The service
Messages on page
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 dosya kaydı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 registos de ficheiro processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 filposter har behandlats)
Wykonano %1 procent (rekordy plików: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 filoppforinger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 fájlrekord feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 enregistrements de fichier sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 registros de arquivos processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 file records processed)
%1%% completado. (%2 de %3 registros de archivos procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 Datensätzen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 bestandsrecords verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno záznamu souboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 tiedostotietuetta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 filposter er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 record file elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 büyük dosya kaydı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 reg. de ficheiro grandes processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 stora filposter har behandlats)
Wykonano %1 procent (rekordy dużych plików: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 store filoppforinger behandlet)
%1 %% effectués. (%2 enregistrements de grand fichier sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 registros de arquivos grandes processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 large file records processed)
%1%% completado. (%2 de %3 registros de archivos grandes procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 großen Datensätzen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 records met grote bestanden verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno záznamu velkych souboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 suurta tiedostotietuetta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 store filposter er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 record file di grandi dimensioni elaborati)
%1 százalék kész. (%2 nagyfájl-rekord feldolgozva, összesen: %3)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 bozuk dosya kaydı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 reg. de fich. danificado processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 skadade filposter har behandlats)
Wykonano %1 procent (rekordy uszkodzon. plików: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 skadede filoppforinger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 hibásfájl-rekord feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 enreg. de fichier incorrect sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 registros de arquivos inválidos processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 bad file records processed)
%1%% completado. (%2 de %3 registros de archivos no válidos procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 ungültigen Datensätzen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 records met beschadigde bestanden verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno vadnych záznamu souboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 virheellistä tietuetta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 beskadigede filposter er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 record file danneggiati elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 EA kaydı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 registos EA processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 EA-poster har behandlats)
Wykonano %1 procent (rekordy atryb. rozsz.: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 EA-oppforinger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 EA rekord feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 enregistrements EA sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 EA registros processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 EA records processed)
%1%% completado. (%2 de %3 registros de EA procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 E/A-Datensätzen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 EA-records verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno záznamu EA: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 EA-tietuetta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 EA-poster er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 record EA elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 yeniden ayrıstırma kaydı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 registos de reanálise processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 referensposter har behandlats)
Wykonano %1 procent (rekordy ponownej analizy: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 reanalyseringsoppforinger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 újraelemzési rekord feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 enregistrements d'analyse sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 novas análises de registros processadas)
%1 percent complete. (%2 of %3 reparse records processed)
%1%% completado. (%2 de %3 registros de análisis procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 Analysedatensätzen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 reparserecords verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno zopakovanych rozboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 uudelleenjäsennystietuetta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 genfortolkningsposter er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 record reparse elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 dizin girdisi islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 entradas de índice processadas)
%1 procent klart. (%2 av %3 indexposter har behandlats)
Wykonano %1 procent (wpisy indeksu: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 indeksoppforinger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 indexbejegyzés feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 entrées d'index sur %3 traitées)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 entradas de índices processadas)
%1 percent complete. (%2 of %3 index entries processed)
%1%% completado. (%2 de %3 entradas de índice procesadas)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 Indexeinträgen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 indexvermeldingen verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno polozek indexu: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 indeksimääritystä käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 indeksposter er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 voci di indice elaborate)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 dizin olusturulmamıs dosya islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 ficheiros nao indexados processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 oindexerade filer har behandlats)
Wykonano %1 procent (pliki nieindeksowane: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 ikke-indekserte filer behandlet)
%1 százalék kész. (%2 nem indexelt fájl feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 fichiers non indexés sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 arquivos nao indexados processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 unindexed files processed)
%1%% completado. (%2 de %3 archivos no indexados procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 nicht indizierte Dateien verarb)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 niet-geïndexeerde bestanden verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno neindexovanych souboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 indeksoimatonta tiedostoa käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 ikke-indekserede filer er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 file non indicizzati elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 SD baytı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 bytes SD processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 SD-byte har behandlats)
Wykonano %1 procent (bajty deskr. zabez.: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 SD-byte behandlet)
%1 százalék kész. (%2 SD bájt feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 octets SD sur %3 traités)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 bytes SD processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 SD bytes processed)
%1%% completado. (%2 de %3 bytes de SD procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 SD Bytes verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 SD-bytes verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno bajtu popisovace zabezpecení: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 SD-tavua käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 SD-byte er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 byte SD elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 tanımlayıcı islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 descritores processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 beskrivare har behandlats)
Wykonano %1 procent (deskryptory: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 beskrivelser behandlet)
%1 százalék kész. (%2 leíró feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 descripteurs sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 descritores processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 descriptors processed)
%1%% completado. (%2 de %3 descriptores procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 Beschreibungen verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 descriptors verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno popisovacu: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 kuvausta käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 beskrivelser er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 descrittori elaborati)
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 veri dosyası islendi)
%1 por cento concluído. (%2 de %3 ficheiros de dados processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 datafiler har behandlats)
Wykonano %1 procent (pliki danych: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 datafiler behandlet)
%1 százalék kész. (%2 adatfájl feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 fichiers de données sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 arquivos de dados processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 data files processed)
%1%% completado. (%2 de %3 archivos de datos procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 Datendateien verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 gegevensbestanden verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno datovych souboru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 datatiedostoa käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 datafiler er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 file di dati elaborati)
See catalog page for all messages.