The service
Messages on page
Parametre biçimi dogru degil - %1
O formato do parâmetro nao está correcto - %1
Felaktigt parameterformat - %1
Niepoprawny format parametru - %1
Ugyldig parameterformat - %1
Hibás paraméterformátum - %1
Le format du paramètre est incorrect - %1.
Formato de parâmetro incorreto - %1
Parameter format not correct - %1
Formato de parámetro incorrecto: %1
Parameternotatie is niet correct - %1
Nesprávny formát parametru - %1
Parametrin muoto ei kelpaa - %1
Parameterformatet er forkert - %1
Parameterformat falsch - %1
Formato del parametro non corretto - %1
Etkin kod sayfası: %1
Página de códigos activa: %1
Aktuell teckentabell: %1
Aktywna strona kodowa: %1
Aktiv tegntabell: %1
Az aktív kódlap: %1
Page de codes active : %1
Página de códigos ativa: %1
Active code page: %1
Página de códigos activa: %1
Aktive Codepage: %1.
Actieve codetabel: %1
Aktivní znaková stránka: %1
Aktiivinen koodisivu: %1
Aktiv tegntabel: %1
Tabella codici attiva: %1
Geçersiz kod sayfası
Página de códigos nao válida
Felaktig teckentabell.
Nieprawidłowa strona kodowa
Ugyldig tegntabell
Érvénytelen kódlap.
Page de codes non valide
Página de códigos inválida
Invalid code page
Página de códigos no válida
Ungültige Codepage.
Ongeldige codetabel
Chybná znaková stránka
Koodisivu ei kelpaa
Ugyldig tegntabel.
Tabella codici non valida
Geçerli kod sayfası numarasını ayarlar ya da görüntüler. CHCP [nnn] nnn Bir kod sayfası numarası belirtir. Etkin kod sayfası numarasını görüntülemek için parametresiz CHCP yazın.
Apresenta ou define o número de página de código activa. CHCP [nnn] nnn Especifica um número de página de código. Escreva CHCP sem parâmetros para apresentar o n.º da página de código activa.
Visar eller anger aktuell teckentabell. CHCP [nnn] nnn Anger nummer på teckentabell. Skriv CHCP utan parameter för att visa aktuell teckentabell.
Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej. CHCP [nnn] nnn Określa numer strony kodowej. Wpisz CHCP bez parametru, aby wyświetlic numer aktywnej strony kodowej.
Viser eller stiller inn aktivt tegntabellnummer. CHCP [nnn] nnn Angir et tegntabellnummer. Skriv CHCP uten parameter for å vise aktivt tegntabellnummer.
Az aktív kódlapszám megjelenítése vagy beállítása CHCP [nnn] nnn A kódlap száma. Az aktív kódlap megjelenítéséhez írja be paraméter nélkül a CHCP parancsot.
Affiche ou définit le numéro de page de codes active. CHCP [nnn] nnn Spécifie le numéro de page de codes. Entrez CHCP sans paramètres pour afficher le numéro de page de codes active.
Exibe ou define o número da página de códigos ativa. CHCP [nnn] nnn Especifica um número de página de códigos. Digite CHCP sem parâmetros para exibir o número da página de código ativa.
Displays or sets the active code page number. CHCP [nnn] nnn Specifies a code page number. Type CHCP without a parameter to display the active code page number.
Muestra o establece el número de la página de códigos activa. CHCP [nnn] nnn Especifica una página de códigos. Escriba CHCP sin parámetro para mostrar el número de la página de códigos activa.
Wechselt die aktuelle Codepage oder zeigt deren Nummer an. CHCP [nnn] nnn Die Nummer einer Codepage. Der Befehl CHCP ohne Parameter zeigt die Nummer der aktuellen Codepage an.
Het nummer van de actieve codetabel weergeven of dit instellen. CHCP [nnn] nnn Het nummer van de codetabel. Om het nummer van de huidige codetabel te zien, typt u CHCP zonder parameter.
Zobrazí nebo nastaví císlo aktivní znakové stránky. CHCP [nnn] nnn Urcuje císlo znakové stránky Príkaz CHCP bez parametru zobrazí císlo aktivní znakové stránky.
Tuo näyttöön aktiivisen koodisivun numeron tai vaihtaa koodisivua. CHCP [nnn] nnn Määrittää koodisivun numeron. Kirjoita CHCP ilman parametreja, kun haluat nähdä aktiivisen koodisivun numeron.
Viser eller indstiller nummeret på den aktuelle tegntabel. CHCP [nnn] nnn Angiver nummeret på en tegntabel. Tast CHCP uden parametre for at vise nummeret på den aktuelle tegntabel.
Visualizza o imposta il numero della tabella codici attiva. CHCP [nnn] nnn Specifica il numero di una tabella codici. Digitare CHCP senza parametri per visualizzare il numero della tabella codici attiva.
Iç hata.
Erro interno.
Internt fel.
Bład wewnetrzny.
Intern feil.
Belso hiba.
Erreur interne.
Erro interno.
Internal error.
Error interno.
Interner Fehler
Interne fout.
Vnitrní chyba
Sisäinen virhe.
Intern fejl.
Errore interno.
Geçersiz makro tanımı.
Definiçao de macro inválida.
Felaktig makrodefinition.
Nieprawidłowa definicja makra.
Ugyldig makrodefinisjon
Érvénytelen makródefiníció.
Définition de macro non valide.
Definiçao de macro inválida.
Invalid macro definition.
La definición de macro no es válida.
Ungültige Makrodefinition
Ongeldige macrodefinitie.
Neplatná definice makra.
Makromääritys ei kelpaa.
Ugyldig makrodefinition.
Definizione di macro non valida.
Window NT altında komut geçmisi boyutunu belirtmek için bellenecek komutların sayısını belirten /listsize anahtarını kullanın.
Para especificar o tamanho da memória intermédia do histórico de comandos no Windows NT, utilize o parâmetro /listsize que define o número de comandos a lembrar.
Använd växeln /LISTSIZE om du vill att ange storleken på kommandominnet under Windows NT. Växeln anger antalet kommandon som sparas i minnet.
Aby określic rozmiar buforu historii poleceń w systemie Windows NT, użyj przełacznika /listsize, który ustala liczbe zapamietywanych poleceń.
Bruk bryteren /listsize for å angi storrelsen til kommandologgbufferen under Windows NT. Bryteren angir antall kommandoer som skal huskes.
A Windows NT környezetben a parancselozmény-lista méretének megadásához használja a /listsize kapcsolót, amely beállítja a tárolt parancsok számát.
Pour spécifier la taille du tampon d'historique des commandes sur Windows NT, NT utilisez /listsize qui définit le nombre de commandes à mémoriser.
Para especificar o tamanho do buffer de comandos para o Windows NT, use a opçao /listsize, que define o número de comandos a memorizar.
To specify the size of the command history buffer under Window NT, use the /listsize switch which sets the number of commands to remember.
Para especificar el tamaño del búfer de comandos para Windows NT, use el modificador /listsize, que establece el número de comandos a memorizar.
Zur Angabe der Größe des Befehlspuffers unter Windows NT, geben Sie die Anzahl der zu speichernden Befehle mit der Option /listsize an.
U geeft de grootte van de opdrachtgeschiedenisbuffer op in Windows NT door de schakeloptie /listsize te gebruiken. Hiermee wordt het aantal te onthouden opdrachten ingesteld.
Chcete-li v systému Windows NT uvést rozsah historie príkazu, nastavte prepínacem /LISTSIZE pocet rádku, které se majízapamatovat.
Käytä /listsize valitsinta muistettavien komentojen määrän määritykseen Windows NT:ssä.
Brug parameteren /LISTSIZE under Windows NT til at angive antallet af kommandoer, der skal gemmes.
Per specificare la dimensione del buffer dei comandi in Windows NT, utilizzare l'opzione /listsize che imposta il numero di comandi che si desidera mantenere in memoria.
DOSKEY listesi büyütmek için yetersiz bellek.
Nao existe memória suficiente para aumentar a lista do DOSKEY.
Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att utöka kommandominnets storlek.
Za mało pamieci, aby rozszerzyc liste DOSKEY.
For lite minne til å utvide Doskey-listen.
Nincs elég memória a DOSKEY lista növeléséhez.
Mémoire insuffisante pour développer la liste de Doskey.
Memória insuficiente para aumentar a lista de DOSKEY.
Insufficient memory to grow DOSKEY list.
Memoria insuficiente para aumentar la lista de DOSKEY.
Nicht genügend Arbeitsspeicher zur Erweiterung des DOSKEY-Befehlsspeichers.
Onvoldoende geheugen om doskey-lijst uit te breiden.
Není dostatek pameti pro zvetsení rozsahu historie DOSKey.
Liian vähän muistia doskey-luettelon suurentamiseen.
Der er ikke hukommelse nok til at udvide DOSKEYs liste.
Memoria insufficiente per espandere l'elenco doskey.
Bir sürücü harfiyle bir yolu birlestirir.
Associa um caminho a uma letra de unidade.
Tilldelar en enhetsbeteckning till en sökväg.
Kojarzy ścieżke z litera dysku.
Knytter en bane til en stasjonsbokstav.
Elérési út társítása egy meghajtóbetujellel
Associe un chemin à une lettre de lecteur.
Associa um caminho a uma letra de unidade.
Associates a path with a drive letter.
Asocia una ruta de acceso con una letra de unidad.
Weist einem Pfad eine Laufwerkbezeichnung zu.
Een pad aan een stationsletter koppelen.
Priradí ceste písmeno jednotky.
Kytkee polkumäärityksen aseman kirjaimeen.
Tilknytter et drevbogstav med en sti.
Associa un percorso ad una lettera di unità.
Já foi executado SUBST na unidade
Sürücü zaten SUBST edilmis
Enheten används redan som virtuell enhet.
Dysk został już przypisany za pomoca polecenia SUBST.
Stasjon allerede brukt i SUBST
A meghajtó már helyettesítésre (SUBST) került.
Lecteur déjà affecté par SUBST
Esta unidade já é do tipo SUBST
Drive already SUBSTed
A esta unidad ya se le ha hecho SUBST
Laufwerk bereits mit SUBST zugewiesen
SUBST is al uitgevoerd op het station
Jednotka je jiz substituována.
Asemalle on jo käytetty SUBST-toimintoa
Drevet er oprettet med SUBST.
Unità già sostituita
See catalog page for all messages.