The service
Messages on page
設定檔機碼 (%1) 具有 NULL 值。
A chave do Ficheiro de Configuração (%1) tem valor NULL.
配置文件关键字(%1)的值为 NULL。
Yapılandırma Dosyası anahtarı (%1) NULL değerine sahip.
Konfigurationsfilnyckeln (%1) har värdet NULL.
Klucz pliku konfiguracyjnego (%1) ma wartość NULL.
A konfigurációs fájl kulcsának (%1) értéke NULL.
La clé du fichier de configuration (%1) a une valeur nulle.
A chave do Arquivo de Configuração (%1) tem valor NULL.
Ключ файла конфигурации (%1) имеет пустое значение (NULL).
構成ファイルのキー (%1) に NULL の値があります。
La clave de archivo de configuración (%1) tiene un valor de NULL.
Konfigurationsdateischlüssel (%1) hat den Wert NULL.
De sleutel voor het configuratiebestand (%1) heeft de waarde NULL.
Klíč konfiguračního souboru (%1) obsahuje hodnotu NULL.
구성 파일 키(%1)에 NULL 값이 있습니다.
La chiave %1 del file di configurazione ha valore Null.
從 %1 啟動同步處理執行。
A iniciar execução da sincronização de %1.
开始从 %1 进行同步。
Eşitleme çalışması %1 üzerinden başlatılıyor.
Synkroniseringspass från %1 startas.
Rozpoczynanie wykonania synchronizacji od %1.
Szinkronizálás kezdete: %1.
Démarrage de la passe de synchronisation à partir de %1.
Iniciando a execução da sincronização de %1.
Начало прохода синхронизации с %1.
%1 から同期の実行を開始します。
Iniciar la ejecución de la sincronización desde %1.
Synchronisierungsvorgang wird von %1 gestartet.
Synchronisatie wordt gestart vanaf %1.
Spouštění synchronizace: %1
%1에서 동기화를 시작합니다.
Avvio esecuzione sincronizzazione da %1.
開始處理延遲的 DN 參照。
A iniciar processamento de referências a DN diferidas.
开始处理延迟的 dn 引用。
Ertelenen dn başvuruları işlenmeye başlanıyor.
Behandling av fördröjda referenser till unika namn inleds.
Rozpoczynanie przetwarzania odłożonych odwołań dn.
A megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások feldolgozásának megkezdése.
Début du traitement des références de DN reportées.
Começando o processamento das referências dn adiadas.
Начало обработки отложенных ссылок DN.
延期された dn リファレンスの処理を開始しています。
Comenzar el procesamiento de referencias de DN aplazadas.
Die Verarbeitung der zurückgestellten DN-Verweise wurde gestartet.
Verwerken van uitgestelde dn-verwijzingen starten.
Začíná zpracovávání zpožděných odkazů DN.
지연된 dn 참조 처리를 시작합니다.
Inizio elaborazione di riferimenti posticipati a nomi distinti.
已完成處理延遲的 DN 參照。
Processamento de referências a DN diferidas concluído.
延迟的 dn 引用已处理完成。
Ertelenen dn başvurularının işlenmesi tamamlandı.
Behandling av fördröjda referenser till unika namn har slutförts.
Zakończono przetwarzanie odłożonych odwołań dn.
A megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások feldolgozása befejeződött.
Fin du traitement des références de DN reportées.
Concluindo o processamento das referências dn adiadas.
Завершение обработки отложенных ссылок DN.
延期された dn リファレンスの処理を完了しています。
Finalizó el procesamiento de referencias de DN aplazadas.
Die Verarbeitung der zurückgestellten DN-Verweise wurde abgeschlossen.
Verwerken van uitgestelde dn-verwijzingen is voltooid.
Zpracovávání zpožděných odkazů DN bylo dokončeno.
지연된 dn 참조 처리를 마쳤습니다.
Fine elaborazione di riferimenti posticipati a nomi distinti.
開始過時執行。
A iniciar limpeza.
开始老化进程。
Eskimiş nesne temizliği başlatılıyor.
Åldringspass inleds.
Rozpoczynanie czyszczenia starych obiektów.
Takarítás megkezdése.
Début de la passe de vieillissement.
Começando execução de duração.
Начало прохода старения.
削除されたオブジェクトのクリーンアップを開始しています。
Iniciar ejecución de detección de registros obsoletos.
Bereinigung gelöschter Objekte wird gestartet.
Opruimen van oude objecten starten.
Spouštění procesu čištění adresáře.
삭제한 개체 정리 작업을 시작합니다.
Inizio pulitura oggetti eliminati
開始過時執行。 過時要求每 %1!d! 執行一次。前次是在 %2!d! 個執行之前過時。
A iniciar limpeza. Limpeza pedida a cada %1!d! execuções. Última limpeza efectuada há %2!d! execuções.
开始老化进程。 每 %1!d! 轮请求一次老化。上次老化是在 %2!d! 轮之前。
Eskimiş nesne temizliği başlatılıyor. Her %1!d! çalıştırmada bir eskimiş nesne temizliği isteniyor. En son %2!d! çalıştırma önce eskimiş nesneler temizlendi.
Åldringspass inleds. Åldring begärs vid var %1!d! pass. Senaste åldring skedde för %2!d! pass sen.
Rozpoczynanie czyszczenia starych obiektów. Usuwanie starych obiektów żądane co tyle czyszczeń: %1!d!. Ostatnio usuwano stare obiekty tyle czyszczeń temu: %2!d!.
Takarítás megkezdése. Takarítás szükséges minden %1!d! futtatás után. Az utolsó takarítás %2!d! futtatással ezelőtt történt.
Début de la passe de vieillissement. Vieillissement demandé toutes les %1!d! passes. Le dernier vieillissement date de %2!d! passes.
Começando execução de duração. Duração solicitada a cada %1!d! execuções. Nós continuamos até %2!d! execuções atrás.
Начало прохода старения. Старение запрашивается через каждые %1!d! проходов. Старение выполнялось %2!d! проходов тому назад.
削除されたオブジェクトのクリーンアップを開始しています。 Aging requested every %1!d! 回毎の削除されたオブジェクトのクリーンアップが要求されます。%2!d! 回前に削除されたオブジェクトのクリーンアップが実行されました。
Iniciar ejecución de detección de registros obsoletos. Detección de registros obsoletos solicitada cada %1!d! ejecuciones. Ésta se realizó por última vez hace %2!d! ejecuciones.
Bereinigung gelöschter Objekte wird gestartet. Bereinigung wird alle %1!d! Ausführungen angefordert. Bereinigung wurde zuletzt vor %2!d! Ausführungen durchgeführt.
Opruimen van oude objecten starten. Opruimen wordt na elke %1!d! keer uitvoeren uitgevoerd. Opruimen is %2!d! keer uitvoeren geleden uitgevoerd.
Spouštění procesu čištění adresáře. Frekvence čištění (počet spuštění): %1!d!. Poslední čištění proběhlo před (počet spuštění): %2!d!
삭제 개체 정리를 시작합니다. 삭제 개체 정리 작업은 %1!d!번에 한 번 실행합니다. 마지막 작업은 %2!d!번 전에 실행했습니다.
Inizio pulitura oggetti eliminati. Pulitura richiesta ogni %1!d! esecuzioni. Ultima pulitura eseguita %2!d! esecuzioni fa.
已完成過時執行。
Limpeza concluída.
老化进程已完成。
Eskimiş nesne temizliği tamamlandı.
Åldringspass har slutförts.
Zakończono czyszczenie starych obiektów.
Takarítás befejezése.
Fin de la passe de vieillissement.
Execução de duração concluída.
Завершение прохода старения.
削除されたオブジェクトのクリーンアップを完了しました。
Finalizó la ejecución de detección de registros obsoletos.
Bereinigung gelöschter Objekte wurde abgeschlossen.
Opruimen van oude objecten is voltooid.
Čištění adresáře bylo dokončeno.
삭제 개체 정리를 마쳤습니다.
Pulitura oggetti eliminati terminata.
已完成 (順利完成) 同步處理執行。
Execução de sincronização concluída (com êxito).
同步进程已(成功)完成。
Eşitleme çalışması (başarılı) tamamlandı.
Synkroniseringspasset har slutförts.
Zakończono (pomyślnie) wykonanie synchronizacji.
A szinkronizálás (sikeresen) befejeződött.
La passe de synchronisation est terminée.
Execução de sincronização concluída (bem-sucedida).
Завершение (успешного) прохода синхронизации.
同期の実行を正常に完了しました。
La ejecución de sincronización finalizó (correctamente).
Die Synchronisierung wurde erfolgreich ausgeführt
Synchronisatie is voltooid.
Synchronizace byla úspěšně dokončena.
동기화 작업을 성공적으로 마쳤습니다.
Sincronizzazione completata.
使用檔案 %1 做為延遲 DN 參照的存放處。
A utilizar ficheiro %1 como arquivo de referências a DN diferidas.
使用文件 %1 作为延迟 dn 引用的存储。
Ertelenmiş DN başvuruları için %1 dosyası depo olarak kullanılıyor.
Filen %1 används som arkiv för fördröjda referenser till unika namn.
Używanie pliku %1 jako magazynu dla odłożonych odwołań dn.
A(z) %1 fájl használata a megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások tárolójaként.
Utilisation du fichier %1 comme magasin pour les références de noms uniques reportées.
Usando o arquivo %1 como um armazenamento para referências dn adiadas.
Использование файла %1 в качестве хранилища отложенных DN-ссылок.
ファイル %1 を延期された dn のリファレンスのストアとして使用します。
Se usará el archivo %1 como un almacén para referencias de DN aplazadas.
Datei %1 wird als Speicher für zurückgestellte DN-Verweise verwendet.
Bestand %1 wordt als archief gebruikt voor uitgestelde dn-verwijzingen.
Pro ukládání zpožděných odkazů DN je používán soubor %1.
지연된 dn 참조에 대해 %1 파일을 저장소로 사용하고 있습니다.
Verrà utilizzato il file %1 come archivio per i riferimenti posticipati a nomi distinti.
將屬性 %1 的同步處理延遲到執行結尾。正在刪除屬性。
A diferir sincronização do atributo %1 para o fim da execução. A eliminar o atributo.
将属性 %1 的同步延迟到运行结束。删除属性。
%1 özniteliğinin eşitlenmesi çalışma sonuna erteleniyor. Öznitelik siliniyor.
Synkronisering av attributet %1 fördröjs till sist i passet. Attributet tas bort.
Odkładanie synchronizacji atrybutu %1 w celu zakończenia wykonania programu. Usuwanie atrybutu.
Az attribútum (%1) szinkronizálásának a futtatás végére halasztása. Az attribútum törlése.
Report de la synchronisation de l’attribut %1 jusqu’à la fin de la passe. Suppression de l’attribut.
Adiando sincronização do atributo %1 para o fim da execução. Excluindo atributo.
Откладывание синхронизации атрибута %1 до конца прохода. Удаление атрибута.
属性 %1 の同期を実行の最後に延期します。属性を削除しています。
Aplazar la sincronización del atributo %1 hasta el final de la ejecución. Eliminar atributo.
Die Synchronisierung von Attribut %1 wird bis zum Ende der Ausführung zurückgestellt. Das Attribut wird gelöscht.
Synchronisatie van kenmerk %1 wordt uitgesteld tot aan het einde van uitvoeren. Het kenmerk wordt verwijderd.
Synchronizace atributu %1 byla odložena na konec procesu. Atribut bude odstraněn.
%1 속성의 동기화를 마지막에 실행하도록 지연시킵니다. 속성을 삭제합니다.
Posticipo sincronizzazione dell'attributo %1 alla fine dell'esecuzione. Eliminazione attributo in corso...
See catalog page for all messages.