The service
Messages on page
未计算的策略级别
原則層級未評估
Úroveň zásad nebyla vyhodnocena.
Politikniveauet blev ikke evalueret.
Beleidsniveau is niet geëvalueerd
Käytäntötasoa ei arvioitu
Niveau de stratégie non évalué
Richtlinienebene nicht ausgewertet
Δεν αξιολογήθηκε το επίπεδο πολιτικής
A házirendszint nem lett kiértékelve.
Livello dei criteri non valutato
ポリシー レベルは評価されていません。
정책 수준이 확인되지 않았습니다.
Policynivå er ikke evaluert
Poziom zasad nie został oceniony
Nível de diretiva não avaliado
Nível de política não avaliado
Уровень политики не оценен
No se evaluó el nivel de directiva
Principnivån är inte utvärderad
İlke düzeyi değerlendirilemedi
Soubor nebyl nalezen. Ověřte, zda byl zadán správný název souboru.
Filen blev ikke fundet. Kontroller, at du angav det korrekte filnavn.
Het bestand is niet gevonden. Controleer of de juiste bestandsnaam is opgegeven.
Tiedostoa ei löydy. Varmista, että annettu tiedostonimi on oikea.
Fichier introuvable. Vérifiez que le nom de fichier donné est correct.
Datei nicht gefunden. Überprüfen Sie die Eingabe.
Το αρχείο δεν βρέθηκε. Επιβεβαιώστε ότι έχει δοθεί το σωστό όνομα αρχείου.
A fájl nem található. Ellenőrizze, hogy a helyes fájlnevet adta-e meg.
File non trovato. Verificare che il nome del file sia corretto.
ファイルが見つかりません。正しいファイル名が指定されているかどうか確認してください。
파일을 찾을 수 없습니다. 올바른 파일 이름을 지정했는지 확인하십시오.
Finner ikke filen. Kontroller at riktig filnavn er angitt.
Nie można odnaleźć pliku. Sprawdź, czy została podana poprawna nazwa pliku.
Arquivo não encontrado. Verifique se foi fornecido o nome de arquivo correto.
Ficheiro não encontrado. Verifique se foi fornecido o nome de ficheiro correcto.
Файл не найден. Проверьте правильность задания имени файла.
No se encontró el archivo. Compruebe que especificó el nombre de archivo correcto.
Det gick inte att hitta filen. Kontrollera att rätt filnamn angavs.
Dosya bulunamadı. Lütfen, doğru dosya adının verildiğini doğrulayın.
未找到文件。请验证所提供的文件名是否正确。
找不到檔案。請驗證是否提供了正確檔名。
导入失败。此程序集似乎没有发行者证书。
匯入失敗。這個組件可能沒有發行者憑證。
Import se nezdařil. Zdá se, že sestavení nemá certifikát vydavatele.
Importen mislykkedes. Assemblyen har tilsyneladende ikke et udgivercertifikat.
Het importeren is mislukt. De assembly bevat geen uitgeverscertificaat.
Tuonti epäonnistui. Kokoonpano ei vaikuta olevan julkaisijan sertifikaatti.
Échec de l'importation. L'assembly ne semble pas posséder de certificat d'éditeur.
Fehler beim Importiervorgang. Möglicherweise hat die Assembly kein Publisherzertifikat.
Η εισαγωγή απέτυχε. Η συγκρότηση δεν φαίνεται να διαθέτει πιστοποιητικό εκδότη.
Az importálás sikertelen. A kódösszeállításhoz nem tartozik gyártói tanúsítvány.
Importazione non riuscita. L'assembly non dispone di un certificato dell'editore.
インポートに失敗しました。アセンブリは発行者の証明書ではありません。
가져오지 못했습니다. 어셈블리에 게시자 인증서가 없습니다.
Importen mislyktes. Samlingen ser ikke ut til å ha et utgiversertifikat.
Importowanie nie powiodło się. Ten zestaw nie ma certyfikatu wydawcy.
Falha na importação. O conjunto de módulos (assembly) não parece ter um certificado de editor.
Falha ao importar. A assemblagem não parece ter um certificado da editora.
Сбой при импорте. По-видимому, сборка не содержит сертификата издателя.
Error al importar. El ensamblado no parece ser un certificado de compañía de software.
Importen misslyckades. Sammansättningen har troligen inte något certifikat.
Alma işlemi başarısız. Derlemenin, yayıncı sertifikası yok gibi görünüyor.
Käytäntötaso <var>X</var> ei pysty arvioimaan tätä kokoonpanoa. <var>Y</var>
Le niveau de stratégie <var>X</var> est incapable d'évaluer cet assembly.<var>Y</var>
Die Richtlinienebene <var>X</var> kann die Assembly nicht auswerten.<var>Y</var>
Αυτό το επίπεδο πολιτικής <var>X</var> δεν μπορεί να αξιολογήσει αυτήν τη συγκρότηση.<var>Y</var>
A(z) <var>X</var> házirendszint nem alkalmas a kódösszeállítással való kiértékelésre. <var>Y</var>
Il livello dei criteri <var>X</var> non è in grado di valutare l'assembly.<var>Y</var>
<var>X</var> ポリシー レベルではこのアセンブリを評価できません。 <var>Y</var>
<var>X</var> 정책 수준에서는 이 어셈블리를 확인할 수 없습니다. <var>Y</var>
Policynivået <var>X</var> kan ikke evaluere denne samlingen.<var>Y</var>
Nie można ocenić tego zestawu na poziomie zasad <var>X</var>. <var>Y</var>
O nível de diretiva <var>X</var> não pode avaliar o conjunto de módulos (assembly). <var>Y</var>
O nível de política <var>X</var> não consegue avaliar a assemblagem. <var>Y</var>
Для уровня политики <var>X</var> не удалось оценить эту сборку. <var>Y</var>
El nivel de directiva <var>X</var> no puede evaluar el ensamblado. <var>Y</var>
Principnivån <var>X</var> kan inte utvärdera den här sammansättningen. <var>Y</var>
<var>X</var> ilke düzeyi bu derlemeyi değerlendiremiyor.<var>Y</var>
<var>X</var> 策略级别无法计算此程序集。<var>Y</var>
<var>X</var> 原則層級無法評估這個組件。<var>Y</var>
Úroveň zásad <var>X</var> nemůže vyhodnotit toto sestavení. <var>Y</var>
Politikniveauet <var>X</var> kan ikke evaluere denne assembly. <var>Y</var>
Beleidsniveau <var>X</var> kan deze assembly niet evalueren. <var>Y</var>
试图修复应用程序时发生错误。
嘗試修復應用程式時發生錯誤。
Při pokusu o opravu aplikace došlo k chybě.
Der opstod en fejl under forsøg på at reparere programmet.
Bij het repareren van de toepassing is een fout opgetreden.
Virhe sovelluksen korjaamista yritettäessä.
Une erreur s'est produite lors d'une tentative de correction de l'application.
Beim Reparieren der Anwendung ist ein Fehler aufgetreten.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια διόρθωσης της εφαρμογής.
Hiba történt az alkalmazás javítására tett kísérlet során.
Errore durante il tentativo di correggere l'applicazione.
アプリケーションを修正中にエラーが発生しました。
응용 프로그램을 복구하는 동안 오류가 발생했습니다.
Det oppstod en feil under forsøk på å reparere programmet.
Wystąpił błąd przy próbie naprawienia aplikacji.
Erro durante tentativa de corrigir o aplicativo.
Erro ao tentar corrigir a aplicação.
Возникла ошибка при попытке исправить данное приложение.
Error al intentar corregir la aplicación.
Ett fel inträffade när tillämpningsprogrammet korrigerades.
Uygulama düzeltilmeye çalışılırken hata oluştu.
您正试图加载未知的安全类型。
您正嘗試載入未知的安全性類型。
Pokoušíte se načíst neznámý typ zabezpečení.
Du forsøger at indlæse en ukendt sikkerhedstype.
U probeert een onbekend beveiligingstype te laden.
Yrität ladata tuntematonta suojaustyyppiä.
Vous essayez de charger un type de sécurité inconnu.
Es wurde versucht einen unbekannte Sicherheitstyp zu laden.
Προσπαθείτε να φορτώσετε έναν άγνωστο τύπο ασφάλειας.
Ismeretlen biztonsági típust próbál betölteni.
Si sta tentando di caricare un tipo di protezione sconosciuto.
不明なセキュリティの種類を読み込もうとしています。
알 수 없는 보안 형식을 로드하려고 했습니다.
Du prøver å laste inn en ukjent sikkerhetstype.
Dokonano próby załadowania nieznanego typu zabezpieczeń.
Você está tentando carregar um tipo de segurança desconhecido.
Está a tentar carregar um tipo de segurança desconhecido.
Вы пытаетесь загрузить неизвестный тип безопасности.
Intentó cargar un tipo de seguridad desconocido.
Du försöker ladda en okänd säkerhetstyp.
Bilinmeyen bir güvenlik türü yüklemeye çalışıyorsunuz.
允许空白密码
允許空白密碼
Povolit prázdná hesla
Tillad blanke adgangskoder
Lege wachtwoorden toestaan
Salli tyhjät salasanat
Autoriser les mots de passe vides
Leere Kennwörter zulassen
Επιτρέπονται κενοί κωδικοί πρόσβασης
Üres jelszó engedélyezése
Ammetti password vuote
空のパスワードを許可する
빈 암호 허용
Tillat tomme passord
Zezwalaj na używanie pustego hasła
Permitir Senhas em Branco
Permitir palavras-passe em branco
Разрешить пустые пароли
Permitir contraseñas en blanco
Tillåt tomma lösenord
Boş Parolaya İzin Ver
无法保存 XML 文件
無法儲存 XML 檔案
Soubor XML nelze uložit
XML-filen kan ikke gemmes.
Kan het XML-bestand niet opslaan
XML-tiedoston tallentaminen ei onnistu
Impossible d'enregistrer le fichier XML
Die XML-Datei kann nicht gespeichert werden
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείου XML
Az XML-fájl nem menthető.
Impossibile salvare file XML
XML ファイルを保存できません。
XML 파일을 저장할 수 없음
Kan ikke lagre XML-fil
Nie można zapisać pliku XML
Não é possível salvar arquivo XML
Impossível guardar o ficheiro XML
Не удалось сохранить файл XML
No se puede guardar el archivo XML
Det gick inte att spara XML-filen
XML dosyası kaydedilemiyor
按用户进行的程序集隔离
依據使用者的組件隔離
Izolace sestavení podle uživatele
Isolation af assembly efter bruger
Assembly-isolatie per gebruiker
Käyttäjän eristämä kokoonpano
Isolation de l'assembly par l'utilisateur
Assemblyisolation durch Benutzer
Απομόνωση συγκροτήσεων από το χρήστη
Kódösszeállítások elszigetelése felhasználó alapján
Isolamento assembly dall'utente
ユーザーによるアセンブリの分離
사용자로 어셈블리 격리
Samlingsisolasjon av bruker
Izolacja zestawu według użytkowników
Isolamento de Conjunto de Módulos (Assembly) por Usuário
Isolamento de assemblagem por utilizador
Изоляция сборок по пользователям
Aislamiento de ensamblados por el usuario
Sammansättningsisolering efter användare
Kullanıcıya Göre Derleme Yalıtma
在此权限集中添加或移除权限
在這個使用權限集合中加入或移除使用權限
Přidá nebo odebere oprávnění v této sadě oprávnění.
Tilføjer eller fjerner tilladelser i dette tilladelsessæt
Machtigingen in deze machtigingenset toevoegen of verwijderen
Lisää tai poista tämän oikeusryhmän oikeuksia
Ajouter ou supprimer des autorisations dans ce jeu d'autorisations
Berechtigungen in diesem Berechtigungssatz hinzufügen oder entfernen
Προσθήκη ή κατάργηση δικαιωμάτων σε αυτό το σύνολο δικαιωμάτων
Engedély felvétele az engedélycsoportba vagy eltávolítása abból
Aggiunge o rimuove le autorizzazioni incluse nel set
このアクセス許可セットのアクセス許可を追加または削除します。
이 권한 집합에서 권한을 추가하거나 제거합니다.
Legg til eller fjern tillatelser i dette tillatelsessettet
Dodaj lub usuń uprawnienia w tym zestawie uprawnień
Adicionar ou remover permissões deste conjunto de permissões
Adicionar ou remover permissões neste conjunto de permissões
Добавить разрешения в этот набор разрешений или удалить их
Agregar o quitar permisos de este conjunto de permisos
Lägg till eller ta bort behörigheter i den här behörighetsgruppen
Bu izin kümesine izin ekle veya kaldır
See catalog page for all messages.