The service
Messages on page
Toplam disk alanı: %1 MB.
%1 MB é o total de espaço em disco.
%1 MB diskutrymme totalt.
%1 MB całkowitego miejsca na dysku.
%1 MB diskplass totalt.
%1 MB teljes lemezterület.
%1 Mo d'espace disque total.
%1 MB de espaço total em disco.
%1 MB total disk space.
%1 MB de espacio total en disco.
%1 MB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt.
%1 MB totale schijfruimte
%1 MB celkem místa na disku
%1 megatavua levytilaa yhteensä.
%1 MB samlet diskplads.
%1 MB di spazio totale su disco.
%1 MB kullanılabilir.
%1 MB sao disponíveis.
%1 MB är ledigt.
%1 MB jest dostepnych.
%1 MB er tilgjengelig.
%1 MB szabad lemezterület.
%1 Mo sont disponibles.
%1 MB disponível(is).
%1 MB are available.
%1 MB están disponibles.
%1 MB sind verfügbar.
%1 MB beschikbaar
%1 MB je k dispozici
%1 megatavua käytettävissä.
%1 MB diskplads til rådighed.
%1 MB sono disponibili.
Birim, baska bir islem tarafından kullanılıyor. Herhangi bir bozukluk yoksa da Chkdsk hata bildirebilir.
O volume está a ser utilizado por outro processo. Chkdsk pode relatar erros quando nao existe dano.
Volymen används av en annan process. Detta kan leda till att fel rapporteras trots att inget fel finns på volymen.
Wolumin jest używany przez inny proces. Program Chkdsk może raportowac błedy wtedy, gdy nie ma uszkodzenia.
Volumet brukes av en annen prosess. Chkdsk rapporterer kanskje om feil selv om skader ikke finnes.
A kötetet egy másik folyamat használja. A Chkdsk olyankor is jelezhet hibát, amikor sérülés nem áll fent.
Le volume est en cours d'utilisation par un autre processus. Chkdsk peut reporter des erreurs quand il n'y a aucune corruption.
O volume está em uso por outro processo. Chkdsk pode relatar erros quando nao há corrupçao presente.
The volume is in use by another process. Chkdsk might report errors when no corruption is present.
Otro proceso está usando este volumen. Chkdsk podría informar de errores incluso cuando no exista ningún daño.
Das Volume wird von einem anderen Prozess benutzt. Chkdsk meldet möglicherweise Fehler wenn keine Beschädigung vorliegt.
Het volume is in gebruik door een ander proces. Chkdsk rapporteert mogelijk fouten ook als er geen beschadiging is.
Svazek pouzívá jiny proces. Pokud svazek není poskozen, program Chkdsk pravdepodobne oznámí chyby.
Toinen prosessi käyttää asemaa. Chkdsk voi ilmoittaa virheistä, vaikka tiedot eivät olisi vahingoittuneet.
Diskenheden bruges af en anden proces. Chkdsk rapporterer muligvis fejl, hvor der ikke findes nogen beskadigelse.
Il volume è in uso da un altro processo. Chkdsk potrebbe rilevare errori anche in assenza di danni effettivi.
Aygıt çevrimdısı.
O dispositivo está offline.
Enheten är offline.
Urzadzenie jest w trybie offline.
Enheten er frakoblet.
Az eszköz kapcsolat nélküli üzemmódban van.
Le périphérique est hors connexion.
O dispositivo está offline.
The device is offline.
El dispositivo está sin conexión.
Das Gerät ist offline.
Het apparaat is offline.
Zarízení je v rezimu offline.
Laite on offline-tilassa.
Enheden er offline.
Dispositivo non in linea.
%1 simgesel baglantısının hedefi yok
O destino da ligaçao simbólica %1 nao existe
Målet för den symboliska länken %1 finns inte
Obiekt docelowy łacza symbolicznego %1 nie istnieje.
Målet til den symbolske koblingen %1 finnes ikke
A szimbolikus csatolás (%1) célja nem létezik
La cible du lien symbolique %1 n'existe pas
O destino do vínculo simbólico %1 nao existe
The target of the symbolic link %1 does not exist
El destino del vínculo simbólico %1 no existe.
Das Ziel des symbolischen Links "%1" ist nicht vorhanden.
Het doel van de symbolische koppeling %1 bestaat niet
Cíl symbolického odkazu %1 neexistuje.
Symbolisen linkin %1 kohdetta ei ole olemassa
Destinationen for den symbolske kæde %1 findes ikke
La destinazione del collegamento simbolico %1 non esiste
Hedef birim simgesel baglantıları desteklemiyor
O volume de destino nao suporta ligaçoes simbólicas
Målvolymen stöder inte symboliska länkar
Wolumin docelowy nie obsługuje łaczy symbolicznych.
Målvolumet stotter ikke symbolske koblinger
A célkötet nem támogatja a szimbolikus csatolásokat
Le volume cible ne prend pas en charge les liens symboliques
O volume de destino nao oferece suporte a vínculos simbólicos
The target volume does not support symbolic links
El volumen de destino no admite vínculos simbólicos.
Das Zielvolume unterstützt keine symbolischen Links.
Het doelvolume ondersteunt geen symbolische koppelingen
Cílovy svazek nepodporuje symbolické odkazy.
Kohdeasema ei tue symbolisia linkkejä
Destinationsenheden understotter ikke symbolske kæder
Il volume di destinazione non supporta i collegamenti simbolici
Biçimlendirilmekte olan medya kaldırıldı veya geçersiz oldu. Biçimlendirme iptal edildi.
O suporte de dados a formatar foi removido ou deixou de ser válido. Formataçao abortada.
Mediet som formateras har matats ut eller skadats. Formateringen har avbrutits.
Formatowany nośnik został usuniety lub stał sie nieprawidłowy. Formatowanie zostało przerwane.
Mediet som formateres er blitt fjernet eller er blitt ugyldig. Formateringen ble avbrutt.
A formázás alatt álló médiát eltávolították vagy érvénytelenné vált. Formázás megszakítva.
Le support en cours de formatage a été supprimé ou n'est plus valide. Formatage annulé.
A mídia sendo formatada foi removida ou se tornou inválida. Formataçao abortada.
The media being formatted has been removed or has become invalid. Format aborted.
El medio que se está formateando se ha quitado o ya no es válido. Formato anulado.
Das zu formatierende Medium wurde entfernt oder ist ungültig geworden. Das Formatieren wurde abgebrochen.
Het medium dat wordt geformatteerd, is verwijderd of ongeldig. Het formatteren is afgebroken.
Formátovaná média byla odebrána nebo prestala byt platná. Formátování bylo preruseno.
Alustettava tietoväline on poistettu tai se ei kelpaa. Alustus on keskeytetty.
Mediet, der formateres, er fjernet eller er blevet ugyldigt. Formateringen er annulleret.
Il supporto in fase di formattazione è stato rimosso o non è più valido. Formattazione interrotta.
UDF sürümü %1 desteklenmiyor.
O UDF versao %1 nao é suportado.
UDF-version %1 stöds inte.
Format UDF w wersji %1 nie jest obsługiwany.
UDF-versjon %1 stottes ikke.
A(z) %1 UDF-verzió nem támogatott.
La version UDF %1 n'est pas prise en charge.
Nao há suporte para a versao %1 do UDF.
UDF version %1 is not supported.
Versión de UDF %1 incompatible.
Die UDF-Version %1 wird nicht unterstützt.
UDF-versie %1 wordt niet ondersteund.
Verze UDF %1 není podporována.
UDF-versio %1 ei ole tuettu.
UDF version %1 understottes ikke.
UDF versione %1 non supportato.
Birimin BitLocker sifrelemesi kaldırılamadı. Biçimlendirme iptal edildi.
Nao foi possível remover a encriptaçao BitLocker do volume. A formataçao foi abortada.
Det gick inte att ta bort BitLocker-krypteringen på volymen. Formateringen har avbrutits.
Nie można usunac szyfrowania woluminu funkcja BitLocker. Formatowanie zostało przerwane.
BitLocker-krypteringen kan ikke fjernes fra volumet. Formateringen er avbrutt.
Nem távolítható el a kötet BitLocker-titkosítása. A formázás megszakítva.
Impossible de supprimer le chiffrement BitLocker sur le volume. Format annulé.
A criptografia BitLocker do volume nao pôde ser removida. Formataçao abortada.
BitLocker encryption on the volume could not be removed. Format aborted.
No se pudo quitar el cifrado de BitLocker del volumen. Formato anulado.
Die BitLocker-Verschlüsselung des Volumes konnte nicht entfernt werden. Die Formatierung wurde abgebrochen.
Kan BitLocker-versleuteling van het volume niet verwijderen. Het formatteren is afgebroken.
Sifrování jednotky nástrojem BitLocker ve svazku nebylo mozné odebrat. Formátování bylo preruseno.
Aseman BitLocker-salausta ei voitu poistaa. Alustus keskeytettiin.
BitLocker-kryptering på diskenheden kunne ikke fjernes. Formateringen er annulleret.
Impossibile rimuovere Crittografia unità BitLocker dal volume. Formattazione interrotta.
A encriptaçao BitLocker e os dados encriptados existentes no volume foram removidos. Pode activar o BitLocker novamente quando a formataçao estiver concluída.
Birimdeki BitLocker sifrelemesi ve sifreli veriler kaldırıldı. Biçimlendirme tamamlandıktan sonra BitLocker'ı yeniden etkinlestirebilirsiniz.
BitLocker-krypteringen och krypterad data på volymen har tagits bort. Du kan aktivera BitLocker-kryptering igen när formateringen har slutförts.
Szyfrowanie dysków funkcja BitLocker oraz zaszyfrowane dane zostały usuniete z tego woluminu. Po ukończeniu formatowania możesz ponownie właczyc funkcje BitLocker.
BitLocker-krypteringen og de krypterte dataene er fjernet fra volumet. Du kan aktivere BitLocker på nytt når formateringen er fullfort.
Megtörtént a kötet BitLocker-titkosításának és a titkosított adatoknak az eltávolítása. A formázás után újra engedélyezheti a BitLocker szolgáltatást.
Le chiffrement BitLocker et les données chiffrées sur le volume ont étésupprimés. Vous pourrez réactiver BitLocker à la fin du formatage.
A criptografia de BitLocker e os dados criptografados no volume foram removidos. Ative novamente BitLocker após a conclusao da formataçao.
BitLocker encryption and the encrypted data on the volume has been removed. You may enable BitLocker again after formatting is complete.
El cifrado de BitLocker y los datos cifrados se quitaron del volumen. Puede volver a habilitar BitLocker cuando se complete el formato.
Die BitLocker-Verschlüsselung und die verschlüsselten Daten des Volumes wurden entfernt. Sie können BitLocker nach Abschluss der Formatierung wieder aktivieren.
BitLocker-versleuteling en de versleutelde gegevens op het volume zijn verwijderd. U kunt BitLocker opnieuw inschakelen nadat het formatteren is voltooid.
Sifrování jednotky nástrojem BitLocker a sifrovaná data na svazku byly odebrány. Nástroj BitLocker je mozné znovu zapnout po dokoncení formátování.
BitLocker-salaus ja aseman salatut tiedot on poistettu. Voit ottaa BitLockerin uudelleen käyttöön alustamisen päätyttyä.
BitLocker-kryptering og de krypterede data på diskenheden blev fjernet. Du kan aktivere BitLocker igen, når formateringen er fuldfort.
Rimozione dal volume di Crittografia unità BitLocker e dei dati crittografati completata. E possibile riattivare BitLocker al termine della formattazione.
See catalog page for all messages.