <var>B</var>.
"<var>Y</var>"(<var>Z</var>)(으)로 해시된 <var>X</var> 참조에 해시 값 <var>A</var>이(가) 있지만 해시 값 <var>B</var>이(가) 있어야 합니다.
Η αναφορά <var>X</var> που κατακερματίστηκε με "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) έχει τιμή κατακερματισμού <var>A</var>, ενώ αναμενόταν τιμή κατακερματισμού <var>B</var>.
La referencia <var>X</var> con el algoritmo hash "<var>Y</var>" aplicado (<var>Z</var>) tiene el valor hash <var>A</var>; se esperaba el valor hash <var>B</var>.
Referencen <var>X</var>, der er hash'et med "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) har hashværdien <var>A</var>. Forventede hashværdien <var>B</var>.
Odwołanie <var>X</var> o wartości skrótu wyznaczanej za pomocą „<var>Y</var>” (<var>Z</var>) ma wartość skrótu <var>A</var>, oczekiwana wartość skrótu to <var>B</var>.
Referensen <var>X</var> som har hash-beräknats med <var>Y</var> (<var>Z</var>) har hash-värdet <var>A</var>, men hash-värdet <var>B</var> förväntades.
以 "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) 雜湊處理的參考 <var>X</var> 具有雜湊值 <var>A</var>,需要的雜湊值為 <var>B</var>。
Hash de referência <var>X</var> com "<var>Y</var>" (<var>Z</var>) possui valor de hash <var>A</var>; valor de hash esperado <var>B</var>.
דגלי אימות לבניית שרשרת: <var>X</var>.
Verificatievlaggen voor het maken van ketens: <var>X</var>.
Kontrollflagg for kjedebygging: <var>X</var>.
Tarkistuksen merkinnät ketjun muodostamista varten: <var>X</var>.
Zincir oluşturma için doğrulama bayrakları: <var>X</var>.
Флаги проверки для построения цепочки: <var>X</var>.
Contrassegni di verifica per la compilazione della catena: <var>X</var>.
Indicateurs de vérification pour la génération de la chaîne : <var>X</var>.
链生成的验证标志: <var>X</var>。
علامات التحقق لإنشاء السلسلة: <var>X</var>.
Érvényesítési jelzők a lánckészítéshez: <var>X</var>
チェーン構築の検証フラグ: <var>X</var>。
Überprüfungsflags für Kettenerstellung: <var>X</var>.
Příznaky ověření pro sestavení řetězu: <var>X</var>
체인 만들기에 대한 확인 플래그: <var>X</var>.
Σημαίες επαλήθευσης για δημιουργία αλυσίδας: <var>X</var>.
Marcas de comprobación para la creación de cadena: <var>X</var>.
Verificeringsflag for oprettelse af kæde: <var>X</var>.
Weryfikacja flag dla tworzenia łańcucha: <var>X</var>.
Verifieringsflaggor för skapande av kedja: <var>X</var>.
鏈結建立的驗證旗標: <var>X</var>。
Sinalizadores de verificação para construção de cadeia: <var>X</var>.
זמן אימות לבניית שרשרת: <var>X</var>.
Verificatietijd voor het maken van ketens: <var>X</var>.
Kontrollflagg for kjedebygging: <var>X</var>.
Érvényesítési idő a lánckészítéshez: <var>X</var>
Tarkistuksen aika ketjun muodostamista varten: <var>X</var>.
Zincir oluşturma için doğrulama zamanı: <var>X</var>.
Время проверки для построения цепочки: <var>X</var>.
Tempo di verifica per la compilazione della catena: <var>X</var>.
Heure de vérification pour la génération de la chaîne : <var>X</var>.
链生成的验证时间: <var>X</var>。
وقت التحقق لإنشاء السلسلة: <var>X</var>.
チェーン構築の検証時間: <var>X</var>。
Überprüfungszeit für Kettenerstellung: <var>X</var>.
Čas ověření pro sestavení řetězu: <var>X</var>
체인 만들기에 대한 확인 시간: <var>X</var>.
Χρόνος επαλήθευσης για δημιουργία αλυσίδας: <var>X</var>.
Tiempo de comprobación para la creación de cadena: <var>X</var>.
Verificeringstid for oprettelse af kæde: <var>X</var>.
Weryfikacja czasu tworzenia łańcucha: <var>X</var>.
Verifieringstid för skapande av kedja: <var>X</var>.
鏈結建立的驗證時間: <var>X</var>。
Tempo de verificação para construção de cadeia: <var>X</var>.
מבצע Hash להפניה ‏<var>X</var>, ‏Uri ‏"<var>Y</var>", מזהה "<var>Z</var>", סוג "<var>Type Name</var>" עם אלגוריתם Hash ‏"<var>A</var>" (<var>B</var>).
Verwijzing <var>X</var>, Uri <var>Y</var>, Id <var>Z</var>, Type <var>Type Name</var> wordt gehasht met hash-algoritme <var>A</var> (<var>B</var>).
Hash-referanse <var>X</var>, URI <var>Y</var>, id <var>Z</var>, type <var>Type Name</var> med hash-algoritme <var>A</var> (<var>B</var>).
Folyamatban van a(z) <var>X</var> hivatkozás kivonatolása, URI: „<var>Y</var>”, azonosító: „<var>Z</var>”, típus: „<var>Type Name</var>”, kivonatoló algoritmus: „<var>A</var>” (<var>B</var>).
Hajautetaan viittausta <var>X</var> (URI <var>Y</var>, tunnus <var>Z</var> ja tyyppi <var>Type Name</var>) käyttäen hajautusalgoritmia <var>A</var> (<var>B</var>).
"<var>A</var>" (<var>B</var>) karma algoritması ile başvuru <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", Kimlik "<var>Z</var>", Tür "<var>Type Name</var>" karması oluşturuluyor.
Хэширование ссылки <var>X</var>, URI "<var>Y</var>", идентификатор "<var>Z</var>", тип "<var>Type Name</var>" с помощью алгоритма хэширования "<var>A</var>" (<var>B</var>).
Hashing riferimento <var>X</var>, URI "<var>Y</var>", ID "<var>Z</var>", tipo "<var>Type Name</var>" con algoritmo hash "<var>A</var>" (<var>B</var>).
Hachage de la référence<var>X</var>, URI "<var>Y</var>", ID "<var>Z</var>", type "<var>Type Name</var>" avec l'algorithme de hachage "<var>A</var>" (<var>B</var>).
使用哈希算法“<var>A</var>”(<var>B</var>)对 Reference <var>X</var>、URI“<var>Y</var>”、ID“<var>Z</var>”和 Type“<var>Type Name</var>”进行哈希处理。
تجزئة المرجع <var>X</var>، Uri "<var>Y</var>"، المعرف "<var>Z</var>"، النوع "<var>Type Name</var>" بخوارزمية التجزئة "<var>A</var>" (<var>B</var>).
ハッシュ アルゴリズム "<var>A</var>" (<var>B</var>) を使用して参照 <var>X</var>、URI "<var>Y</var>"、ID "<var>Z</var>"、種類 "<var>Type Name</var>" をハッシュしています。
Auf den Verweis <var>X</var>, URI "<var>Y</var>", ID "<var>Z</var>", Typ "<var>Type Name</var>" mit Algorithmus "<var>A</var>" wird ein Hash angewendet (<var>B</var>).
Odkaz hodnoty hash <var>X</var>, URI <var>Y</var>, ID <var>Z</var>, Typ <var>Type Name</var> s algoritmem hash <var>A</var> (<var>B</var>).
참조 <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", ID "<var>Z</var>", 유형 "<var>Type Name</var>"을(를) 해시 알고리즘 "<var>A</var>"(<var>B</var>)(으)로 해시합니다.
Γίνεται κατακερματισμός της αναφοράς <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", Αναγνωριστικό "<var>Z</var>", Τύπος "<var>Type Name</var>" με αλγόριθμο κατακερματισμού "<var>A</var>" (<var>B</var>).
Aplicando el algoritmo hash "<var>A</var>" a la referencia <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", Id. "<var>Z</var>", Tipo "<var>Type Name</var>" (<var>B</var>).
Hashingreference <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", Id "<var>Z</var>", Type "<var>Type Name</var>" med hashalgoritmen "<var>A</var>" (<var>B</var>).
Odwołanie wyznaczające wartość skrótu <var>X</var>, identyfikator Uri „<var>Y</var>”, identyfikator „<var>Z</var>”, typ „<var>Type Name</var>” z algorytmem wyznaczania wartości skrótu „<var>A</var>” (<var>B</var>).
Hash skapas för referensen <var>X</var>, URI:n <var>Y</var>, ID:t <var>Z</var>, typen <var>Type Name</var> med hash-algoritmen <var>A</var> (<var>B</var>).
正在以雜湊演算法 "<var>A</var>" (<var>B</var>) 雜湊參考 <var>X</var>、Uri "<var>Y</var>"、ID "<var>Z</var>"、型別 "<var>Type Name</var>"。
Referência de hash <var>X</var>, Uri "<var>Y</var>", Id "<var>Z</var>", Tipo "<var>Type Name</var>" com algoritmo de hash "<var>A</var>" (<var>B</var>).
פעולת הגנת הנתונים לא הצליחה. ייתכן שהסיבה לכך היא שפרופיל המשתמש לא נטען עבור הקשר המשתמש של הליך המשנה הנוכחי, מצב שעלול להתרחש כאשר הליך המשנה מתחזה.
De bewerking voor gegevensbeveiliging is niet voltooid. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat het gebruikersprofiel niet is geladen voor de gebruikerscontext van de huidige thread. Dit is het geval wanneer de thread imiteert.
Databeskyttelses-operasjonen var mislykket. Dette kan være forårsaket av at brukerprofilen ikke er lastet for den nåværende trådens brukerkontekst, noe som kan være tilfellet når tråden representerer.
Az adatvédelmi művelet sikertelen volt. Ennek oka lehetett az, hogy nem volt betöltve a jelenlegi szál felhasználói környezetéhez tartozó felhasználói profil, ami akkor fordulhat elő, ha a szál megszemélyesít valamit.
Tietojen suojaustoiminto ei onnistunut. Tämä on saattanut aiheutua siitä, että käyttäjäprofiilia ei ole ladattu nykyisen säikeen käyttäjäkontekstille, kuten säikeen tekeytyessä.
Veri koruması işlemi başarısız oldu. Bunun nedeni geçerli iş parçacığının kullanıcı bağlamı için kullanıcı profilinin yüklenmemiş olması olabilir (iş parçacığı kimliğe büründüğünde durun bu olabilir).
Не удалось выполнить операцию защиты данных. Это может быть вызвано отсутствием загруженного профиля пользователя для пользовательского контекста текущего потока, которое может иметь место при имитации потока.
Operazione di protezione dei dati non riuscita. Il problema potrebbe essere causato dal fatto che non è stato caricato il profilo utente per il contesto utente del thread corrente, il che può accadere in caso di rappresentazione da parte del thread.
L'opération de protection des données a échoué. Cela peut se produire lorsque le profil utilisateur n'a pas été chargé pour le contexte utilisateur du thread actuel, ce qui peut être le cas lorsque le thread emprunte une identité.
数据保护操作未成功。这可能是由于未为当前线程的用户上下文加载用户配置文件导致的。当线程执行模拟时,可能会出现此情况。
لم تتم عملية حماية البيانات بنجاح. قد يرجع السبب في ذلك إلى عدم تحميل ملف تعريف المستخدم لسياق مستخدم مسار التنفيذ الحالي، وهو السبب المحتمل في حالة تمثيل مسار التنفيذ.
データ保護操作に失敗しました。スレッドが偽装されている場合など、現在のスレッドのユーザー コンテキストに対してユーザー プロファイルが読み込まれていないことが原因であった可能性があります。
Dieser Datenschutzvorgang war nicht erfolgreich. Ursache hierfür kann sein, dass das Benutzerprofil nicht für den Benutzerkontext des aktuellen Threads geladen wurde, was der Fall sein kann, wenn der Thread die Identität wechselt.
Operace ochrany dat se nezdařila. To mohlo být způsobeno tím, že uživatelský profil nebyl načten pro kontext uživatele aktuálního vlákna, což může být případ, kdy vlákno provádí zosobnění.
데이터 보호 작업이 실패했습니다. 현재 스레드의 사용자 컨텍스트에 대한 사용자 프로필이 로드되지 않았기 때문일 수 있는데 이런 경우는 스레드가 가장 중일 때 발생할 수 있습니다.
Η λειτουργία προστασίας των δεδομένων ήταν ανεπιτυχής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν είχε φορτωθεί το προφίλ χρήστη για το περιβάλλον χρήστη του τρέχοντος νήματος, πράγμα που μπορεί να συμβεί όταν το νήμα κάνει μίμηση.
La operación de protección de datos no se realizó correctamente. Esto puede deberse a que no se cargó el perfil de usuario para el contexto de usuario del subproceso actual, lo que puede ocurrir cuando se suplanta el subproceso.
Databeskyttelseshandlingen mislykkedes. Dette kan skyldes, at brugerprofilen ikke var indlæst for den aktuelle tråds brugerkontekst, hvilket kan forekomme, når tråden udgiver sig for at være en anden.
Operacja ochrony danych nie powiodła się. Mogło to być spowodowane niezaładowaniem profilu użytkownika dla kontekstu użytkownika bieżącego wątku, co mogło stanowić przypadek personifikacji wątku.
Dataskyddsåtgärden misslyckades. Detta kan bero på att användarprofilen för den aktuella trådens användarkontext inte hade lästs in, vilket kan inträffa när personifiering utförs i tråden.
資料保護作業失敗。這可能是未針對目前執行緒的使用者內容載入使用者設定檔所造成,當執行緒正在模擬時就可能有這種情況。
A operação de proteção de dados não teve êxito. Isso pode ter sido causado pelo não carregamento do perfil do usuário para o contexto do usuário do thread atual, o que pode acontecer quando o thread está representando.
מאמת את SignedInfo באמצעות אלגוריתם Hash עם מפתחות <var>X</var>.
SignedInfo wordt geverifieerd met sleutelhash-algoritme <var>X</var>.
Kontrollerer SignedInfo ved hjelp av nøkkel-hash-algoritme <var>X</var>.
Folyamatban van a SignedInfo érvényesítése a kulccsal definiált <var>X</var> kivonatoló algoritmus használatával.
Tarkistetaan SignedInfo-kohdetta käyttäen avainhajautusalgoritmia <var>X</var>.
<var>X</var> anahtarlı karma algoritması kullanılarak SignedInfo doğrulanıyor.
Проверка SignedInfo с использованием алгоритма хеширования с ключом <var>X</var>.
Verifica di SignedInfo mediante algoritmo hash con chiave <var>X</var>.
Vérification de SignedInfo à l'aide de l'algorithme de hachage à clé <var>X</var>.
使用键控哈希算法 <var>X</var> 验证 SignedInfo。
التحقق من صحة SignedInfo باستخدام خوارزمية التجزئة التي تم إنشاء مفتاح لها <var>X</var>.
キー付きハッシュ アルゴリズム <var>X</var> を使用して SignedInfo を検証しています。
SignedInfo wird mithilfe des verschlüsselten Hashalgorithmus <var>X</var> überprüft.
Probíhá ověřování informace SignedInfo pomocí algoritmu hash s klíčem <var>X</var>.
키 해시 알고리즘 <var>X</var>을(를) 사용하여 SignedInfo를 확인 중입니다.
Γίνεται επαλήθευση του SignedInfo με χρήση αλγόριθμου κατακερματισμού με κλειδί <var>X</var>.
Comprobando SignedInfo mediante el algoritmo hash con clave <var>X</var>.
Verificerer SignedInfo vha. hashalgoritmen med nøglen <var>X</var>.
Weryfikowanie elementu SignedInfo przy użyciu algorytmu wyznaczania wartości skrótu z kluczem <var>X</var>.
SignedInfo verifieras med hjälp av den nyckelbaserade hash-algoritmen <var>X</var>.
正在使用索引雜湊演算法 <var>X</var> 驗證 SignedInfo。
Verificando SignedInfo usando algoritmo de hash de chave <var>X</var>.
אימות תבנית החתימה הצליח.
Validatie van handtekening is voltooid.
Signaturformat-valideringen var vellykket.
Az aláírás formátumának érvényesítése sikeresen befejeződött.
Allekirjoituksen muodon tarkistus onnistui.
İmza biçimi doğrulama başarılı.
Проверка формата подписи прошла успешно.
Convalida del formato della firma completata.
Réussite de la validation du format de signature.
签名格式验证成功。
تم التحقق من تنسيق التوقيع بنجاح.
署名形式の検証に成功しました。
Die Validierung des Signaturformats war erfolgreich.
Ověření formátu podpisu bylo úspěšné.
서명 형식 유효성 검사가 성공했습니다.
Η επικύρωσης μορφής της ταυτότητας ήταν επιτυχημένη.
La validación del formato de firma se realizó correctamente.
Valideringen af signaturformatet blev udført.
Walidacja formatu podpisu zakończona powodzeniem.
Verifieringen av signaturformat har slutförts.
簽章格式驗證成功。
Êxito na validação do formato da assinatura.
המרת קנוניקליזציה משתמשת בפותרן <var>X</var> וב- URI של בסיס "<var>Y</var>".
Resolver <var>X</var> en basis-URL <var>Y</var> worden gebruikt voor Canonicalization-transform.
Kanoniserings-transformer bruker løsningsprogram <var>X</var> og basis-URI <var>Y</var>.
A kanonizálási átalakító a(z) <var>X</var> feloldót és a következő alap URI-azonosítót használja: „<var>Y</var>”.
Kanonisoinnin muunnos käyttää selvitystoimintoa <var>X</var> ja URI-perusosoitetta <var>Y</var>.
Kurallaştırma dönüşümü <var>X</var> çözümleyicisini ve "<var>Y</var>" taban URI'sini kullanıyor.
В преобразовании канонизации используется средство разрешения <var>X</var> и базовый URI "<var>Y</var>".
La trasformazione di canonizzazione utilizza il resolver <var>X</var> e l'URI di base "<var>Y</var>".
La transformation de canonisation utilise le programme de résolution <var>X</var> et l'URI de base "<var>Y</var>".
规范转换正在使用解析程序 <var>X</var> 和基 URI“<var>Y</var>”。
يستخدم التحويل التمهيدي المحول <var>X</var> وURI الأساسي "<var>Y</var>".
標準化変換は、リゾルバー <var>X</var> とベース URI "<var>Y</var>" を使用しています。
Die Kanonisierungstransformation verwendet Resolver <var>X</var> und Basis-URI "<var>Y</var>".
Převod do kanonického tvaru používá překladač <var>X</var> a základní adresu URI <var>Y</var>.
정규화 변환에 확인자 <var>X</var> 및 기본 URI "<var>Y</var>"을(를) 사용합니다.
Ο μετασχηματισμός κανονικοποίησης χρησιμοποιεί την επίλυση <var>X</var> και το βασικό URI "<var>Y</var>".
La transformación de resolución de nombres canónicos utiliza la resolución <var>X</var> y el URI base "<var>Y</var>".
Transformeringen af kanonikaliseringen bruger fortolkeren <var>X</var> og basis-URI'en "<var>Y</var>".
Transformacja zapewniania kanoniczności używa rozwiązywania nazw <var>X</var> i podstawowego identyfikatora URI „<var>Y</var>”.
Resolvern <var>X</var> och bas-URI:n <var>Y</var> används för kanoniseringstransformeringen.
規範化轉換將使用解析程式 <var>X</var> 和基底 URI "<var>Y</var>"。
A transformação em formato canônico está usando o resolvedor <var>X</var> e URI de base "<var>Y</var>".
בונה ומאמת את שרשרת X509 עבור האישור <var>X</var>.
De X509-keten voor certificaat <var>X</var> wordt gemaakt en geverifieerd.
Oppretter og kontrollerer X509-kjeden for sertifikat <var>X</var>.
Folyamatban van az X509-es lánc létrehozása és ellenőrzése a következő tanúsítványhoz: <var>X</var>.
Muodostetaan ja tarkistetaan X509-ketjua varmenteelle <var>X</var>.
<var>X</var> sertifikası için X509 zinciri oluşturuluyor ve doğrulanıyor.
Построение и проверка цепочки X509 для сертификата <var>X</var>.
Compilazione e verifica della catena X509 per il certificato <var>X</var>.
Génération et vérification de la chaîne X509 pour le certificat <var>X</var>.
生成并验证证书 <var>X</var> 的 X509 链。
إنشاء سلسلة X509 والتحقق منها للشهادة <var>X</var>.
証明書 <var>X</var> の X509 チェーンを作成および検証しています。
Die X509-Kette für Zertifikat <var>X</var> wird erstellt und überprüft.
Probíhá vytváření sestavení a ověření řetězu X509 pro certifikát <var>X</var>.
<var>X</var> 인증서에 대한 X509 체인을 만들고 확인합니다.
Γίνεται δημιουργία και επαλήθευση της αλυσίδας X509 για το πιστοποιητικό <var>X</var>.
Creando y comprobando la cadena X509 para el certificado <var>X</var>.
Opretter og verificerer X509-kæden for certifikatet <var>X</var>.
Tworzenie i weryfikowanie łańcucha X509 dla certyfikatu <var>X</var>.
X509-kedjan för certifikatet <var>X</var> skapas och kontrolleras.
正在建立和驗證憑證 <var>X</var> 的 X509 鏈結。
Construindo e verificando a cadeia X509 para o certificado <var>X</var>.
מחשב חתימה עם המפתח <var>X</var> באמצעות תיאור חתימה <var>Y</var>, אלגוריתם Hash ‏<var>Z</var> ומעצב חתימה אסימטרי <var>A</var>.
Handtekening wordt berekend met sleutel <var>X</var>, handtekeningbeschrijving <var>Y</var>, hash-algoritme <var>Z</var> en asymmetrische indelingsfunctie voor handtekeningen <var>A</var>.
Beregner signatur med nøkkel <var>X</var> ved hjelp av signaturbeskrivelse <var>Y</var>, hash-algoritme <var>Z</var> og asymmetrisk signaturformatering <var>A</var>.
Folyamatban van az aláírás kiszámítása; kulcs: <var>X</var>, aláírás-leírás: <var>Y</var>, kivonatoló algoritmus: <var>Z</var>, aszimmetrikus aláírás-formázó: <var>A</var>.
Lasketaan allekirjoitusta, jolla on avain <var>X</var>, käyttäen allekirjoituksen kuvausta <var>Y</var>, hajautusalgoritmia <var>Z</var> ja asymmetristä allekirjoituksen muotoilutoimintoa <var>A</var>.
<var>Y</var> imza açıklaması, <var>Z</var> karma algoritması ve <var>A</var> asimetrik imza biçimlendiricisi kullanılarak anahtarı <var>X</var> olan imza hesaplanıyor.
Расчет подписи с ключом <var>X</var> с использованием описания подписи <var>Y</var>, алгоритма хеширования <var>Z</var> и асимметричного форматирования подписи <var>A</var>.
Calcolo della firma con chiave <var>X</var> mediante descrizione di firma <var>Y</var>, algoritmo hash <var>Z</var> e formattatore di firma asimmetrico <var>A</var>.
Calcul de la signature à l'aide de la clé <var>X</var>, de la description de signature <var>Y</var>, de l'algorithme de hachage <var>Z</var> et du module de déformatage de signature asymétrique <var>A</var>.
使用签名描述 <var>Y</var>、哈希算法 <var>Z</var> 和非对称签名格式化程序 <var>A</var> 计算带有密钥 <var>X</var> 的签名。
حساب التوقيع الذي يشتمل على المفتاح <var>X</var> باستخدام وصف التوقيع <var>Y</var> وخوارزمية التجزئة <var>Z</var> وتنسيق التوقيع المختلف <var>A</var>.
署名の説明 <var>Y</var>、ハッシュ アルゴリズム <var>Z</var>、および非対称署名フォーマッタ <var>A</var> を使用して、キー <var>X</var> で署名を計算しています。
Die Signatur mit Schlüssel <var>X</var> wird mithilfe der Signaturbeschreibung <var>Y</var>, Hashalgorithmus <var>Z</var> und der asymmetrischen Signaturformatierung <var>A</var> berechnet.
Probíhá výpočet podpisu s klíčem <var>X</var> pomocí popisu podpisu <var>Y</var>, s algoritmem hash <var>Z</var> a formátovacím modulem asymetrického podpisu <var>A</var>.
키 <var>X</var>이(가) 있는 서명을 서명 설명 <var>Y</var>, 해시 알고리즘 <var>Z</var> 및 비대칭 서명 포맷터 <var>A</var>을(를) 사용하여 계산하고 있습니다.
Γίνεται υπολογισμός υπογραφής με κλειδί <var>X</var> με χρήση της περιγραφής υπογραφής <var>Y</var>, αλγόριθμου κατακερματισμού <var>Z</var> και εργαλείου μορφοποίησης ασύμμετρης υπογραφής <var>A</var>.
Calculando la firma con la clave <var>X</var> mediante la descripción de firma <var>Y</var>, el algoritmo hash <var>Z</var> y el formateador de firma asimétrica <var>A</var>.
Beregner signatur med nøglen <var>X</var> vha. signaturbeskrivelsen <var>Y</var>, hashalgoritmen <var>Z</var> og den asymmetriske signaturformateringsfunktion <var>A</var>.
Obliczanie podpisu za pomocą klucza <var>X</var> przy użyciu opisu podpisu <var>Y</var>, algorytmu wyznaczania wartości skrótu <var>Z</var> i asymetrycznego programu formatującego podpis <var>A</var>.
Signaturen med nyckeln <var>X</var> beräknas med hjälp av signaturbeskrivningen <var>Y</var>, hash-algoritmen <var>Z</var> och den asymmetriska signaturformateraren <var>A</var>.
正在使用簽章描述 <var>Y</var>、雜湊演算法 <var>Z</var> 和非對稱簽章格式子 <var>A</var> 計算金鑰為 <var>X</var> 的簽章。
Calculando assinatura com chave <var>X</var> usando a descrição de assinatura <var>Y</var>, o algoritmo de hash <var>Z</var> e o formatador de assinatura assimétrica <var>A</var>.
See catalog page for all messages.