The service
Messages on page
Yüzde %1 tamamlandı. (%2 / %3 bos küme islendi)
%1 percentagem concluída. (%2 de %3 clusters livres processados)
%1 procent klart. (%2 av %3 lediga kluster har behandlats)
Wykonano %1 procent (wolne klastry: %2 z %3).
%1 prosent fullfort. (%2 av %3 frie klynger behandlet)
%1 százalék kész. (%2 szabad szektorcsoport feldolgozva, összesen: %3)
%1 %% effectués. (%2 clusters libres sur %3 traités)
%1 por cento concluídos. (%2 de %3 clusters livres processados)
%1 percent complete. (%2 of %3 free clusters processed)
%1%% completado. (%2 de %3 clústeres libres procesados)
%1 Prozent abgeschlossen. (%2 von %3 freien Clusters verarbeitet)
%1 procent voltooid. (%2 van %3 vrije clusters verwerkt)
Dokonceno procent: %1. (Zpracováno volnych clusteru: %2 z %3.)
%1 prosenttia valmiina. (%2/%3 vapaata varausyksikköä käsitelty)
%1 procent færdig. (%2 af %3 ledige klynger er behandlet)
%1 percento completato (%2 di %3 cluster liberi elaborati)
%1 dosya kaydı islendi.
%1 registos de ficheiros processados.
%1 filposter har behandlats.
Przetworzone rekordy plików: %1.
%1 filoppforinger behandlet.
%1 fájlrekord feldolgozva.
%1 enregistrements de fichier traités.
%1 de registros de arquivos processados.
%1 file records processed.
%1 registros de archivos procesados.
%1 Datensätze verarbeitet.
%1 bestandsrecords verwerkt.
Zpracováno záznamu souboru: %1.
%1 tiedostotietuetta käsitelty.
%1 filpost er behandlet.
%1 record file elaborati.
%1 büyük dosya kaydı islendi.
%1 registos de ficheiros grandes processados.
%1 stora filposter har behandlats.
Przetworzone rekordy dużych plików: %1.
%1 store filoppforinger behandlet.
%1 nagyfájl-rekord feldolgozva.
%1 enregistrements de grand fichier traités.
%1 registros de arquivos grandes processados.
%1 large file records processed.
%1 registros de archivos grandes procesados.
%1 große Datensätze verarbeitet.
%1 records met grote bestanden verwerkt.
Zpracováno záznamu velkych souboru: %1.
%1 suurta tiedostotietuetta käsitelty.
%1 store filposter er behandlet.
%1 record file di grandi dimensioni elaborati.
%1 bozuk dosya kaydı islendi.
%1 registos de ficheiros danificados processados.
%1 skadade filposter har behandlats.
Przetworzone rekordy uszkodzonych plików: %1.
%1 skadede filoppforinger behandlet.
%1 hibásfájl-rekord feldolgozva.
%1 enregistrements de fichier incorrect traités.
%1 registros de arquivos inválidos processados.
%1 bad file records processed.
%1 registros de archivos no válidos procesados.
%1 ungültige Datensätze verarbeitet.
%1 records met beschadigde bestanden verwerkt.
Zpracováno vadnych záznamu souboru: %1.
%1 viallista tiedostotietuetta käsitelty.
%1 beskadigede filposter er behandlet.
%1 record file danneggiati elaborati.
%1 EA kaydı islendi.
%1 registos EA processados.
%1 EA-poster har behandlats.
Przetworzone rekordy atrybutów rozszerzonych: %1.
%1 EA-oppforinger behandlet.
%1 EA rekord feldolgozva.
%1 enregistrements EA traités.
%1 registros de atributos estendidos processados.
%1 EA records processed.
%1 registros de EA procesados.
%1 E/A-Datensätze verarbeitet.
%1 EA-records verwerkt.
Zpracováno záznamu EA: %1.
%1 EA-tietuetta käsitelty.
%1 EA-poster er behandlet.
%1 record EA elaborati.
%1 yeniden ayrıstırma kaydı islendi.
%1 registos de reanálise processados.
%1 referensposter har behandlats.
Przetworzone rekordy ponownej analizy: %1.
%1 újraelemzési rekord feldolgozva.
%1 enregistrements d'analyse traités.
%1 novas análises de registros processadas.
%1 reparse records processed.
%1 registros de análisis procesados.
%1 Analysedatensätze verarbeitet.
%1 reparserecords verwerkt.
Zpracováno zopakovanych rozboru: %1.
%1 uudelleenjäsennystietuetta käsitelty.
%1 reanalyseringsoppforinger behandlet.
%1 genfortolkningsposter er behandlet.
%1 record reparse elaborati.
%1 dizin girdisi islendi.
%1 entradas de índice processadas.
%1 indexposter har behandlats.
Przetworzone wpisy indeksu: %1.
%1 indeksoppforinger behandlet.
%1 indexbejegyzés feldolgozva.
%1 entrées d'index traitées.
%1 entradas de índices processadas.
%1 index entries processed.
%1 entradas de índice procesadas.
%1 Indexeinträge verarbeitet.
%1 indexvermeldingen verwerkt.
Zpracováno polozek indexu: %1.
%1 indeksimääritystä käsitelty.
%1 indeksposter er behandlet.
%1 voci di indice elaborate.
%1 dizin olusturulmamıs dosya islendi.
%1 ficheiros nao indexados processados.
%1 oindexerade filer har behandlats.
Przetworzone pliki nieindeksowane: %1.
%1 ikke-indekserte filer behandlet.
%1 nem indexelt fájl feldolgozva.
%1 fichiers non indexés traités.
%1 arquivos nao indexados processados.
%1 unindexed files processed.
%1 archivos no indexados procesados.
%1 nicht indizierte Dateien verarbeitet.
%1 niet-geïndexeerde bestanden verwerkt.
Zpracováno neindexovanych souboru: %1.
%1 indeksoimatonta tiedostoa käsitelty.
%1 ikke-indekserede filer er behandlet.
%1 file non indicizzati elaborati.
%1 güvenlik tanımlayıcısı baytı islendi.
%1 bytes de descritores de segurança processados.
%1 SD-byte har behandlats.
Przetworzone bajty deskryptorów zabezpieczeń: %1.
%1 byte for sikkerhetsbeskrivelse behandlet.
%1 biztonsági leíró bájt feldolgozva.
%1 octets de descripteur de sécurité traités.
%1 bytes de descritor de segurança processados.
%1 security descriptor bytes processed.
%1 bytes de descriptor de seguridad procesados.
%1 Sicherheitsbeschreibungsbytes verarbeitet.
%1 security descriptor-bytes verwerkt.
Zpracováno bajtu popisovace zabezpecení: %1.
%1 suojauskuvaustavua käsitelty.
%1 sikkerhedsbeskrivelsesbyte er behandlet.
%1 byte descrittori di protezione elaborati.
%1 güvenlik tanımlayıcısı islendi.
%1 descritores de segurança processados.
%1 säkerhetsbeskrivare har behandlats.
Przetworzone deskryptory zabezpieczeń: %1.
%1 sikkerhetsbeskrivelser behandlet.
%1 biztonsági leíró feldolgozva.
%1 descripteurs de sécurité traités.
%1 descritores de segurança processados.
%1 security descriptors processed.
%1 descriptores de seguridad procesados.
%1 Sicherheitsbeschreibungen verarbeitet.
%1 security descriptors verwerkt.
Zpracováno popisovacu zabezpecení: %1.
%1 suojauskuvausta käsitelty.
%1 sikkerhedsbeskrivelser er behandlet.
%1 descrittori di protezione elaborati.
See catalog page for all messages.