The service
Messages on page
Dosya adı dizin hazır bit, 0x%1 dosyası için ayarlı degil .
O bit de presença do índice de nomes de ficheiros nao está definido no ficheiro 0x%1.
Bit-värdet för "finns det ett filnamnsindex" har inte angetts för filen 0x%1.
Bit obecności indeksu nazw plików nie jest ustawiony dla pliku 0x%1.
Biten for tilstedeværelse av filnavnsindeks er ikke angitt for filen 0x%1.
Nincs beállítva a fájl (0x%1) fájlnévindexbitje.
Le bit de présence d'index de nom de fichier n'est pas paramétré pour le fichier 0x%1.
O bit presente no índice de nome de arquivo nao está definido para o arquivo 0x%1.
The file name index present bit is not set for file 0x%1.
El bit de presencia del índice de nombres de archivos no está establecido para el archivo 0x%1.
Das Bit für das Vorhandensein des Dateinamensindex ist für Datei 0x%1 nicht gesetzt.
De presentiebit in de index met bestandsnamen is niet ingesteld voor het bestand 0x%1.
Bit prítomnosti indexu názvu souboru není pro soubor 0x%1 nastaven.
Tiedostonimen indeksin bittiä ei ole määritetty tiedostolle 0x%1.
Bitten for, at filnavnindekset findes, er ikke angivet for filen 0x%1.
Il bit di presenza dell'indice dei nomi file non è impostato per il file 0x%1.
Görünüm dizin hazır bit, 0x%1 dosyası için ayarlı degil .
O bit de presença do índice de vistas nao está definido no ficheiro 0x%1.
Bit-värdet för "finns det ett vyindex" har inte angetts för filen 0x%1.
Bit obecności indeksu widoku nie jest ustawiony dla pliku 0x%1.
Biten for tilstedeværelse av visningsindeks er ikke angitt for filen 0x%1.
A nézetindex jelenléti bitje nincs beállítva a fájlhoz (0x%1).
Le bit de présence d'index de visualisation n'est pas paramétré pour le fichier 0x%1.
O bit presente no índice de exibiçao nao está definido para o arquivo 0x%1.
The view index present bit is not set for file 0x%1.
El bit de presencia de la vista de índice no está establecido para el archivo 0x%1.
Das Bit für das Vorhandensein des Ansichtsindex wurde für Datei 0x%1 nicht gesetzt.
De presentiebit in de weergave-index is niet ingesteld voor het bestand 0x%1.
Bit prítomnosti indexu zobrazení není pro soubor 0x%1 nastaven.
Indeksin näyttämisen bittiä ei ole määritetty tiedostolle 0x%1.
Bitten for, at visningsindeks findes, er ikke angivet for filen 0x%1.
Il bit di presenza dell'indice di visualizzazione non è impostato per il file 0x%1.
Sistem dosyası bit, 0x%1 dosyası için ayarlı degil .
O bit de ficheiro de sistema nao está definido no ficheiro 0x%1.
Systemfilsbiten har inte angetts för filen 0x%1.
Bit pliku systemowego nie jest ustawiony dla pliku 0x%1.
Biten for systemfil er ikke angitt for filen 0x%1.
A rendszerfájlbit nincs beállítva a következo fájlra: 0x%1.
le bit de fichier système n'est pas paramétré pour le fichier 0x%1.
O bit do sistema de arquivo nao está definido para o arquivo 0x%1.
The system file bit is not set for file 0x%1.
El bit del sistema de archivos no está establecido para el archivo 0x%1.
Das Systemdateibit ist für Datei 0x%1 nicht gesetzt.
Het systeembestandsbit is niet ingesteld voor het bestand 0x%1.
Bit systémového souboru není pro soubor 0x%1 nastaven.
Järjestelmätiedostobitti ei ole asetettu tiedostolle 0x%1.
Bitten for systemfilen er ikke indstillet for filen 0x%1.
Il bit del file di sistema non è impostato per il file 0x%1.
%2 dizini 0x%1 dosyasında eksik.
O índice %2 está em falta no ficheiro 0x%1.
Indexet %2 saknas från filen 0x%1.
Brak indeksu %2 w pliku 0x%1.
Indeksen %2 mangler i filen 0x%1.
Az index (%2) hiányzik a következo fájlból: 0x%1.
L'index %2 est manquant dans le fichier 0x%1.
O índice %2 está faltando no arquivo 0x%1.
The %2 index is missing from file 0x%1.
Falta el índice %2 en el archivo 0x%1.
Der %2-Index fehlt für die Datei 0x%1.
Index %2 ontbreekt in bestand 0x%1.
Index %2 nebyl v souboru 0x%1 nalezen.
Indeksi %2 puuttuu tiedostosta 0x%1.
Indekset %2 fra filen 0x%1 mangler.
L'indice %2 manca dal file 0x%1.
EA Bilgisi yanlıs. Geçerli Diskte PaketliEaBoyutu 0x%1 0x%4 GerekliEaSayımı 0x%2 0x%5 AçıkEaBoyutu 0x%3 0x%6
A informaçao EA está incorrecta. PackedEaSize real em disco 0x%1 0x%4 EaCount necessário 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-informationen är felaktig. Verklig På disk PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Informacje atrybutów rozszerzonych sa niepoprawne. Aktualne Na dysku PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-informasjonen er feil. Faktisk På disken PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Az EA információ helytelen. Jelenlegi A lemezen Csomagolt_EA-méret 0x%1 0x%4 Szükséges_EA-szám 0x%2 0x%5 Csomagolatlan_EA-méret 0x%3 0x%6
Les informations AE sont incorrectes. Réel Sur disque TailleAeCompress 0x%1 0x%4 NbAeNécessaire 0x%2 0x%5 TailleAeDécompress 0x%3 0x%6
As informaçoes de atributo estendido (EA) estao incorretas. Real No disco TamanhoEAEmpacotado 0x%1 0x%4 ContagemEAsNecessários 0x%2 0x%5 TamanhoEASemPacote 0x%3 0x%6
EA Information is incorrect. Actual On Disk PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
La información EA es incorrecta. Actual En disco PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Die EA-Informationen sind falsch. Ist-Wert Auf Datenträger PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
EA-gegevens zijn ongeldig. Werkelijk Op schijf PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Informace EA jsou chybné. Skutecnost Na disku Komprimovaná_velikost_Ea 0x%1 0x%4 Potrebny_pocet_Ea 0x%2 0x%5 Nekomprimovaná_velikost_Ea 0x%3 0x%6
EA-tiedot ovat vääriä. Todellinen LevylläPackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
Oplysningerne om eksterne attributter er forkerte. Aktuelt På disken Storrelsen på komprim. ekst. attrib. 0x%1 0x%4 Antal nodvendige eksterne attributter 0x%2 0x%5 Storrelsen på ukomprim. ekst. attrib. 0x%3 0x%6
Informazioni EA non corrette. Effettivo Su Disco PackedEaSize 0x%1 0x%4 NeedEaCount 0x%2 0x%5 UnpackedEaSize 0x%3 0x%6
0x%1 dosyası için EA INFORMATION özniteligi, EA DATA özniteligiyle tutarlı degil. EA INFORMATION, 0x%2 degerine esitken, EA DATA, 0x%3 degerine esit.
O atributo EA INFORMATION nao tem consistência com o atributo EA DATA do ficheiro 0x%1. O EA INFORMATION é igual a 0x%2 enquanto o EA DATA éigual a 0x%3.
Attributet EA INFORMATION är inte konsekvent med attributet EA DATA för filen 0x%1. EA INFORMATION har värdet 0x%2 medan EA DATA har värdet 0x%3.
Atrybut EA INFORMATION nie jest zgodny z atrybutem EA DATA dla pliku 0x%1. Atrybut EA INFORMATION jest równy 0x%2, a EA DATA jest równy 0x%3.
EA INFORMATION-attributtet er ikke konsekvent med EA DATA-attributtet for filen 0x%1. EA INFORMATION er lik 0x%2 mens EA DATA er lik 0x%3.
Ez EA INFORMATION attribútum nem konzisztens az EA DATA attribútummal a fájlban (0x%1). Az EA INFORMATION = 0x%2, amíg az EA DATA = 0x%3.
L'attribut des INFORMATIONS AE n'est pas cohérent avec l'attribut des DONNÉES AE pour le fichier 0x%1. Les INFORMATIONS AE sont égales à 0x%2 alors que les DONNÉES AE sont égales à 0x%3.
O atributo de informaçoes de atributo estendido (EA) nao está consistente com o atributo de dados de atributo estendido para o arquivo 0x%1. As informaçoes de atributo estendido equivalem a 0x%2 e os dados de atributo estendido equivalem a 0x%3.
The EA INFORMATION attribute is not consistency with the EA DATA attribute for file 0x%1. EA INFORMATION equals 0x%2 while EA DATA equals 0x%3.
El atributo de INFORMACION EA no es coherente con el atributo de DATOS EA para el archivo 0x%1. La INFORMACION EA es igual a 0x%2 mientras que los DATOS EA es igual a 0x%3.
Das EA-INFORMATION-Attribut stimmt mit dem EA-DATEN-Attribut für die Datei 0x%1 nicht überein. Die EA-INFORMATION hat den Wert 0x%2, während die EA-DATEN den Wert 0x%3 haben.
Het kenmerk EA INFORMATION is niet consistent met het kenmerk EA DATA voor bestand 0x%1. EA INFORMATION is 0x%2 terwijl EA DATA 0x%3 is.
Atribut EA INFORMATION není pro soubor 0x%1 konzistentnís atributem EA DATA. EA INFORMATION se rovná 0x%2, zatímco EA DATA se rovná 0x%3.
EA INFORMATION -määrite ei ole yhtenäinen EA DATA -määritteen kanssa tiedostossa 0x%1. EA INFORMATION on 0x%2, kun EA DATA on 0x%3.
Attributtet EA INFORMATION er ikke i overensstemmelse med attributtet EA DATA for filen 0x%1. EA INFORMATION er lig med 0x%2, mens EA DATA er lig med 0x%3.
L'attributo INFORMATION di EA non è coerente con l'attributo DATA di EA per il file 0x%1. INFORMATION è uguale a 0x%2 mentre DATA è uguale a 0x%3.
0x%1 dosyası için EA INFORMATION okunamıyor .
O EA INFORMATION nao é legível para o ficheiro 0x%1.
Attributet EA INFORMATION kan inte läsas för filen 0x%1.
Nie można odczytac atrybutu EA INFORMATION dla pliku 0x%1.
EA INFORMATION er ikke lesbar for filen 0x%1.
Az EA INFORMATION nem olvasható a következo fájl számára: 0x%1.
Impossible de lire les INFORMATIONS AE pour le fichier 0x%1.
As informaçoes de atributo estendido (EA) nao sao legíveis para o arquivo 0x%1.
The EA INFORMATION is not readable for file 0x%1.
La INFORMACION EA no es legible para el archivo 0x%1.
Die EA-INFORMATIONEN ist für die Datei 0x%1 nicht lesbar.
Het is niet mogelijk EA INFORMATION te lezen voor bestand 0x%1.
Informace o rozsíreném atributu nelze ze souboru 0x%1 precíst.
Tiedoston 0x%1 EA INFORMATION ei ole luettavissa.
EA INFORMATION for filen 0x%1 kan ikke læses.
INFORMATION di EA non è leggibile per il file 0x%1.
EA INFORMATION boyutu, 0x%2, 0x%1 dosyasında yanlıs. Beklenen boyut: 0x%3.
O tamanho do EA INFORMATION, 0x%2, do ficheiro 0x%1 está incorrecto. O tamanho esperado é 0x%3.
Storleken på attributet EA INFORMATION, 0x%2, i filen 0x%1 är felaktig. Den förväntade storleken är 0x%3.
Rozmiar atrybutu EA INFORMATION, 0x%2, dla pliku 0x%1 jest niepoprawny. Oczekiwany rozmiar to 0x%3.
EA INFORMATION-storrelsen 0x%2, i filen 0x%1 er feil. Den forventede storrelsen er 0x%3.
Az EA INFORMATION mérete (0x%2) a fájlban (0x%1) helytelen. A várt méret: 0x%3.
La taille des INFORMATIONS AE , 0x%2, dans le fichier 0x%1 est incorrecte. La taille attendue est 0x%3.
O tamanho de informaçoes de atributo estendido (EA) 0x%2 no arquivo 0x%1 está incorreto. O tamanho esperado é 0x%3.
The EA INFORMATION size, 0x%2, in file 0x%1 is incorrect. The expected size is 0x%3.
El tamaño de la INFORMACION EA, 0x%2, en el archivo 0x%1 es incorrecto. El tamaño esperado es 0x%3.
Die Größe der EA-INFORMATIONEN 0x%2 in der Datei 0x%1 ist falsch. Die erwartete Größe ist 0x%3.
De grootte van EA INFORMATION, 0x%2, in bestand 0x%1 is onjuist. De verwachtte grootte is 0x%3.
Velikost atributu EA INFORMATION 0x%2 je v souboru 0x%1 chybná. Ocekávaná velikost je 0x%3.
EA INFORMATION -koko 0x%2 tiedostossa 0x%1 on väärä. Odotettu koko on 0x%3.
Storrelsen på EA INFORMATION, 0x%2, i filen 0x%1 er forkert. Den forventede storrelse er 0x%3.
Le dimensioni di INFORMATION di EA, 0x%2, nel file 0x%1 non sono corrette. Le dimensioni previste sono 0x%3.
0x%1 dosyası için EA DATA okunabilir degil .
O EA DATA nao é legível para o ficheiro 0x%1.
Attributet EA DATA kan inte läsas för filen 0x%1.
Nie można odczytac atrybutu EA DATA dla pliku 0x%1.
EA DATA kan ikke leses for filen 0x%1.
Az EA DATA nem olvasható a következo fájlhoz: 0x%1.
Impossible de lire les DONNÉES AE pour le fichier 0x%1.
Os DADOS EA nao estao legíveis para o arquivo 0x%1.
The EA DATA is not readable for file 0x%1.
La INFORMACION EA no es legible para el archivo 0x%1.
Die EA-DATEN für Datei 0x%1 sind nicht lesbar.
Het is niet mogelijk EA DATA te lezen voor bestand 0x%1.
Data rozsíreného atributu nelze ze souboru 0x%1 precíst.
Tiedoston 0x%1 EA DATA ei ole luettavissa.
EA DATA for filen 0x%1 kan ikke læses.
DATA di EA non è leggibile per il file 0x%1.
EA DATA boyutu, 0x%2, 0x%1 dosyasında yanlıs. Beklenen boyut: 0x%3.
O tamanho do EA DATA, 0x%2, do ficheiro 0x%1 está incorrecto. O tamanho esperado é 0x%3.
Storleken på attributet EA DATA, 0x%2, i filen 0x%1 är felaktigt. Den förväntade storleken är 0x%3.
Rozmiar atrybutu EA DATA, 0x%2, dla pliku 0x%1 jest niepoprawny. Oczekiwany rozmiar to 0x%3.
EA DATA-storrelsen 0x%2, i filen 0x%1 er feil. Den forventede storrelsen er 0x%3.
Az EA DATA mérete (0x%2) a fájlban (0x%1) helytelen. A várt méret: 0x%3.
La taille des DONNÉES AE , 0x%2, dans le fichier 0x%1 est incorrecte. La taille attendue est 0x%3.
O tamanho dos dados de atributo estendido (EA) 0x%2 no arquivo 0x%1 está incorreto. O tamanho esperado é 0x%3.
The EA DATA size, 0x%2, in file 0x%1 is incorrect. The expected size is 0x%3.
El tamaño de EA DATA , 0x%2, en el archivo 0x%1 es incorrecto. El tamaño esperado es 0x%3.
Die Größe der EA-DATEN 0x%2 in der Datei 0x%1 ist falsch. Die erwartete Größe beträgt 0x%3.
De grootte van EA DATA, 0x%2, in bestand 0x%1 is onjuist. De verwachtte grootte is 0x%3.
Velikost atributu EA DATA 0x%2 je v souboru 0x%1 chybná. Ocekávaná velikost je 0x%3.
EA DATA -koko 0x%2 tiedostossa 0x%1 on väärä. Odotettu koko on 0x%3.
Storrelsen på EA DATA, 0x%2, i filen 0x%1 er forkert. Den forventede storrelse er 0x%3.
Le dimensioni di DATA di EA, 0x%2, nel file 0x%1 non sono corrette. Le dimensioni previste sono 0x%3.
See catalog page for all messages.