The service
Messages on page
無效的命令。
无效的命令。
Geçersiz komut.
Comando inválido.
Ogiltigt kommando.
Nieprawidłowe polecenie.
Ugyldig kommando.
Érvénytelen parancs.
Commande non valide.
Comando inválido.
Недопустимая команда.
無効なコマンド
El comando no es válido.
Ungültiger Befehl.
Ongeldige opdracht.
Neplatný příkaz.
Komento ei kelpaa.
잘못된 명령입니다.
Εσφαλμένη εντολή.
Ugyldig kommando.
Comando non valido.
警告: 由於安全性增強功能,此工作將會在預期的時間執行, 而不會以互動方式執行。 如果需要互動工作,請使用 schtasks.exe 公用程式 ('schtasks /?'可取得詳細資料)。
警告: 由于有安全增强功能,此任务将在预期时间运行,但不以交互方式运行。 如果要求交互式任务,则使用 schtasks.exe 实用程序(使用 "schtasks /?" 命令 获取详细信息)。
Uyarı: Güvenlik geliştirmeleri nedeniyle, bu görev beklenen saatte çalışacak, ancak bu etkileşimli olmayacak. Etkileşimli görev gerekliyse schtasks.exe yardımcı programını kullanın (ayrıntılar için 'schtasks /?').
Aviso: Devido a funcionalidades de segurança, esta tarefa irá ser executada na hora prevista mas não de forma interactiva. Utilize o utilitário schtasks.exe se a tarefa interactiva for necessária ('schtasks /?' para obter detalhes).
Varning! På grund av förhöjd säkerhet kommer den här aktiviteten att köras vid den avsedda tiden, men den körs då inte interaktivt. Använd verktyget schtasks.exe om du vill att aktiviteten ska vara interaktiv (använd kommandot schtasks /? om du vill veta mer).
Ostrzeżenie: Z powodu ulepszeń zabezpieczeń to zadanie zostanie uruchomione o określonej godzinie, ale nie będzie interakcyjne. Użyj narzędzia schtasks.exe, jeśli jest wymagane interakcyjne wykonanie zadania (wpisz polecenie schtasks /?, aby uzyskać szczegółowe informacje).
Advarsel! På grunn av sikkerhetsoppgraderinger vil denne oppgaven kjøres pådet forventede tidspunktet, men ikke interaktivt. Bruk verktøyet Schtasks.exe hvis interaktive oppgaver er nødvendig (skriv inn "schtasks /?" for detaljer).
Figyelmeztetés: Biztonsági korlátozások miatt ez a feladat a várt időben futni fog, de nem interaktív módon. Interaktív feladatok készítéséhez használja a schtasks.exe segédprogramot (a '/?' kapcsoló alkalmazásával részletes tájékoztatást kaphat).
Avertissement : en raison d'améliorations en matière de sécurité, cette tâche sera exécutée à l'heure attendue mais ne sera pas interactive. Utilisez l'utilitaire schtasks.exe si la tâche doit être interactive (« schtasks /? » pour plus de détails).
Aviso: devido a aprimoramentos na segurança, a tarefa será executada na hora prevista, mas não de forma interativa. Use o utilitário schtasks.exe caso seja necessário executar a tarefa interativa (consulte 'schtasks /?'para obter detalhes).
Внимание! В соответствии с повышенной безопасностью данное задание будет выполняться в запланированное время, но не интерактивно. Если требуется интерактивное задание, воспользуйтесь служебной программой schtasks.exe (для получения дополнительных сведений введите schtasks /?).
警告: セキュリティ強化のため、このタスクは対話的にではなく 予定された時刻に実行されます。 対話型のタスクが必要な場合は、schtasks.exe ユーティリティを使用してください (詳細については、 'schtasks /?' と入力)。
Advertencia: debido a las mejoras de seguridad, esta tarea se ejecutará a la hora esperada, pero es posible que no se realice de forma interactiva. Use la utilidad schtasks.exe si se requiere una tarea interactiva (escriba "schtasks /?" para obtener más detalles).
Warnung: Aufgrund von Sicherheitsverbesserungen wird diese Aufgabe zwar zur erwarteten Zeit ausgeführt, aber nicht interaktiv. Verwenden Sie das Dienstprogramm schtasks.exe, wenn eine interaktive Aufgabe erforderlich ist (Details: 'schtasks /?').
Waarschuwing: vanwege betere beveiliging wordt deze taak op de verwachte tijd uitgevoerd, maar niet interactief. Gebruik het hulpprogramma schtasks.exe als een interactieve taak nodig is (typ 'schtasks /?' voor details).
Upozornění: Z důvodu vylepšení funkcí zabezpečení bude tato úloha spuštěna v předpokládané době , ale ne interaktivně. Použijte nástroj schtasks.exe, pokud je vyžadováno spuštění úlohy interaktivně (podrobné informace získáte zadáním parametru schtasks /? ).
Varoitus: Suojausparannusten vuoksi tämä tehtävä suoritetaan odotettuna aikana mutta ei vuorovaikutteisesti. Jos vuorovaikutteista tehtävää tarvitaan, voit käyttää schtasks.exe-apuohjelmaa (lisätietoja: schtasks /?).
경고: 보안 강화로 인해 이 작업은 예상 시간에 실행되지만 대화형으로 실행되지는 않습니다. 대화형 작업이 필요한 경우에는 schtasks.exe 유틸리티를 사용하십시오(자세한 내용은 'schtasks /?' 참조).
Προειδοποίηση: Λόγω βελτιώσεων ασφαλείας, αυτή η εργασία θα εκτελεστεί στον αναμενόμενο χρόνο ωστόσο όχι αλληλεπιδραστικά. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα schtasks.exe εάν απαιτείται αλληλεπιδραστική εργασία ('schtasks /?' για λεπτομέρειες).
Advarsel! På grund af udvidede sikkerhedsindstillinger køres denne opgave på det planlagte tidspunkt, men ikke interaktivt. Brug værktøjet schtasks.exe, hvis du vil køre opgaven interaktivt (se 'schtasks /?' for yderligere oplysninger).
Avviso: per effetto dei miglioramenti apportati alla protezione, questa attività verrà eseguita quando previsto, ma non in modo interattivo. Se è necessario avvalersi della modalità interattiva, eseguire l'utilitàschtasks.exe. Per ulteriori informazioni, digitare 'schtasks /?').
警告: 由於安全性增強功能,此工作將會在預期的時間執行, 可能不會以互動方式執行。 如果需要互動工作,請使用 schtasks.exe 公用程式 ('schtasks /?'可取得詳細資料)。
警告: 由于有安全增强功能,此任务将在预期时间运行,但不以交互方式运行。 如果要求交互式任务,则使用 schtasks.exe 实用程序(使用 "schtasks /?" 命令 获取详细信息)。
Uyarı: Güvenlik geliştirmeleri nedeniyle, bu görev beklenen saatte çalışacak, ancak bu etkileşimli olmayabilir. Etkileşimli görev gerekliyse schtasks.exe yardımcı programını kullanın (ayrıntılar için 'schtasks /?').
Aviso: Devido a funcionalidades de segurança, esta tarefa irá ser executada na hora prevista mas talvez não de forma interactiva. Utilize o utilitário schtasks.exe se a tarefa interactiva for necessária ('schtasks /?' para obter detalhes).
Varning! På grund av förhöjd säkerhet kommer den här aktiviteten att köras vid den avsedda tiden, men kanske körs den då inte interaktivt. Använd verktyget schtasks.exe om du vill att aktiviteten ska vara interaktiv (använd kommandot schtasks /? om du vill veta mer).
Ostrzeżenie: Z powodu ulepszeń zabezpieczeń to zadanie zostanie uruchomione o określonej godzinie, ale być może nie będzie interakcyjne. Użyj narzędzia schtasks.exe, jeśli jest wymagane interakcyjne wykonanie zadania (wpisz polecenie schtasks /?, aby uzyskać szczegółowe informacje).
Advarsel! På grunn av sikkerhetsoppgraderinger vil denne oppgaven kjøres pådet forventede tidspunktet, men kanskje ikke interaktivt. Bruk verktøyet Schtasks.exe hvis interaktive oppgaver er nødvendig (skriv inn "schtasks /?" for detaljer).
Figyelmeztetés: A fokozott biztonsági óvintézkedések miatt ez a feladat a várt időben futni fog, de lehet, hogy nem interaktív módon. Interaktív feladatok készítéséhez használja a schtasks.exe segédprogramot (a '/?' kapcsolóalkalmazásával részletes tájékoztatást kaphat).
Avertissement : en raison d'améliorations en matière de sécurité, cette tâche sera exécutée à l'heure attendue mais ne sera peut-être pas interactive. Utilisez l'utilitaire schtasks.exe si la tâche doit être interactive (« schtasks /? » pour plus de détails).
Aviso: devido a aprimoramentos na segurança, a tarefa será executada na hora prevista, mas talvez não de forma interativa. Use o utilitário schtasks.exe caso seja necessário executar a tarefa interativa (consulte 'schtasks /?'para obter detalhes).
Внимание! В соответствии с повышенной безопасностью данное задание будет выполняться в запланированное время, но, возможно, не в интерактивном режиме. Если требуется интерактивное задание, воспользуйтесь служебной программой schtasks.exe (для получения дополнительных сведений введите schtasks /?).
警告: セキュリティ強化のため、このタスクは恐らく対話的にではなく 予定された時刻に実行されます。 対話型のタスクが必要な場合は、schtasks.exe ユーティリティを使用してください (詳細については、 'schtasks /?' と入力)。
Advertencia: debido a las mejoras de seguridad, esta tarea se ejecutará a la hora esperada, pero es posible que no se realice de forma interactiva. Use la utilidad schtasks.exe si se requiere una tarea interactiva (escriba "schtasks /?" para obtener más detalles).
Warnung: Aufgrund von Sicherheitsverbesserungen wird diese Aufgabe zwar zur erwarteten Zeit ausgeführt, aber vielleicht nicht interaktiv. Verwenden Sie das Dienstprogramm schtasks.exe, wenn eine interaktive Aufgabe erforderlich ist (Details: 'schtasks /?').
Waarschuwing: vanwege betere beveiliging wordt deze taak op de verwachte tijd uitgevoerd, maar misschien niet interactief. Gebruik het hulpprogramma schtasks.exe als een interactieve taak nodig is (typ 'schtasks /?' voor details).
Upozornění: Z důvodu vylepšení funkcí zabezpečení bude tato úloha spuštěna v předpokládané době , ale pravděpodobně ne interaktivně. Použijte nástroj schtasks.exe, pokud je vyžadováno spuštění úlohy interaktivně (podrobné informace získáte zadáním parametru schtasks /? ).
Varoitus: Suojausparannusten vuoksi tämä tehtävä suoritetaan odotettuna aikana mutta ei ehkä vuorovaikutteisesti. Jos vuorovaikutteista tehtävää tarvitaan, voit käyttää schtasks.exe-apuohjelmaa (lisätietoja: schtasks /?).
경고: 보안 강화로 인해 이 작업은 예상 시간에 실행되지만 대화형으로 실행되지 않을 수 있습니다. 대화형 작업이 필요한 경우에는 schtasks.exe 유틸리티를 사용하십시오(자세한 내용은 'schtasks /?' 참조).
Προειδοποίηση: Λόγω βελτιώσεων ασφαλείας, αυτή η εργασία θα εκτελεστεί στον αναμενόμενο χρόνο ωστόσο ενδεχομένως όχι αλληλεπιδραστικά. Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα schtasks.exe εάν απαιτείται αλληλεπιδραστική εργασία ('schtasks /?' για λεπτομέρειες).
Advarsel! På grund af udvidede sikkerhedsindstillinger køres denne opgave på det planlagte tidspunkt, men muligvis ikke interaktivt. Brug værktøjet schtasks.exe, hvis du vil køre opgaven interaktivt (se 'schtasks /?' for yderligere oplysninger).
Avviso: a causa dei miglioramenti apportati alla protezione, l'attività verràeseguita alla data e all'ora previste, ma potrebbe non essere eseguita in modo interattivo. Se è necessario eseguire l'attività in modo interattivo, utilizzare l'utilitàschtasks.exe (per informazioni, digitare 'schtasks /?').
已找到 ATIOEM 登錄項目,但不是用來設定介面卡。 登錄項目可能不正確。
已经找到 ATIOEM 注册表项,没有用它来设置此适配器。 此注册表项已作废或无效。
ATIOEM kayıt defteri girdisi bulundu, ancak bağdaştırıcıyı yapılandırmak için kullanılmadı. Kayıt defteri girdisi ya boş ya da geçersiz.
A entrada do registo ATIOEM foi encontrada, mas não foi utilizada para configurar a placa. A entrada do registo está obsoleta ou é inválida.
Wpis rejestru ATIOEM został odnaleziony, ale nie użyto go do skonfigurowania karty. Wpis rejestru jest przestarzały lub nieprawidłowy.
Registeroppføringen ATIOEM ble funnet, men ble ikke brukt til å konfigurere kortet. Registeroppføringen er enten foreldet eller ugyldig.
Az ATIOEM beállításjegyzék bejegyzése megvan, de használatára az adapter beállításához nem került sor. A beállításjegyzék bejegyzése elavult vagy érvénytelen.
L'entrée du Registre ATIOEM a été trouvée mais n'a pas été utilisée pour configurer la carte. L'entrée du Registre est soit obsolète, soit elle n'est pas valide.
A entrada do Registro ATIOEM foi localizada, mas não foi usada para configurar o adaptador. A entrada do Registro é obsoleta ou inválida.
Запись ATIOEM найдена в реестре, но не использована для настройки адаптера. Устаревшая или неправильная запись в реестре.
ATIOEM レジストリ エントリは見つかりましたが、アダプタの構成には使用されませんでした。 レジストリ エントリが古い形式かまたは無効です。
La entrada del Registro ATIOEM no se ha usado para configurar al adaptador, aunque existe. Esta entrada no es válida o es obsoleta.
Der Eintrag ATIOEM wurde in der Registrierung gefunden, aber nicht dazu verwendet, den Adapter zu konfigurieren. Der Registrierungseintrag ist entweder veraltet oder ungültig.
De ATIOEM-registervermelding is gevonden, maar deze is niet gebruikt om de adapter te configureren. De registervermelding is overbodig of ongeldig.
Položka registru ATIOEM byla nalezena, ale nebyla použita ke konfiguraci adaptéru. Položka registru je buď zastaralá, nebo neplatná.
ATIOEM-rekisterivienti löytyi, mutta sitä ei käytetty sovittimen määrittämiseen. Rekisterivienti on joko tarpeeton tai se ei kelpaa.
‏‏ערך הרישום ATIOEM נמצא אך לא שימש לקביעת התצורה של המתאם. ערך הרישום מיושן או לא חוקי.
ATIOEM 레지스트리 항목이 있지만 어댑터를 구성하는 데 사용되지 않았습니다. 레지스트리 항목이 이전 것이거나 잘못되었습니다.
ATIOEM-registerposten hittades, men användes inte för att konfigurera kortet. Registerposten är antingen föråldrad eller felaktig.
Η καταχώρηση ATIOEM του μητρώου βρέθηκε αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε για τη ρύθμιση παραμέτρων του προσαρμογέα. Η καταχώρηση μητρώου είτε είναι παλιά είτε δεν είναι έγκυρη.
ATIOEM-registreringsdatabaseposten blev fundet, men blev ikke brugt til at konfigurere kortet. Registreringsdatabaseposten er enten forældet eller ugyldig.
‏‏تم العثور على إدخال سجل ATIOEM لكن لم يتم استخدامه لتكوين المحول. إما أن يكون إدخال السجل مهملاً أو غير صحيحًا.
La voce ATIOEM del Registro di sistema è stata trovata ma non è stata utilizzata per configurare la scheda. La voce del Registro di sistema non è aggiornata o non è valida.
您正在使用一個無法識別的 (在這個驅動程式版本 建立後才設計) ATI 加速卡。請安裝更新的驅動程式。
正在使用的 ATI 加速器(是在建立这一版本的驱动程序之后 设计的)不可识别。请安装更新驱动程序。
Tanınmayan bir (bu sürücü sürümü tasarlandıktan sonra geliştirilmiş olan) ATI hızlandırıcısı kullanıyorsunuz. Lütfen güncelleştirilmiş bir sürücü yükleyin.
Está a utilizar uma placa aceleradora ATI não reconhecida (concebida depois da criação desta versão da placa). Instale um controlador actualizado.
Du använder en okänd (skapad efter att den här drivrutinen byggdes) ATI-accelerator. Installera en uppdaterad drivrutin.
Używasz nierozpoznanego (zaprojektowany po zbudowaniu tej wersji sterownika) akceleratora ATI. Zainstaluj zaktualizowany sterownik.
Du bruker en ukjent ATI-akselerator, som sannsynligvis ble utviklet etter denne versjonen av driveren. Installer en oppdatert driver.
Ismeretlen (az illesztőprogram ezen verziója után tervezett) ATI-gyorsítót használ. Telepítsen egy frissített illesztőprogramot.
Vous utilisez un accélérateur ATI non reconnu (conçu après cette version du pilote). Veuillez installer un pilote mis à jour.
Você está usando um acelerador ATI não reconhecido (projetado após o desenvolvimento desta versão do driver). Instale um driver atualizado.
Используется неизвестный (разработанный уже после выпуска данной версии драйвера) акселератор ATI. Установите новый драйвер.
このバージョンのドライバ以降に設計された、認識できない ATI アクセラレータを使用しています。 更新されたドライバをインストールしてください。
Está usando un acelerador ATI desconocido (diseñado después de este controlador). Instale un controlador actualizado.
Es wird ein unbekannter ATI-Beschleuniger (der später als diese Version des Treibers entwickelt wurde) verwendet. Installieren Sie einen aktualisierten Treiber.
U gebruikt een onbekende ATI-versneller, die is ontwikkeld nadat deze versie van het stuurprogramma is gemaakt. Installeer een bijgewerkt stuurprogramma.
Používáte nerozpoznatelný (navržený po této verzi ovladače) akcelerátor ATI. Nainstalujte aktualizovaný ovladač.
Käytössä on tunnistamaton (suunniteltu tämän ohjainversion jälkeen) ATI-kiihdytin. Asenna päivitetty ohjain.
‏‏אתה משתמש במאיץ ATI לא מזוהה (שתוכנן לאחר בניית גירסה זו של מנהל ההתקן). נא התקן מנהל התקן מעודכן.
이 버전의 드라이버가 만들어진 이후에 설계되어 인식되지 않는 ATI 가속기를 사용하고 있습니다. 업데이트된 드라이버를 설치하십시오.
Χρησιμοποιείτε έναν επιταχυντή ATI που δεν αναγνωρίζεται (έχει σχεδιαστεί μετά την κατασκευή αυτής της έκδοσης του προγράμματος οδήγησης). Εγκαταστήστε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης.
Den ATI-accelerator, du bruger, genkendes ikke (den er udviklet efter, at denne blev lavet). Du skal installer en opdateret driver.
‏‏أنت ‏‏تستخدم مسرّع ATI لا يمكن التعرف عليه (تم تصميمه بعد بناء هذا الإصدار من برنامج التشغيل ). الرجاء تثبيت برنامج تشغيل محدّث.
Impossibile riconoscere l'acceleratore ATI utilizzato. L'acceleratore è stato progettato dopo il rilascio della versione del driver in uso. Installare un driver aggiornato.
LFB Aperture 衝突,已停用 aperture。
LFB 数据孔径冲突,关闭数据孔径。
LFB aralığı çakışması; aralık devre dışı bırakılıyor.
Conflito de abertura LFB; a desactivar a abertura.
Konflikt i LFB-bländare. Bländaren inaktiveras.
Konflikt pamięci liniowego buforu ramek (LFB), odłączenie buforu.
Konflikt med LFB-maskeåpning. Deaktiverer maskeåpning.
LFB-apertúra ütközés; apertúra tiltása.
Conflit d'ouverture LFB, ouverture désactivée.
Conflito de Abertura de LFB; desabilitando abertura.
Конфликт апертуры LFB, апертура будет отключена.
LFB アパーチャが競合しているため、アパーチャを無効にします。
Conflicto de apertura LFB. Desactivando la apertura.
LFB-Blendenkonflikt. Blende wird deaktiviert.
Conflict met LFB-samenvoeging (aperture). Samenvoegen wordt uitgeschakeld.
Došlo ke konfliktu apertury LFB, apertura bude zakázána.
LFB muistiaukkoristiriita. Poistetaan käytöstä.
‏‏התנגשות של פתח LFB, הפתח הופך ללא זמין.
LFB 애퍼처 충돌이 있으므로 애퍼처를 사용할 수 없습니다.
Διένεξη ανοίγματος LFB, απενεργοποιείται το άνοιγμα.
LFB-blændeåbningskonflikt, blændeåbning deaktiveres.
‏‏تعارض العدسة الخطية LFB، تعطيل العدسة.
Conflitto nell'apertura LFB, disabilitazione apertura.
緩衝區空間不足,無法繼續。
缓冲区大小不足,无法继续。
Yetersiz arabellek boyutu, işleme devam edilemiyor.
Tamanho insuficiente de memória intermédia; não é possível continuar.
Otillräcklig buffertstorlek. Det går inte att fortsätta.
Niewystarczający rozmiar buforu, nie można kontynuować.
For liten bufferstørrelse. Kan ikke fortsette.
Kicsi a pufferméret, a folytatás nem lehetséges.
Taille de la mémoire tampon insuffisante, impossible de poursuivre.
Tamanho de buffer insuficiente. Não é possível continuar.
Недостаточный размер буфера. Продолжение невозможно.
バッファ サイズが不足しているため、続行できません。
Tamaño de búfer insuficiente, no se puede continuar.
Puffer zu klein; der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden.
Onvoldoende buffergrootte. Kan niet doorgaan.
Nelze pokračovat pro nedostatek vyrovnávací paměti.
Puskurin koko on liian pieni. Suoritusta ei voi jatkaa.
‏‏גודל מאגר לא מספיק, לא ניתן להמשיך.
버퍼 크기가 부족하여 계속할 수 없습니다.
Το μέγεθος του buffer δεν επαρκεί και δεν είναι δυνατή η συνέχιση.
Bufferstørrelsen er ikke stor nok. Der kan ikke fortsættes.
‏‏لا يوجد حجم كافٍ للمخزن المؤقت، يتعذر المتابعة.
Dimensione buffer insufficiente, impossibile procedere.
無法對應所需的圖形卡位址範圍。
无法为图形卡映射所需的地址范围。
Grafik kartı için gerekli adres aralıkları eşlenemiyor.
Não foi possível mapear os intervalos de endereço requeridos para a placa gráfica.
Det går inte mappa nödvändiga adressintervall för grafikkortet.
Nie można zmapować wymaganych zakresów adresowania karty graficznej.
Kan ikke tilordne påkrevde adresseområder for skjermkortet.
A grafikus kártya címtartományainak hozzárendelését nem lehet elvégezni.
Impossible de mapper les plages d'adresses requises pour la carte graphique.
Não é possível mapear os intervalos de endereços necessários para a placa gráfica.
Не удается отобразить требуемые диапазоны адресов для графической платы.
グラフィック カードに必要なアドレス範囲を割り当てることができません。
No se pueden asignar los intervalos de direcciones requeridos para la tarjeta gráfica .
Erforderliche Adressbereiche für die Grafikkarte können nicht zugewiesen werden.
Kan de adresbereiken niet toewijzen die voor de grafische kaart nodig zijn.
Pro grafickou kartu nelze namapovat požadované rozsahy adres.
Näytönohjaimen muistialueita ei voi määrittää.
‏‏לא ניתן למפות טווחי כתובות הנדרשים עבור כרטיס הגרפיקה.
그래픽 카드에 대해 필요한 주소 범위를 매핑할 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση απαιτούμενων περιοχών διεύθυνσης για κάρτα γραφικών.
Det krævede adresseområde kunne ikke afsættes til skærmkortet.
‏‏يتعذر تعيين نطاقات العناوين المطلوبة لبطاقة الرسومات.
Impossibile eseguire il mapping dell'intervallo di indirizzi richiesti per la scheda grafica.
無法取得圖形卡設定資訊。
无法取得图形卡的配置信息。
Grafik kartının yapılandırma bilgileri elde edilemiyor.
Não é possível obter informações de configuração para a placa gráfica.
Det går inte att erhålla konfigurationsinformation för grafikkortet.
Nie można uzyskać informacji o konfiguracji karty graficznej.
Kan ikke fremskaffe konfigurasjonsinformasjon for skjermkortet.
Nem lehet beolvasni a grafikus kártya beállítási információit.
Impossible d'obtenir les informations de configuration pour la carte graphique.
Não é possível obter as informações de configuração da placa gráfica.
Не удается получить сведения конфигурации для графической платы.
グラフィック カードの構成情報を取得できません。
No se puede obtener la información de configuración para la tarjeta gráfica.
Konfigurationsinformationen für die Grafikkarte können nicht ermittelt werden.
Kan configuratie-informatie voor grafische kaart niet verkrijgen.
Pro grafickou kartu nelze získat informace o konfiguraci.
Näytönohjaimen määrityksiä ei voi lukea.
‏‏לא ניתן להשיג מידע תצורה עבור כרטיס הגרפיקה.
그래픽 카드에 대한 구성 정보를 얻을 수 없습니다.
Δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πληροφοριών ρύθμισης παραμέτρων για κάρτα γραφικών.
Der kunne ikke hentes konfigurationsoplysninger om skærmkortet.
‏‏يتعذر الحصول على معلومات تكوين بطاقة الرسومات.
Impossibile ottenere le informazioni di configurazione della scheda grafica.
您正在執行不同的版本的 miniport 及顯示驅動程式。 請使用相符的版本。
您正在运行不同版本的微型端口和显示器驱动程序。 请使用相匹配的版本。
Miniport ve görüntü sürücülerinin farklı derlemelerini çalıştırıyorsunuz. Lütfen eşleşen bir çift kullanın.
Está a executar diferentes versões do miniport e do controlador de visualização. Utilize um par compatível.
Du använder olika byggversioner av drivrutinen för miniporten och bildskärmen. Använd drivrutiner av samma version.
Uruchamiasz różne kompilacje sterownika miniport i sterownika ekranu. Użyj zgodnej pary.
Du kjører forskjellige build-nummer av miniport- og skjermdriveren. Bruk to samsvarende driverversjoner.
A miniport és a képernyő illesztőprogramja eltérő verziószámú. Használjon azonos verziókat.
Vous utilisez des versions différentes des pilotes d'affichage et de miniport. Veuillez utiliser un ensemble correspondant.
Você está executando compilações diferentes de miniporta e driver de vídeo. Use um par correspondente.
Установлены разные версии драйверов минипорта и дисплея. Установите соответствующие друг другу версии.
バージョンの異なるミニポート ドライバとディスプレイ ドライバを実行しています。 同じバージョンの組み合わせを使用してください。
Está usando versiones compiladas diferentes del minipuerto y del controlador de pantalla. Use una combinación compatible.
Sie verwenden unterschiedliche Versionen des Miniport- und Bildschirmtreibers. Installieren Sie die zueinander passenden Treiber.
U gebruikt verschillende builds van het minipoort- en beeldscherm- stuurprogramma. Gebruik stuurprogramma's die overeenkomen.
Používáte různé verze ovladače miniportu a ovladače monitoru. Používejte shodné verze.
Miniportista ja näytönohjaimesta on käytössä eri koontiversioita. Käytä samantasoista paria.
‏‏אתה מפעיל גירסאות Build שונות של המיני-יציאה ושל מנהל התצוגה. נא השתמש בזוג תואם.
실행하고 있는 미니포트와 디스플레이 드라이버 빌드가 쌍이 맞지 않습니다. 일치하는 쌍을 사용하십시오.
Εκτελείτε διαφορετικές εσωτερικές εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης miniport και προβολής. Χρησιμοποιήστε ένα ζευγάρι το οποίο να συμφωνεί.
Du kører med forskellige versioner af miniport- og skærmdriveren. Der skal anvendes ens drivere.
‏‏تقوم بتشغيل بنيتين مختلفتين للمنفذ المصغر ولبرنامج تشغيل العرض. الرجاء استخدام زوج متطابق.
Si stanno utilizzando versioni dei driver Miniport e video diverse. Utilizzare versioni corrispondenti.
See catalog page for all messages.