The service
Messages on page
擁有要尋找之處理序的應用程式集區名稱
拥有要查找的进程的应用程序池的应用程序池名称
Bulunacak çalışan işlemin sahibi olan uygulama havuzunun uygulama havuzu adı
Nome do conjunto aplicacional proprietário dos processos a localizar
Namn på den programpool som sökt arbetsprocess ingår i
Nazwa puli aplikacji, do której należą szukane procesy
Navn på applikasjonsutvalget som eier prosessene som skal finnes
A keresett, a folyamatokat birtokló alkalmazáskészlet alkalmazáskészlet-neve
Nom du pool d'applications possédant les processus à rechercher
Nome do pool de aplicativos que possui os processos a serem localizados
Имя пула приложений, которому принадлежат искомые процессы
検索するプロセスを所有するアプリケーション プールの名前
Nombre del grupo de aplicaciones propietario de los procesos que se buscan
Name des Anwendungspools, der die gesuchten Prozesse besitzt
Naam van de groep van toepassingen die eigenaar is van de processen die u zoekt
Název hledaného fondu aplikací vlastnícího procesy
Etsittävät prosessit omistavan sovellussarjan nimi
שם מאגר היישומים של מאגר היישומים שבבעלותו נמצאים התהליכים שיש לחפש
찾을 프로세스가 있는 응용 프로그램 풀의 응용 프로그램 풀 이름
Όνομα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών των διεργασιών που αναζητάτε
Navn på den programgruppe, der ejer de processer, der skal findes
اسم تجمع التطبيقات الذي يملك العمليات المطلوب البحث عنها
Nome del pool di applicazioni in cui è incluso il processo da cercare
顯示可用來尋找一個或多個工作者處理序物件的動態內容
显示可用于查找一个或多个工作进程对象的动态属性
Bir veya daha fazla çalışan işlem nesnesini bulmak için kullanılabilecek dinamik özellikleri görüntüle
Apresentar as propriedades dinâmicas que podem ser utilizadas para localizar um ou mais objectos de processos de trabalho
Visa de dynamiska egenskaper som kan användas för att söka efter ett eller flera arbetsprocessobjekt
Wyświetl właściwości dynamiczne, których można użyć w celu znalezienia jednego lub większej liczby obiektów procesu roboczego
Vis de dynamiske egenskapene som kan brukes til å finne ett eller flere objekter for en arbeidsprosess
A munkavégző folyamat objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
Affiche les propriétés dynamiques pouvant être utilisées pour rechercher un ou plusieurs objets du processus de travail
Exibe as propriedades dinâmicas que podem ser usadas para localizar um ou mais objetos do processo de trabalho
Отобразить динамические свойства, которые могут быть использованы, чтобы найти один или несколько объектов рабочих процессов
ワーカー プロセス オブジェクトの検索に使用できる動的なプロパティを表示します
Mostrar las propiedades dinámicas que se pueden usar para buscar uno o varios objetos de proceso de trabajo
Dynamische Eigenschaften anzeigen, mit denen ein oder mehrere Arbeitsprozessobjekte gesucht werden können
De dynamische eigenschappen weergeven die kunnen worden gebruikt om een of meer werkprocesobjecten te zoeken
Zobrazí dynamické vlastnosti, na základě kterých lze vyhledat některé objekty pracovních procesů.
Näytä dynaamiset ominaisuudet, joiden avulla voidaan etsiä työprosessiobjekteja
הצג את המאפיינים הדינאמיים שבהם ניתן להשתמש כדי לאתר אובייקט תהליך עובד אחד או יותר
하나 이상의 작업자 프로세스 개체를 찾는 데 사용할 수 있는 동적 속성을 표시합니다.
Εμφάνιση των δυναμικών ιδιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση ενός ή περισσότερων αντικειμένων διεργασίας
Vis de dynamiske egenskaber, der kan bruges til at finde et eller flere arbejdsprocesobjekter
عرض الخصائص الديناميكية التي يمكن استخدامها للبحث عن كائن أو أكثر من كائنات العملية المنفذة
Visualizza le proprietà dinamiche che è possibile utilizzare per cercare uno o più oggetti processo di lavoro
列出電腦上目前正在執行的所有工作者處理序。
列出计算机上当前运行的所有工作进程。
Şu anda makinede çalışmakta olan tüm çalışan işlemleri listele.
Listar todos os processos de trabalho actualmente em execução no computador.
Visa lista med alla arbetsprocesser som körs på datorn.
Wyświetl listę wszystkich procesów roboczych aktualnie uruchomionych na komputerze.
Vis alle arbeidsprosesser som i øyeblikket kjører på maskinen.
A számítógépen aktuálisan futó összes munkavégző folyamat felsorolása
Répertorie l'ensemble des processus de travail en cours d'exécution sur l'ordinateur.
Lista todos os processos de trabalho que estão sendo executados no momento no computador.
Составить список всех текущих рабочих процессов, выполняемых на компьютере.
現在コンピュータで実行中のすべてのワーカー プロセスを一覧表示します。
Mostrar todos los procesos de trabajo que se ejecutan actualmente en el equipo.
Alle zurzeit auf dem Computer ausgeführten Arbeitsprozesse auflisten
Alle werkprocessen weergeven die momenteel worden uitgevoerd op de computer.
Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných pracovních procesů v počítači.
Näytä luettelo koneessa parhaillaan käynnissä olevista työprosesseista.
פרט את כל תהליכי העובד הפועלים כעת במחשב.
컴퓨터에서 현재 실행 중인 모든 작업자 프로세스를 나열합니다.
Εμφανίστε όλες τις τρέχουσες διεργασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή.
Vis alle arbejdsprocesser, der kører i øjeblikket på computeren.
سرد كافة العمليات المنفذة التي يجري تشغيلها الآن على الجهاز.
Elenca tutti i processi di lavoro attualmente in esecuzione nel computer.
尋找 PID 為 "3897" 的工作者處理序。
查找 PID 为“3897”的工作进程。
PID'si "3897" olan çalışan işlemi bul.
Localizar o processo de trabalho com o PID "3897".
Sök efter arbetsprocess med PID "3897".
Znajdź proces roboczy o identyfikatorze PID 3897.
Finn arbeidsprosessen med prosess-ID 3897.
A "3897" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat keresése
Recherche le processus de travail avec le PID "3897".
Localiza o processo de trabalho com PID "3897".
Найти рабочий процесс с PID "3897".
PID "3897" を含むワーカー プロセスを検索します。
Buscar el proceso de trabajo con PID "3897".
Arbeitsprozess mit PID "3897" suchen
Het werkproces met PID 3897 zoeken.
Vyhledá pracovní proces s PID 3897.
Etsi työprosessi, jonka PID on 3897.
חפש את תהליך העובד עם המזה האישי "3897".
PID가 "3897"인 작업자 프로세스를 찾습니다.
Βρείτε τη διεργασία με το αναγνωριστικό PID "3897".
Find arbejdsprocessen med PID "3897".
البحث عن العملية المنفذة بمعرف العملية (PID) "3897".
Trova il processo di lavoro con PID "3897".
尋找與應用程式集區 "DefaultAppPool" 相關聯的所有工作者處理序。
查找与应用程序池“DefaultAppPool”关联的所有工作进程。
"DefaultAppPool" uygulama havuzuyla ilişkili tüm çalışan işlemleri bul.
Localizar todos os processos de trabalho associados ao conjunto aplicacional "DefaultAppPool".
Sök efter alla arbetsprocesser som hör till programpoolen "DefaultAppPool".
Znajdź wszystkie procesy robocze skojarzone z pulą aplikacji „Domyślna pula aplikacji”.
Finn alle arbeidsprosesser som er knyttet til applikasjonsutvalget DefaultAppPool.
A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlethez társított munkavégző folyamatok mindegyikének megkeresése
Recherche l'ensemble des processus de travail associés au pool d'applications "DefaultAppPool".
Localiza todos os processos de trabalho associados ao pool de aplicativos "DefaultAppPool".
Найти все рабочие процессы, связанные с пулом приложений "DefaultAppPool".
アプリケーション プール "DefaultAppPool" に関連付けられたすべてのワーカー プロセスを検索します。
Buscar todos los procesos de trabajo asociados al grupo de aplicaciones "DefaultAppPool".
Alle Arbeitsprozesse suchen, die dem Anwendungspool "DefaultAppPool" zugeordnet sind
Alle werkprocessen zoeken die zijn gekoppeld aan de groep van toepassingen DefaultAppPool.
Vyhledá všechny pracovní procesy přidružené fondu aplikací DefaultAppPool.
Etsi kaikki sovellussarjaan "DefaultAppPool" liittyvät työprosessit.
חפש את כל תהליכי העובד המשויכים למאגר היישומים "DefaultAppPool".
"DefaultAppPool" 응용 프로그램 풀과 연결된 모든 작업자 프로세스를 찾습니다.
Βρείτε όλες τις διεργασίες που σχετίζονται με το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών "DefaultAppPool".
Find alle arbejdsprocesser med tilknytning til programgruppen "DefaultAppPool".
البحث عن كافة العمليات المنفذة المقترنة بتجمع التطبيقات "DefaultAppPool".
Trova tutti i processi di lavoro associati al pool di applicazioni "DefaultAppPool".
管理 HTTP 要求
管理 HTTP 请求
HTTP isteklerinin yönetimi
Administração de pedidos de HTTP
Administration av HTTP-begäranden
Administrowanie żądaniami HTTP
Administrasjon av HTTP-forespørsler
HTTP-kérelmek felügyelete
Administration des requêtes HTTP
Administração de solicitações HTTP
Администрирование HTTP-запросов
Administración de solicitudes HTTP
Verwaltung von HTTP-Anforderungen
Beheer van HTTP-aanvragen
Správa požadavků HTTP
HTTP-pyyntöjen hallinta
ניהול בקשות HTTP
HTTP 요청 관리
Διαχείριση αιτήσεων HTTP
Administration af HTTP-anmodninger
إدارة طلبات HTTP
HTTP 要求の管理
Amministrazione di richieste HTTP
列出使用中的 HTTP 要求
列出活动的 HTTP 请求
Etkin HTTP isteklerini listele
Listar pedidos de HTTP activos
Visa en lista med aktiva HTTP-begäranden
Wyświetl listę aktywnych żądań HTTP
Vis aktive HTTP-forespørsler
Az aktív HTTP-kérelmek felsorolása
Répertorier les requêtes HTTP actives
Listar solicitações HTTP ativas
Перечислить активные HTTP-запросы
アクティブな HTTP 要求の一覧
Mostrar todas las solicitudes HTTP activas
Aktive HTTP-Anforderungen auflisten
Actieve HTTP-aanvragen weergeven
Zobrazit seznam aktivních požadavků HTTP
Näytä luettelo aktiivisista HTTP-pyynnöistä
פרט בקשות HTTP פעילות
활성 HTTP 요청 나열
Εμφάνιση ενεργών αιτήσεων HTTP
Vis aktive HTTP-anmodninger
سرد طلبات HTTP النشطة
Elenca richieste HTTP attive
列出電腦上目前正在執行的要求。這個命令可以使用識別碼來尋找特定要求、按照上層工作者處理序、應用程式集區或站台列出要求,或是依據指定的要求屬性比對零個或多個目前正在執行的要求。
列出计算机上当前正在执行的请求。此命令可用于使用特定请求的标识符来查找该请求,按父工作进程、应用程序池或站点列出请求,或者基于指定的请求属性匹配零个或多个当前正在执行的请求。
Şu anda makinede yürütülmekte olan istekleri listele. Bu komut tanıtıcısını veya URL'sini kullanarak belirli bir isteği bulmak, üst çalışan işleme, uygulama havuzuna veya siteye göre istekleri listelemek veya belirtilen istek özniteliklerini temel alarak sıfır veya daha fazla istekle eşleştirmek için kullanılabilir.
Listar os pedidos actualmente em execução no computador. Este comando pode ser utilizado para localizar um pedido específico utilizando o respectivo identificador, listar os pedidos por processo de trabalho, conjunto aplicacional ou site principal, ou localizar zero ou mais correspondências de pedidos actualmente em execução com base nos atributos de pedidos especificados.
Visa en lista med begäranden som körs på datorn. Med kommandot kan du söka efter en specifik begäran genom att ange dess identifierare. Du kan också använda kommandot om du vill visa begäranden i en överordnad arbetsprocess, programpool eller webbplats, eller matcha inga eller flera pågående begäranden enligt angivna attribut.
Wyświetl listę żądań aktualnie wykonywanych na komputerze. Korzystając z tego polecenia, można znaleźć określone żądanie za pomocą jego identyfikatora, wyświetlić listę żądań według nadrzędnych procesów roboczych albo znaleźć dopasowanie do zera lub większej liczby aktualnie wykonywanych żądań na podstawie określonych atrybutów.
Vis forespørslene som i øyeblikket kjøres på maskinen. Denne kommandoen brukes til å finne en bestemt forespørsel ved hjelp av forespørselens ID, til å vise forespørslene etter overordnet arbeidsprosess, applikasjonsutvalg eller område, og til å finne null eller flere like forespørsler som i øyeblikket kjøres, basert på attributtene for den angitte forespørselen.
A számítógépen aktuálisan feldolgozás alatt álló kérelmek felsorolása. Ennek a parancsnak a segítségével megkereshető egy adott kérelem az azonosítója alapján, összeállítható a kérelmek listája szülő munkavégző folyamat, alkalmazáskészlet vagy hely szerinti bontásban, illetve a megadott kérelemattribútumok alapján szűrhetők a végrehajtás alatt álló kérelmek.
Répertorie les demandes en cours d'exécution sur l'ordinateur. Vous pouvez utiliser cette commande pour rechercher une demande spécifique à l'aide de son identificateur, pour répertorier les demandes par processus de travail parent, pool d'applications ou site ou encore pour faire correspondre zéro ou plusieurs demandes en cours d'exécution à partir des attributs de demande indiqués.
Lista as solicitações que estão sendo executadas no momento no computador. Este comando pode ser usado para localizar uma solicitação específica usando seu identificador, listar as solicitações por processo de trabalho pai, pool de aplicativos ou site, ou corresponder a zero ou mais solicitações executadas no momento com base nos atributos de solicitação especificados.
Перечислить текущие выполняемые запросы на компьютере. Эта команда может применяться для поиска конкретного запроса с использованием его идентификатора, для перечисления запросов по родительскому рабочему процессу, пулу приложений или узлу или для сопоставления нуля или большего числа выполняемых запросов по указанным атрибутам запроса.
コンピュータ上で現在実行中の要求を一覧表示します。このコマンドを使用して、識別子によって特定の要求を検索したり、親のワーカー プロセスによって要求を一覧表示したり、または指定された要求属性に基づいて一致する要求を検索できます。
Muestra todas las solicitudes que se ejecutan actualmente en el equipo. Este comando se puede usar para buscar una solicitud específica mediante el identificador, mostrar las solicitudes por proceso de trabajo primario, grupo de aplicaciones o sitio, o buscar cero o más solicitudes que se ejecutan actualmente en función de los atributos de solicitud especificados.
Die zurzeit auf dem Computer ausgeführten Anforderungen auflisten. Mit diesem Befehl können Sie eine bestimmte Anforderung anhand der ID suchen, die Anforderungen nach dem übergeordneten Arbeitsprozess, Anwendungspool oder nach der Site auflisten oder vorhandene zurzeit ausgeführte Anforderungen anhand der angegebenen Anforderungsattribute suchen.
De aanvragen weergeven die momenteel worden uitgevoerd op de computer. Met deze opdracht kunt u een specifieke aanvraag zoeken aan de hand van de id, de aanvragen weergeven per bovenliggend werkproces, of nul of meer aanvragen zoeken op basis van de opgegeven aanvraagkenmerken.
Zobrazí seznam aktuálně spuštěných požadavků v počítači. Tento příkaz lze použít k vyhledání konkrétního požadavku na základě jeho identifikátoru, k zobrazení seznamu požadavků podle nadřazených pracovních procesů, fondů aplikací či webů nebo k vyhledání aktuálně spuštěných požadavků v počtu nula či více na základě zadaných atributů požadavků.
Näytä koneessa parhaillaan suoritettavien pyyntöjen luettelo. Tätä komentoa voidaan käyttää tietyn pyynnön löytämiseen sen tunnuksen perusteella, työprosessien pyyntöjen näyttämiseen päätyöprosessin, sovellussarjan tai sivuston perusteella tai nollan tai useamman parhaillaan suoritettavan pyynnön löytämiseen määritettyjen pyyntömääritteiden perusteella.
פרט את הבקשות המתבצעות כעת במחשב. פקודה זו יכולה לשמש לאיתור בקשה ספציפית באמצעות המזהה שלו, לפירוט הבקשות לפי תהליך העובד המשמש כאב, לפי מאגר יישומים או לפי אתר, או להתאמת אפס או יותר בקשות המתבצעות כעת על בסיס תכונות הבקשה שצוינו.
컴퓨터에서 현재 실행 중인 요청을 나열합니다. 이 명령을 사용하여 해당 식별자로 특정 요청을 찾거나, 부모 작업자 프로세스, 응용 프로그램 풀 또는 사이트에 따라 요청을 나열하거나, 지정한 요청 특성을 기준으로 0개 이상의 현재 실행 중인 요청을 찾을 수 있습니다.
Εμφανίστε τις τρέχουσες αιτήσεις που εκτελούνται στον υπολογιστή. Αυτή η εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση μιας συγκεκριμένης αίτησης χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό της ή τη διεύθυνση URL, για την εμφάνιση των αιτήσεων κατά γονική διεργασία, χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών ή τοποθεσία, ή για την αντιστοίχιση καμιάς, μιας ή περισσότερων αιτήσεων με βάση τα καθορισμένα χαρακτηριστικά αίτησης.
Vis de anmodninger, der udføres i øjeblikket på computeren. Du kan bruge denne kommando til at finde en bestemt anmodning ved at angive dens id, du kan få vist anmodningerne efter overordnet arbejdsproces, programgruppe eller websted, eller du kan finde ingen eller flere anmodninger, der udføres i øjeblikket, på basis af de angivne anmodningsattributter.
سرد طلبات التنفيذ الحالية على الجهاز. يمكن استخدام هذا الأمر للبحث عن طلب محدد باستخدام المعرف الخاص به، أو يمكن سرد الطلبات حسب العملية المنفذة الأصل أو تجمع التطبيقات الأصل أو الموقع الأصل أو مطابقة طلبات التنفيذ الحالية أو عدم مطابقتها على أساس سمات الطلب المحدد.
Elenca le richieste attualmente in esecuzione nel computer. Questo comando può essere utilizzato per trovare una richiesta specifica tramite il relativo identificatore, per elencare le richieste in base al processo di lavoro padre, al pool di applicazioni o al sito oppure per trovare zero o più richieste attualmente in esecuzione in base agli attributi specificati.
要尋找之要求的要求識別碼
要查找的请求的请求 ID
Bulunacak isteğin istek kimliği
ID do pedido a localizar
ID för sökt begäran
Identyfikator żądania do znalezienia
Forespørsels-ID for forespørselen som skal finnes
A keresett kérelem kérelemazonosítója
ID de la demande à rechercher
Identificação da solicitação a ser localizada
Код искомого запроса
検索する要求の要求 ID
Identificador de solicitud de la solicitud que se busca
Anforderungs-ID der gesuchten Anforderung
Id van de aanvraag die u wilt zoeken
ID hledaného požadavku
Etsittävän pyynnön tunnus
מזהה בקשה של הבקשה שיש לחפש
찾을 요청의 요청 ID
Αναγνωριστικό της αίτησης που αναζητάτε
Id for den anmodning, der skal findes
معرف الطلب المطلوب البحث عنه
ID della richiesta da cercare
要尋找之要求的要求識別碼 (與識別碼相同)
要查找的请求的请求 ID (与标识符相同)
Bulunacak isteğin istek kimliği (tanıtıcıyla aynı)
ID do pedido a localizar (igual ao identificador)
ID för sökt begäran (samma som identifierare)
Identyfikator żądania do znalezienia
Forespørsels-ID for forespørselen som skal finnes (samme som ID)
A keresett kérelem kérelemazonosítója (megegyezik az azonosítóval)
ID de la demande à rechercher (identique à l'identificateur)
Identificação da solicitação a ser localizada (o mesmo que o identificador)
Код искомого запроса (то же, что идентификатор)
検索する要求の要求 ID (識別子と同じ)
Identificador de solicitud de la solicitud que se busca (igual que el identificador)
Anforderungs-ID der gesuchten Anforderung (identisch mit der ID)
Id van de aanvraag die u wilt zoeken (zelfde als identificatie)
ID hledaného požadavku (stejné jako identifikátor)
Etsittävän pyynnön pyyntötunnus (sama kuin tunnus)
מזהה בקשה של הבקשה שיש לחפש (כמו מזהה)
찾을 요청의 요청 ID(식별자와 같음)
Αναγνωριστικό της αίτησης που αναζητάτε (ίδιο με το αναγνωριστικό)
Id for den anmodning, der skal findes (samme som id)
معرف الطلب المطلوب البحث عنه (مثل المعرف)
ID della richiesta da cercare (corrispondente all'identificatore)
See catalog page for all messages.