The service
Messages on page
%1 FORMAT kullanıcının seçtigi ayırma birim boyutlarını desteklemez.
O FORMAT de %1 nao suporta tamanhos de unidade de atribuiçao seleccionados pelo utilizador.
%1 FORMAT stöder inte valfri storlek på allokeringsenheter.
%1 FORMAT nie obsługuje wybranych przez użytkownika rozmiarów jednostek alokacji.
%1 FORMAT stotter ikke brukervalgt storrelse på tildelingsenhetene.
%1 A FORMAT nem támogatja a felhasználó által kijelölt foglalási egységet.
%1 FORMAT ne prend pas en charge les tailles d'unité d'allocation choisies par l'utilisateur.
%1 FORMAT nao dá suporte para tamanhos de unidade de alocaçao selecionados pelo usuário.
%1 FORMAT does not support user selected allocation unit sizes.
%1 FORMAT no permite al usuario seleccionar tamaños de unidad de asignación.
%1 FORMAT unterstützt die Auswahl der Größe der Zuordnungseinheiten nicht.
%1 FORMAT ondersteunt door gebruiker geselecteerde clusters niet.
%1 FORMAT neumoznuje volbu velikosti alokacní jednotky.
%1 FORMAT ei tue käyttäjän valitsemia varausyksikkökokoja.
%1 FORMAT understotter ikke brugervalg af storrelsen på allokeringsenhederne.
%1 FORMAT non supporta le dimensioni unità di allocazione selezionate dall'utente.
Aygıt mesgul.
O dispositivo está ocupado.
Enheten är upptagen.
Urzadzenie jest zajete.
Enheten er opptatt.
Az eszköz foglalt.
Le périphérique est occupé.
O dispositivo está ocupado.
The device is busy.
El dispositivo está ocupado.
Das Gerät ist ausgelastet.
Het apparaat is bezet.
Zarízení je zaneprázdneno.
Laite on varattu.
Enheden er optaget.
Dispositivo occupato.
Belirtilen biçim 2.88MB sürücülerde uygulanamaz.
O formato especificado nao pode ser imposto a unidades 2.88MB.
Det angivna formatet kan inte skötas på 2,88 MB-enheter.
Określony format nie może byc stosowany w stacjach 2,88 MB .
Angitt format kan ikke brukes på 2,88 MB stasjoner.
A megadott formátum 2,88 MB-os meghajtókon nem használható.
Impossible de maîtriser le format spécifié sur des lecteurs 2,88 Mo.
O formato especificado nao pode ser utilizado em unidades de 2.88MB.
The specified format cannot be mastered on 2.88MB drives.
El formato especificado no puede ser usado en unidades de 2,88 MB.
Das angegebene Format wird auf 2,88 MB-Laufwerken nicht unterstützt.
Kan geen master maken van de opgegeven indeling op stations van 2,88 MB.
Pro jednotku 2,88 MB nelze zadany formát pouzít.
Määritettyä muotoa ei voi käyttää 2,88 Mt:n levyasemassa.
Det angivne format kan ikke håndteres på 2.88MB-drev.
Il formato specificato non può essere applicato a unità da 2.88 MB.
FORMAT HPFS dosya sistemi türünü desteklemiyor.
O FORMAT nao suporta o tipo de sistema de ficheiros HPFS.
FORMAT stöder inte HPFS-filsystem.
Polecenie FORMAT nie obsługuje systemu plików typu HPFS.
FORMAT stotter ikke filsystemtypen HPFS.
A FORMAT nem támogatja a HPFS fájlrendszertípust.
FORMAT ne prend pas en charge le type de système de fichiers HPFS.
FORMAT nao dá suporte para o tipo de sistema de arquivos HPFS.
FORMAT does not support the HPFS file system type.
FORMAT no acepta el sistema de archivos HPFS.
FORMAT unterstützt das Dateisystem HPFS nicht.
FORMAT ondersteunt het HPFS-bestandssysteem niet.
Príkaz FORMAT nepracuje se systémem souboru typu HPFS.
FORMAT ei tue HPFS-tiedostojärjestelmää.
FORMAT understotter ikke HPFS-filsystemet.
FORMAT non supporta il file system HPFS.
Ayırma birimi boyutu %1 bayta degisti.
O tamanho da unidade de atribuiçao foi alterado para %1 bytes.
Storleken på allokeringsenheten ändrades till %1 byte.
Rozmiar jednostki alokacji został zmieniony na %1 bajtów.
Storrelsen på tildelingsenheten er endret til %1 byte.
A foglalási egység mérete %1 bájtra változott.
La taille de l'unité d'allocation a été changée à %1 octets.
O tamanho da unidade de alocaçao foi alterado para %1 bytes.
Allocation unit size changed to %1 bytes.
El tamaño de la unidad de asignación ha cambiado a %1 bytes.
Die Größe der Zuordnungseinheiten wurde auf %1 Bytes geändert.
Clustergrootte gewijzigd in %1 bytes.
Velikost alokacní jednotky se zmenila na %1 bajtu.
Varauslohkon koko muutettu %1 tavuun.
Storrelsen på allokeringsenheden er ændret til %1 byte.
Le dimensioni dell'unità di allocazione sono state impostate a %1 byte.
Ayırma birimi boyutu 64K'ya esit ya da daha az olmalıdır.
O tamanho da unidade de atribuiçao tem de ser menor ou igual a 64K.
Storleken på allokeringsenheter måste vara mindre än eller lika med 64K.
Rozmiar jednostki alokacji nie może byc wiekszy niż 64 KB.
Storrelsen på tildelingsenhetene må være mindre enn eller lik 64 k.
A foglalási egység méretének kisebb vagy egyenlonek kell lennie, mint 64K.
La taille de l'unité d'allocation doit être inférieure ou égale à 64 Ko.
O tamanho da unidade de alocaçao deve ser menor ou igual a 64K.
Allocation unit size must be less than or equal to 64K.
El tamaño de unidad de asignación debe ser menor o igual que 64KB.
Die Größe der Zuordnungseinheiten muss kleiner als oder gleich 64 KB sein.
Clustergrootte moet kleiner dan of gelijk zijn aan 64 kB.
Velikost alokacní jednotky musí byt mensí nebo rovna hodnote 64 kB.
Varausyksikön koko täytyy olla pienempi tai yhtäsuuri kuin 64 kt.
Storrelsen på en allokeringsenhed skal være mindre end eller lig med 64 KB.
Le dimensioni dell'unità di allocazione devono essere inferiori o uguali a 64K.
Küme sayısı 32 bit'i geçiyor.
O número de conjuntos de sectores excede 32 bits.
Antalet kluster överstiger 32 bitar.
Liczba klastrów przekracza 32 bity.
Antall klynger overstiger 32 biter.
A szektorcsoportok száma meghaladja a 32 bites korlátot.
Le nombre de clusters dépasse 32 bits.
O número de clusters excede 32 bits.
Number of clusters exceeds 32 bits.
El número de clústeres supera 32 bits.
Die Anzahl der Cluster überschreitet 32 Bit.
Het aantal clusters is meer dan 32 bits.
Pocet clusteru presahuje 32 bitu.
Varausyksikkömäärä ylittää 32 bittiä.
Antallet af klynger overstiger 32 bit.
Il numero di cluster supera i 32 bit.
Bu birimdeki kesim sayısı belirlenemiyor.
Nao é possível determinar o número de sectores neste volume.
Det går inte att bestämma antalet sektorer på denna volymen.
Nie można określic liczby sektorów na tym woluminie.
Kan ikke bestemme antall sektorer på dette volumet.
Nem lehet megállapítani a köteten a szektorok számát.
Impossible de déterminer le nombre de secteurs sur ce volume.
Nao é possível determinar o número de setores neste volume.
Cannot determine the number of sectors on this volume.
No se puede determinar el número de sectores en este volumen.
Die Anzahl der Sektoren auf diesem Volume kann nicht bestimmt werden.
Het aantal sectoren op dit volume kan niet worden bepaald.
Nelze urcit pocet sektoru v tomto svazku.
Aseman sektorien määrää ei voi määrittää.
Antallet af sektorer kan ikke bestemmes på denne diskenhed.
Impossibile determinare il numero di settori su questo volume.
Biçimlendirme sırasında %1 bozuk kesimle karsılasıldı. Bu kesimlerin temizlendigi güvencesi verilemiyor.
Foram encontrados %1 sectores danificados durante a formataçao. Nao é possível garantir que estes sectores tenham sido limpos.
%1 skadade sektorer påträffades vid formateringen. Det är inte säkert att dessa sektorer har rensats.
Podczas formatowania napotkano nastepujaca liczbe uszkodzonych sektorów: %1. Nie można zagwarantowac, że sektory te zostały oczyszczone.
%1 skadede sektorer ble funnet under formateringen. Disse sektorene kan ikke garanteres å ha blitt slettet.
A formázás során %1 rossz szektort talált a rendszer. Ezen szektorok törlése nem garantált.
%1 secteurs défectueux ont été détectés pendant le formatage. Il n'est pas garanti que ces secteurs ont été nettoyés.
%1 setores incorretos encontrados durante a formataçao. Nao é possível garantir que esses setores tenham sido limpos.
%1 bad sectors were encountered during the format. These sectors cannot be guaranteed to have been cleaned.
Se encontraron %1 sectores incorrectos durante el formato. No se puede Garantizar la limpieza de estos sectores.
%1 ungültige Sektoren wurden während der Formatierung gefunden. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Sektoren bereinigt wurden.
Tijdens het formatteren zijn %1 beschadigde sectoren gevonden. Deze sectoren zijn mogelijk niet opgeschoond.
Vadné sektory zjistené behem formátování: %1. U techto sektoru nelze zarucit, ze byly vycisteny.
Alustuksen aikana löytyi %1 viallista sektoria. Ei voida taata, ettänämä sektorit on puhdistettu.
Der blev fundet %1 beskadigede sektorer under formateringen. Det kan ikke garanteres , at disse sektorer er slettet.
%1 settori danneggiati rilevati durante la formattazione. Non è possibile garantire che questi settori siano stati puliti.
/P:passes Süreleri geçen birimdeki her kesimi sıfırla. Bu anahtar /Q ile geçerli degil
/P:passes Pôr a zero os tempos de passagem dos volumes de todos os sectores. Este parâmetro nao é válido com /Q
/P:upprepningar Nollställ varje sektor på volymen så många gånger. Växeln är inte giltig med /Q
/P:przejścia Zeruje każdy sektor w woluminie tyle razy, ile określono przejśc. Tego przełacznika nie można używac z przełacznikiem /Q.
/P:gjennomganger Nullstill hver sektor på volumet med antall gjennomganger. Denne bryteren er ugyldig sammen med /Q
/P:menetek száma A kötet minden szektorának nullázása ennyiszer. Ez a kapcsoló a /Q kapcsoló esetén érvénytelen
/P:passes Annule tous les secteurs sur les temps de passes du volume. Ce commutateur n'est pas valide avec /Q
/P:Etapas Zeram todos os setores nas vezes de etapas de volumes. Esta opçao nao é válida com /Q
/P:passes Zero every sector on the volume passes times. This switch is not valid with /Q
/P:ciclos Llena con ceros cada sector de los ciclos realizados en el volumen. Este modificador no es válido con /Q
/P:Durchläufe Jeden Sektor zu den Volumedurchlaufzeiten auf Null setzen. Diese Option kann nicht mit der Option /Q verwendet werden.
/P:gangen Nul voor elke sector op het volume kost tijd. Deze optie is niet geldig met /Q
/P:passes Vynuluje kazdy sektor v casech predání svazku. Tento prepínac není platny s prepínacem /Q.
/P:osumia Nollaa aseman osumakertojen jokaisen sektorin. Tätä valitsinta ei voi käyttää seuraavan kanssa: /Q
/P:trin Angiver nul for alle sektorer i tiden for diskenhedstrin. Denne parameter er ikke gyldig med /Q.
/P:passaggi Numero di passaggi di azzeramento dei singoli settori del volume. Opzione non valida con /Q.
See catalog page for all messages.