The service
Messages on page
מחרוזת ההפרדה בין צומת לצומת.
De scheidingstekenreeks tussen de verschillende knooppunten.
Skillestrengen mellom hver node.
Az egyes csomópontok között használt elválasztójel
Solmujen välissä oleva erotinmerkkijono.
Düğümler arasındaki ayırıcı dize.
Строка разделителя между каждым узлом.
Stringa di separazione tra i singoli nodi.
Chaîne de séparation entre chaque nœud.
每个节点之间的分隔符字符串。
السلسلة الفاصلة بين كل عُقدة.
各ノード間の区切り記号文字列です。
Das Trennzeichen zwischen den einzelnen Knoten.
Řetězec oddělovače mezi každým uzlem
각 노드 사이의 구분 문자열입니다.
Η συμβολοσειρά διαχωρισμού ανάμεσα στους κόμβους.
Cadena de separación entre cada nodo.
Separatorstrengen mellem hver node.
Ciąg separatora między poszczególnymi węzłami.
Avgränsarsträngen mellan varje nod.
每個節點之間的分隔符號字串。
A cadeia de caracteres de separador entre cada nó.
יש למקם את EditorPart '<var>X</var>' ב- EditorZone.
EditorPart <var>X</var> moet in een EditorZone worden geplaatst.
EditorPart <var>X</var> må plasseres i en EditorZone.
A(z) „<var>X</var>” EditorPart elemet EditorZone vezérlőben kell elhelyezni.
EditorPart <var>X</var> on sijoitettava EditorZone-vyöhykkeeseen.
'<var>X</var>' EditorPart, EditorZone içine yerleştirilmelidir.
EditorPart '<var>X</var>' должна быть помещена в EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' deve essere collocato in un EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' doit être placé dans un EditorZone.
EditorPart“<var>X</var>”必须放置在 EditorZone 中。
يجب وضع EditorPart '<var>X</var>' في EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' は EditorZone 内に配置されなければなりません。
EditorPart <var>X</var> muss in einer EditorZone positioniert werden.
Ovládací prvek EditorPart <var>X</var> musí být umístěn ve třídě EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>'은(는) EditorZone에 배치해야 합니다.
Το EditorPart '<var>X</var>' πρέπει να τοποθετηθεί σε EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' se debe situar en una EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' skal placeres i en EditorZone.
Element EditorPart '<var>X</var>' należy umieścić w strefie EditorZone.
EditorPart <var>X</var> måste finnas i en EditorZone.
EditorPart '<var>X</var>' 必須置於 EditorZone 中。
EditorPart '<var>X</var>' deve ser colocado em um EditorZone.
שעת אירוע (UTC): <var>X</var>
Tijd van gebeurtenis (UTC): <var>X</var>
Hendelsestidspunkt (UTC): <var>X</var>
Esemény időpontja (UTC): <var>X</var>
Tapahtuman aika (UTC): <var>X</var>
Olay saati (UTC): <var>X</var>
Время события (UTC): <var>X</var>
Ora evento (UTC): <var>X</var>
Heure de l'événement (UTC) : <var>X</var>
事件时间(UTC): <var>X</var>
زمن الحدث (UTC): <var>X</var>
イベント時間 (UTC): <var>X</var>
Ereigniszeit (UTC): <var>X</var>
Čas události (UTC): <var>X</var>
이벤트 시간(UTC): <var>X</var>
Ώρα συμβάντος (UTC): <var>X</var>
Tiempo de evento (UTC): <var>X</var>
Hændelsestidspunkt (UTC): <var>X</var>
Czas zdarzenia (UTC): <var>X</var>
Tidpunkt (UTC): <var>X</var>
事件時間 (UTC): <var>X</var>
Hora do evento (UTC): <var>X</var>
אתה עומד לאפס את כל רכיבי Web Part המותאמים אישית לערכי השיתוף שלהם, ולמחוק את כל רכיבי ה- Web Part פרטיים. לחץ על 'אישור' כדי להשלים פעולה זו. לחץ על 'ביטול' כדי לשמור את הגדרות ה- Web Part המותאמות אישית ואת רכיבי ה- Web Part הפרטיים.
U gaat alle gepersonaliseerde webonderdelen opnieuw instellen op hun gedeelde waarden en alle persoonlijke webonderdelen wissen. Klik op OK om deze bewerking te voltooien. Klik op Annuleren om uw gepersonaliseerde instellingen van webonderdelen en uw persoonlijke webonderdelen te behouden.
Du er i ferd med å tilbakestille alle webdeler med personlige data til de delte verdiene og slette alle private webdeler. Klikk OK for å fullføre operasjonen. Klikk Avbryt for å beholde innstillingene for webdeler med personlige data og private webdeler.
Arra készül, hogy az összes személyre szabott kijelzőt visszaállítsa a megosztott értékre, és törölje a saját kijelzőket. A művelet végrehajtásához kattintson az OK gombra. A kijelzőkhöz megadott személyes beállítások és a saját kijelzők megtartásához kattintson a Mégse gombra.
Olet palauttamassa kaikkia mukautettuja WWW-osia niiden jaettuihin arvoihin ja poistamassa yksityisiä WWW-osia. Jos haluat tehdä tämän, valitse OK. Jos haluat säilyttää mukautetut WWW-osa-asetukset ja yksityiset WWW-osat, valitse Peruuta.
Tüm kişiselleştirilmiş Web Bölümlerini paylaşılan değerlerine sıfırlamak ve tüm özel Web Bölümlerini silmek üzeresiniz. Bu işlemi tamamlamak için Tamam'ı tıklatın. Kişiselleştirilmiş Web Bölümü ayarlarını ve özel Web Bölümlerini korumak için İptal'i tıklatın.
Вы сбрасываете все персонализированные веб-части к их общим значениям и удаляете частные веб-части. Нажмите OK для завершения операции. Нажмите Отмена для сохранения персонализированных настроек веб-части и частных веб-частей.
Si sta per ripristinare tutte le Web part personalizzate ai valori condivisi ed eliminare eventuali Web part private. Per completare questa operazione, scegliere OK. Per conservare le impostazioni delle Web part personalizzare e le Web part private, scegliere Annulla.
Vous êtes sur le point de rétablir les valeurs partagées de tous les WebParts personnalisés et de supprimer tous les WebParts privés. Cliquez sur OK pour effectuer cette opération. Cliquez sur Annuler pour conserver tous vos paramètres WebPart personnalisés et vos WebParts privés.
您即将把所有个性化 Web 部件重置为它们的共享值并删除所有专用 Web 部件。单击“确定”完成此操作。单击“取消”保留个性化 Web 部件设置和专用 Web 部件。
أنت على وشك إعادة تعيين كل "أجزاء الويب" المخصصة إلى القيم المشتركة الخاصة بهذه الأجزاء وحذف أي "أجزاء ويب" خاصة. انقر فوق "موافق" لإتمام هذه العملية. انقر فوق "إلغاء الأمر" للاحتفاظ بإعدادات "جزء الويب" المخصص و"أجزاء الويب" الخاصة.
パーソナル化された Web パーツすべてを共有の値にリセットし、プライベート Web パーツを削除しようとしています。この操作を完了するには、[OK] をクリックしてください。パーソナル化された Web パーツ設定およびプライベート Web パーツを保持するには、[キャンセル] をクリックしてください。
Sie sind im Begriff, alle personalisierten Webparts auf ihre globalen Werte zurückzusetzen und alle privaten Webparts zu löschen. Klicken Sie auf "OK", um diesen Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um Ihre personalisierten Webpart-Einstellungen und privaten Webparts beizubehalten.
Chystáte se obnovit všechny přizpůsobené webové části na sdílené hodnoty a odstranit všechny privátní webové části. Chcete-li tuto operaci dokončit, klikněte na tlačítko OK. Chcete-li zachovat nastavení přizpůsobených webových částí a privátní webové části, klikněte na tlačítko Storno.
개인 설정한 모든 웹 파트를 해당 공유 값으로 다시 설정하고 개인 웹 파트를 삭제하려고 합니다. 이 작업을 완료하려면 [확인]을 클릭하고 개인 설정된 웹 파트 설정 및 개인 웹 파트를 유지하려면 [취소]를 클릭하십시오.
Πρόκειται να επαναφέρετε όλα τα προσαρμοσμένα Τμήματα Web Parts στις κοινόχρηστες τιμές του και να διαγράψετε τυχόν ιδιωτικά Τμήματα Web. Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να ολοκληρώσετε αυτή τη λειτουργία. Κάντε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" για να διατηρήσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις των Τμημάτων Web σας και τα ιδιωτικά Τμήματα Web.
Está a punto de restablecer todos los elementos Web personalizados a sus valores compartidos y eliminar todos los elementos Web privados. Haga clic en Aceptar para completar esta operación. Haga clic en Cancelar para guardar la configuración personalizada de elementos Web y elementos Web privados.
Du er ved at nulstille alle personligt tilpassede webdele til deres delte værdier og ved at slette alle private webdele. Klik på OK for at færdiggøre handlingen. Klik på Annuller for at beholde dine personligt tilpassede webdelsindstillinger og privat webdele.
Za chwilę przywrócisz wartości wspólne wszystkich spersonalizowanych części sieci Web i usuniesz wszystkie prywatne części sieci Web. Kliknij przycisk OK, aby wykonać tę operację. Kliknij przycisk Anuluj, aby zachować spersonalizowane ustawienia części sieci Web i prywatne części sieci Web.
Alla anpassade webbdelar kommer att återställas till standardvärdena, och alla privata webbdelar kommer att tas bort. Klicka på OK för att fortsätta. Om du vill behålla anpassade webbdelsinställningar och privata webbdelar klickar du på Avbryt.
您即將把所有個人化的 Web 組件重設為其共用值並刪除任何私用的 Web 組件。按一下 [確定] 完成此作業。按一下 [取消] 保留個人化的 Web 組件設定和私用的 Web 組件。
רכיב אחר כבר הוסיף HttpSessionState להקשר. נא ודא שרק מודול מצב הפעלה אחד יירשם.
Er is al een HttpSessionState toegevoegd aan de context door een ander onderdeel. Controleer of niet meer dan één sessiestatusmodule is geregistreerd.
En annen komponent har allerede lagt til HttpSessionState i konteksten. Kontroller at bare én øktstatusmodul er registrert.
Egy másik összetevő már hozzáadta a környezethez a HttpSessionState osztályt. Ügyeljen arra, hogy csak egy munkamenet-állapot modul legyen regisztrálva.
Başka bir bileşen HttpSessionState'i zaten içeriğe ekledi. Lütfen tek bir oturum durumu modülünün kaydedileceğinden emin olun.
Другой компонент уже добавил в контекст HttpSessionState. Должен быть зарегистрирован только один модуль состояния сеанса.
Un altro componente ha già aggiunto un elemento HttpSessionState al contesto. Accertarsi che venga registrato un solo modulo dello stato sessione.
Un autre composant a déjà ajouté un HttpSessionState au contexte. Assurez-vous qu'un seul module d'état de session doit être inscrit.
Toinen osa on jo lisännyt HttpSessionState-kohteen kontekstiin. Varmista, että vain yksi istuntotilamoduuli pitää rekisteröidä.
另一个组件已向上下文中添加了 HttpSessionState。请确保只注册了一个会话状态模块。
قام مكون آخر بالفعل بإضافة HttpSessionState إلى السياق. الرجاء التأكد من تسجيل وحدة نمطية واحدة فقط لحالة جلسة العمل.
別のコンポーネントが HttpSessionState をコンテキストに既に追加しました。セッション状態モジュール が 1 つだけ登録されていることを確認してください。
Eine andere Komponente hat dem Kontext bereits einen HttpSessionState hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass nur ein Sitzungszustandsmodul registriert wird.
Do kontextu již byla třída HttpSessionState přidána jinou součástí. Ověřte, že registrován bude pouze jeden modul stavu relace.
다른 구성 요소에서 컨텍스트에 HttpSessionState를 이미 추가했습니다. 세션 상태 모듈은 하나만 등록할 수 있습니다.
Έχει προστεθεί ήδη ένα άλλο στοιχείο HttpSessionState στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε ότι μόνο μια λειτουργική μονάδα κατάστασης περιόδου λειτουργίας είναι εγγεγραμμένη.
Otro componente ya ha agregado un HttpSessionState al contexto. Asegúrese de que sólo se registre un módulo de estado de sesión.
En anden komponent har allerede føjet en HttpSessionState til konteksten. Kontroller, at kun ét sessionstilstandsmodul er registreret.
Inny składnik już dodał element HttpSessionState do kontekstu. Można zarejestrować tylko jeden moduł stanu sesji.
En annan komponent har redan lagt till HttpSessionState i kontexten. Kontrollera att endast en sessionstillståndsmodul är registrerad.
另一個元件已經將 HttpSessionState 加入內容中。請確定只註冊一個工作階段狀態模組。
Outro componente já adicionou um HttpSessionState ao contexto. Certifique-se de que apenas um módulo de estado de sessão deva ser registrado.
התיקיה היחסית שמכילה את תמונות השורה עבור ה- TreeView.
De relatieve map die de lijnafbeeldingen bevat voor de TreeView.
Den relative mappen som inneholder linjebildene for TreeView.
A TreeView vezérlőhöz használt sorképeket tartalmazó relatív mappa
TreeView-viivakuvat sisältävä suhteellinen kansio.
TreeView için çizgi görüntülerini içeren göreli klasör.
Относительная папка, содержащая изображения линий для TreeView.
Cartella relativa contenente le immagini linea per TreeView.
Dossier relatif contenant les images de ligne du TreeView.
包含 TreeView 的线条图像的相对文件夹。
المجلد المرتبط الذي يحتوي على الصور الخطية الخاصة بـ TreeView.
TreeView の線イメージを含む相対フォルダーです。
Der relative Ordner, der die Liniengrafiken für die TreeView enthält.
TreeView에 사용할 선 이미지가 들어 있는 상대 폴더입니다.
Ο σχετικός φάκελος που περιέχει τις εικόνες γραμμών για το TreeView.
Carpeta relativa que contiene las imágenes de línea para TreeView.
Den relative mappe, der indeholder stregbillederne til TreeView.
Relativní složka obsahující obrázky čar pro prvek TreeView
Folder względny zawierający obrazy liniowe elementu TreeView.
Den relativa mapp som innehåller de bilder som ska användas som linjer i TreeView-kontrollen.
包含 TreeView 的線條影像的相對資料夾。
A pasta relativa que contém as imagens de linha de TreeView.
פרמטר שם הטבלה אינו יכול להיות Null או להיות באורך אפס.
De parameter voor de tabelnaam mag geen null zijn of een lengte van nul hebben.
Parameteren for tabellnavn kan ikke være null eller ha en lengde som er 0.
A tábla névparamétere nem lehet null értékű vagy nulla hosszúságú.
Taulukon nimen parametri ei voi olla null, eikä sen pituus voi olla nolla.
Tablo adı parametresi null veya sıfır uzunlukta olamaz.
Параметр имени таблицы не может иметь значение null или иметь нулевую длину.
Il parametro del nome di tabella non può essere null o avere lunghezza zero.
Le paramètre de nom de table ne peut pas être null ou avoir une longueur de zéro.
表名称参数不能为空或者长度为零。
لا يمكن أن تكون معلمة اسم الجدول خالية أو بطول قيمته صفر.
テーブル名パラメーターに null または長さ 0 を指定することはできません。
Der Parameter für den Tabellennamen darf nicht NULL sein oder eine Länge von 0 (null) haben.
테이블 이름 매개 변수는 null이거나 길이가 0일 수 없습니다.
Η παράμετρος ονόματος πίνακα δεν μπορεί να είναι null ή να έχει μήκος μηδέν.
El parámetro de nombres de tabla no puede ser nulo ni tener una longitud de cero.
Tabelnavnsparameteren må ikke være null eller have længden nul.
Parametr názvu tabulky nemůže obsahovat hodnotu Null ani mít nulovou délku.
Parametr nazwy tabeli nie może mieć wartości ani długości zerowej.
Tabellnamnsparametern kan inte vara null eller ha en längd på noll tecken.
資料表名稱參數不能為 null 或長度為零。
O parâmetro nome da tabela não pode ser nulo ou ter tamanho zero.
השם של PersonalizationProvider הרשום, המשמש לגישה למצב ההתאמה האישית.
De naam van een geregistreerde PersonalizationProvider die wordt gebruikt voor toegang tot de personalisatiestatus.
Navnet på en registrert PersonalizationProvider som brukes for tilgang til status for bruk av personlige data.
A személyesítés állapotának eléréséhez használt regisztrált PersonalizationProvider szolgáltató neve
Mukautustilan käyttämiseen käytettävän rekisteröidyn PersonalizationProvider-kohteen nimi.
Kişiselleştirme durumuna erişmek için kullanılan kayıtlı PersonalizationProvider'ın adı.
Имя зарегистрированного поставщика PersonalizationProvider, используемое для доступа к состоянию персонализации.
Nome del PersonalizationProvider registrato utilizzato per accedere allo stato di personalizzazione.
Nom d'un PersonalizationProvider inscrit utilisé pour accéder à l'état de personnalisation.
用于访问个性化设置状态的已注册 PersonalizationProvider 的名称。
اسم PersonalizationProvider المسجل المستخدم للوصول إلى حالة التخصيص.
パーソナル化状態にアクセスするために使用される、登録された PersonalizationProvider の名前です。
Der Name für einen registrierten PersonalizationProvider, mit dem auf den Personalisierungszustand zugegriffen wird.
Název registrovaného zprostředkovatele PersonalizationProvider použitý pro přístup ke stavu individuálního nastavení
개인 설정 상태에 액세스하는 데 사용할 등록된 PersonalizationProvider의 이름입니다.
Το όνομα ενός εγγεγραμμένου PersonalizationProvider που θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην κατάσταση προσαρμογής.
Nombre de un PersonalizationProvider registrado utilizado para tener acceso al estado de personalización.
Navnet på en registreret PersonalizationProvider, der skal bruges til at få adgang til tilstanden for den personlige tilpasning.
Nazwa zarejestrowanego dostawcy PersonalizationProvider używana do uzyskania dostępu do stanu personalizacji.
Namnet på en registrerad PersonalizationProvider som används för att komma åt anpassningstillståndet.
用來存取個人化狀態的已註冊 PersonalizationProvider 名稱。
O nome de um PersonalizationProvider registrado usado para acessar o estado de personalização.
ניתן להשתמש במאפיין ParseTimeData במהלך ניתוח מבנה טקסט בלבד.
De eigenschap ParseTimeData kan alleen tijdens het parseren worden gebruikt.
Kan bare bruke egenskapen ParseTimeData under analysering.
A ParseTimeData tulajdonság csak elemzés közben használható.
ParseTimeData-ominaisuutta voidaan käyttää vain jäsennyksen aikana.
ParseTimeData özelliği yalnızca ayrıştırma sırasında kullanılabilir.
Свойство ParseTimeData можно использовать только во время разбора.
La proprietà ParseTimeData può essere utilizzata solo durante l'analisi.
La propriété ParseTimeData peut uniquement être utilisée lors de l'analyse.
只能在分析过程中使用 ParseTimeData 属性。
يمكن استخدام خاصية ParseTimeData خلال عملية التحليل فقط.
ParseTimeData プロパティは、解析中のみ使用することができます。
Die ParseTimeData-Eigenschaft kann nur während der Analyse verwendet werden.
Vlastnost ParseTimeData lze použít pouze během analýzy.
ParseTimeData 속성은 구문 분석하는 동안에만 사용할 수 있습니다.
Η ιδιότητα ParseTimeData μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια ανάλυσης.
La propiedad ParseTimeData sólo se puede utilizar durante el análisis.
Egenskaben ParseTimeData kan kun bruges under parsing.
Właściwość ParseTimeData może być używana tylko podczas analizy.
Egenskapen ParseTimeData kan endast användas vid parsning.
只有在剖析期間才能使用 ParseTimeData 屬性。
A propriedade ParseTimeData só pode ser usada durante a análise.
סוג הפקד '<var>Type Name</var>' אינו יכול להיות חלק מערכת נושא.
Het besturingselementtype <var>Type Name</var> kan niet van een thema worden voorzien.
Kan ikke bruke tema for kontrolltypen <var>Type Name</var>.
A(z) „<var>Type Name</var>” típusú vezérlőn nem használhatók témák.
Ohjausobjektin lajille <var>Type Name</var> ei voi käyttää teemaa.
'<var>Type Name</var>' denetim türünün teması olamaz.
Тип элемента управления '<var>Type Name</var>' не может определить тему.
Impossibile applicare un tema al tipo '<var>Type Name</var>'.
Impossible de thématiser le type de contrôle '<var>Type Name</var>'.
控件类型“<var>Type Name</var>”不能有主题。
لا يمكن تحديد نسق لنوع عنصر التحكم '<var>Type Name</var>'.
コントロールの種類 '<var>Type Name</var>' にはテーマを指定できません。
Der Steuerelementtyp <var>Type Name</var> kann nicht mit einem Design versehen werden.
Pro typ ovládacího prvku <var>Type Name</var> nelze použít motiv.
'<var>Type Name</var>' 컨트롤 형식에는 테마를 적용할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη θέματος σε στοιχείο ελέγχου τύπου '<var>Type Name</var>'.
No se puede aplicar un tema al tipo de control '<var>Type Name</var>'.
Objekttypen '<var>Type Name</var>' kan ikke forsynes med et tema.
Nie można utworzyć motywu formantu typu '<var>Type Name</var>'.
Kontroller av typen <var>Type Name</var> kan inte använda teman.
控制項型別 '<var>Type Name</var>' 不能設定主題。
O tipo de controle '<var>Type Name</var>' não pode ter um tema.
See catalog page for all messages.